30 đề toán rèn luyện lớp 2

53 %
47 %
Information about 30 đề toán rèn luyện lớp 2

Published on January 6, 2017

Author: toantieuhociq

Source: slideshare.net

1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 1 30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2 (Có hướng dẫn giải) ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Xóa một chữ số của một số hạng trong tổng để tổng mới có kết quả là một số chẵn và viết kết quả đó: 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 Câu 2. Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi bớt số đó đi 91 ta được số có một chữ số. Câu 3. Có 13 con gà nhốt trong 4 cái chuồng. Có thể nói rằng có ít nhất một cái chuồng có ít nhất 4 con gà không? Câu 4. Thùy có 36 viên bi, Lan có 83 viên bi. Thùy được bố cho thêm 8 viên bi nữa, Lan được bố cho thêm 4 viên bi nữa. Hỏi sau khi được cho thêm bi thì cả hai bạn có bao nhiêu viên bi? ( Giải bằng 2 cách). Câu 5. Hình bên cho trước 5 điểm. Nối các điểm đó lại ta được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng. ĐỀ SỐ 2 Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống, biết rằng tổng của ba số trong ba ô liền sau luôn bằng 100. 30 50 Câu 2. Từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều cùng ngày, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau mấy lần?

2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 2 Câu 3. Có một cân đĩa và hao quả cân nặng loại 1kg và 5kg. Làm thế nào cân được 14kg đường qua hai lần cân? Câu 4. Một khúc gỗ dài 3m 5dm. Nếu cắt ra mỗi khúc gỗ dài 5dm thì cắt được mấy khúc gỗ? Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác ĐỀ SỐ 3 Câu 1. Tìm x: a) x + 28 = 65 – 18 b) x – 28 = 86 – 27 c) x – 17 = 95 – 27 d) 90 – x = 37 + 23 Câu 2. Hai số có hiệu bằng 39, nếu giữ nguyên số bị trừ và tăng số trừ thêm 7 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu? Câu 3. Hãy tìm đường đi từ ô số 0 đến ô số 100 để được tổng là 1000, chỉ được đi ngang và dọc, không được đi chéo. Mỗi ô chỉ đi qua một lần và phải đi 5 ô. 0 200 400 200 300 300 300 400 100 Câu 4. Văn có một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Văn bé hơn 10. Số bi xanh hơn số bi đỏ là 7 viên.Hãy tính xem văn có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 3 Câu 5. Một hình tứ giác có độ dài một cạnh là 30cm, độ dài 3 cạnh còn lại bằng nhau và bằng 2dm 3cm. Tính chu vi của hình tứ giác đó. ĐỀ SỐ 4 Câu 1. Tìm số còn thiếu: Câu 2. Tìm số có hai chữ số biết tổng hai chữ số bằng 11 và hiệu của hai chữ số là 3 và số đó không vượt quá 50. Câu 3. Với một can 7 lít và một can 3 lít. Làm thế nào để đong được 2 lít nước? Câu 4. Nhà ba ngoại có nuôi gà và vịt. Số chân gà đếm được 16 chân, số chân vịt đếm được 6 chân. Hỏi nhà bà ngoại nuôi tất cả bao nhiêu con gà và con vịt? ( giải bài toán bằng 2 cách) Câu 5. Có 18 que diêm được xếp thành 3 hình vuông như hình bên. Hãy dời 2 que diêm đến vị trí khác để được 4 hình vuông.

4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 4 ĐỀ SỐ 5 Câu 1. Tìm x: a) x × 5 = 99 – 74 b) 999 – x = 153 × 0 c) x : 3 = 15 – 9 d) 110 + x = 548 – 127 Câu 2. Tính hiệu của số liền trước số lớn nhất có ba chữ số với số liền sau của số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Câu 3. Bạn Thảo viết số 906 lên một miếng bìa. Khi quay ngược miếng bìa lại bạn Thảo vẫn thấy đúng là số 906. Em có thể tìm số khác số 906 cũng có tính chất trên không? Em hãy tìm thêm ba số như thế nữa. Câu 4. Xuân có 42 viên kẹo, Nhi có 35 viên kẹo, Xuân cho Bình 18 viên kẹo, Nhi cho Bình 7 viên kẹo. Hỏi sau khi xuân và Nhi cho Bình thì ai còn lại nhiều kẹo hơn? Câu 5. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. ĐỀ SỐ 6 Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống, biết rằng tổng của ba số trong ba ô liền nhau luôn bằng 180. 30 70 Câu 2. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 9?

