В.Близнюк. Варіативність використання Лего-технологій у роботі вчителя-тифлопедагога

22 %
78 %
Information about В.Близнюк. Варіативність використання Лего-технологій у роботі...
Education

Published on March 11, 2014

Author: ippo-kubg

Source: slideshare.net

Використання Лего-технологій у корекційно-педагогічній роботі з дітьми з порушеннями зору Віталія Близнюк, учитель-дефектолог (тифлопедагог) СДНЗ №32 для дітей із порушеннями зору

ЛЕГО - одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, яка широко використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку дитини. Це дозволяє розглядати конструювання з використанням конструкторів LEGO як один з ефективних засобів корекції сенсорного розвитку, а саме: розвитку зорового сприймання в дошкільників із зоровою депривацією .

 розвиток зорового сприймання ( зорово-моторної координації, розвиток окорухової функції, фіксації погляду);  розвиток сенсорних еталонів (колів, форма, величина);  розвиток мовлення;  розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви);  розвиток дрібної моторики пальців рук;  соціальна адаптація;  розвиток пізнавальних здібностей;  розвиток просторового орієнтування.

Діагностування Індивідуальна робота Робота в групах Ігрова діяльність Створення предметно- розвивального середовища Робота з батьками Використання ЛЕГО-технологій в роботі тифлопедагога:

Основні принципи організації занять із використанням Лего-технологій  Доступність досліджуваного матеріалу.  Систематичність, послідовність проведення занять.  Емоційно насичена тематика занять.  Проблемно-ситуативний характер завдань варіативності - диференційований зміст завдань.  Надання дітям самостійності, заохочення до праці.

Методи та прийоми, що використовуються на заняттях із Лего-конструювання:  Сенсорне обстеження Лего-деталей ( знайомство з формою, кольором).  Демонстрація і розгляд ілюстрацій та картин із зображенням об'єктів для конструювання.  Спостереження за натуральними об'єктами.  Використання схем і креслень.  Демонстрація варіативних з'єднань деталей при створенні моделі.  Пояснення послідовності і способів виконання споруди.  Показ і аналіз зразка. (Пред'явлення мовного зразка).  Створення проблемної ситуації, аналіз і оцінка конструктивної діяльності.

Діагностичне обстеження Предметні уявлення Просторова орієнтація Сенсорний розвиток

Ігрова діяльність

Предметно-розвивальне середовище

Корекційні заняття Розвиток зорового сприймання Математичний розвиток Розвиток дрібної моторики Розвиток просторового орієнтування Розвиток мовлення

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Лего-технології в роботі ...

Лего-технології в роботі ... Про використання цих ... йшлося у виступі ...
Read more

ISSUU - Тези доповідей ...

Тези доповідей Причерноморської регіональної науково-практичної конференції
Read more

ЗМІСТ

... Новодранова Л.В., Близнюк ... Про варіативність ... використання у роботі з ...
Read more

ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ...

Для досягнення поставленої мети у статті ... У роботі здійснено ... В. В. Близнюк ...
Read more

Електронний каталог наукової ...

Тарасенкова Н. А. Організація навчання у ... роботі з ... Використання ...
Read more

Алексеева Н - Главная

... коли вона існує у неявному ... Використання мереж Петрі вищого порядку знімає ...
Read more

Електронний каталог наукової ...

... що дало можливості простежити динаміку використання ... У центрі ... Варіативність ...
Read more