Експозиція в бібліотеці: [методичні рекомендації]

50 %
50 %
Information about Експозиція в бібліотеці: [методичні рекомендації]

Published on March 16, 2016

Author: Oks123

Source: slideshare.net

1. Відділ культури і туризму Черкаської райдержадміністрації КЗ «Районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради Методичні рекомендації Черкаси 2016

2. Експозиція в бібліотеці: [методичні рекомендації] / КЗ «РОМЦ БКР»; уклад. Л.В. Гріщенко; ред. Л.В. Воскобійник – Черкаси: [б. в.], 2016. – 16с. Кожна бібліотека прагне для максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. Для пошуку нових підходів до організації виставки документів пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації по організації виставок-експозицій. Даний матеріал стане у нагоді бібліотечним працівникам, які займаються оформленням візуального простору бібліотеки. Укладач: Л.В. Гріщенко Редактор: Л.В. Воскобійник Відповідальна за випуск: В.М. Канюка Комп'ютерний набір: Л.В. Гріщенко Підписано до друку 03.03.2016. Тираж 25. Видавець: КЗ «РОМЦ БКР» 18009 м. Черкаси вул. Дахнівська, 52 Електронна адреса: bibliotekaromc@gmail.com 2

3. Організація візуального простору бібліотеки вимагає дуже виваженого підходу і вивчення потреб відвідувачів. Найпоширеніша форма роботи у публічній бібліотеці — це книжкові виставки, які є засобом популяризації бібліотечних зібрань, інформування про нові надходження, висвітлення актуальних питань сьогодення. Вони є основним складником роботи з користувачами будь-якого віку будь-якої бібліотеки. Книжкова виставка – форма обслуговування, що забезпечується шляхом візуальної демонстрації документів, інформування про видання, події, проблеми. Важлива перевага і особливість книжкової виставки, на відміну від багатьох інших видів бібліотечної реклами, – безпосередній показ на стенді самих документів, надання читачам реальної можливості контакту з ними. Обсяг, характер, зміст і оформлення виставок залежать від матеріально-технічних можливостей бібліотеки. Виставок не повинно бути багато. Кожна має бути розташована у зручному місці, на видноті. Її оформлення мусить зацікавити відвідувача, примусити зупинитися біля стендів, замислитися, зрадіти чи засмутитися або просто відпочити, найголовніше – передати, виразити концепцію виставки. Книжкову виставку необхідно візуально виділити серед безлічі полиць із книгами, зосередити на ній увагу відвідувача. Найчастіше книжкові виставки розміщують на звичайних стелажах, але краще їх розставити півколом. Як відомо, коло, овал створюють найбільш сприятливе відчуття, викликають у відвідувача почуття комфорту. Інший варіант – скляні вітрини з підсвічуванням. Вони вимагають іншої драматургії при експонуванні книг, статей, малюнків, предметів. Також можна використовувати переносні стенди і, особливо (оскільки їх рідко можна зустріти), ширми. Мобільність і візуальна легкість останніх дозволяє бібліотекарям «грати» обсягами і світлом. Отже, виставкова робота в бібліотеках – це мистецтво, результат творчої роботи бібліотекаря і рецептів на це немає. Ефективність кожної виставки доцільно оцінювати за такими критеріями: важливість, актуальність, корисність, престижність, чіткість, простота, легкість сприйняття та естетична насолода. Методика підготовки книжкової виставки включає кілька етапів: 1. Виявлення та фіксація побажань користувачів, що свідчать про їхню зацікавленість певною темою. 3

