คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก

45 %
55 %
Information about คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก
Books

Published on March 1, 2014

Author: nobutawoo

Source: slideshare.net

Description

เป็นงานที่ผลิตโดยนักศึกษากลุ่มโครงการต้นไม้พูดได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2556
วิชา สด205 วิเคราะห์ผู้รับสาร

โดยเนื้อหาคติธรรมทางคณะผู้จัดทำได้จัดหามาจากเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ จึงไม่ได้ให้ที่มา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สวนการ์ตูนนั้นสมาชิกในกลุ่มผู้จัดทำเป็นผู้วาดเอง

Add a comment

Related presentations

Related pages

คติธรรมพร้อมการ์ตูน ...

คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก ...
Read more

ศาสนา และปรัชญา

คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก ...
Read more