5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 5 Câu 3. Có 3 đồng xu bề ngoài trông giống hệt nhau nhưng có hai đồng xu nặng bằng nhau, một đồng xu nhẹ hơn.Làm thế nào chỉ cân 1 lần bằng cân hai đĩa để tìm ra đồng xu nhẹ đó. Câu 4. Có 32 bút chì màu đựng trong 4 hộp. Hỏi nếu có 5 hộp bút chì màu như thế thì đựng được bao nhiêu bút chì màu? Biết rằng số bút chì màu trong mỗi hộp là như nhau (giải bài toán bằng hai cách). Câu 5. Một hình tam giác có chu vi là 30dm, độ dài cạnh thứ nhất là 10dm, độ dài cạnh thứ hai là 13dm. Tính độ dài cạnh thứ ba của tam giác đó. ĐỀ SỐ 7 Câu 1. Tìm x Câu 2. Tìm một số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 15 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 3. Câu 3. Lan nói: “Tháng 2 năm thường( năm không nhuận) có 5 ngày chủ nhật”. Thảo nói: “ Không đúng! Tháng 2 năm thường ( năm không nhuận) chỉ có 4 ngày chủ nhật”. Hỏi Lan và Thảo ai nói đúng, ai nói sai? Câu 4. Hai bạn Đăng và Khoa có tất cả 12 quả táo. Bạn Đăng có nhiều hơn bạn Khoa 2 quả táo. Hỏi bạn Khoa có bao nhiêu quả táo? Câu 5. Hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật?

6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 6 ĐỀ SỐ 8 Câu 1. Từ ba chữ số 3; 0; 5 hãy viết thành các số có ba chữ số khác nhau. Được bao nhiêu số như thế? Câu 2. Tìm số có hai chữ số giống nhau có tổng các chữ số là 18. Câu 3. Bạn Trân có một sợi dây dài 8m.Bạn Trân muốn cắt từ sợi dây đó một đoạn dây dài 5m mà không có thước đo và chỉ có cái kéo. Các bạn có biết bạn Trân sẽ cắt như thế nào không? Câu 4. Thanh có 34 quyển sách, Thanh có nhiều hơn Phụng 2 quyển sách. Hỏi cả hai bạn Thanh và Phụng có tất cả bao nhiêu quyển sách? Câu 5. Hãy cắt hình dưới thành 4 phần có cùng hình dạng và có số hình tam giác, hình tròn và hình vuông bằng nhau. ĐỀ SỐ 9 Câu 1. Điền chữ số thích hợp vào các ô trống: + 2 =

7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 7 Câu 2. Tổng của hai số là 54. Hỏi nếu thêm vào số hạng thứ nhất 7 đơn vị và bớt đi của số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu? Câu 3. Bằng một cái can 5 lít và một cái can 3 lít. Làm thế nào có thể đong được 4 lít nước mắm từ một thùng đựng nhiều nước mắm? Câu 4. Tùng có 4 quả bóng gồm bóng xanh và bóng đỏ. Số bóng đỏ ít hơn số bóng xanh. Hỏi Tùng có bao nhiêu bóng đỏ, bao nhiêu bóng xanh? Câu 5. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình dưới để được hình mới có ba hình tam giác và ba hình tứ giác. Đọc tên các hình tam giác và tứ giác đó. ĐỀ SỐ 10 Câu 1. Tính nhanh: a) 22 + 16 + 28 + 34 b) 43 + 35 + 17 + 5 Câu 2. Tổng của hai số tròn chục là 70. Tìm hai số đó, biết rằng hiệu của hai số đó là 30. Câu 3. Các quyển sách được đánh số 1; 2; … ; 12. Nhưng hiện trên giá sách lại là như sau: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 6; 8; 9; 10; 11; 12 Hãy xếp lại đúng thứ tự bằng cách mỗi lần xếp phải lấy đi 3 quyển liền nhau và đặt vào vị trí mới. Các bạn chỉ được 3 lần chuyển đổi thôi nhé!