4. 2. Призначення відповідального виконавця за підготовку виставки. 3. Уточнення мети, теми, місця та часу проведення виставки відповідно до особливостей (потреб, рівня літературної підготовки тощо) користувачів, на яких орієнтовано виставку. 4. Організація реклами (наприклад, оголошення), робота з документами (перегляд каталогів, картотек та книг і періодичних видань). 5. Відбір документів відповідно до читацького і цільового призначення виставки, замовлення при необхідності документів по ВСО та МБА, пошук у фонді, ознайомлення з кожним документом. Відбір документів для експонування, фіксація відібраних документів (наприклад, вторинних у картотеці). 6. Підбір елементів оформлення, цитат. 7. Розробка тематико-експозиційного плану виставки. 8. Розміщення матеріалу на вітринах, стендах, столах тощо. 9. Експонування виставки, прийом замовлень на документи, проведення оглядів та інших заходів біля виставки. 10. Збір відгуків про виставку, анкетування. 11. Закриття виставки, повернення документів на зберігання або для видачі читачам. 12. Аналіз ефективності виставки. Варто пам'ятати, що на виставці не повинно експонуватися абсолютно все, що є у бібліотеці з цього питання. Важливо також дати зрозуміти користувачеві, що це не музейна експозиція, що книги на виставці можна переглядати, брати у руки, читати. Облік видачі книг з експозиції є показом її ефективності і є свідченням того, наскільки точно спрацював бібліотекар. Оцінка виставкової роботи – реакція – відповідь читачів. Кількість виданих з експозицій документів варто відобразити у звіті бібліотеки. Бібліотечна виставка – жанр бібліотечно-бібліографічної реклами, але й вона потребує спеціальної реклами, зокрема – інформаційних повідомлень про неї в періодичних виданнях, на сайтах, в передачах по радіо. Виставка, як форма бібліотечної роботи, покликана та здатна найкращим чином вирішувати не тільки інформаційні завдання, але й забезпечувати в комплексі досягнення мети діяльності бібліотеки в цілому. 4

5. Задум виставки, її ідея, загальний образ, що складається з багатьох фрагментів – все має значення, проте, тільки в своїй неповторній єдності та нероздільності. Розташувати книги на виставці можна за трьома принципами: тематичним, хронологічним, географічним. Особливо цікаві видання можна виділити, наприклад, за допомогою закладок з текстом: «Увага! Новинка!», «Дискусійна книга», «Пропонує читач», «Книга, яку ви чекали!». Оформлення книжкових виставок також можна зробити нетрадиційним завдяки деяким дизайнерським прийомам. Всупереч традиційному прямолінійному оформленню візуального середовища виставки можна використовувати похиле і перпендикулярне розміщення заголовків, цитат та ілюстративного матеріалу, що робить їх візуально менш одноманітними, більш цікавими. Перевагу слід надавати об’ємній організації візуального середовища. Наведемо декілька прийомів: 1. Наскрізні обойми (цитатні, зображувальні, портретні, фото- атрибутивні) являють собою ланцюжок тематичного матеріалу, змонтованого за допомогою вузьких паперових смужок з країв. Інший елемент – розрізана ілюстрація, частини якої можуть бути зміщені, щоб підкреслити об'єм. 2. Об'ємні носії інформації у вигляді склеєних кубів, паралелепіпедів, куль, пірамід, циліндрів, на які на різних рівнях і планах можна прилаштовувати цитати, ілюстрації, портрети. 3. Підвісні цитати – штандарти (на нитках та стрічках), які оправлені у витончені рамки, створюють уявлення легкості та руху всієї експозиції. 4. Атрибутивні ряди – дублювання розміщених на виставці предметів з їх зображенням або зображення предметів у різних масштабах і ракурсах. 5. Фігурне розміщення книжкового та зображувального матеріалу – розташування у вигляді віяла, гармошки, дугою, в нахиленому вигляді тощо. Основні вимоги до матеріалу на виставці. Розташовуються видання на полицях в залежності від її важливості та від послідовності висвітлення питання. Ілюстрації ставляться поряд з книгами, до змісту яких вони мають відношення. 5

