נשימה תאית תשע''ד

55 %
45 %
Information about נשימה תאית תשע''ד
Entertainment

Published on March 11, 2014

Author: galitshaikevich

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: נשימה תאית פרק: התא – מבנה ופעילות מקור האנרגיה בתהליכים צורכי אנרגיה בתא הוא מפירוק חומרים אורגניים תהליך הנשימה התאית ATP – מתווך במעברי אנרגיה בתא ניצולֶת האנרגיה והרווח האנרגטי בתהליך הנשימה התאית המיטוכונדר י ה – "תחנות הכ ו ח" של התא האאוקריוטי תסיסה – תהליך נשימה ב לא חמצן שימוש באורגניזמים המבצעים תהליך תסיסה בתעשיית המזון נושאי השיעור מצגות קשורות פוטוסינתזה נשימה ופוטוסינתזה האנרגיה המשתחררת מפירוק חומרים אורגניים מנוצלת לביצוע תהליכים שונים: 2 האנרגיה המשתחררת מפירוק חומרים אורגניים מנוצלת לביצוע תהליכים שונים הנעת גלגלי המכוניות באמצעות שימוש באנרגיה, המשתחררת משרֵפת דלק ב חומרים אורגניים אצורה אנרגיה כימית . כאשר הם מתפרקים, אנרגיה זו משתחררת. בחיי היום-יום אנו משתמשים באנרגיה המשתחררת מפירוק חומרים אורגניים לביצוע תהליכים שונים כגון: בישול מזון באמצעות השימוש באנרגיה, הנפלטת משרֵפת גז הבישול 2 מהי נשימה תאית?: מהי נשימה תאית? 3 1.הפיכת פד"ח וסוכר למים וחמצן באמצעות אנרגיה, מתרחש במיטוכונדריה. 2. פירוק חומר אורגני לחומרים אי-אורגניים בהשקעת האנרגיה. 3. קליטת החמצן ופליטת הפד''ח. 4. תהליך יצירת האנרגיה בתאך התאים. 5. פירוק חומר אורגני תוך שחרור אנרגיה. 6. תהליך בהירה איטית בתוך התאים. מצאו שגיות או אי- דייקנויות בתשובות הבאות: בנשימה התאית מתפרקים חומרים אורגניים ומשתחררת אנרגיה המנוצלת לתהליכי החיים: בנשימה התאית מתפרקים חומרים אורגניים ומשתחררת אנרגיה המנוצלת לתהליכי החיים גם בתאים חיים מנוצלת האנרגיה המשתחררת מפירוק חומרים אורגניים, לשם ביצוע תהליכי חיים שונים. רוב האנרגיה משתחררת ב מיטוכונדריה שם מתרחש תהליך הנשימה התאית . חומר הנקרא ATP משמש כמתווך, ומעביר את האנרגיה מן המיטוכונדריה אל חלקי התא השונים, בהם מתרחשים תהליכים צורכי אנרגיה . בתהליך ה נשימה התאית מתפרק גלוקוז (וחומרים אורגניים אחרים). תהליכים צורכי אנרגיה כגון: העברה פעילה, סינתזת חומרים , תנועה. . בתהליך הנשימה התאית משתחררת אנרגיה המנוצלת ל- קיום תהליך נשימה תאית הוא אחד ממאפייני החיים המרכזיים והוא מתרחש בתאי כל האורגניזמים (כולל צמחים) Fotos : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention ד"ר ירון זיו – אוניברסיטת בו-גוריון © אמיר ליצ'י istockphoto.com/David Stead אורה בר 4 תהליכים צורכי אנרגיה הנעשים בתאים: 5 תהליכים צורכי אנרגיה הנעשים בתאים במהלך חיי התא נעשות בו פעילויות רבות שלביצוען נדרשת השקעת אנרגיה כגון: העברה פעילה העברה פעילה של חומרים בין התא לבין סביבתו, הנעשית על ידי המשאבות בקרום התא. לעתים מושקעת בתהליך זה כשליש מהאנרגיה המופקת בתאים ואף יותר. מטבוליזם (=חילוף חומרים) תהליכי פ י רוק והרכבת חומרים. דוגמה: הרכבת חלבונים מחומצות אמיניות בריבוזומים . תנועה תנועה בתוך התא ותנועה של התא. דוגמה: תנועה של תא זרע. 5 תזכורת: מאפייני החומרים האורגניים: 6 תזכורת: מאפייני החומרים האורגניים חומרים אורגניים הם תרכובות פחמן, שבהן הפחמן קשור למימן ועל-פי-רב גם לחמצן. במקרים רבים חומר אורגני כולל גם אטומים נוספים כמו חנקן ( N ). גופרית וזרחן P) ). חומרים אורגניים הם מקור לאנרגיה- הם חומרי עתירי אנרגיה כימית, כשהם מתפרקים לחומרים פשוטים יותר נפלטת אנרגיה. זהו מקור האנרגיה של התאים. גם בחיי היומיום אנו משתמשים באנרגיה הנפלטת מפירוק חומרים אורגניים: גז הבישול במטבח ודלק במכוניות. בטבע חומרים אורגניים נוצרים רק בתוך תאים