Месне реченице

38 %
63 %
Information about Месне реченице
Entertainment

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

МЕСНЕ РЕЧЕНИЦЕ: МЕСНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation: одакле где куда Иди куда те срце води. Изашла је одакле је он изашао. Где је танко ту се кида. PowerPoint Presentation: - Кад су у инверзији,одвајају се запетом. - Испред месне реченице може се употребити месни прилог : ту, тамо, туда , овде , овуда . PowerPoint Presentation: 1. Функција месних реченица: прилошкоодредбена објекатска ПИТАЊА: 2. Месне реценице почињу прилозима ___,____,_____ где куда одакле PowerPoint Presentation: 3. Попуни празна места. Месне реценице су врста ______ ______ реченица, којима се означава_____ ______ ______________. зависних место вршења радње PowerPoint Presentation: 4. Стави Т испред месне реченице,а Н ако није месна и објасни __ Видим где њих двојица плачу. __ Ради где су плате мале. __ Путујем где сам већ био . Испред прилога где јавља се глагол запажања са којим препознајемо изричне реченице Овде се јавља прилошка одредба за место ова реченица врши службу објекта а то су особине односних реченица н н т

Add a comment

Related presentations

Related pages

Зависне реченице - Вавилонска ...

Изричне реченице - Њима се казује садржај глагола говорења, мишљења, ...
Read more

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ | Gramatika i knjige

То су реченице које нису самосталне и улазе у састав виших јединица – независних ...
Read more

Садржај - zavisne rečenice

zavisne rečenice - Download as Powerpoint Presentation (.ppt), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation slides online. Prezentacija za ...
Read more

Зависне реченице | Српски лако

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић. ПРВА ГРУПА. 1. Повежи врсту зависне ...
Read more

Зависно сложене реченице ...

Зависно сложене реченице. ... Месне: где, куда, одакле, докле, овде, тамо, ту, овамо, ...
Read more

zavisne recenice

zavisne recenice - Free download as PDF File (.pdf), Text file (.txt) or read online for free. jhbgfd
Read more

Туторијали - ШПЕНАДЛА

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ. Односне ... Месне реченице. More PowerPoint presentations from Verica Arula. Намерне ...
Read more