Кобзар. Постать, що єднає Україну.

100 %
0 %
Information about Кобзар. Постать, що єднає Україну.
Books

Published on February 14, 2014

Author: bibliotekaumsa

Source: slideshare.net

Description

Кобзар. Постать, що єднає Україну.
До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка

Кобзар. Постать, що єднає Україну „Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине От де, люде, наша слава, слава України!” (До Основ’яненка)

Шевченкове слово в віках не старіє: життя та творчість великого Кобзаря У літературі кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Шевченко, велетень духу, митець, непримиренний борець проти будь-якого гноблення, який увійшов в історію людської культури не тільки як геніальний народний поет України, а й як поет-гуманіст світового значення.

У1 Ш37 Шевченко Т. Твори. В п’яти т. / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1978-1979 Т. 1. Поетичнi твори (1837 -1847). – 373 с. Т. 2. Поетичнi твори (1847 - 1861). – 365 с. Т. 3. Драматичнi твори. Повiстi. – 416 с. Т. 4. Повiстi. – 411 с. Т. 5. Автобiографiя. Щоденник. Вибранi листи. – 568 с. Примірники: 1 - Наук.аб. ” Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люде, що одпочинуть, А я дивлюся... і серцем лину В темний садочок на Україну.” (N.N.)

У1 Ш37 Шевченко Т. Собрание сочинений. В пяти т. / Т. Г. Шевченко ; под ред. М. Рыльского, Н.Ушакова. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1948–1949 Т.1 : Стихотворения и поэмы. – 475 с. Т. 2 : Стихотворения и поэмы в русских переводах. – 426 с. Т. 3 : Русские повести. – 368 с. Т. 4 : Русские повести. Драматические произведения. – 498 с. Т. 5 : Автобиография. Дневник. – 338 с. Примірники: 2 - Наук.аб. ”Ветер веет, повевает, Шепчется с травою; Плывет челнок по Дунаю, Гонимый волною. Плывет в волны водой полный Никто не приметит; Кому глядеть? Хозяина Давно нет на свете.” (пер. Н. Асеева)

„Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами! Нащо стали на папері Сумними рядами?..” • • • • • У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. / редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1989. – Т. 1 : Поезія. 1837– 1847. – 528 с. Т. 2 : Поезія. 1847– 1861. – 590 с. Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 396 с. Примірники: 1 Наук.аб.

«Свою Україну любіть. Любіть її... во врем'я люте, В останню, тяжкую минуту За неї Господа моліть!» • • • • • • У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Кобзарь / Т. Г. Шевченко; пер. с укр. ; сост. Ал. Дейч. – М. : Худож. лит., 1947. – 687 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У1 Ш37 Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1974. – 623 с. Примірники: 1 - Наук.аб. З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу заповітне значення. До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів. Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках закаспійських пустель, під самотнім сонцем вигнання. Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка від його юності й до останнього подиху,ввібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій , що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем».

„Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури”. Іван Франко • • • • • • • • • • • • • У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Повести / Тарас Шевченко. – К. : Рад. письменник, 1952. – 528 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Повести / Тарас Шевченко. – К. : Худож. літ, 1956. – 724 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Повести: Наймичка. Варнак. Княгиня. Музыкант. Капитанша. Художник. Прогулка с удовольствием и не без морали / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1977. – 576 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У1 Ш37 Шевченко Т. Г. Повести. Для сред. и ст. школьн. возраста / Тарас Шевченко ; предисл. Е. П. Кирилюка ; ил. В. Василенко. – К. : Веселка, 1984. – 359 с. Примірники: 1 - Наук.аб. Значну частину художньої спадщини Шевченка складають його прозові твори, написані російською мовою. Спогади, ностальгія, туга і душевний та фізичний дискомфорт заслання стали рушійними силами створення повістей: „Наймичка”, „Варнак”, „Княгиня”, „Музыкант”, „Художник” та ін.

ь чіст ор в яіт т а ж ит к п ро чен тура а Шев а ітер ра с Л Та

Живописна спадщина Т. Г. Шевченка • • • • • 75 Ш37 Тарас Шевченко. Живопис, графіка : альбом / Тарас Шевченко ; [авт.-упоряд. Д. В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1984. – 18 с. : 134 іл. Примірники: : 1 - Наук.аб. Із великого художнього доробку геніального українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка у альбом відібрано 134 картини, малюнки та гравюри, які відображають основні етапи творчості майстра.