8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 8 Câu 4. Trong phòng họp có 5 người, tất cả đều bắt tay nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay? Câu 5. Có hai đường gấp khúc ABC và NPQ dài bằng nhau, biết đoạn AB dài 28cm, đoạn NP dài 24cm. Hãy so sánh độ dài đoạn BC và PQ ĐỀ SỐ 11 Câu 1. Tìm x: Câu 2. Tìm số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số bằng 14 và chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 4. Câu 3. Có một túi gạo 7kg, một cái cân đĩa và một quả cân loại 1kg. Muốn lấy ra 3kg gạo mà chỉ một lần cân thì phải làm như thế nào? Câu 4. Có 12 học sinh chia đều làm 3 nhóm. Hỏi hai nhóm có bao nhiêu học sinh? ( biết số học sinh có ở mỗi nhóm là như nhau) ( giải bài toán bằng hai cách) Câu 5. Có hai đường gấp khúc ABC và DEG dài bằng nhau, biết đoạn AB dài 24cm, đoạn DE dài 15cm. hãy so sánh độ dài đoạn BC và EG. ĐỀ SỐ 12 Câu 1. Tìm số liền trước và liền sau của x, biết: a) x – 34 = 61 b) x + 25 = 76 Câu 2. Anh nghĩ ra một số. Biết rằng nếu Anh lấy số đó cộng với 19 rồi trừ đi 37 thì được 45. Tìm số Anh đã nghĩ.

9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 9 Câu 3. Bạn Tiến đã tính tổng 234 + 363 được kết quả là 795. Bạn Tiến đã đúng hay sai? Hãy giải thích điều đó ( không đặt phép tính) Câu 4. Quyên có 25 bông hoa, Hồng có ít hơn Quyên 3 bông hoa. Hỏi Hồng có bao nhiêu bông hoa? Câu 5. Hãy kẻ ba đường thẳng cắt hình tròn ra thành 4 phần, trong đó có một phần là hình tam giác. ĐỀ SỐ 13 Câu 1. Điền vào ô chống dấu ( ×; : ) thích hợp để được phép tính đúng. 2 2 2 2 2 = 2 Câu 2. Nam có 1 tờ giấy bạc loại 1000 đồng. Nam muốn đổi ra loại giấy bạc nhỏ hơn. Bạn giúp Nam nhé! Câu 3. Ngày thứ bảy 16 tháng 2 Thu được nghỉ học. Hỏi ngày đầu tiên Thu đi học ở tuần liền sau là ngày nào, tháng nào? Câu 4. Bút chì đen dài hơn bút chì xanh, bút chì đỏ ngắn hơn bút chì xanh. Hỏi bút chì nào dài nhất? Bút chì nào ngắn nhất? Câu 5. Tính chu vi của hình tứ giác MNPQ có các độ dài như hình bên.

10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 10 ĐỀ SỐ 14 Câu 1. Tính nhanh a) 77 + 33 + 23 + 67 + 3 b) 258 + 50 – 3 = 5 Câu 2. Một số có hai chữ số, tổng hai chữ số là 6, hiệu của hai chữ số là 2. Tìm số đó. Câu 3. Có 20 viên bi, hãy tìm cách sắp xếp các viên bi vào các ô vuông trống ở hình bên để tổng số viên bi ở ba ô cùng một hàng ( ngang, dọc) là 6; 7; 8; 9 Câu 4. Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải Câu 5. Hình tam giác ABC có chu vi là 8m 5dm và có một cạnh dài 15dm. Hỏi tổng độ dài của hai cạnh còn lại là bao nhiêu mét? ĐỀ SỐ 15 Câu 1. Thay a, b bởi số thích hợp