6. Схематичність розташування матеріалу повинна поєднуватися з виразністю показу, тому враження від виставки складається, перш за все, від обкладинок книг: наскільки вони яскраві, привабливі, настільки вони підкреслюють і розкривають тему. Уміле використання кольорових і розмірних співвідношень, ілюстрованих та однотонних обкладинок дозволяє посилити сприйняття виставки, підкреслити багатство і різноманітність матеріалу, виділити основні питання та найважливіші твори. Інтерес до виставки визначається не кількістю представлених видань, а тим, як уміло вони подаються, наскільки образно передається основна тема, вдало сполучаються документи, графічні, допоміжні матеріали. Тема, назва, ілюстровані елементи, оформлення мають викликати у читача бажання познайомитися з представленими книгами. Якість книжкових виставок визначається новизною та оригінальністю. Цьому сприятимуть уміло підібрані ілюстрації, фотографії, композиції з квітів, зразки декоративно-прикладного мистецтва, що відповідають темі виставки. Для чого потрібно організовувати бібліотечні виставки? Організовуючи книжкові виставки, бібліотека реалізує такі завдання і мету: ‒ розкриває та популяризує свій бібліотечний фонд; ‒ інформує про подію та знайомить з чимось новим; ‒ викликає інтерес читачів до літератури різної тематики; ‒ формує позитивний імідж бібліотеки; ‒ сприяє різноманітному дозвіллю. Які бувають види бібліотечних виставок? Види виставок різноманітні як за змістом, так і за оформленням і розподіляються на декілька груп. Перша група – книжкові виставки інформаційного характеру. Це – експозиції новинок і «забутих» книг або видань, що рідко запитуються або взагалі не користуються попитом. Стендові постійно діючі виставки оформлюються з найбільш важливих, «вічних» тем або з метою безперервного моніторингу нових надходжень літератури. Виставка «забутих» книг – експонування документів, що з тих чи інших причин зовсім або майже не користуються попитом у читачів, хоча за своїм змістом викликає великий інтерес і потребує актуалізації. Такі виставки збагачують уяву користувача щодо літератури, 6

7. підвищуючи його культурний і професійний рівень, відновлюють «зв'язок поколінь», сприяють збереженню соціальної пам'яті. Друга група бібліотечних експозицій – тематичні виставки, що охоплюють документи та матеріали певної тематики. Розрізняють такі тематичні виставки: ‒виставки, що присвячуються актуальним проблемам сучасності; ‒виставки до певної пам'ятної чи знаменної дати; ‒постійно діючі виставки-календарі: присвячені пам'ятним, ювілейним, історичним датам, що змінюються через певний період часу; ‒виставки-персоналії, виставки-портрети, присвячені життю і діяльності видатних людей; ‒виставка однієї книги (статті) або «Бенефіс книги» – («Кожна книга має свою долю», «Книга, про яку дискутують», «Хто правильно оцінив книгу?»). На виставці однієї книги читач може побачити такі написи: «Єдина книга в районі», «Книга, не помічена вами», «Читайте! Це цікаво!»; ‒жанрові виставки – це, як правило, представлення на виставці книг одного літературного жанру (повість, детектив, фентезі, авантюрний роман, історичний роман, фантастика, любовний (дамський роман) тощо, завдяки якій можна задовольнити читацькі вимоги та інтереси у певному жанрі, а також дізнатися про наявність у фонді бібліотеки книг даного напрямку; ‒виставки – «розваги». Поряд із представленою літературою можна подати коротку історичну довідку та виникнення цього напрямку чи жанру, назвати його основоположників та послідовників. Необхідно зробити відповідне естетичне оформлення. Класифікуються виставки за наступними ознаками: ‒за статусом: самостійні чи супроводжуючі масового заходу; ‒за змістом: універсальні, галузеві, тематичні, персональні; ‒за цільовим призначенням: на допомогу у навчанні, для підвищення загальноосвітнього і загальнокультурного рівня; 7