Шевченко – одна з наймогутніших постатей української культури. Його велич не тільки в національній виразності генія поета, а й художника – відомого живописця, портретиста, майстра акварелі і офорту.

• • • • 75С(С2)1 Д36 Державний музей Т. Г. Шевченка: альбом / авт.-упор. Л. І. Внучкова та ін. – К. : Мистецтво, 1989. – 168 с. : іл. Примірники: 1 - Наук.аб. Державний музей Т. Г. Шевченка – один з памятників великому українському поетові, художникові та мислителю. В альбомі репродуковано образотворчу Шевченкіану з колекції музею, створену самим Кобзарем, а також живописні полотна, графічні твори його сучасників та послідовників.

• • • • 8У1 М14 Майстренко М. Шевченко і античність : літературознавчий нарис / М. Майстренко. – Одеса : Маяк, 1992. – 296 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У книзі висвітлюється роль античної культури у формуванні світогляду Шевченка, його естетичних засад, переосмислення античних мотивів. • • • • 75С Ш31 Шах-Майстренко М. Античність у малярських творах Шевченка: античні міфологічно-історичні реалії / М. ШахМайстренко. – Полтава, 2001. – 95 с: ил Примірники: 1 - Наук.аб. У роботі аналізується малярська спадщина Шевченка на античну тематику, розкриваються античні міфологічноісторичні реалії його творів.

8У1 Б79 Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання…: Пошуки. Роздуми. Дослідження / Л. Н. Большаков. – К. : Дніпро, 1977. – 328 с. Примірники: 1 - Наук.аб. Дослідження періоду повернення Т. Г. Шевченка із заслання, його перебування в Астрахані, Нижньому Новгороді та в Москві. Автор створює переконливу картину громадського оточення і атмосфери, в якій поет перебував у той час. 8У1 Б79 Большаков Л. Н. «Все он изведал…». Тарас Шевченко: поиски и находки / Л. Н. Большаков. – К. : Днипро, 1988. – 542 с. Примірники: 1 - Наук.аб. Життя і творчість геніального Кобзаря розглядаються з різних сторін і в різних аспектах, але завжди на основі маловідомих джерел, насамперед, архівних.

8У1 С48 Слово про Шевченка : зб. / Л. Г. Авксентьєв, Ю.М. Безхутрий, В. С. Калашник та ін. – Харків : Основа, 1998. – 165 с. Примірники: 1 - Наук.аб. У збірнику вміщено дослідження ученихшевченкознавців, присвячені літературній та мовній спадщині Т. Г. Шевченка. Розглянуто проблему ментальності, мовної майстерності, стилю творів, а також перекладу на інші мови. 8У Б40 Безотосний М. Т. Національна ідея, заповідана Шевченком / Микола Трохимович Безотосний. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 33 с. Примірники: 1 - Наук.аб. Автором аналізується сутність української національної ідеї. На основі праць Т. Г. Шевченка розкриваються глибинні пласти цієї проблеми в його творчості.

8У1 С73 Спогади про Тараса Шевченка / за ред. І. О. Дзеверіна ; упорядк. і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка. – К.: Дніпро, 1982. – 547 c. Примірники :1 - Наук.аб. До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя Кобзаря, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури Електронна версія цього видання: http://litopys.org.ua/shevchenko/spog.htm 8У1 З-14 Загайко П. Полтавські дороги Кобзаря / П. Загайко. – Полтава, 1990. – 27 с. Примірники: 1 - Наук.аб. Особливе місце в житті і багатогранній творчості Т. Г. Шевченка займає Полтавщина. На велелюбних полтавських шляхах великий Кобзар гартував своє слово, вбирав у поетичну душу страждання і муки кріпаків, наснажував її вогнистою ненавистю до „розпинателів народних”.

