Играме.....се забавуваме...учиме...македонски јазик

67 %
33 %
Information about Играме.....се забавуваме...учиме...македонски јазик
Education

Published on March 15, 2014

Author: BiljanaBCM

Source: slideshare.net

Доаѓа пролетта Нацртај...пролетна слика и обој ја!!!

Пролет Лето Есен зима 23 септември 21 декември 21 јуни 21 март Поврзи ги деновите со годишните времиња ( и заокружи ги сликите што ти асоцираат на .....)

Помогни му на девојчето да дојде до цвеќето!

г т е

Ученик: датум

Add a comment

Related presentations

Related pages

музичка писменост

Играме.....се забавуваме...учиме...македонски јазик. Education. Tweet. 18. 02. 2014 0 views
Read more

изразно читање следење ...

Играме.....се забавуваме...учиме...македонски јазик. Education. Tweet. 18. 02. 2014 0 views
Read more