8. ‒за часом публікації і надходження в бібліотеку представлених на них матеріалів: нові надходження, за різні роки, «забуті видання»; ‒за місцем експонування – розташовані в бібліотеці чи за її межами; ‒за термінами функціонування: постійні, тривалі, короткочасні; ‒за повнотою розкриття фонду: переглядові, локальні, поличні; ‒за видами видань: книжкові, інші види видань (журнальні чи газетні та ін.), кількох видів видань одночасно (комплексні), нових носіїв інформації (CD-ROM, платівок, мікрофільмів, відеокасет та ін.); ‒ за конструкційними особливостями: вітринні, внутрішньо- стелажні, внутрішньо-поличні, на столах, пересувні, «кільцеві» та ін.; ‒за підставами для проведення: з ініціативи бібліотекарів, за пропозиціями читачів бібліотеки, на замовлення установ і підприємств. Сьогодні книжкова виставка несе в собі елементи театральних постановок, схожа на твори декоративно-прикладного мистецтва. Наприклад, через вияв інтересу до історії побуту, народних свят, до всього таємного і загадкового з'являється виставка «Ода новорічній ялинці». У розділі «Зимові сни» читачі зупиняють погляд на прекрасних моментах життя природи, зафіксованих у фоторепортажі читача або самого бібліотекаря, які створюють виставку, виявляючи своє світосприйняття. Виставка знайомить з предметами побуту: скриньками, ключиками, люстерками різних розмірів, косметикою давніх часів, дозволяє прослідкувати міжнаціональне коріння багатьох гадань, доторкнутися до книг, де поети і письменники писали про це. Експозицію можна доповнити розділами «Різдвяні вітання у ХХ столітті», «Новий рік у філателії», проілюструвати їх старими вітальними листівками та марками тощо. Подібні виставки можна підготувати практично до всіх свят сонячного циклу: Великодня, Трійці, Покрови та ін. У користувачів бібліотеки часто є хобі, вони збирають різноманітні колекції, котрі не мають можливості виставити. 8

9. Бібліотекарі можуть запропонувати їм організувати презентації їхніх зібрань, доповнивши бібліотечними книжковими раритетами, зробити в бібліотеці виставки поробок, поштових листівок, ляльок, брелоків тощо. Такі експозиції стануть окрасою простору бібліотеки, її інтер'єру, створивши відповідну ауру. Іншими видами виставок є: адресна, вітрина, гороскоп, декорація, інформація, колізія, макет, міні-музей, нетрадиційних носіїв інформації, пам'ять, плакат, свято, предмет, вітання, заклик, протест, подорож, міркування, стенд, творчий проект, покажчик, фантазія, фотоконкурс, фоторепортаж, хронологія. Великого значення набувають інноваційні нетрадиційні виставки, які мають, в основному, дозвіллєвий характер, тобто – виставки- експозиції. Для створення привабливого, цілісного образу, значного пізнавального значення, крім книг, періодичних видань, доцільно розміщувати різноманітний ілюстративний матеріал, аксесуари, змістовно пов'язані з проблематикою і доповнюючи її у вигляді фону. Використовуються також предмети, макети, моделі, муляжі, бутафорія. Для оформлення книжкової виставки-експозиції можуть бути використані самі різні, часом несподівані матеріали. Наприклад, фотошпалери із зображенням красивого осіннього лісу. Оформлена на цьому тлі виставка «Осіння симфонія» справить приємне враження на читачів бібліотеки, приверне їх увагу до представлених матеріалів. З якою метою оформляються цикли бібліотечних виставок-експозицій? Цикли книжкових виставок-експозицій доцільно використовувати в бібліотеках в тому випадку, якщо обрана тема дуже велика і вимагає поетапного розкриття. Традиційним для бібліотек може стати цикл екологічної книжкової виставки-експозиції «Пори року», що складатиметься з чотирьох виставок, які періодично змінюватимуть одна одну, а саме: ‒ «Ура! Прийшла весна – красна!», «Мила, ясна, чарівна в гості йде до нас весна»; ‒ «Знову сміється літо», «Добридень, літо! Теплим сонечком зігріте»; ‒ «Осінь – руда подруга», «Осінь барвиста, щедра і мила знов урожаєм всіх пригостила»; ‒ «Зимоцвіт», «Ой зима, зима, зима! Веселіш пори нема!», «Йде з гостинцями, дарами Преподобний Миколай». 9

