ภาษา

58 %
42 %
Information about ภาษา
Education

Published on May 8, 2014

Author: skyskypop

Source: slideshare.net

1 Back ctrl Back

2

3 : 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

4 --

5 “ ”

6 “ ”

7 - - - - - - - : :

8 1. 2. 3. - - -

9 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

10 Vision) “ ” “ ” “ Euthanasia) Vegetative)” -

11 : “ ” “ ” - - - - - - “ ” “ ” :

12 - “ ” “ ” “ ” - = =

13 1. 2. 3. : : :

14 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” : :

15 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - - - - - ( ) ( ) ( ) ( ) 3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - - - - - - - - -

16 - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

17 Dewey Decimal Classification) Melvil Dewey 1851-1931) Generalities) - - -- 100 (Philosophy and Psychology) 200 (Religion) 300 (Social sciences) 400 (Language) 500 Natural sciences and Mathematics) 600 (Technology /Applied sciences) 700 (The Arts) 800 Literature and rhetoric)

18 (Geography and history)

19

20

21

22 300 -

23

24 : 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Communication) --

25 1. 2. 3. 4. :

26 1. 2. 1. - - -

27 - 2. - - -

28

29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 : 1. 2. 3. --

31 1. 2. 3. 4.

32 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. “ ”

33

34 1. 2. 3.

35 “ ”

36 – – Mind Map 1. 2. 3.

37 1. 2. 3. 4. 5. 6.

38

39 - - - -

40 “ ”

41 “ ”

42 1.

43 1.

44 - - - - - 2. - - -

45 - - - 3. - - - - 1. 2. 3.

46 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

47 “ ” 1. “ ” “ ” - - 2.1 2.2

48 - - - - - --- - -- : : : :

49

50

51 : 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

52 - --

53 “ ”

54 -

55 Reading Dynamics Evelyn Wood Learning to Read

56 Reading to Learn 1.

57 “ ” Browse “ “ - 1. 2. 3.

58 “ ” “ ”

59 ------- - - - “ ” “ ” “ ” ”

60 Lead “ ”

61 1. 2. A 3. 4. 1. 2. 3. 4. “ ” 5. 6.

62 7. 1. 2. = = 3. 4. = x = 5. = x = 6. = =

63

64 1. 2. 3. 4. 1.

65 2. “ Nitrite) ”

66 1. 2. Public Relations Public Relations “ ” Bernays (1952)

67 “ “ “ ”

68

69

70 .

71 3

72

73 ก. ข. ค. ง. ก. ข. ค. ง. . ก.

74 ข. ค. ก. ข. ค. ง.

75

76 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ; ,

77 “ ” “ ” )

78 “ ” “ ” “The Lagoon” Joseph Conrad

79 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ,

80 “ ,

81 “ ”

82 , - 1

83 - resume - - - , “ ” “ ” “ ”

84 “ ” 18/3 9 36130

85 13 2553 1 1 9 2546 1 - 2546 2.80 - 2545 -

86 - 2545-2546 - 22

87

88

89 2 1. 2. “ ”

90 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 “ ” “ ”

91 1. 2. 3. 2 1 2 2

92 1. 2. 3. 4. 1 “ ”

93 2 -- 3 “ 3 3 ” 3 1. 2. 3.

94 1. 2 2. 3. “

95 ” 1. “ ” 2. 3.

96 2 1. 2. 3. 4. 1.

97 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 : :

98 : 1. 2. 3. 4.

99 5. 6. 7. 1. - 2. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. “ ”

100 : 1. : : 2. : : : “ ” : “ “

101 “ ” – 3. “ 4. “

102 : “ ” 5. “ ” “ ” 14 2516 6. 1. 2. 3.

103 “ ” “ ” “ ” “ ” : 5 “ ”

104 ” “ “ ” “ ” “ ” “ ”

105 “ ”

106 6 -

107 2

108 : 1. 2. ” ”

109 3. 2 Documentary Sources 3 Primary Sources Secondary Sources Tertiary Sources Non- Documentary Sources Observation

110 Questionnaire Interview Experiment

111 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 1 : -

112 2 : 2510 152. “ : ” 3 : 2521 “ ”

113 1. 80 4 1 “ ” : 2538 56-61 “ ” 4 2 “ ” “ ” “ ”

114 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

115 “ ” 5 3

116 2.1

117 Franchise : 2539 26-27

118 : : : 2.2 4 “ ” 3 “ ”

119 1 : “ ” “ ” Yoos Schouten 2117- 2176 ” 2534 : 1 2228 2534 : 2

120 “ ”

121 2.4 2.4.1 “ ” “ ” 5 5 1 2.4.1.1

122 2.4.1.2 2.4.1.3 1 “ ” 2 “ ” “ ”

123 2525 “ ” : “ ”

124 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

125 2. : 3.

126 5w H WHAT WHEN WHERE WHY By WHOME HOW 3.1 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ BOOK X3= ” 3 3.2 2 3.2.1 Conceptual

127 3.2.2 “ ” “ ” 3.3 “ ” “ ” 3.4 3.5 3.6

128 3.7 “ ” “ ” “ ” 1 Open Space

129 1. 2. 3. 4. Quality Control 1 16.00 -20.00

130 1. 2. 3. 4. 2553 - 2554 1. 10,000 2. 5 1,500 7,500 100,000

131 : 2. : : 4. : : : /

132

133 : , : , : : ,

134 : : , 2539. : , . : , : : , 2539. : , :

135 –

Add a comment

Related presentations

Related pages

Google แปลภาษา

บริการฟรีของ Google จะแปลคำ วลี และหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ ...
Read more

ภาษาไทย - วิกิพีเดีย

ภาษาไทย; ออกเสียง [pʰāːsǎːtʰāːj] ภาษาแม่ใน: ไทย: จำนวนผู้พูด ...
Read more

แปลภาษาไทย-เยอรมัน ฟรี ภาษาเยอรมัน - ภาษาไทย, อังกฤษ - ไทย ...

ภาษาเยอรมัน - ภาษาไทย, ไทย - อังกฤษ. ภาษา | Sprache | Language:
Read more

ภาษา - วิกิพีเดีย

ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออก ...
Read more

Bangkok - เรียนภาษาเยอรมัน - Goethe-Institut

หากคุณอยากเริ่มเรียนภาษาเยอรมัน เรามีหลักสูตรมากมาย ...
Read more

เรียนภาษาอังกฤษ - facebook.com

เรียนภาษาอังกฤษ. 68,534 likes · 57,472 talking about this. Learn English for free
Read more

เมนูหลัก 50languages.com | ภาษาไทย

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสองภาษา TH UK; Download monolingual UK; UR ภาษาอูรดู .
Read more

Google แปลภาษา - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ...
Read more

Google

การค้นหาขั้นสูง เครื่องมือทางภาษา: Google.co.th ที่เป็นภาษา: English.
Read more

ภาษา - Wiktionary

ภาษา ‎(phasa) language; Thai Etymology . From Pali bhās ...
Read more