של יצורים חיים או עקב פעילותם. האדם יכול לייצר חומרים אורגניים סינתטיים (לדוגמה: פלסטיק). דוגמה למולקולה של חומר אורגני גלוקוז ( 6 O 12 H 6 C ) דוגמה למולקולה של חומר אנאורגני מים – H 2 O H H O C C O C H H H CH 2 OH OH OH C C OH O OH 6 ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא: 7 ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא A Pi Pi Pi אדנוזין טרי פוספט ATP - אנרגיה במהלך פירוק הגלוקוז בנשימה התאית משתחררת אנרגיה. האנרגיה מנוצלת לתהליכים צורכי אנרגיה המתרחשים בתא. בעיה : תהליכים צורכי אנרגיה בתא אינם צמודים במקום ובזמן לתהליך הנשימה התאית (לדוגמה: ATP נוצר במיטוכונדריה, אך מנוצל בריבוזומים או במשאבות בקרום התא). איך נפתרת הבעיה ? מעבר האנרגיה בין תהליך הנשימה התאית לבין תהליכים צורכי אנרגיה בתא נעשה בעזרת מולקולה מתווכת הנקראת ATP ובה "נאגרת" האנרגיה שמופקת בתהליך הנשימה התאית. 7 PowerPoint Presentation: 8 ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא: 9 ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא ADP + Pi ATP אנרגיה מנשימה תאית A Pi Pi Pi A Pi Pi Pi אנרגיה לתהליכים בתא A Pi Pi Pi A Pi Pi Pi ATP ADP + Pi ה- ATP עובר לכל חלקי התא ומספק אנרגיה לתהליכים צורכי אנרגיה ע"י התפרקותו ל- ADP ול- Pi אנרגיה ATP נוצר מהתלכדות ADP וזרחה בודדת ( Pi ) בעזרת אנרגיה שמקורה מפירוק גלוקוז בנשימה תאית ומפירוק חומרים אורגנים אחרים מולקולת ה- ATP היא מטבע אנרגיה שיש בתוכה אנרגיה כימית כאשר ה- ATP מתפרק האנרגיה משתחררת כדי ליצור ATP צריך להשקיע אנרגיה אנרגיה 9 +: + חום אנזימים חמצן 6O 2 30ADP+30Pi פחמן דו חמצני 6CO 2 30ATP מים 6H 2 O גלוקוז C 6 H 12 O 6 + + + נשימה תאית - אווירנית ציטופלסמה מיטוכונדריה קישור לסימולציה: ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא: 11 קישור לסימולציה: ATP – מתווך במעברי אנרגיה התא צפו בסימולציה המתארת את תהליך היצירה והפירוק של ATP בתא. 11 http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/biology107/bi107vc/fa99/terry/images/ATPpumA.gi f PowerPoint Presentation: 12 1. איפה נמצאים המגיבים והתוצרים של תהליך נשימה בציור? סמנו אותם. תהליך נשימה תאית. 2. מכמה שלבים התהליך מורכב? השלבים הם: גליקוליזה יצירת אצטיל קואנזים A מעגל קרבס זרחון חמצוני נא, לא להיבהל! לאט... לאט... PowerPoint Presentation: שלב זה מתרחש בציטופלסמה של כל התאים. שלב זה אינו צורך חמצן O 2 . שלב א' – גליקוליזה ( glykos =סוכר, lysis =פירוק) שלב 1: גליקוליזה: שלב 1: גליקוליזה 14 שאלות: היכן מתרחש התהליך? 2. באילו אורגניזמים מתרחש תהליך? 3. כמה תגובות ישנן בשרשרת? 4. מהם המגיבים והתוצרים של התהליך? 5. האם ישנה תועלת אנרגטית של התהליך? אם כן, מהי? 6. האם תהליך נשימה יכול להסתיים לאחר סיום גליקוליזה ? נמק . 7. האם חמצן משתתף בתהליך? PowerPoint Presentation: שלב זה מתרחש בציטופלסמה של כל התאים. שלב זה אינו צורך חמצן מולקולת הגלוקוז המורכבת מ – 6 אטומי פחמן מתפרקת ל-2 מולקולות פירובט בנות 3 אטומי פחמן (כל אחת) במהלך הפירוק של מולקולת הגלוקוז מועברים אטומי מימן מן הגלוקוז למולקולות שמשמשות נשאי מימנים ( NAD ) ומתקבלות 2 מולקולות של נשאי מימנים מחוזרים NADH . תהליך זה מלווה בשחרור אנרגיה , וחלק קטן מן האנרגיה מנוצל לבניית מולקולת ATP . מכל מולקולת גלוקוז, שמתפרקת בשלב הגליקוליזה , נבנות 4 מולקולות ATP . אולם לתחילת התהליך דרושה השקעת אנרגיה המתקבלת מפירוקן של 2 מולקולות ATP . לכן, הרווח האנרגטי מפיוק מולקולה אחת של גלוקז הוא רק 2 מולקולות של ATP מחצית מן האנרגיה המשתחררת