Дисоціація кислот, основ, солей

29 %
71 %
Information about Дисоціація кислот, основ, солей

Published on October 22, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Дисоціація кислот, основ, солей

2. Дисоціація кислот  Кислоти – це електроліти, які дисоціюють у водному розчині з утворенням катіонів Гідрогену та аніонів кислотних залишків

3. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто

4. Завдання  Запишіть рівняння дисоціації ортофосфатної кислоти  Назвіть утворені йони

5. Дисоціація основ  Основи – це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням катіонів металів та гідроксид- аніонів

6. Дисоціація солей  Солі – це електроліти, які при дисоціації у водному розчині або розплаві утворюють катіони металів та аніони кислотних залишків

7. Кислі солі  Кислі солі - це речовини, які містять в своєму складі катіони металів і аніони, утворені при неповній дисоціації кислот. Напр., NaHSO4, Ca(HCO3)2, KH2PO4 Кислі солі дисоціюють ступінчасто:

8. Напишіть рівняння дисоціації наступних речовин  CaBr2  ZnSO4  H2SO3  Fe(NO3)3  (NH4)3PO4  Ba(HSO4)2

9. Завдання  Складіть формули солей, які можуть бути утворені наступними йонами: K+ , Ca2+ , Fe3+ , NO3 - , SO4 2-

10. Домашнє завдання  §8 – прочитати  Тренувальні вправи  с.11 № 5-8 – письм.

Add a comment