διαδικτυο παρουσιαση

56 %
44 %
Information about διαδικτυο παρουσιαση
Education

Published on March 5, 2014

Author: lelman

Source: slideshare.net

3.1 Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως “χώρος” δημοσίευσης έργων 06/12/2007 1

Τι είναι το Διαδίκτυο (Internet) Χρήση του Διαδικτύου Τρόποι αναζήτησης στο Διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Θεματικοί κατάλογοι (web directories) Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες (portals) Πύλες διάθεσης ελεύθερου εκπαιδευτκού λογισμικού Μεταφραστικές μηχανές Οφέλη και προβληματισμοί

Τι είναι το Διαδίκτυο ; Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο Η/Υ που συνδέονται μεταξύ τους μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιτρέπει στο χρήστη την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό (world wide web), τη λήψη και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) και τη συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων (discussion groups)

Τι είναι το Διαδ ί κτ υ ο ; E-mail: είναι η ηλεκτρονική εκδοχή του συμβατικού ταχυδρομείου και πλεονεκτήματά του είναι η ταχύτητα και η αμεσότητά του, ενώ κοστίζει όσο ένα τοπικό τηλεφώνημα έστω και αν σταλεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου! World Wide Web: Χάρη σ’ αυτό μπορούμε να πλοηγούμαστε εύκολα στο Internet μιας και επιτρέπει την παρουσίαση κειμένου και γραφικών σε σελίδες (web pages) οι οποίες αλληλεσυνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσεις (links). Internet browser: είναι το λογισμικό που μας επιτρέπει την πρόσβαση και πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό (world wide web).

Για π οιους λόγους χρησιμο π οιούμε το Διαδ ί κτ υ ο ; Για να αντλήσουμε πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό από οργανισμούς, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, υπουργεία, κ.λ.π. Για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα ή απλά για να στείλουμε αρχεία, προγράμματα, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους κ.ά. Για να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με ανθρώπους από άλλα μέρη. Για να δημοσιεύσουμε πληροφορίες. Ως μέσο συνεργασίας.

Για π οιους λόγους χρησιμο π οιούμε το Διαδ ί κτ υ ο ; http://www.eun.org Ο κόμβος αυτός προσφέρει νέα, πηγές, τρόπους επικοινωνίας και εκπαιδευτικό υλικό σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Τρό π οι αναζήτησης στο Διαδίκτυο Μηχανές αναζήτησης (search engines) Θεματικοί κατάλογοι (web directories) 7

Μηχανές αναζήτησης (s earc h e ngine s ) Οι μηχανές αναζήτησης (search engines) χρησιμοποιούν τεχνικές ανάκτησης της πληροφορίας, μέσα από στατιστικές τεχνικές ανάλυσης κειμένου σαρώνοντας τα περιεχόμενα των δικτυακών τόπων, που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, από κατάλληλα προγράμματα (crawlers), στην κυριολεξία μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. 8

Μηχανές αναζήτησης (s earc h e ngine s ) Γνωστές μηχανές αναζήτησης (search engines) είναι: www.google.com www.yahoo.com www.altavista.com www.alltheweb.com www.msn.com www.excite.com www.lycos.com 9

Μηχανές αναζήτησης (s earc h e ngine s ) Mηχανές αναζήτησης (search engines) για παιδιά: http://kids.yahoo.com www.askforkids.com 10

Μηχανές αναζήτησης (s earc h e ngine s ) Ελληνικές μηχανές αναζήτησης (search engines): http:/dide.flo.sch.gr/Links/search-engines-gr.html www.pin.gr Μηχανές αναζήτησης επιστημονικού περιεχομένου: www.scirus.com 11

Λογικοί τελεστές (Boole an ope rators ) Ο George Boole ανακάλυψε τους λογικούς τελεστές στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι λογικοί τελεστές επιτρέπουν να συγκεκριμενοποιούμε την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους, για να βρούμε με ακρίβεια και χωρίς χρονοτριβή αυτό που ζητάμε. AND NOT OR () ‘’ *

Λογικοί τελεστές (Boole an ope rators ) Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης στηρίζονται πάνω στους τελεστές του Boole, αλλά δεν έχουν όλες τον ίδιο μηχανισμό. dyslexia AND education (αναζήτηση δύο λέξεων κλειδιών) poverty NOT crime (αποκλείουμε μη σχετικές λέξεις κλειδιά για να βρούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτό που ζητάμε). car OR automobile (ψάχνει και για τους δύο όρους ταυτόχρονα). (vodka OR gin) AND tonic [ψάχνει για (vodka and tonic) και για (gin and tonic)]. “nuclear war” (ψάχνει όλη τη φράση και όχι ξεχωριστά τις λέξεις), “computer aided design” OR CAD (συνδυασμός των παραπάνω. sch* ψάχνει για όλα τα παράγωγα (school, schooling, etc.)