בשלב זה נפלטת כאנרגית חום!!! שלב א' – גליקוליזה ( glykos =סוכר, lysis =פירוק) PowerPoint Presentation: 16 הגדר מושגים: PowerPoint Presentation: 17 PowerPoint Presentation: 18 PowerPoint Presentation: 19 PowerPoint Presentation: 20 תסיסה: תסיסה בהעדר חמצן, מינים אחדים של שמרים ושל חיידקים מפיקים אנרגיה מחמצון גלוקוז ומחמצון חומר מזון אחרים בתהליך שנקרא תסיסה. הפקת האנרגיה בתסיסה מתבצעת בציטופלסמה בתהליך הגליקוליזה בלבד . קיימים שני תהליכי תסיסה: תסיסה כהלית ותסיסת חומצת חלב. PowerPoint Presentation: c-c-c-c-c-c c-c-c c-c 2ATP 4ATP c-c גליקוליזה 2 NAD 2 NADH 2 CO 2 תסיסה כוהלית כהל אצטאלדהיד חומצה פירובית גלוקוז 2 2 2 PowerPoint Presentation: c-c-c-c-c-c c-c-c 2ATP 4ATP גליקוליזה 2NAD 2NADH תסיסת חומצת חלב c-c-c 2 2 חומצה פירובית חומצת חלב גלוקוז PowerPoint Presentation: עששת  נגרמת כתוצאה מתסיסה לקטית של הסוכרים שאנו צורכים במזון. עששת  היא מחלה בה נגרם רקבון והרס של השיניים כתוצאה מפעולתם של חיידקים. חיידקי  Streptococcus mutans   מבעד למיקרוסקופ, צבועים בצביעת גראם PowerPoint Presentation: שמר האפייה הוא יצור  אווירני פקולטטיבי. היות שכמות האנרגיה המיוצרת בנשימה אווירנית גבוהה בהרבה מזו המיוצרת בתסיסה, כשהפטרייה נאלצת להשתמש בתסיסה (עקב היעדר חמצן) היא מפרקת כמויות גדולות בהרבה של גלוקוז, על מנת לחפות על המחסור באנרגיה. תופעה זו נקראת  אפקט פסטר , על שם המיקרוביולוג הצרפתי לואי פסטר. ניתן להמחיש את האפקט באמצעות גידול מושבות של שמרי אפייה על גבי שתי צלחות גלוקוז, האחת בנוכחות חמצן והשנייה בהיעדר חמצן. מלאי הגלוקוז יתכלה בצלחת האל-אווירנית במהירות גבוהה פי 4 מאשר בצלחת האווירנית. PowerPoint Presentation:  אפקט פסטר כאשר חקר לואי פסטר את תהליך התסיסה הכוהלית על-ידי שמרים, הוא מצא שתוספת פתאומית של חמצן (O 2 ) לתרבית אל-אווירנית של שמרים, שתססה במיץ ענבים, גרמה לירידה ניכרת בקצב צריכת הגלוקוז . PowerPoint Presentation: תסיסה כוהלית מאפשרת הפקת משקאות חריפים PowerPoint Presentation: תסיסת חומצה לקטית מאפשרת הפקת גבינה, יוגורטים, ירקות כבושים. PowerPoint Presentation: 29 A שלב ב' – בניית אצטיל קואנזים :  A שלב ב' – בניית אצטיל קואנזים הפירובט שנוצר בשלב הגליקוליזה עובר מן הציטופלסמה אל תוך המיטוכנדריון , לתמיסה המימית שלו שנקראת מטריקס. PowerPoint Presentation: c-c-c c-c c-c CO 2 CoA NAD NADH ייצור אצטיל קואנזים A במיטוכונדריון ! אצטיל קואנזים A (אצטיל - CoA ) חומצה פירובית (פירובט) CoA A שלב ב' – בניית אצטיל קואנזים : החומצה הפירובית מתפרקת למולקולה דו-פחמתית . המולקולה הדו-פחמתית מתקשרת לחומר שנקרא קואנזים A ( CoA ) .כתוצאה מההתקשרות נוצרת התרכובת אצטיל קואנזים A . אטום הפחמן (של החומצה הפירובית) שאינו משתתף ביצירת המולקולה של אצטיל קואנזים A משתחרר כמולקולת CO 2 במהלך יצרת אצטיל קואנזים A מועברים אטומי מימן לנשא מימנים ( NAD ) ומתקבל נשא מימנים מחוזר ( NADH ) A שלב ב' – בניית אצטיל קואנזים PowerPoint Presentation: 33 שלב ג' – מעגל חומצת הלימון/מעגל קרבס: שלב ג' – מעגל חומצת הלימון/מעגל קרבס C C C C C C C C C C C C C C C C C C C c-c ATP ADP NADH FAD FADH 2 CO 2 NAD NAD NADH CO 2 NAD CoA חומצת לימון מעגל קרבס אצטיל CoA NADH תהליך זרחון חמצוני המתרחש בקרום הפנימי של מיטוכונדריון: תהליך זרחון חמצוני המתרחש בקרום הפנימי של מיטוכונדריון במיטוכינדריון.ATP קישורים על תהליך סינתזת :  במיטוכינדריון. ATP קישורים על תהליך סינתזת http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter9/animations.html