11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 11 Câu 2. Tìm số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 4. Câu 3. Kim phút di chuyển số 12 đến số 6 hết bao nhiêu phút? Câu 4. Tâm có 12 cây bút gồm 3 cây bút bi đỏ, 5 cây bút chì và còn lại là bút bi xanh. Hỏi Tâm có bao nhiêu cây bút bi xanh? Câu 5.Có bao nhiêu hình tam giác trong hình bên? Hãy kể tên các hình tam giác đó. ĐỀ SỐ 16 Câu 1. Tính nhẩm: a) 872 + 28 b) 542 + 358 Câu 2. Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vào các ô trống để được tổng ba số trên cùng một vạch thẳng là 10. Câu 3. a) Lúc 8 giờ 30 phút còn lại là: 8 giờ………………… b) Lúc kim giờ chỉ gần số 6, kim phút chỉ số 3 ta nói: Đã ………giờ…..phút. Câu 4. Một ô tô dự định đi từ đỉnh A đến đỉnh B trong 9 giờ, nhưng khi đi bị kẹt xe nên trễ mất 1 giờ. Hỏi ô tô đó đã đi từ A đến B trong bao lâu?

12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 12 Câu 5. Một hình vuông có cạnh là 200cm. Hỏi hình vuông đó có chu vi là bao nhiêu mét? ( giải bằng 3 cách). ĐỀ SỐ 17 Câu 1. Cho ba hình vuông có số sau: Hãy chọn ở mỗi hình vuông một số sao cho, ba số này có tổng là 100. Câu 2. Trà viết một số lên bảng. Biết rằng 1/5 số đó bằng 38 trừ đi số liền trước của số 35. Tìm số trà đã viết. Câu 3. Trong kho gạo, có một cân đĩa và hai quả cân loại 2kg và 3kg. Làm thế nào bằng hai lần cân lấy ra được 11kg gạo? Câu 4. Tổng số tuổi của ba và mẹ là 85 tuổi. Mẹ 42 tuổi. Hỏi ba và mẹ ai lớn tuổi hơn và lớn hơn bao nhiêu tuổi? Câu 5. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn, đoạn thứ nhất dài 21cm, đoạn thứ hai dài 5dm, đoạn thứ 3 dài 2dm 6cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó. ĐỀ SỐ 18 Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 13 Câu 2. Viết các số từ 95 đến 104 cần phải viết tất cả bao nhiêu chữ số? Câu 3. Ngày thứ ba tuần này là ngày 8 tháng 3. Hỏi ngày thứ năm tuần sau là ngày nào tháng nào? Câu 4. Giải bằng hai cách: Có 32 học sinh chia làm 4 tổ. Hỏi hai tổ có mấy học sinh? Câu 5. Hãy vẽ đường gấp khúc khép kín gồm 16 đoạn thẳng đi qua 64 điểm trong hình trên Và đi qua mỗi điểm đúng một lần ĐỀ SỐ 19 Câu 1. a) với ba số 25, 26, 51 và các dấu + , - , = , em hãy lập các phép tính đúng b) Với ba số 60, 100, 40 và các dấu, + , - , = em hãy lập các phép tính đúng. Câu 2. Trên hình bên có 9 hình tròn đặt tại đỉnh của 7 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ và 3 hình tam giác lớn) Hãy đặt vào các hình tròn các số từ 1 đến 9 sao cho tổng cách số tại ba đỉnh của mọi hình tam giác đều bằng nhau và bằng 15

14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 14 Câu 3. Mỗi bao gạo chứa 2 chục kg gạo. Hỏi 4 bao như thế chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Câu 4. Hãy cắt hình vuông dưới đây để được 4 hình tam giác bằng nhau và 2 hình vuông bằng nhau. Câu 5. Tìm x, biết: a) x × x = 25 – 9 b) 258 – x × x = 233 ĐỀ SỐ 20 Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống, biết rằng tổng của ba số trong ba ô liền nhau là 289. 34 13 Câu 2. Hiệu hai số là số bé nhất có hai chữ số. Số trừ là số lớn nhất có một chứ số. Tìm số bị trừ Câu 3. Có 2 cái bánh và 3 cái hộp: Hộp màu xamh, hộp màu trắng và hộp màu đỏ. Nếu cất 2 cái bánh vào hộp thì có tất cả mấy cách cất?