Θεματικοί κατάλογοι (web directories) Οι θεματικοί κατάλογοι (web directories) αντλούν πληροφορίες μέσα από κατηγοριοποίηση θεμάτων των δικτυακών τόπων. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται συνήθως από τους κατόχους των δικτυακών τόπων. Η διαφορά των θεματικών καταλόγων από τις μηχανές αναζήτησης οφείλεται στη μη αυτοματοποιημένη ανθρώπινη παρέμβαση για την οργάνωση της πληροφορίας σε θεματικές κατηγορίες. 14

Θεματικοί κατάλογοι (web directories) Γνωστοί θεματικοί κατάλογοι (web directories) είναι: http://dmoz.org http://dir-yahoo.com http://directory.google.com 06/12/2007 Δρ. Βασίλης Ζακόπουλος 15

Εξειδικευμένα συστήματα αναζήτησης εκ π αιδευτικού λογισμικού Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων Διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού 16

Α π οθήκες μαθησιακών αντικειμένων Οι αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Repositories) είναι συστήματα που περιέχουν αποθηκευμένο μαθησιακό υλικό καθώς και κατάλληλες περιγραφές του, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση και ανάκτησή του μέσω εξειδικευμένων ερωτήσεων. Αποτελούν δε ψηφιακές βιβλιοθήκες μαθησιακών αντικειμένων. Οι περιγραφές των μαθησιακών αντικειμένων ονομάζονται μαθησιακά μετα-δεδομένα, που είναι ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που το περιγράφουν (τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, γνωστικό αντικείμενο, πνευματικά δικαιώματα, κ.λ.π.). 17

Α π οθήκες μαθησιακών αντικειμένων Σημαντικές αποθήκες και βιβλιοθήκες μαθησιακών πόρων είναι: http://www.irc.gmu.edu/resources./findingaid/twt_guid http://www.irc.gmu.edu/resources./findingaid/twt_gui http://www.ariadne-eu.org/ http://www.merlot.org http://www.careo.org http://www.eric.ed.gov/ http://www.gnacademy.org 18

Διαμεσολαβητές εκ παιδευτικού υλικού Οι διαμεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού (learning resource brokers) είναι συστήματα που επιτρέπουν την αναζήτηση σε ετερογενείς και διάσπαρτες πηγές μαθησιακού υλικού μέσα από ένα ενιαίο σύστημα που είναι διαθέσιμο στους χρήστες του ως μια εκπαιδευτική πύλη (portal). Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι οι μαθησιακές αποθήκες. Μια πύλη (portal) παρέχει δυνατότητες αναζήτησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης, κ.λ.π. Τα όρια μεταξύ διαμεσολαβητή και αποθήκης είναι δυσδιάκριτα, λόγω της φύσης του Διαδικτύου και του Ιστού. 06/12/2007 Δρ. Βασίλης Ζακόπουλος 19

Διαμεσολαβητές εκ παιδευτικού υλικού Οι πιο σημαντικοί και γνωστοί διαμεσολαβητές είναι: http://thegateway.org http://eduref.org http://www.sesdl.scotcit.ac.uk http://careo.netera.ca http://www.merlot.org http://www.educanext.org 06/12/2007 Δρ. Βασίλης Ζακόπουλος 20

Εκ παιδευτικές πύλες (portals) Ενδεικτική λίστα με ελληνικές διαδικτυακές εκπαιδευτικές πύλες (educational portals): http://www.sch.gr http://www.pi-schools.gr http://www.e-yliko.gr http://www.e-paideia.net http://www.alfavita.gr http://www.eduportal.gr 21

Ελεύθερο εκ παιδευτικό λογισμικό Ελεύθερο είναι το λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Το αντίθετο του ελεύθερου λογισμικού είναι το ιδιόκτητο και όχι το εμπορικό λογισμικό που πωλείται για κέρδος. Η ελευθερία μελέτης, τροποποίησης βελτίωσης και επανέκδοσης του προγράμματος προσδιορίζει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ενώ η ελευθερία χρήσης και αντιγραφής το ελεύθερο από χρέωση λογισμικό (freeware). 22

Πύλες διάθεσης ελεύθερου εκ παιδευτικού λογισμικού http://opensoft.sch.gr http://fle3.uiah.fi 23

Μεταφραστικές μηχανές Υπάρχουν ειδικοί δικτυακοί τόποι που παρέχουν μεταφραστικές υπηρεσίες και μπορούν μέσω ειδικής τεχνολογίας να μεταφράσουν κείμενα ή και ολόκληρους δικτυακούς τόπους. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι όμως ακόμη τελειοποιημένη. http://www.systran.co.uk/ www.worldlingo.com http://world.altavista.com www.otenet.gr/otenet/ 24