“Земля полтавська не має права забути, що по ній ступав колись Великий Тарас Шевченко…” Петро Ротач • • • 8У1 Р79 Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана : спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії : у 2-х кн., Кн. 1 : А-К / Петро Петрович Ротач. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 431 с.: іл. Бібліогр. в кінці ст. Примірники : 1 - Наук.аб. • • • 8У1 Р79 Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана : спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії : у 2-х кн., Кн. 2 : Л-Я / Петро Петрович Ротач ; словн. ст. (літера С) упоряд. і доп. новими номінаціями син автора Олександр Ротач. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 531 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. Примірники : 1 - Наук.аб.

Енциклопедія стала вінцем глибокої дослідницької розробки теми, якій великий трудівник П. П. Ротач, віддав понад 50 літ свого життя. Це солідне видання повно, різноаспектно, документально підтверджено висвітлює Шевченківські звя’зки з краєм. За кожною енциклопедичною статтею — напружена праця, сотні листів, стоси літератури, море архівного матеріалу.

Шановні користувачі! Ця виставка представила вашій увазі далеко не повний перелік творів Т. Г. Шевченка та книг про його життя і творчість, що є в нашій бібліотеці. Змістовніше ознайомитись з бібліотечною Шевченкіаною, поповнити свої знання ви можете завітавши до бібліотеки.

Інтернет-ресурси: http://taras-shevchenko.in.ua/ Мета сторення цього проекту — зібрати до купи якомога більше корисної інформаціїї про Тараса Шевченка та його творчість на сторінках одного сайту. Тут ви знайдете вірші та прозу, переглянете картини, ознайомитесь з біографією та творчим шляхом. Прочитаєте статті про поета, дізнаєтесь про цікаві і маловідомі факти з його життя, побачите рідкісні фото та зображення великого Кобзаря. Унікальний свого роду розділ сайту - музика та пісні на вірші Шевченка. Також є можливість переглянути художні та документальні фільми про Шевченка. http://kobzar.info/ Кобзар. Цей портал - спроба через призму Шевченківського віщого слова та на прикладі його життя показати найвищу академію українського народу, у якій сконцентровано все: наша мова, історія, звичаї та традиції; наша етика та естетика; національна філософія та духовність. http://www.t-shevchenko.name/ Енциклопедія життя і творчості Тараса Шевченка Цей проект має на меті дати вичерпну інформацію про Тараса Шевченка. В його основу покладено повне зібрання творів поета, видане в Києві видавництвом «Наукова думка» в 2001 – 2003 рр., використовуються також інші видання, присвячені мистецькій спадщині, в першу чергу «Повне зібрання творів в 10 томах». http://museumshevchenko.org.ua/ Національний музей Тараса Шевченка презентує творчий доробок та життєвий шлях академіка Імператорської академії мистецтв, українського художника, поета, філософа, громадського діяча. http://litopys.org.ua/index.html Електронна бібліотека давньої української літератури. Українські літописи, хроніки, житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. Повне зібрання творів Тараса Шевченка. Літопис життя і творчості. Спогади про Шевченка. Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. http://poetry.uazone.net/kobzar/zmist.html Web-версія "Кобзаря" Тараса Григоровича Шевченка

Add a comment

Related presentations

Related pages

Відомо переможців фестивалю «Кобзар єднає Україну ...

... і радіопрограм «Кобзар єднає Україну», ... що учасники фестивалю ...
Read more

Василь Стус – постать,що єднає Україну

... постать,що єднає Україну … Ми ще повернемось, обов’язково повернемось, бодай ...
Read more

Журі фестивалю «Кобзар єднає Україну» відзначає високий ...

Фестиваль «Кобзар єднає Україну», що проходив у Черкасах на базі ОДТРК «Рось», став ...
Read more

Фестиваль "Кобзар єднає Україну" назвав переможців

У Черкасах завершився Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм ...
Read more

Василь Стус — постать, що єднає Україну by Portfel ...

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...
Read more

Кобзар єднає Україну на 2.05 хр.13.03 - YouTube

"Кобзар єднає Україну". ... акції «Кобзар єднає Україну», що пройде у ...
Read more

Шевченко - постать, що єднає Україну - khmelnytsky.com.ua

На виконання Указу Президента України Віктора Януковича від 11 квітня 2012 року №275/2012 ...
Read more

Бібліотека ВДНЗУ "УМСА": 03/01/2014 - 04/01/2014

понеділок, 31 березня 2014 р. День бекапа
Read more