προς τον πολλαπλασιασμό 28 (I)

50 %
50 %
Information about προς τον πολλαπλασιασμό 28 (I)
Entertainment

Published on February 20, 2018

Author: dimotiko

Source: authorstream.com

slide 1: 1 Γ΄ ΤΑΞΗ 2 ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2017 - 2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦ. 28: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ Ι 1. Θέλω να υπολογίσω τα τετραγωνάκια που είναι 13Χ25. Χωρίζω το 25 σε 20 + 5 ή σε 10 + 10 + 5. Χωρίζω το 13 σε 10 + 3. Πολλαπλασιάζω χωριστά το 10 µε το 10 µε το 10 και το 5. 10Χ10 10Χ10 10Χ5. Πολλαπλασιάζω επίσης το 3 µε το 10 µε το 10 και το 5. 3Χ10 3Χ10 3Χ5. Προσθέτω όλα αυτά τα γινόµενα. 10 Χ 10 100 10 Χ 10 100 10 Χ 5 50 3 Χ 10 30 3 Χ 10 30 3 Χ 5 15 100 + 100 + 50 + 30 + 30 + 15 325 Συµπεραίνω Όταν θέλουµε να υπολογίσουµε το γινόµενο 13Χ25: 1. Χωρίζουµε το 25 σε 10 + 10 + 5 ή 20 + 5 2. Χωρίζουµε το 13 σε 10 + 3. 3. Βρίσκουµε όλα τα γινόµενα 10 Χ 10 10 Χ 3 κτλ. 4. Στο τέλος προσθέτουµε όλα αυτά τα γινόµενα. 10 10 10 5 3 1 0 Χ 5 3 Χ 1 0 3 Χ 5 1 0 Χ 1 0 1 0 Χ 1 0 3 Χ 1 0 slide 2: 2 2. Υπολογίζω το γινόµενο 14 Χ 25 µε τη βοήθεια του τετραγωνισµένου χαρτιού. 3. Υπολογίζω το γινόµενο 16 Χ 24 µε τη βοήθεια του τετραγωνισµένου χαρτιού. 4. Κάνω τους πολλαπλασιασµούς σύµφωνα µε το παράδειγµα: 1 7 Χ 5 2 6 Χ 4 2 5 Χ 5 3 4 Χ 8 13 Χ 7 10 + 3 10 Χ 7 70 3 Χ 7 21 70 + 21 91

Add a comment

Related presentations