презентація компетентнісний підхід науроках фізики

59 %
41 %
Information about презентація компетентнісний підхід науроках фізики

Published on February 23, 2014

Author: ssuser9471ca

Source: slideshare.net

Компетентнісний підхід на уроках фізики Викладач фізики та інформатики Перевалова О.Г.

Нове завдання освіти • Освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня вміння вчитись. Тому виховання такої соціально і професіонально активної особистості вимагає від викладачів застосувань нових методів, прийомів і форм роботи. Щоб сформувати компетентного випускника у всіх потенційно важливих сферах професіональної освіти і життєдіяльності.

Компетентність - поінформованість, обізнаність, авторитетність. Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.

Компетентнісний підхід на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях. Специфіка даного навчання полягає в тому, щоб засвоювалися не готові знання, кимось запропоновані, а здобуті самими учнями.

Компетентнісний підхід на уроках фізики передбачає: 1 2 3 • уміння учнів бачити та застосовувати фізику в реальному житті; • уміння будувати та досліджувати фізичну модель; • інтерпретувати отримані результати; 4 • проводити досліди й експерименти з фізичними явищами та процесами; 5 • розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями в житті. Компетентнісний підхід – це відповідь на вимоги часу, це орієнтир національної системи освіти.

Шляхи реалізації компетенції на уроках фізики: • Постановка експерименту (зацікавленість через здивування); • Задачі з професійним змістом; • Зв'язок фізики з життям; • Інтерактивні методи та нетрадиційні уроки; • Метод проектів; • Застосування ІКТ.

Постановка експерименту (зацікавленість через здивування); Дослід Плато Літаючі чайні пакетики Дослід з повітряною кулькою Поверхневий натяг

Постановка експерименту Оптичні ілюзії Оптичні ілюзії

Задачі з професійним змістом 1. Навіщо в цехах текстильних фабрик зволожують повітря спеціальними пульверизаторами, а підлогу стелять з провідного матеріалу? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7. Чому жирові плями на одязі не вдається змити водою? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Зв’язок фізики з життям Кипіння Випаровування

Зв’язок фізики з життям Дифузія

Метод проектів

Інтерактивні методи та нестандартні уроки Нестандартні уроки урок – подорож урок – семінар урок із використанням сценарію відомих телепередач  урок - конференція Інтерактивні методи: аукціон знань тест-експрес Асоціативний кущ мікрофон інтелектуальна дуель

Застосування ІКТ 1 Комп’ютерні тренажери – віртуальна фізична лаболаторія 2 3 4 Відеодемонстрації Мультимедіа презентації Навчальні фільми

Віртуальна фізична лабораторія

Бібліотека електронних наочностей: “Фізика 10-11 кл.”

Висновок  Результат процесу вчення (і навченості) значною мірою залежить від стану процесу викладання, його доцільності, продуманості, від того, як організована навчальна діяльність учнів.  А. Ейнштейн: «Вчитель знає свій предмет, але не завжди вміє зробити його цікавим.»  Використання компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках фізики може розв’язати ряд проблем, які виникають перед викладачем та учнем.

Add a comment

Related pages

Компетентнісний підхід на ...

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ФІЗИКИ ... Компетентнісний підхід на ... Презентація.
Read more

Компетентнісний підхід на ...

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ... Презентація. ... Пк на заняттях з фізики І в ...
Read more

Передовий педагогічний досвід

Компетентнісний підхід у ... презентація компетентнісний підхід науроках фізики ...
Read more

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ...

Презентація на тему: ... Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими ...
Read more

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ...

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ... переносити й інтегрувати знання та методи з фізики й ...
Read more

Фізика - Презентації

Саме вони активно використовуються на уроках фізики і ... презентація з фізики ...
Read more

реферат з фізики на тему звук ...

... з фізики на ... views · презентація компетентнісний підхід науроках фізики. 2868 ...
Read more

Пропозиції щодо мережі ...

... З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ У 2015 ... фізики "Компетентнісний підхід до викладання ...
Read more