15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 15 Câu 4. Ngăn trên và ngăn dưới có tất cả 69 quyển sách. Ngăn dưới có 35 quyển sách. Hỏi ngăn nào nhiều sách hơn và nhiều hơn bao nhiêu quyển sách? Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? Hãy kể tên những hình tam giác đó. ĐỀ SỐ 21 Câu 1. Cho các chữ số: 0, 2, 3, 5 và 6. a) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên? b) Viết số lẻ lớn nhất và số chẵn bé nhất lập được ở trên. Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện: a. 125 + 200 + 175 – 400 b. 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 Câu 3. Tìm y: a) 12 + y = 34 + 56 b) 3 × y – 3 = 3 Câu 4. Bình và Hà gấp được một số thuyền. Biết rằng nếu Bình cho Hà 3 cái thuyền thì số thuyền của 2 bạn bằng nhau và mỗi bạn sẽ có 12 cái thuyền. Hỏi: a) Bình gấp được nhiều hơn Hà mấy cái thuyền b) Bình phải cho Hà mấy cái thuyền để số thuyền của Hà nhiều hơn số thuyền của Bình là 2 cái?

16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 16 Câu 5. Cho 4 điềm: A, B, C, D. hãy vẽ hình và ghi các đoạn thẳng có được từ 4 điểm đã cho. ĐỀ SỐ 22 Câu 1. Cho các chữ số: 0, 1, 2, 4 và 5. a) Viết các số có 2 hoặc 3 chữ số có tổng các chữ số là 5 từ các chữ số trên. b) Viết số lớn nhất và số bé nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 5 từ các chữ số trên. Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện a) 250 + 300 + 350 – 400 b) 2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 28 + 30 Câu 3. Tìm y: a) 123 – y = 456 – 345 b) y : 3 + 3 = 3 × 3 – 3 Câu 4. Năm nay Huy lên 7 tuổi và học lớp 2 còn em Hoàng mới lên 2 tuổi. Hỏi: a) khi em Hoàng bằng tuổi Huy hiện nay thì Huy học lớp mấy? b) khi Huy học lớp 12 thì em Hoàng bao nhiêu tuổi? (biết rằng cứ 6 tuổi thì học lớp 1 và cả 2 anh em đều không học đúp năm nào?) Câu 5. Cho hình bên: Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 2 đoạn thẳng để được: a) 2 hình tam giác b) 3 hình tam giác

17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 17 ĐỀ SỐ 23 Câu 1. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé các số có 3 chữ số mà mỗi số đều: a) Có tổng các chữ số bằng 4 b) Có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục là 1 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 2 Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện: a. 123 – 12 – 11 b. 2 + 5 + 6 + 15 + 24 + 28 + 20 Câu 3. Tìm y: a. 135 + y – 79 = 753 – 31 b. y – 2 × 3 = 4 Câu 4. Lớp 2A có 36 học sinh, lớp 2B có 28 học sinh. Hỏi: a. nếu chuyển 2 học sinh từ lớp 2A sang lớp 2B thì số học sinh của lớp 2A sẽ nhiều hơn hay ít hơn số học sinh của lớp 2B? b. phải chuyển từ lớp 2A sang lớp 2B bao nhiêu học sinh để số học sinh của 2 lớp bằng nhau? Câu 5. Cho hình bên: Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 2 đoạn thẳng để được: a. 2 hình tứ giác b. 3 hình tứ giác ĐỀ SỐ 24 Câu 1. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn các số có 3 chữ số mà mỗi số đều: a. Là số lẻ có tổng các chữ số bằng 5 b. Có chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 1.

