Бібліотека як об`єкт для інвестицій. Сошинська Я.

50 %
50 %
Information about Бібліотека як об`єкт для інвестицій. Сошинська Я.
Entertainment

Published on October 30, 2020

Author: oxanaboiarynova

Source: authorstream.com

Бібліотека як об`єкт для інвестицій: Б ібліотека як об ` єкт для інвестицій www.ula.org.ua © ВГО У країнська бібліотечна асоціація, 20 20 Сошинська Я.Є., канд . іст . наук, доцент КПІ імені Ігоря Сікорського, Виконавча директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація Бібліотека як соціальна інституція: Бібліотека як соціальна інституція Дотація VS Інвестиція Результати нашого проєкту: Результати нашого проєкту Показати вплив бібліотеки на розвиток культурних і креативних індустрій у своїй громаді Показати, що нова бібліотечна послуга має соціальний та економічний ефект Показати, що нова бібліотечна послуга є цінною для громади та її оплачують Хто може бути замовником нашої послуги?: Хто може бути замовником нашої послуги? Орган місцевого самоврядування – кошти на створення і надання послуги закладені у бюджеті бібліотеки (дотація чи інвестиція?) Грантодавець – кошти на створення і надання послуги закладені у бюджеті окремого проєкту Хто може бути замовником нашої послуги?: Хто може бути замовником нашої послуги? Партнер, у т.ч. бізнес – кошти або ресурси на створення і надання послуги надаються партнером у вигляді соціальної інвестиції Користувач – кошти на створення і надання послуги оплачуються клієнтом Як оцінити ефект у грошовому виразі?: Як оцінити ефект у грошовому виразі? Місцеві підприємці: Отримали безоплатно або частково безоплатно бібліотечну послугу певної вартості Отримали дохід від підприємницької діяльності у сфері ККІ завдяки бібліотечній послузі Користувачі: Отримали безоплатно або частково безоплатно бібліотечну послугу певної вартості Бібліотечна послуга впливає на розвиток культурних і креативних індустрій у громаді Що таке соціальні інвестиції?: Що таке соціальні інвестиції? Це ресурси бізнесових структур (малих, середніх, великих) Матеріальні Технологічні Управлінські Фінансові що спрямовуються на реалізацію соціальних програм, завдяки чому компанія отримує соціальний та економічний ефект Що таке соціальні інвестиції?: Що таке соціальні інвестиції? За міжнародним стандартом ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» - це інвестиції організації, які спрямовані на покращення соціальних аспектів суспільного життя Структура соціальних інвестицій компанії: Структура соціальних інвестицій компанії 1. Внутрішні Витрати на розвиток персоналу (освіта, підвищення кваліфікації, стажування) Витрати на охорону здоров ` я та безпеку праці персоналу Добросовісна ділова практика та етична конкуренція (кодекс корпоративної етики) Структура соціальних інвестицій компанії: Структура соціальних інвестицій компанії 2. Зовнішні Природоохоронна діяльність Ресурсозбереження Програми розвитку територіальних громад (регіонів) Освітні проекти Спортивні проекти Культурно-мистецькі проекти Допомога соціально незахищеним групам населення Чому бізнесу вигідно займатися соціальним інвестуванням?: Чому бізнесу вигідно займатися соціальним інвестуванням? Хороша ділова репутація, імідж Широке коло партнерств Лояльність (прихильність) клієнтів Вища продуктивність праці Ширший доступ до ринку капіталу Оптимізація ризиків у сучасних умовах ринкової нестабільності та невизначеності Мотивація для соціального інвестування: Мотивація для соціального інвестування Переконання Готовність до благодійності Розуміння соціального ефекту – підвищення якості життя людей Прагнення відповідати світовим (європейським) стандартам Соціальна відповідальність Примус Тиск держави Вплив конкурентів Необхідність виходу на світові (європейські) ринки Невідворотність стратегічних змін Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням?: Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням? Шукати ці ключові слова в описі діяльності компаній Соціальна відповідальність є природною частиною того, що ми робимо в « Монсанто ». Як компанія , ми прагнемо зробити життя кращим . Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням?: Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням? Шукати ці ключові слова в описі діяльності компаній Понад півтора десятиліття корпорація «Оболонь» активно займається інвестуванням в соціальні проекти . « Оболонь» щороку формує соціальний бюджет і виділяє частину продукції в рамках соціально значущих для суспільства проектів . Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням?: Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням? Шукати ці ключові слова в описі діяльності компаній Корпоративна соціальна відповідальність « Київстар » — це   ведення бізнесу в  гармонії з  суспільством , добровільно взяті зобов’язання компанії та активна участь у  соціальному і  економічному розвитку України . Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням?: Як знайти бізнес-структури, що займаються соціальним інвестуванням? Шукати ці ключові слова в описі діяльності компаній ПУМБ сповідує філософію соціальної відповідальності бізнесу , сприяючи вирішенню соціальних проблем і реагуючи на суспільні потреби . Банк надає добровільну допомогу у вигляді соціальних інвестицій на подолання проблем суспільства в рамках власних можливостей . Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами бізнесу?: Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами бізнесу? Спільне соціальне бачення – бібліотеки є центрами місцевої громади, вони сприяють розвитку спільнот та змінюють життя громадян Чисельність аудиторії – користувачами бібліотек є близько 20 мільйонів мешканців України Інтелектуальний ресурс – бібліотеки є постачальниками інформаційної продукції та послуг, бібліотекарі готові до інновацій та здатні креативно мислити Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами органів влади та місцевого самоврядування?: Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами органів влади та місцевого самоврядування? Розвиток інфраструктури – бібліотеки є інформаційними, освітніми, культурно-просвітницькими та рекреаційними установами Електронне урядування – бібліотеки здатні організувати широку та дієву взаємодію громадськості з органами державної влади, навчити громадян користуватись послугами електронного урядування Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами органів влади та місцевого самоврядування?: Чому бібліотеки можуть бути соціальними партнерами органів влади та місцевого самоврядування? Раціональне використання ресурсів, економія бюджетів – бібліотеки надають громаді низку ключових послуг, що поліпшують добробут родин, сприяють розвитку малого і середнього бізнесу, пропонують різноманітні ресурси для особистого і професійного розвитку людям різного віку та різних статків Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Статистичні дані можуть: Краще представити та забезпечити краще розуміння інформації про бібліотечні послуги Використовуватися для того, щоб зробити діяльність і значення бібліотек помітними для інвесторів Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Статистичні дані поділяються на 4 категорії: Вхідні дані (кількість працівників, обсяг фонду, площа, кількість робочих місць / комп ` ютерів , бюджет) Технологічні процеси (кількість зареєстрованих читачів, робочі години бібліотеки, час, що відводиться на виконання внутрішніх технологічних процесів та виконання інформаційного запиту) Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Статистичні дані поділяються на 4 категорії: Вихідні дані (кількість відвідувань, книговидача, кількість наданих довідок і консультацій, комп ` ютерних сеансів, тренінгів, вебінарів тощо) Результати (зміни у читацьких інтересах, підвищення результативності навчання, зменшення безробіття, розвиток місцевого бізнесу) Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Інвесторів: Хвилюють вхідні дані (особливо обсяг інвестицій, бюджет) Дуже цікавлять результати (особливо якісні зміни у житті громади, суспільства) Але вони не завжди усвідомлюють зв ` язок між бібліотечними вихідними даними та результатами для суспільства Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Бібліотекам потрібно: Переосмислити підходи до представлення звичних статистичних даних Замінити в аналітичних довідках для інвесторів чи в обгрунтуваннях проблем / потреб вихідні дані на результати Продемонструвати вплив бібліотек на користувачів та громаду (суспільство) Статистика як інструмент адвокації: Статистика як інструмент адвокації Вплив – це дія, що здатна викликати помітні зміни у: Поведінці Вміннях Рівні знань Поглядах тощо Вплив: особистий розвиток: Вплив: особистий розвиток Формальна освіта (у т.ч. позакласна, групи продовженого дня, виконання домашніх завдань, реєстрація та підготовка до ЗНО, уроки інформатики, школи вихідного дня) Безперервна освіта (у т.