10. А також – «Далеке знайомство» (про головні убори), «Два чоботи – пара» (про взуття) і т.д. Краще планувати цикл виставок на рік, виділивши для них певне місце в бібліотеці. Якщо виставки даного циклу користуються успіхом у читачів, можна продовжити його наступного року. Цикли книжкових виставок дозволяють надавати необхідну інформацію регулярно і систематично. Як правильно оформити бібліотечну виставку-експозицію? Слово експозиція прийшло на бібліотечний лексикон з музейного, де вона означає виставку творів мистецтва, історичних та інших матеріалів, підібраних на яку-небудь тему і виставлених за певною системою. Книжкова виставка-експозиція – це синтез бібліотечної та музейної виставки. Предмети і аксесуари, представлені на ній, сприяють більш глибокому проникненню в тему, якій присвячена виставка, глибшого розуміння і сприйняття представлених на ній документів. Причому предметів і аксесуарів тут значно більше, ніж на звичайній бібліотечної виставці, а книги та інші документи вдало вписуються в експозицію, так званих айс-стоперів, які перетворюють бібліотечну виставку у виставку-інсталяцію. При цьому важливо пам'ятати: в оформленні не повинно бути жодного випадкового предмета і всі вони разом не повинні затуляти книги. Така виставка цікава тим, що бібліотекар може використовувати особисті листи, світлини читачів. Таким чином, читачі емоційно залучаються у процес підготовки, стають співавторами виставки. У чому запорука успіху бібліотечної виставки-експозиції? Непросто відповісти на таке, здавалося б, нескладне і конкретне питання. Немає і не може бути готового рецепту вдалої книжкової виставки-експозиції. Виставкова робота – процес творчий, як і багато інших видів бібліотечної діяльності, а творчість неможливо структурувати, систематизувати, укласти в певні рамки і видати готовий рецепт – користуйтеся! Але, виходячи з власного досвіду виставкової діяльності та досвіду роботи колег (див. список джерел), надаємо деякі висновки та поради, які, сподіваюся, вам знадобляться. Головне в виставці-експозиції – це її ідея, головна думка, яку ви повинні донести до читача. Як народжуються ідеї? Часто після довгих роздумів, а іноді – зовсім випадково. А можливо після бесіди з мамою читача-підлітка, стурбованою проблемою взаєморозуміння з сином- 10

11. підлітком, може народитися ідея створення виставки для підлітків «Щоб краще зрозуміти батьків». На виставці представити книги, якими зачитувалися підлітки тих років, тобто, їхні батьки – фотографії кумирів поп- і рок-музики, пластинки із записом хітів тих років, газетні вирізки, листи підлітків про свої проблеми та ін. Головне завдання бібліотечної виставки-експозиції – представити книги та інші види документів. Гарне оформлення, різні матеріали і аксесуари – це не мета, а лише засіб, що допомагає вирішити поставлене завдання. Тому вони повинні не закривати книгу, а навпаки, привернути до неї увагу. Така виставка й проведення біля неї бесіди, огляду книг навчить підлітків доброті, вірності, людяності. Головна функція бібліотекаря – виховна, рекомендаційна. Тому, працюючи над виставкою-експозицією, треба добре подумати про те, що нового та цікавого дізнається читач з книг, а можливо і навчиться чомусь, про представлені на експозиції предмети. На жаль, не всі книги, які видаються сьогодні для читачів, можуть бути їм корисні. А ще дуже важливо, щоб книги на виставці, а також всі матеріали, аксесуари та сама її структура відповідали певному віку читачів. Книжкова виставка-експозиція повинна стати частиною, а краще – основою цілого комплексу заходів, присвячених певній темі. В цей комплекс можуть входити найрізноманітніші форми бібліотечної роботи з читачами: бесіди, бібліографічні огляди, вікторини, ігри, конкурси, свята, дні народження літературних героїв, обговорення книг, годинник здивувань, дні інформації та ін. Такий комплексний підхід дозволить працювати цілеспрямовано в досягненні головної мети – популяризації книги та читання. Розглянемо деякі виставки-експозиції. Виставка-ательє є різновидом виставки-експозиції. Тут не тільки представляємо для відвідувачів бібліотеки книги і журнали, які вже вміють або бажають навчитися шити, а й відтворюємо куточок майстерні-ательє. В цьому нам допоможуть різні атрибути та інструменти кравців: манекен, ножиці, кравецькі лінійки і лекала, клаптики краму і нитки, швейна машинка (можна іграшкова), ґудзики. Виставка-бенефіс читача «Кращий читач року». Основна мета – привернути увагу до книг через інтереси різних категорій читачів, а особливо серед однолітків. 11