18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 18 Câu 2. Không thực hiện phép tính hãy so sánh: a. 235 + 314 + 467 và 214 + 367 + 435 b. 246 + 462 + 624 và 222 + 444 + 666 Câu 3. Tìm y: a. 246 + y – 135 = 345 b. y – 12 + 34 = 56 Câu 4. Một người đi chợ bán cam. Lần đầu người đó bán được một nửa số cam đem đi, lần thứ hai bán được một nửa số cam còn lại, lần thứ ba bán được một nửa số cam còn lại. biết rằng sau 3 lần bán người đó còn lại đúng 2 quả. Hỏi: a. mỗi lần người đó bán được bao nhiêu quả cam? b. Người đó đã bán được tất cả bao nhiêu quả cam? Câu 5. Cho hình dưới: a. Hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? ghi tên tất cả các đoạn thẳng có trong hình vẽ. b. Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 2 đoạn thẳng để được 5 hình tứ giác. Ghi tên tất cả các tứ giác có trong hình sau khi vẽ. ĐỀ SỐ 25 Câu 1. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn các số có 3 chữ số khác nhau bà mỗi số đều: a. Là số chẵn có tổng các chữ số bằng 10.

19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 19 b. Có chữ số hàng trăm lớn hơn 3, chữ số hàng chục bé hơn 2 và chữ số hàng đơn vị là 1. Câu 2. Không thực hiện phép tính hãy so sánh: a. 146 + 237 + 358 và 138 + 256 + 347 b. 234 – 30 – 4 và 345 – 40 – 5 Câu 3. Tìm y: a. 26 – y × 3 = 17 b. 67 – y – 12 = 21 Câu 4. Một trường tiểu học có 425 học sinh. Sau đó có 12 học sinh chuyển đi và 15 học sinh chuyển đến. hỏi sau khi có học sinh chuyển đi và chuyển đến thì số học sinh của trường đó tăng hay giảm bao nhiêu học sinh? Câu 5. Cho hình dưới: a. Hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Ghi tên tất cả các hình tam giác có trong hình vẽ. b. Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 1 đoạn thẳng để được hình có 5 hình tứ giác. ĐỀ SỐ 26 Câu 1. Cho dãy số: 3, 4, 6, 9, 13, 18,… a. Nếu quy luật của dãy số trên. b. Viết tiếp 2 số hạng tiếp theo của dãy số trên.

20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 20 Câu 2. Không thực hiện phép tính hãy so sánh: a. 122 + 233 + 344 và 112 + 223 + 334 b. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1 và 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + 14 – 13 + 12 – 11 Câu 3. Tìm một số có 2 chữ số biết rằng: a. Nếu lấy số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 sau đó trừ đi 4 được kết quả là 5. b. Nếu lấy số đó trừ đi 5 rồi nhân với 4 sau đó cộng với 6 được kết quả là 26. Câu 4. Minh có số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ là 5 viên. Sau đó Huy chơi với bạn và thắng được 3 viên bi xanh và bị thua mất 4 viên bi đỏ. Hỏi: a. Sau khi chơi, Minh có số bi xanh nhiều hay ít hơn số bi đỏ bao nhiêu viên? b. Minh càn thêm mấy viên bi đỏ để số bi xanh ít hơn số bi đỏ là 5 viên? Câu 5. Cho hình dưới: a. Hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu tứ giác? Ghi tên tất cả các tứ giác có trong hình vẽ. b. Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 1 đoạn thẳng để được hình có 7 tam giác. ĐỀ SỐ 27 Câu 1. Cho dãy số: 1, 3, 7, 13, 21,… a. Nêu quy luật dãy số trên b. Viết tiếp hai số hạng tiếp theo của dãy số trên.