Βοηθώντας τους μαθητές να αναζητούν π ληροφορίες στο Inte rne t Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν την τεχνική αναζήτησης της πληροφορίας στο Internet. Αν είναι αρκετά μικροί δώστε τους ακριβείς διευθύνσεις. Θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι τους δικτυακούς τόπους που ζητάτε να επισκεφθούν πολύ καλά, όπως ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις οδηγούν πάλι σε σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Βοηθώντας τους μαθητές να αναζητούν π ληροφορίες στο Inte rne t Αν είναι καιρός που επισκεφθήκατε ένα δικτυακό τόπο ελέγξτε τον πριν από την ανάθεση εργασίας, γιατί αλλάζουν το περιεχόμενο και τις συνδέσεις τους πολύ συχνά. Σχεδιάστε πολύ πριν και πολύ προσεκτικά κάθε δραστηριότητα που αναθέτετε στους μαθητές σας στο Internet. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση του Internet απαιτούν την ουσιαστική στήριξη και βοήθεια των παιδιών όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. 06/12/2007 Δρ. Βασίλης Ζακόπουλος

Βοηθώντας τους μαθητές να αναζητούν π ληροφορίες στο Inte rne t Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν πως όλες οι πληροφορίες στο Internet δεν είναι αληθινές ή αμερόληπτες. Προτρέψτε τους να ανακαλύπτουν - αν είναι δυνατό - πότε αναρτήθηκαν οι πληροφορίες στο Internet. Ενθαρρύνετέ τους να ελέγχουν πάνω από ένα site για την επαλήθευση της πληροφορίας.

Βοηθώντας τους μαθητές να αναζητούν π ληροφορίες στο Inte rne t Βοηθείστε τους μαθητές να υιοθετούν το σωστότερο και αποδοτικότερο τρόπο αναζήτησης ανάλογα και με το είδος της πληροφορίας που ψάχνουν. Εξηγείστε τους να χρησιμοποιούν τις «μηχανές αναζήτησης» (search engines) με «λέξεις κλειδιά» (keywords) ή μέσω «σύνθετης αναζήτησης» (advanced search) για να ελαχιστοποιούν συγκεκριμένα και όχι σχετικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να εμφανίζονται. Αν οι μαθητές δεν γνωρίζουν να κάνουν σωστά αναζήτηση στο Internet θα καταλήξουν να ψάχνουν σε λάθος δικτυακούς τόπους σπαταλώντας άσκοπα τη διδακτική ώρα.

Βοηθώντας τους μαθητές να αναζητούν π ληροφορίες στο Inte rne t Εξηγώντας με ακρίβεια στους μαθητές τι θέλουμε από αυτούς να βρουν και ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι της αναζήτησης στο Internet μας βοηθάει σημαντικά να αποτρέψουμε: Σπατάλη χρόνου όταν ψάχνουν τις πηγές, απογοήτευση όταν δεν καταφέρνουν να βρουν αυτό που ψάχνουν, αλλεπάλληλες ερωτήσεις για το τι ψάχνουν, μαθητές που σκόπιμα «χάνονται» σε όχι σχετικό υλικό.

Οφέλη Διευρύνει την επικοινωνία και την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση. Προσφέρει ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον. Αναπτύσσει ποικίλες δεξιότητες ανάγνωσης και έρευνας. Κάνει πιο διασκεδαστική τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.

Προβληματισμοί Ανεξέλεγκτο περιεχόμενο – δικτυακοί τόποι με ακατάλληλο περιεχόμενο για τα παιδιά. Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει όποια πληροφορία θέλει. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων γύρω από τη χρήση του Internet. Η χωρίς στόχο και οργάνωση ανάθεση δραστηριοτήτων στο Internet οδηγεί σε σπατάλη χρόνου, απογοήτευση και κίνδυνο εύρεσης ακατάλληλων πληροφοριών. 06/12/2007 Δρ. Βασίλης Ζακόπουλος

Ερωτήματα - Εργασίες Αν θέλατε να σχεδιάσετε μια διδασκαλία με χρήση του Διαδικτύου πως θα τη σχεδιάζατε; Πως θα εκπαιδεύατε τους μαθητές σας να κάνουν μια έρευνα στο Διαδίκτυο; Τι παρέχει μια πύλη; Βρείτε μια εκπαιδευτική πύλη. Χρησιμοποιείστε όλους τους τρόπους αναζήτησης στο Διαδίκτυο για να βρείτε σενάρια διδασκαλίας με μέσα ΤΠΕ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3

Το σχολείο των συνόρων του Έβρου πρωτοπόρο στην καινοτομία! Σελίδες. Αρχική σελίδα; to ...
Read more

ThessBomb: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΕΦΕΝΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΕΦΕΝΣ Για την παρουσίαση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ κ.
Read more

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2015-2016 ...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2015-2016 ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ...
Read more

CORFU NEWSit: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ" Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ...
Read more

37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου - Επίσημη Ιστοσελίδα: Η ...

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ2 Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής οι ...
Read more

⭐Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. share ; html ; download ; Μέγεθος: px ... ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 23 ...
Read more

ΣΤΗΝ ΑΧΑΓΙΑ: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ...

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ...
Read more

9101174.jpg :: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ... 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...
Read more

ThessBomb: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 78ης ΔΕΘ 2013 ΠΡΟΣ ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 78ης ΔΕΘ 2013 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Read more

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ...

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ...
Read more