Електронна будова атома. Узагальнення

60 %
40 %
Information about Електронна будова атома. Узагальнення

Published on October 22, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Електронна будова атома Узагальнення

2. Питання • У якій послідовності заповнюються енергетичні підрівні електронами? • Як пов’язано положення елементів у Періодичній системі з будовою їх атомів? • Чому в 1-му періоді 2 елементи, в 2-му та 3-му по 8 елементів, в 4-му – 18 елементів? • Які елементи називають s-, p-, d-, f- елементами? Де вони знаходяться у ПС?

3. Написати електронні формули для хімічних елементів • Флуору • Сульфуру • Калію Скільки енергетичних рівнів мають ці атоми? Скільки електронів у них на зовнішньому електронному рівні і скільки з них неспарених?

4. Завдання • Скільки електронів міститься – на 3s-підрівні атома Магнію; – на 2р-підрівні атома Нітрогену; – на 3d-підрівні атома Феруму; – на 3d-підрівні атома Брому; – на 3d-підрівні атома Кальцію? • Скільки електронів міститься на зовнішньому рівні атома Арсену, Титану, Калію?

5. Завдання • Порівняйте електронну будову – Натрію та Калію – Оксигену та Сульфуру – Ванадію та Ніобію • У чому полягає відмінність і спільність в їх електронних будовах та в положенні в Періодичній системі?

6. Завдання • Назвіть елементи, атоми яких містять: – три s-електрони; – сім р-електронів; – шість d-електронів; – одинадцять d-електронів. • Атом на зовнішньому рівні має – 3 електрони; – 5 електронів; – 7 електронів. Скільки серед них спарених, а скільки неспарених. • Атоми яких елементів 1-3 періодів мають 1, 2, 3 неспарені електрони?

7. Домашнє завдання • Повт. § 6, 7 • Написати електронні формули для Ti, As, Br • Тренувальні вправи с.13 № 7-10 – письм.

Add a comment