پاورپوینت اقتصاد سنجی گجراتی

43 %
57 %
Information about پاورپوینت اقتصاد سنجی گجراتی
Books

Published on March 16, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

IIVARARIMA Madsg.com

II VAR ARIMA

IIVARARIMA : (1 (2

IIVARARIMA (1 (2 (3ARIMA (4(VAR)

IIVARARIMA BJYt Y ARIMA VAR

IIVARARIMA AR(1) δYut PAR(p) ttt UYY )()( 11 tptpttt UYYYY )(.....)()()( 2211

IIVARARIMA 110 ttt uuY MA(1) μu )MA(q qtqtttt uuuuY ....22110

IIVARARIMA Y(ARMA)MAAR ARMA(p,q)p q 11011 tttt uuYY

IIVARARIMA d ARMA(p, q) ARIMA(p,d,q)

IIVARARIMA

IIVARARIMA (ACF) (PACF)ACF PACF YtYt-kY.

IIVARARIMA

IIVARARIMA

IIVARARIMA ACFPACF AR(P) p MA ( q ) q ARMA ( p , q ) ACFPACF

IIVARARIMA

IIVARARIMA ARIMA : Y*GDP Yt * = * 12t12 * 8t8 * 1t1 YYY 1.7662D0.2931R (-2.6817)(2.9475)(3.4695)(7.7547):t (0.0986)(0.1016)(0.0987)(2.9774):Se Y2644.0Y2994.0Y3428.00894.23Y 2 * 12t * 8t * 1t * t

IIVARARIMA PACF ACF

IIVARARIMA

IIVARARIMA IIIIIVIII IVIIIIVIVI UYYY YYYYY 199219881988121989 1989819911991119911992 ][] [][ IIIIIVIII IVIIIIVI UYYY YYYY 199219881219881219898 1989819911199111992 )1(

IIVARARIMA BJ

IIVARARIMA (VAR) VAR4 1 1 4 1j t j jtjjtjt UTASAS tjtj j jtj j t UTBASTB 2 4 1 4 1

IIVARARIMA

IIVARARIMA VAR VAR .1 .2 .3 VAR .1VAR .2VAR .3VAR .4VARmm .5VAR

IIVARARIMA VAR VAR .1 .2 .3

IIVARARIMA

IIVARARIMA .1-VAR .2- PACF , ACF

IIVARARIMA -VAR VAR OLS (SURE) VAR (IRF)VAR

•Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. •Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Title

Add a comment

Related presentations

Related pages

پاورپوینت اقتصاد سنجی گجراتی ...

پاورپوینت پرندگان - ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫آیا مرغ هوا را نمینگرند که‬ ‫بالی ...
Read more

پاورپوینت اقتصادسنجی گجراتی

دانلود کتاب اقتصاد سنجی گجراتی به همراه حل المسائل و اسلایدهای آموزشی دانلود کتاب ...
Read more

جزوه اقتصادسنجی

اقتصاد اقتصاد اقتصاد سنجی برای انجام رگرسیون چند متغیره در اکسل شما ابتدا باید ابزار ...
Read more

اقتصاد - دانلود پاورپوینت ...

اقتصاد - دانلود پاورپوینت اقتصادسنجی گجراتی - اقتصاد سنجی ... آموزش اقتصاد سنجی; معرفی ...
Read more

‫دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد ...

دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد سنجی گجراتی http://www.ecodev.ir/Forum/post28.html#p28
Read more

چیستی و چرایی اقتصادسنجی | mohammad ...

‫چیستی و چرایی اقتصاد سنجی‪1‬؟‬ ‫( اقتصاد سنجی چیست؟ و چرا از اقتصاد سنجی استفاده ...
Read more

کتابهای مفید برای اقتصادسنجی

یکی از کتاب های پایه برای یادگیری اقتصاد سنجی، کتاب ... دامودار گجراتی اقتصاددان ...
Read more

اسلایدهای آموزشی کتاب اقتصاد ...

اسلایدهای آموزشی کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ... اقتصاد سنجی ... پاورپوینت ...
Read more

دانلود پاور پوینت فارسی اقتصاد ...

دانلود پاور پوینت فارسی اقتصاد سنجی. آقای گجراتی دانلود کتاب حل دانلود پاور پوینت ...
Read more

اقتصادسنجی - اقتصاد: سایت تخصصی ...

کتاب اقتصاد سنجی سری های زمانی کاربردی لوتکپول و ... اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد ...
Read more