гра як основний засіб формування соціальної культури дітей молодшого віку»

50 %
50 %
Information about гра як основний засіб формування соціальної культури дітей молодшого віку»

Published on March 15, 2016

Author: ssusercb09ba

Source: slideshare.net

1. « Гра як основний засіб« Гра як основний засіб формування соціальноїформування соціальної культури дітей молодшогокультури дітей молодшого »віку»віку . .Чирук Г В. .Чирук Г В З досвідуЗ досвіду роботироботи

2. Гра для дитини найкраща насолода, в іграх виявляються всі її здібності, її нахили, переживання. Спостерігайте дитину, коли вона грається, і ви знайдете ключ до розуміння її душі. Гра - це настільки природній стан дитини, що багато педагогів змагалися все навчання малих дітей перетворити в гру, бо вона найбільш інтенсивно захоплює дітей. В українській психолого-педагогічній науці загально - прийнятим є положення про те, що гра - один з найголовніших засобів всебічного розвитку, дітей. Саме ігрова діяльність, як ніяка інша, сприяє формуванню дитячого колективу, розвиткові позитивних взаємин у ньому, закладенню початків суспільної спрямованості особистості вже на етапі дитинства під суспільною спрямованістю особистості розуміють домінування колективістичних проявів у поведінці людини . Ігрові дії дітей соціальні за своєю спрямованістю. У них відображаються досвід і культура народу, вони завжди активно спрямовані на предмет або людину, з якою дитина вступає в контакти.

3. У реальній дійсності взаємини між людьми закриті для дитини матеріальними предметами, з якими діють люди, у грі вони вперше відкриваються, отже, гра - найважливіше джерело формування соціальної свідомості дитини. В цьому її основна функція і значення для розвитку особистості дитини. Найбільші можливості формування дитячого товариства забезпечуються ігровою діяльністю дітей. Саме в ній найповніше активізується їхнє суспільне життя. Ігрова діяльність дає дітям змогу на найбільш ранніх сходинках розвитку створювати самодіяльним шляхом ті чи інші форми спілкування. Відомо, що й в інших формах життя дітей на заняттях, у праці йде суспільне життя, але провідна роль тут належить дорослому, тоді як в ігровій діяльності багато що зумовлене активністю самих дітей . Таким чином, дитяча гра має виняткове значення для розв язання багатьох виховних завдань насамперед для становлення дитячого колективу та розвитку в ньому доброзичливих взаємин.

4. У грі значно більше, ніж у будь-якій іншій діяльності, дитина може виявляти свою самостійність, а це надзвичайно важливо для формування її як особистості. Адже кожна дитина на власний розсуд творить гру, по-своєму відображає в ній набуті знання про світ, в якому живе, виражаючи власне ставлення до нього. Ігрова діяльність зароджується на досить ранніх етапах розвитку людської особистості.

5. ,Гра як ефективний,Гра як ефективний метод подання новоїметод подання нової :інформації:інформації• Гра - це “ чарівна паличка” , з допомогою якої можна вчити малюка читати, писати і, головне мислити, винаходити, доводити. Дуже важливо, щоб гра захоплювала і була доступною, щоб у ній був елемент змагання, якщо не з кимсь, то , принаймні з самим собою. • Крім розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, гра дає можливість вирішувати ще одне дуже важливе завдання: формувати у них потребу в розумовій роботі, інтелектуальній творчій діяльності. • Гра надає дитині свободу дій та вибору, у ній вона не зазнає психічного закріпачення. Гра надає дитині можливість не насильного, а повного розвитку її природних сил та готує її до життя. • Таким чином, термін “гра” - поняття багатомірне – це діяльність і пізнання, розваги і творчість, наслідування і спілкування, відпочинок і тренінг. У грі людина одночасно відображає своє ставлення до довкілля і в той же час отримує інформацію про себе від інших людей або атрибутів ігрової діяльності.

