การพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ.สุริยะ)

50 %
50 %
Information about การพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ.สุริยะ)
Books

Published on March 15, 2014

Author: OatLimited

Source: slideshare.net

Description

นำเสนอ

  (System Analysis and Design 

(Evolution Model)• • • •

• (Waterfall Model) • (Evolution Model) • (Incremental Model) • (Spiral Model)

(Waterfall Model) (Systems Planning) (Systems Analysis) (Systems Design) (Systems Implementation) (Systems Maintenance) Adapted Waterfall Model

(Incremental Model)• •

(Spiral Model) • • •

  Requirem ents)

• Problem Recognition) • Feasibility Study) • Analysis) • Design) • Construction) • Installation, Conversion) • Maintenance) SDLC)

• • • • •

 .

(Preliminary Investigation) (Requirement Analysis) (System Design) (System Acquisition) (System Implement and Maintenance) Hardware Software • • •

Add a comment

Related presentations

Related pages

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ.สุริยะ) - Education

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ.สุริยะ) ... on Jul 08, 2015. Report Category: Education
Read more

บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ - Documents

บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ; of 23 × ...
Read more

ssruplan.ssru.ac.th

94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. 94 1. fm-me - 03 . 91 20 1. 91 52 1. 91 35 1. 91 31 1. 91 32 1. 91 7 1. 91 12 ...
Read more