Интегриране на видео файлове и анотирането им с помощта на ИБД

50 %
50 %
Information about Интегриране на видео файлове и анотирането им с помощта на ИБД

Published on July 12, 2016

Author: stoyansaev

Source: slideshare.net

1. Интегриране на видео файлове и анотирането им с помощта на ИБД Стоян Съев

2. Стартиране на бялата дъска От меню „Старт“ с ляв бутон на мишката.

3. Избиране на меню „Файл“ с помощта на инструмента за селекция

4. От меню „Файл“ се избира опция „Отваряне“

5. Отваря се списък с видеофайловете на твърдия диск. Избира се файл.

6. Стартира се с бутон „Play“ Заснемане на кадър от видеото Възпроизвеждане

7. Заснет кадър, който автоматично се импортира като нов слайд в интерактивната бяла дъска

8. Анотиране с помощта на двете писалки и готовите форми Писалки Готови форми

9. Заснемане на следващ кадър

10. Време за практическа работа!

Add a comment