2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.

0 %
100 %
Information about 2n BATXILLERAT: MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE.
Education

Published on February 16, 2014

Author: rosaquima

Source: slideshare.net

Description

Presentació del tema de MVHS de l'assignatura de física de 2n de batxillerat

MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE (MVHS)

MOVIMENT PERIÒDIC  És aquell que descriu un cos quan les variables cinemàtiques: posició, velocitat i acceleració del seu moviment prenen els mateixos valors després de cada interval constant de temps anomenat: PERÍODE .

MOVIMENT VIBRATORI O OSCIL·LATORI  És aquell que descriu un cos quan es desplaça succesivament a una banda i l’altra de la seva posició d’equilibri repetint a intervals regulars de temps les seves variables cinemàtiques.

APLICACIONS DE L’ESTUDI DEL MVHS  ENLLAÇ QUÍMIC  VIBRACIONS EDIFICIS  VIBRACIONS PONTS

VOCABULARI    VIBRACIÓ O OSCIL·LACIÓ: distància recorreguda per una partícula en un moviment complet de vaivén. CENTRE D’OSCIL·LACIÓ (O): punt mitjà de la distància que separa les dues posicions extremes assolides per la partícula mòbil. ELONGACIÓ (x): distància de la partícula al centre d’oscil·lació en cada moment. (unitat: m)

AMPLITUD (A): Valor màxim de la elongació. (unitat: m)  PERÍODE (T): temps emprat per la partícula en efectuar una oscil·lació completa. (unitat: s)  FREQÜÈNCIA (f): nombre d’oscil·lacions efectuades en la unitat de temps. (unitat: Hz) (f = 1/T)  PULSACIÓ (ω): nombre de períodes compresos en 2π unitats de temps. ω = 2πf = 2π/T (unitat: rad/s) 

MVHS   Un moviment oscil·latori sobre una trajectòria recta és harmònic simple si està sotmés a una força d’atracció proporcional al vector de posició, amb origen en el seu punt d’equilibri i de sentit contrari: força recuperadora . F = m a F = - K x i Una partícula té un moviment MHS al llarg d’un eix X quan la seva elongació s’expressa mitjançant una funció sinusoïdal o cosenoïdal.

ELONGACIÓ (x) - - Equació fonamental del MVHS Sense desfase: Amb desfase:

PERÍODE (T) I FREQÜÈNCIA (f) DEL MVHS

VELOCITAT (v) Si prové d’una equació sinusoïdal:  Si prové d’una equació cosinoïdal: 

ACCELERACIÓ (a) Si prové d’una equació sinusoïdal:  Si prové d’una equació cosinoïdal: 

RELACIÓ: x – v - a

GRÀFICS: x – v - a  Sense desfase  Amb desfase

 Per a una elongació cosinoïdal:

COMPARACIÓ MVHS - MCU

DINÀMICA DE L’OSCILADOR HARMÒNIC SIMPLE.  Força recuperadora:

ENERGIA DE L’OSCILADOR HARMÒNIC SIMPLE  ENERGIA TOTAL  ENERGIA POTENCIAL  ENERGIA CINÈTICA

RESUMEN FÓRMULES AMB EL SINUS

PÈNDOL SIMPLE   El moviment del pèndol simple és un moviment harmònic simple sempre que es considerin desplaçaments molt petits. Veure MIT

PÈNDOL DE FOUCAULT Comprovació de la rotació de la Terra.  La corda ha de ser molt llarga. 

ALTRES MOVIMENTS VIBRATORIS  Oscil·lacions amortides.  Oscil·lacions forçades.  Ressonància.

OSCIL·LACIONS AMORTIDES  L’amplitud de les oscil·lacions va disminuint amb el temps degut a la pèrdua d’energia mecànica, sobre tot per causa del fregament.

OSCIL·LACIONS FORÇADES  Són produïdes en un sistema oscil·latori a causa de l’energia subministrada des de l’exterior; aquest sistema és un oscil·lador forçat .

RESSONÀNCIA Un osci·lador entra en ressonància quan la freqüència d’una força externa coincideix amb la freqüència natural de l’oscil·lador.  Exemples:  Pont de Tacoma  Els soldats no poden travessar ponts amb marxa militar. 

 Copa trencada  Insectes amb ales:

FIGURES DE LISSAJOUS   Si sobre una partícula actuen dues forces en direcció perpendicular i de mateix període que originen un MVHS, el moviment resultant té trajectòria el·líptica. Fes CLICK

ENLLAÇ A ALTRA PRESENTACIÓ D’AQUEST MOVIMENT. 

 Rosa Mª Rodríguez García-Caro  Professora de física i química   IES ALCÚDIA ALCÚDIA (MALLORCA)

Add a comment

Related presentations

Related pages

MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE Física 2n Batxillerat

MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE Física 2n Batxillerat Mª Isabel Arizcun Arizcun MOVIMENT PERIÒDIC, OSCIL·LATORI I VIBRATORI Mov. periòdic
Read more

MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE - xtec.cat

MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE 1. ... Seminari de Física i Química Física 2n Batxillerat 1. OSCIL·LADORS I MOVIMENT OSCIL·LATORI O VIBRATORI Parts ...
Read more

Dossier de Física 2n Batxillerat - xtec.cat

2n Batxillerat Curs 05/06 Jaume ... Moviment Harmònic Simple: ... 1.Una partícula descriu un moviment vibratori harmònic donat per l’expressió x = 3 ...
Read more

format moviment oscil·latori - udg.edu

Moviment vibratori harmònic simple (MHS) ... 139 Problemes de física per a batxillerat ... 2n 1 2 3 10 t π = + ...
Read more

Alumne: Ariel Hernán Córsico Curs: 2n B Batxillerat Centre ...

Curs: 2n B Batxillerat Centre: INS Pere Ribot Tutora: Paz González ... El moviment vibratori harmònic simple és el moviment periòdic que es
Read more

Recursos ESO - iesfelanitx.cat

(Física de 2 n de batxillerat) ... realitzada en OpenOffice podreu seguir el desenvolupament de l'apartat Moviment Vibratori Harmònic Simple ...
Read more

Física 2 Batxillerat - bellera.cat

Física 2 Batxillerat Enllaços: Unitat 1: Catfísica ... Web que descriu el moviment harmònic simple. Conté applet. Universitat del País Basc
Read more

Moviment harmònic - scribd.com

Moviment harmònic - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. Scribd is the world's largest social ...
Read more