12. Обов'язкові елементи: формуляр читача (збільшений), бажано з фотографією. Дати короткі відомості про читача, зробити аналіз читання, тобто проаналізувати відвідування, визначити кількість прочитаних книг з різних галузей знань, жанри літератури, яким віддається перевага (за згодою читача). Організувати обговорення творів улюблених авторів та ін. Можна виготовити цікаву медаль або ж вручити грамоту. Наприклад, «Супер-читач», «Містер (міс) фентезі», «Любителю детективів», «Знавець класики», «Леді любовного роману», «Історик-ерудит». Виставка-вернісаж, виставка галерея. На цих виставках розташовуються книги і репродукції картин за визначеною тематикою, але акцент робиться на репродукціях. Оформляються ці виставки з метою розвитку естетичного смаку у читачів. Наприклад, «Різнокольорова палітра рідної природи», «Осінні фантазії природи», «Земля в рожевому світанку», «Краса завжди в моді», «Війна і Перемога очима художників». Виставка-гербарій припускає наявність власне гербарію та книг, періодичних видань про ці рослини. Наприклад: «Лікарські рослини... району». Виставка-ікебана. Якщо є бажання додати інтер'єру бібліотеки художньо-виразний вигляд, підсилити естетичну ауру, то треба виявити фантазію й обов'язково організовувати такі виставки. На них представляються книги з даної тематики і обов'язкова наявність композицій із квітів. Виставка-інсталяція, яка представляє собою простору композицію, створену з різноманітних елементів – побутових предметів, промислових виробів та матеріалів, природних об'єктів, фрагментів текстової й візуальної інформації. Виставка-колаж. Представляються книги, які описують виготовлення колажів. Обов'язково виставляються роботи-колажі читачів бібліотеки. Виставка-реквієм оформляється для відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні; вшанування героїв АТО: «Велич ратного подвигу», «Знаємо і пам'ятаємо», «І смерть, як найвищий вінок» (О.Ольжич), «Повернуті із забуття», «Реабілітовані історією», «Свіча 12

13. поминальна, свіча надії», «Небесна Сотня на сторожі Гідності», «Промені Гідності Небесної Сотні». На виставці розміщуються репродукції картин із зображенням батальних подій, біографічні довідки, розповіді очевидців, фотографії, речі, історичні повісті та поетичні твори. Виставки-творчості. Це можуть бути виставки ікебани, квітів, картин, виробів з різного природного матеріалу: сучків дерев, гілок, жолудів, каштанів, різноманітних овочевих культур тощо. Виставка-хобі. Бібліотекар завжди із задоволенням допоможе читачеві знайти додаткову інформацію про його захоплення, але з читачем можна зробити і спільну виставку. Наприклад, на виставці «Авторська лялька» представити не тільки книги і статті про історію та технологію виготовлення ляльки, але й самі вироби та поради початківцям. На інших виставках, поруч із книгами, що рекомендуються, доречно експонувати предмети, виготовлені за нормами, рецептами, кресленнями, викройками з цих книг, а також предмети праці, за допомогою яких виготовлені ці вироби. На основі таких виготовлених матеріалів можна організувати виставки-ярмарки, а саме «Макраме – це просто...», «Наші руки не для нудьги», «Творчий оазис», «Фантазія і творчість», «Для кого пекельна кухня, а для нас задоволення». Жива виставка. Тут експонуються не тільки книги, статті з журналів і газет, ілюстративні матеріали, але також передбачається присутність живих істот. Це можуть бути рибки в акваріумі, морська свинка, хом'ячок і т.д. Особливий інтерес такі виставки викличуть у дітей. Інші виставки-експозиції: «Сторінки бойового щоденника», де представити фото, документи, особисті речі воїнів АТО, нагороди, якщо можливо, то їхні листи додому, макети зброї, яку використовували під час бойових дій, спеціальне приладдя саперів, війську форму та речі військового побуту, а також аудіо - й відеоматеріали (пісні й фільми за авторством та учасниками АТО). «Їстівна» українська пічка», яку оформити у формі української «печі» з лежанкою, де використати для оформлення старовинні чавунці, глиняний посуд, вишиті рушники, домоткані постілки. На широкій дерев'яній лавці біля «пічки» розмістити плетені кошики, в які покласти книги, що розповідають читачам про особливості культури і побуту українського народу. 13