6. Гра в житті дітей очимаГра в житті дітей очима видатних педагогіввидатних педагогів • Гра є тією універсальною формою діяльності, в середині якої, відбуваються основні прогресивні зміни в психіці та особистості дитини-дошкільника, гра визначає його відношення з оточуючими людьми, готує до переходу на наступний віковий етап, до нових видів діяльності. Д.Б.Ельнонім • Найулюбленіша і всепоглинаюча діяльність дитини – це гра. Можливо, ми можемо сказати, що в грі кожна дитина подібна до письменника: він створює свій власний світ, або, інакше, він влаштовує цей світ так, як йому більше подобається. Було б неправильно сказати, що він не приймає свій світ усерйоз, навпаки, він ставиться до гри дуже серйозно і щедро вкладає в неї свої емоції. З.Фрейд • Гра для дітей – це спосіб навчитися тому, чому їх ніхто не зможе навчити, спосіб орієнтації в реальному світі, просторі, часі, спосіб дослідження предметів та людей. Включаючись у процес гри, діти вчаться жити в сучасному світі. Гра допомагає дитині оволодіти цінностями культури, виробити певні навички. Коли діти грають, вони відображають особисту індивідуальність і ближче підходить до внутрішніх ресурсів, які можуть стати частиною їх особистості. Л.Френк • Гра є містком між конкретним досвідом та абстрактним мисленням. Ж.Паж

7. З елементами спортивної діяльності: -Спортивні ігри; - ігри-розваги З елементами спортивної діяльності: -Спортивні ігри; - ігри-розваги З елементами художньої діяльності : - пластично-хореографічна вистава; - ігри-драматизації; -Ігри-театралізації; - ігри-інсценування З елементами художньої діяльності : - пластично-хореографічна вистава; - ігри-драматизації; -Ігри-театралізації; - ігри-інсценування -Гра для дітей засіб-Гра для дітей засіб пізнання навколишньогопізнання навколишнього З елементами спілкування: -сюжетно-рольові ігри; -Дидактичні ігри З елементами спілкування: -сюжетно-рольові ігри; -Дидактичні ігри З елементами творчого творення: -художньо-прикладні форми; -Сюжетно-рольові ігри; -Ігри ярмарки З елементами творчого творення: -художньо-прикладні форми; -Сюжетно-рольові ігри; -Ігри ярмарки З елементами духовного осмислення: -Ігри подорожі; - публіцистична вистава; -Театралізовані мініатюри; - ігри станціями З елементами духовного осмислення: -Ігри подорожі; - публіцистична вистава; -Театралізовані мініатюри; - ігри станціями З елементами навчальної діяльності: -сюжетно-рольові ігри; - дидактичні ігри; - мозковий штурм; - інтелектуальні ігри З елементами навчальної діяльності: -сюжетно-рольові ігри; - дидактичні ігри; - мозковий штурм; - інтелектуальні ігри грагра

8. -Гра для дітей засіб-Гра для дітей засіб пізнання навколишньогопізнання навколишньогоМодифікація ігор пізнавального характеру Опис, мета ігор Дидактична гра (одна з форм впливу на дитину, під час засвоєння нею нових знань) -Ігри з дидактичними іграшками Розвивають сенсорику, дають можливість дітям раннього віку вправлятись в розрізненні величини, форми, кольору Навчальні ігри з правилами - настільно-поліграфічні (лото, настільно-друковані ігри для розвитку пам'яті, уваги, мислення…) - словесні та словесно-рухові без опори на наочність Розвивають пам’ять, увагу, мислення. Сприяють запам'ятовуванню. Готують мову дітей до читання, рахування, монологічного мовлення, мову дітей, про навколишню дійсність 1. Сюжетні ігри: - сюжетно-рольові ігри; - імітаційні (сімейні, побутові); - Ділові ігри (будівельник, школа…) 2. Сюжетно-відображувальні; 3. Режисерські; 4. театралізовані; - вистави; - Ігри-подорожі; - ігри станціями Кожна дитина грає певну роль. Під час сюжетно-рольових ігор діти пізнають дійсність, знайомляться з професіями, отримують знання з екології, історії, знання етносу, здорового способу життя, культури свого народу… Під час ігор станціями діти мають можливість рухатись від станції до станції і отримувати, або демонструвати знання по темі