Add a comment

Related presentations

Related pages

נשימה תאית תשע''ד - slidesearch.org

נשימה תאית תשע''ד Entertainment presentation. ... Published on March 11, 2014. Author: galitshaikevich. Source: authorstream.com
Read more

נשימה תאית שאלות - slidesearch.net

נשימה תאית שאלות Entertainment presentation. Tweet. נשימה ... נשימה תאית תשע''ד. Entertainment. Tweet. 03. 03. 2014 0 views
Read more

teachbio2014.wikispaces.com

נשימה תאית ופוטוסינתזה. מטלת סיום קורס תשע"ד 2013-2014. מרצה: דר'
Read more

פרטי כותר - השפעת טמפרטורה על קצב נשימה תאית בשמרים; פחימה ...

... חגית; שם כותר: השפעת טמפרטורה על קצב נשימה תאית ... 2014 זמן הוצאה(עברי): [‏תשע"ד] ...
Read more

‫שיטה מדעית אחת האמנם‬‎ - YouTube

נשימה תאית ב גליקוליזה - Duration: ... שאלות חקר - השתלמות בנושא תהליכי החקר תשע"ד ...
Read more

mutal.weizmann.ac.il

... תשע"ד התבוננות במיקרוסקופ בשמרים תגלה שכל שמר הוא בעצם תא אחד. ... (נשימה תאית) ...
Read more

‫שאלות תם על חקר בהיסטוריה 20130122‬‎ - YouTube

... השתלמות בנושא תהליכי החקר תשע"ד - Duration: 2:02. ... נשימה תאית ב גליקוליזה - Duration: 5:36.
Read more

ד. אקולוגיה - יודעים, חיים - Google Sites

... דיות והובלת מים ניסוי נביטה נשימה תאית ... י"א בתיכון למדעים לוד תשע"ד:
Read more

‫חומר לבחינת מעבדה יבשה - י"ב

יוד בטכנודע אולגה תשע"ד: ... נשימה תאית , אירובית ואנאירובית, אנזימים, אוסמוזה, ...
Read more

סיכום הכנה למבחן מפמ'ר במדעים תשע'ד 12/5/14

סיכום הכנה למבחן מפמ"ר במדעים תשע"ד 12/5/14 + כרטיס מבחן ( בונוס 10 נקודות) ... נשימה תאית.
Read more