14. На одну з кошиків прикріпити назву «Козуб рецептів», а саму корзинку заповнити книгами з рецептами української кухні. На лежанку «пічки» покласти ляльку, а біля неї – скриньку з кулінарними загадками. Над скринькою – напис: «Ворушись, не втомлюйся і загадки відгадай!» Для читачів, які бажають перевірити свої знання страв української кухні, можна розробити кросворд «Смакота!» Така виставка-експозиція приверне увагу багатьох читачів і буде корисна не тільки підліткам, а й дорослим. Біля такої виставки можна проводити цікаві бесіди, бібліографічні огляди, вікторини, народознавчі свята. Доречно буде використовувати при цьому елементи лялькової театралізації. Наприклад, ляльку представити у ролі господині, яка може «ожити», «злізти» з «лежака пічки» і запросити відвідувачів бібліотеки до себе в гості, на свято «У гостях в господині», на якому вона буде головною дійовою особою. «Літературний квест» – до відзначення літературних ювілярів- письменників та поетів, книг. Квест передбачає подорож поличками фонду у пошуках відомої особи, книги (ім'я її та назва книги не називається), під час якої учасникам пропонують розгадати різноманітні загадки, шукати відгадки серед експозицій та предметів. Все це дійство може супроводжуватися підказками щодо особистості героя, театралізованими уривками, виступами, цікавою розповіддю та ін.. Можна розробити і оформити цікаві виставки-експозиції, наприклад – «Сто друзів сто мастей» або «Про тих, хто гавкає». З фанери або картону «побудувати» собачу конуру, поруч з нею «посадити на ланцюг» собачку (м'яку іграшку). Інша – може «охороняти» ящичок з книгами про собак, а друга – пропонувати читачам зоо-кросворд. Крім книг, статей з газет і журналів, на виставці можна представити настінні календарі, календарики та листівки із зображенням собак, різні вироби та малюнки. На останок можна сказати: «Виставка представляє собою громадську, культурну, наукову подію для читачів і одночасно професійне свято бібліотекарів, тому вона – явище унікальне, екстраординарне, разове». Бажаємо всім колегам творчих удач у виставково-експозиційній роботі, нових цікавих ідей! 14

15. ДОДАТОК 1 Примірний тематико-експозиційний план бібліотечної виставки: Виставка-вернісаж «З історії твоєї країни» Мета виставки: Пробудити в читачів інтерес і повагу до історичного минулого України, допомогти їм у засвоєнні шкільної програми з історії України. Читацьке призначення: Для підлітків та юнацтва. Інформаційний плакат , звернення про початок роботи виставки: Друзі! Наша бібліотека запрошує вас на книжкову виставку-вернісаж. Всіх любителів історії чекає захоплююче завдання, яке ви зможете виконати, познайомившись з книгами, представленими на нашій виставці. Переможця чекає приз! Макет книжкової виставки-вернісажу «З історії твоєї країни»: Книжкова виставка-вернісаж складається з двох частин. Кожна поміщається на окремому виставковому стелажі. Перша частина – це сама книжкова виставка, що складається з трьох розділів. Друга розташовується поруч і демонструє репродукції історичних картин, портретів і малюнків. Висновок: Читачу, який прочитав книгу з виставки, бібліотекар пропонує підібрати до неї відповідну по темі репродукцію картини. Джерела для ознайомлення з даною темою: 1. Васильєв І. Виставкова робота – важлива складова маркетингової діяльності бібліотеки / І. Васильєв // Бібліотечний форум України. – 2011. – №3. – С. 12-15. 2. Виставка у публічній бібліотеці: метод. рекомендації / уклад. М. Жук; Вінковецька ЦРБ. – Вінківці: [б. в.], 2012. – 36с. (На замітку сучасному бібліотекарю) [Електронний ресурс] – Текст. дані. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0015910004ef8e3ba2cc4 (дата звернення: 16.02.2016). – Назва з екрана. 3. Виставкова діяльність бібліотек: метод. рекомендації / уклад. С. Синькова; Хмельницька ЦМБ. – Хмельницький: [б. в.], 2013. – 40с. [Електронний ресурс] – Текст. дані. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0015910004ef8e3ba2cc4 (дата звернення: 16.02.2016). – Назва з екрана. 4. Виставкова робота. Складання тематичних добірок і дайджестів // Довідник бібліотекаря. – СПб. 2002. – С. 167-171. 15