9. Сучасна класифікаціяігор для отримання новихСучасна класифікаціяігор для отримання нових знань з різних розділів програмизнань з різних розділів програми Творчі ігри Ігри за правилами Народні ігри 1. Режисерські; 2. Сюжетно-рольові ігри (сімейні, побутові, суспільні); 3. будівельно-конструктивні; 4. Ігри на теми літературних творів (драматизації, театралізації, публіцистичні мініатюри); 5. Літературно-музичні композиції на теми екології, здорового способу життя … 1. Рухливі ігри як пропаганда здорового способу життя; 2. Сюжетні ігри; 3. Дидактичні ігри (настільно-друковані, словесні) 1. ігри-забави; 2. Рухливі; 3. Дидактичні; 4. Обрядові

10.  При виборі гри слід звернути увагу на такі критерії:  Доступність гри для вікової групи дітей;  Відповідність можливостям дітей;  Очікувані результати  Основні умови гри  Включення в предметно- комунікативну діяльність;  Тісне спілкування з дорослими та однолітками;  Сукупність реалізації соціальних функцій

11. Функції гриФункції гри  Орієнтаційна – створення уявної ситуації, яка б орієнтувала дитину на певні норми поведінки вжитті суспільства, на придбання якихось навичок і вмінь, а так само духовних цінностей;  Коректуюча – функція, яка вносить зміни у свідомість дитини щодо її поведінки, де дитина в грі намагається зробити стрибок над рівнем своєї звичайної поведінки;  Розвивальна – коли в грі у дітей ефективно розвиваються психічні процеси ( пам’ять, сприйняття, мислення, сенсорні якості – орієнтування в просторі та часі у властивостях предметів, розвиток мовлення);  Терапевтична – що застосовується для корекції різних відхилень у поведінці дітей ( непристосованості, агресивності, замкнутості);  Заміщаюча – коли властивості речі зберігаються, але значення їх перекидаються, тобто центральним моментом стає думка; у грі дитина оперує значенням слів, що заміщають річ.

12. Педагог повинен виконати професійніПедагог повинен виконати професійні :операції з реалізації функцій:операції з реалізації функцій Функція 1 Визначити мету Розподілити ролі Дати інструкцію Обмежити час і обсяг гри Елементи романтики, змагальності Функція 2 Виявити мотив Указати на соціальне значення Окреслити якість Покласти відповідальність за ділянку гри орієнтувати на красу виконання Функція 3 Розкрити особливе значення Проектувати вплив на майбутнє життя Запропонувати вільний вибір Підкреслити значення кожного в загальній грі Провести рефлексію Дякувати кожному

Add a comment

Related pages

Дидактична гра як засіб ...

... формування культури ... дітей молодшого ... гра як засіб формування ...
Read more

Будівельно-конструктивна гра ...

... гра як засіб формування ... віку. Гра ... як в дітей ...
Read more

Дидактична гра як засіб ...

1.2 Дидактична гра як засіб ... віку. Формування ... дітей молодшого та ...
Read more

Дидактичні ігри та вправи як ...

... як засіб формування сенсорної культури у дітей ... дітей дошкільного віку .
Read more

Гра як основний вид діяльності ...

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку та ... Формування культури ...
Read more

Художня ілюстрація книги як ...

... засіб навчання дітей ... формування мовленнєвої культури дітей молодшого віку. Як ...
Read more

Формування культури мовлення ...

Ілюстрація як засіб ... Гра як основний вид ... формування культури ...
Read more

Психологічні особливості ...

Школа як основний ... (гра, малювання ... Психологічні особливості дітей молодшого віку ...
Read more