21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 21 Câu 2. Thay các chữ cái bằng các chữ số thích hợp. a. ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ b. ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ Câu 3. Tìm một số có 3 chữ số biết rằng: a. Nếu lấy số đó trừ đi 234 rồi chia cho 5 được kết quả là 6. b. Nếu lấy số đó trừ đi 234 và chia cho 5 rồi nhân với 6 sau đó cộng với 78 được kết quả là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Câu 4. Có một tấm vải, sau khi cắt đi số vải để may quần áo thì tấm vải còn lại dài là 9m. a. Tính số mét vải đã dùng để may quần áo. b. Tính chiều dài của tấm vải ban đầu Câu 5. Cho hình dưới: a. Hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? b. Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 1 đoạn thằng để được hình có 7 tam giác ĐỀ SỐ 28 Câu 1. Cho dãy số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,… a. Nếu quy luật của dãy số trên. b. Viết số hạng tiếp theo của dãy số trên. Câu 2. Thay các dấu * bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau đây: a. 1** + *46 = 381

22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 22 b. 3*5 – 21* = *35 Câu 3. Tìm số lớn nhất có 3 chữ số biết rằng: a. Tổng các chữ số của số đó là 15 b. Tích các chữ số của số đó là 24 Câu 4. Mẹ có một số kẹo. mẹ chia cho Huy và Hoàng mỗi con 5 chiếc. Thấy còn nhiều, mẹ cho thêm Hoàng 2 chiếc nữa. Mẹ thấy rằng chia như vậy mới chỉ hết một nửa số kẹo. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu chiếc kẹo? Câu 5. Cho hình dưới: a. Hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Ghi tên tất cả các tam giác có trong hình vẽ. b. Hãy vẽ thê vào hình vẽ 1 đoạn thẳng để được hình có 7 tứ giác. ĐỀ SỐ 29 Câu 1. Tìm giá trị tự nhiên lớn nhất của y biết: a. y + 23 < 45 b. b. 98 – y > 76 Câu 2. Thay các dấu * bằng chữ số thích hợp. a. *1 : * = 3 b. 4 × * = *0 Câu 3. Cho các chữ số: 0, 3, 5 và 8 a. Có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên b. Viết số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.

23. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 23 Câu 4. Cúc và Lan gấp được một số bông hoa. Biết rằng nếu Cúc cho Lan 2 bông thì Cúc vẫn còn nhiều hơn Lan 2 bông. Hỏi: a. Nếu Lan cho Cúc 2 bông hoa thì Cúc sẽ có nhiều hơn Lan bao nhiêu bông hoa? b. Cúc phải cho Lan mấy bông thì số bông hoa của 2 bạn bằng nhau? Câu 5. Chỉ với 12 que diêm bạn có thể xếp được nhiều nhất: a. Bao nhiêu hình vuông? b. Bao nhiêu hình chữ nhật? c. Bao nhiêu hình tam giác? ( vẽ hình minh họa cách xếp) ĐỀ SỐ 30 Câu 1. Tìm giá trị tự nhiên nhỏ nhất của y biết: a. 12 + y > 34 b. 12 : y < 6 Câu 2. Tìm một số có 3 chữ số khác nhau biết rằng: a. Số đó là số lẻ bé nhất có chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng chục b. Số đó là số chẵn lớn nhất có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng trăm Câu 3. Điền dấu thích hợp vào các chỗ chấm: a. 123 + a ………… a + 321 b. 345 – a …………… 543 – a c. a × 5 …………….. 4 × a d. a : 3 …………. a: 4 Câu 4. Ngọc có một số quyển vở. Trong học kì 1, Ngọc đã viết hết số và Ngọc cho em 2 quyển. Ngọc vẫn còn 6 quyển. Hỏi: a. Ngọc đã viết hết bao nhiêu quyển vở? b. Ngọc có tất cả bao nhiêu quyển vở?

24. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán Violympic lớp 2 | Tel: 0936.128.126 24 Câu 5. Cho hình dưới.Biết chu vi của hình chữ nhật ABCD là 16cm, cạnh AB dài 8cm. Tính: a. Chu vi hình vuông AMND b. Chu vi hình chữ nhật MBCN

Add a comment