16. 5. Вяткіна В. В.Організація книжкових виставок – це наука і мистецтво / В. В. Вяткіна // Шкільна бібліотека. – 2006. – № 1.–С. 99-105. 6. Давидова Л. Книжкова виставка – основна форма популяризації книги та змістовного розкриття книжкового фонду / Л.Л. Давидова // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 4. – С. 47-51. 7. Зайцева Т. Простір, в якому легко орієнтуватися / Т. Зайцева // Шкільна бібліотека плюс. — 2004. – № 18. – С. 6-16. 8. Збаровська Н. Виставкова діяльність публічних бібліотек / Н.В. Збаровська // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – №12. – С. 6-10. 9. Кащук Т. Організація книжкових виставок – це наука та мистецтво: метод. консультація / Бердичівська МЦБС; уклад. Т.В. Кащук. – Бердичів: [б. в.], 2011. – 26с: [Електронний ресурс] – Текст. дані. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/ 0015910004ef8e3ba2cc4 (дата звернення: 16.02.2016). – Назва з екрана. 10. Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37-39. 11. Лискова К. Книжкові інсталяції / Катерина Лискова // Шкільна бібліотека. – 2015. – №1. – С.13-14. 12. Наочність в роботі бібліотек // Шкільна бібліотека. – 2010. – №9. – С.21-22. 13. Організація книжкових виставок у бібліотеках-філіалах: методичні поради / Ярмолинецька ЦРБ; уклад. О.Л. Слободян. – Ярмолинці: [б. в.], 2014. – 26с: іл. [Електронний ресурс] – Текст. дані. – Режим доступу: biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod... /2014/buklet-kn- vistavki.pdf (дата звернення: 16.02.2016). – Назва з екрана. 14. Себа Н. Книжково-ілюстративна виставка – візитка бібліотеки: методична скринька досвіду / ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»; уклад. Н.Г. Себа. – Соснове [б. в.], 2013. – 21с: іл. [Електронний ресурс] – Текст. дані. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0015910004ef8e3ba2cc4 (дата звернення: 16.02.2016). – Назва з екрана. 15. Сміхова Л. Книжкова виставка – одна з форм популяризації книги / Л. В. Сміхова // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 3. – С.43-46. 16. Що таке бібліотечна виставка? // Шкільна бібліотека плюс. – 2007. – № 24. – С.8-26. 17. Що таке виставкова діяльність бібліотек // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – № 3. – С.22-29. 16

Add a comment

Related pages

Сучасні форми масової роботи ...

Одним із засобів створення таких умов є масова робота в бібліотеці. ... експозиція, ...
Read more

Виставка-експозиція в обласній ...

Виставка-експозиція в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.М. Бойченка 17 травня 2011 ...
Read more

Словник форм масової роботи в ...

Словник форм масової роботи в бібліотеці ... - експозиція .
Read more

Рівненська обласна бібліотека ...

Краєзнавча експозиція в бібліотеці - Duration: 2 minutes, 31 seconds. by Телеканал ...
Read more

Широкобалківська сільська ...

Свято – своїми руками: майстер – клас в бібліотеці. ... (лише в електронному варіанті)
Read more

Донбаський історико ...

Донбаський історико-літературний музей Василя Стуса; Експозиція музею в Донецькій ...
Read more

Народознавча експозиція ...

Заходи, поради читачам, інтернет-центр, гуртки та клуби, фотогалерея.
Read more

Українське життя в Севастополi ...

Експозиція в українській ... Отак розгорнута експозиція у Центральній бібліотеці ...
Read more

Біле (Володимирецький район ...

В бібліотеці не було на той час світла. ... Музейна експозиція у бібліотеці.
Read more

В бібліотеці № 1 відкрилась ...

В бібліотеці № 1 відкрилась експозиція «Соціальний портрет жінки і молода сім’я»
Read more