ч. дистанційна) Грамотність (зокрема комп ` ютерна, іноземні мови) Програми дитячого розвитку Творчі роботи та наукові дослідження, конкурси, олімпіади, вікторини Позашкільні заходи тощо Вплив: особистий розвиток у цифрах: Вплив: особистий розвиток у цифрах Бібліотекарі – учасники програми «Бібліоміст» навчили 53% користувачів працювати з комп ` ютером та Інтернетом Тренінги з нових технологій для підвищення кваліфікації впродовж 40 місяців пройшли 23 400 осіб . Вони заощадили 12 млн. 309 тис. грн. Щомісячно у бібліотеках – учасницях програми «Бібліоміст» онлайнові курси іноземних мов відвідують 3 150 користувачів . На навчанні вони заощадили близько 283 млн. грн. Вплив: особистий розвиток у цифрах: Вплив: особистий розвиток у цифрах За 40 місяців понад 45,5 тис. учнів відвідали понад 5 тис. навчальних занять на базі бібліотек-учасниць програми «Бібліоміст». При цьому вони заощадили близько 416 тис. грн . За 2 роки послугами безкоштовного доступу до сайту Центру ЗНО скористалися понад 40 тис. осіб, заощадивши при цьому близько 531 тис. грн. Вплив: суспільна згуртованість: Вплив: суспільна згуртованість Центр розвитку громади «Третє місце», місце для зустрічей Привернення уваги до потреб соціально вразливих груп населення, покращення їхньої впевненості Доступ до сучасних комунікаційних технологій Вплив: суспільна згуртованість у цифрах: Вплив: суспільна згуртованість у цифрах За 40 місяців завдяки безкоштовному використанню Skype у бібліотеках українці заощадили на міжміських і міжнародних телефонних дзвінках майже 39 млн. грн. У 2013 р. в бібліотеках було безкоштовно організовано понад 8,3 мистецьких виставок з творчих робіт користувачів. Вони заощадили на оренді виставкових площ близько 615 тис. грн. Вплив: здоров`я та добробут: Вплив: здоров ` я та добробут Сприяння покращанню якості життя Інформаційні послуги у сфері охорони здоров ` я Покупки через Інтернет Вплив: здоров`я та добробут у цифрах: Вплив: здоров ` я та добробут у цифрах У 2013 р. близько 19 тис. користувачів бібліотек, у т.ч. понад 4,5 тис. у сільській місцевості, завдяки безкоштовному Інтернету у бібліотеках змогли отримати медичні послуги, заощадивши понад 218 тис. грн. У 2013 р. до бібліотек було зроблено 43,5 тис. звернень стосовно електронної торгівлі, оформлено покупок на 37 млн. грн., що складає 0,3% від всеукраїнського електронного товарообігу. Майже третина покупок припадає на сільські бібліотеки. Вплив: підприємництво та місцева економіка: Вплив: підприємництво та місцева економіка Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, започаткуванню власної справи Пошук продавців / постачальників, клієнтів, інвесторів Консультації з написання проектів, укладання «досьє» компанії, оцінка репутації Працевлаштування (складання і розміщення резюме, формування портфоліо, пошук вакансій, підготовка до співбесіди) Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах: Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах У районній бібліотеці м.Бар Вінницької обл. у Центрі проектного менеджменту за 3 роки пройшли навчання 650 держслужбовців , громада міста отримала на реалізацію 26 проектів 550 тис. грн. грантових коштів та понад 1 млн. грн. співфінансування у вигляді негрошових ресурсів. Міська рада отримала 11 комп ` ютерів , відремонтувала 5 систем опалення , на 6-ти об ` єктах встановила енергозберігаючі вікна , оновила будинок культури , облаштувала спортмайданчик і 2 спортзали Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах: Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах У 2013 р. 3,5 тис. людей безкоштовно отримали у бібліотеках консультації – як започаткувати власний бізнес. Вони заощадили на консультаціях близько 193 тис. грн. Якщо всі з них відкриють власну справу, то місцеві бюджети отримають принаймі 17 млн. грн. на рік у вигляді податків. У 2013 р. понад 2 тис. агровиробників безкоштовно пройшли у бібліотеках тренінги щодо особливостей управління власним бізнесом. Вони заощадили на навчанні понад 115 тис. грн. Відкривши власну справу, вони сплатять близько 10 млн. грн. податків на рік. Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах: Вплив: підприємництво та місцева економіка у цифрах У 2013 р. 2,8 тис. користувачів скористались можливістю подання електронної податкової звітності, використовуючи безкоштовний Інтернет у бібліотеках. Вони заощадили свій робочий час і кошти на проїзд в еквіваленті близько 53 тис. грн. 1380 бібліотек з різних регіонів України консультують щодо пошуку роботи. За 10 місяців 2013 р. роботу знайшли понад 4 тис. користувачів . Вплив: культура та відпочинок: Вплив: культура та відпочинок Замовлення квитків (транспорт, культурні заходи) Планування відпустки, організація екскурсій Хобі (пошук інформації, замовлення і купівля матеріалів через Інтернет) Вплив: культура та відпочинок у цифрах: Вплив: культура та відпочинок у цифрах У 2013 р. інформаційно-консультативні послуги з організації дозвілля регулярно надавали понад 1 800 бібліотек . Завдяки цьому користувачі заощадили понад 5,4 млн. грн. У 2013 р. бібліотеки надали послуг з планування подорожей, замовлення і купівлі квитків на транспорт, бронювання готелю для 15 тис. осіб, які заощадили на послугах понад 49 тис. грн. Всього було придбано близько 7 тис. квитків на транспорт, за які Мінтранс отримав понад 124 тис. грн. транспортного збору, а банки – близько 38 тис. грн. комісії. Вплив: електронне урядування: Вплив: електронне урядування Доступ до офіційних джерел і документів Подання коментарів та пропозицій через процедуру громадського (публічного) обговорення офіційних документів Електронні послуги (наприклад, реєстрація дітей до дошкільних закладів) Вплив: електронне урядування у цифрах: Вплив: електронне урядування у цифрах У 2013 р. 850 користувачів зареєстрували дітей до дитсадків, заощадивши часу та коштів на зв ` язок і проїзд в еквіваленті понад 10 тис. грн. Вплив: соціальна підтримка: Вплив: соціальна підтримка Для людей поважного віку (правові консультації, оформлення документів, звернень з пенсійних питань) Для багатодітних сімей (з питань соціального захисту, нагляд за дітьми) Для безробітних (з питань працевлаштування і трудової міграції) Для хворих (пошук медичного закладу, замовлення ліків, запис на консультацію до лікаря) Для тимчасово переселених осіб (з життєво важливих питань) Вплив: соціальна підтримка у цифрах: Вплив: соціальна підтримка у цифрах Впродовж 40 місяців у бібліотеках-учасницях програми «Бібліоміст» пройшли навчання на курсах з ІТ 33 200 користувачів поважного віку. Вони заощадили 17 млн. 400 тис. грн. У 2013 р. у бібліотеках-учасницях програми «Бібліоміст» консультації психолога отримали майже 9 тис. осіб . Вони заощадили майже 553 тис. грн. У 2013 р. у бібліотеках-учасницях програми «Бібліоміст» юридичні консультації отримали понад 14 тис. користувачів . Вони заощадили понад 907 тис. грн. Вплив: соціальна підтримка у цифрах: Вплив: соціальна підтримка у цифрах У 2013 р. у бібліотеках-учасницях програми «Бібліоміст» надали консультацій з пошуку роботи близько 17,5 тис. користувачів , які заощадили при цьому 943 тис. грн. Близько 4,4 тис. користувачів працевлаштувалися. До місцевого бюджету від них може надійти понад 9 млн. грн. податків на рік . Вплив бібліотек на якість життя людей: Вплив бібліотек на якість життя людей Категорія «рівень життя» у рекомендаціях ООН складається з таких елементів: Здоров ` я Їжа Одяг Умови праці Зайнятість Освіта Житло Соціальне забезпечення Вплив бібліотек на якість життя людей: Вплив бібліотек на якість життя людей Категорія «якість життя» - це похідна від рівня життя, комплексна характеристика життя населення, що визначається : споживанням матеріальних благ споживанням продуктів харчування якістю житлових умов і зайнятості розвитком сфери послуг, освіти, культури, соціального забезпечення задоволеністю людини роботою і соціальним статусом, фінансовим рівнем і сімейними стосунками Бібліотека як об`єкт інвестицій: Бібліотека як об ` єкт інвестицій Сучасна модернізована бібліотека є привабливим об ` єктом соціального інвестування , тобто вкладення в об ` єкти соціальної сфери з метою отримання доходу і підвищення рівня та якості життя людей за допомогою задоволення їхніх матеріальних, духовних або соціальних потреб Бібліотека як об`єкт інвестицій: Бібліотека як об ` єкт інвестицій Суб ` єкти соціальних інвестицій у бібліотеку: Органи державної влади Державні і муніципальні підприємства Українські та іноземні комерційні організації Українські та іноземні некомерційні організації Фізичні особи Цілі соціальних інвестицій у бібліотеку: Цілі соціальних інвестицій у бібліотеку Для держави: Підвищення національного доходу Підвищення рівня (якості) життя населення Для бізнесу: Соціальний ефект Імідж підприємства Прибуток Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) Індекс повернення інвестицій ( Return On Investment, ROI) розраховується для вимірювання прибутковості приватного бізнесу, а також для визначення ефективності функціонування різних типів організацій та закладів соціальної сфери. Індекс повернення інвестицій може стати потужним інструментом, що доводить актуальність та значущість бібліотек і показує вигоду від сучасних бібліотечних послуг для громад. Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) Для бібліотек ROI є відношенням обсягу фінансування, витраченого на організацію бібліотечних послуг, до прибутку або вигоди, яку ці послуги принесли користувачам. Вигоди , які приносять послуги громаді, розраховуються з огляду на альтернативну вартість подібних послуг, коли такі послуги надаються за гроші не бібліотекою, а іншою організацією. Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) Витрати розраховуються з огляду на вартість ресурсів, які бібліотека витрачає, щоб надати послугу (зарплати бібліотекарів, витрати на утримання приміщень, вартість інформаційних ресурсів, витрати на інтернет-зв ` язок тощо). Розрахунки ROI для кожної із послуг окремо дозволяють порівняти економічну доцільність різних видів сучасних бібліотечних послуг та виявити фактори, які роблять певну послугу більш-менш рентабельною. Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) ROI = (B – I / I) * 100% B – сукупні економічні вигоди відвідувачів від користування певною послугою I – сукупні грошові витрати бібліотеки на надання послуги B – I – ефект від послуги Дані для розрахунків: Дані для розрахунків Сума витрат бібліотеки за попередній рік з розбивкою по статтях (зарплата, комунальні послуги, витрати на амортизацію обладнання і приміщення, витрати на поповнення бібліотечного фонду). Статистичні дані про надання послуг за попередній рік (форма 6-НК та додаткові статистичні дані). Дані для розрахунків: Дані для розрахунків Альтернативна вартість кожної з послуг у районі обслуговування бібліотеки. Площа приміщення бібліотеки в цілому та окремих кімнат. Графік роботи бібліотеки, кількість годин, протягом яких бібліотека обслуговує користувачів впродовж року Етапи розрахунків: Етапи розрахунків 1) Розрахунок витрат на людські ресурси (штатні працівники, експерти, консультанти, тренери тощо) 2) Розрахунок витрат на обладнання, матеріали тощо ( 2.1 . Приміщення + меблі + техніка + обслуговування + матеріали; 2.2. Інтернет-ресурс + доступ + підтримка + техніка) 3) Розрахунок сукупних витрат на одного користувача певної послуги ( І ) з урахуванням часу надання послуги, кількості користувачів та інших змінних 4) Розрахунок сукупних вигод для одного користувача певної послуги ( В ) на основі ринкових пропозицій 5) Розрахунок ROI Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) Якщо ROI для певної бібліотечної послуги знаходиться у межах 20-150% , то надання послуги можна вважати ефективним. Якщо ж застосовується стратегія розширення частки ринку, то варто орієнтуватись на рівень показника ROI у межах 150-200% або ж навіть 300-500%. Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) За даними ЦБ одного з районів м.Харкова , 2014 рік ROI комп ` ютерних курсів дорівнює 257 % , тобто кожна 1 гривня інвестицій у цю послугу повертає 2,57 грн. соціальних благ (вигод) громади. ROI занять з вивчення англійської мови дорівнює 347 % , тобто кожна 1 гривня інвестицій у цю послугу повертає 3,47 грн. соціальних благ (вигод) громади. Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) За даними ЦБ одного з районів м.Харкова , 2014 рік ROI вільного доступу до комп ` ютерів та Інтернету дорівнює 36 % . ROI масового заходу тривалістю одна година дорівнює 63 % . ROI занять творчої фотовідеомайстерні дорівнює 1 300 % . ROI видачі періодики дорівнює 89 % . Індекс повернення інвестицій (ROI): Індекс повернення інвестицій (ROI) Розрахунки ROI допоможуть подолати стереотипи про бібліотеку наочно, на підставі економічних розрахунків спростувати поширені хибні уявлення про бібліотеки як дотаційні організації с амостійно і по-новому оцінити ефективність окремої послуги або діяльності всієї бібліотеки з алучити партнерів та інвестиції Slide60: Для підготовки презентації використано видання Програми «Бібліоміст» «Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек» (2014 р.) Бібліотека ‒ Всесвіт у зручному форматі: Бібліотек а ‒ Всесвіт у зручному форматі info@ula.org.ua www.ula.org.ua

Add a comment

Related presentations