познавате ли гъбите

50 %
50 %
Information about познавате ли гъбите

Published on March 15, 2014

Author: vili_wb

Source: slideshare.net

Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница

По това, че са неподвижно прикрепени, организми приличат на растенията. Но гъбите нямат листа, стъбла и хлорофил.

По несамостойното си хранене гъбите приличат на животните, но не се движат свободно като тях.

Гъбите не са нито растения, нито животни. Те образуват самостоятелна група

прикрепени организми с несамостойно хранене.

Частите на гъбите Шапка Торбичк а Пръстен Пънче Пластинк и Устройство на шапката: - отгоре покрита с ципа - по долната и страна има пластинки - между тях се намира месото и.

Гъбата има двете основни, надземни части - шапка и пънче.

При някои гъби шапката им отгоре е покрита с ципа, а по долната й страна се виждат пластинки.

Най-ценната хранителна част на ядливите гъби е месото. То е разположено между ципата и пластинките.

При поникването си, някои гъби са обвити в було, което по-късно се разкъсва на две части. Едната остава в основата на пънчето във вид на торбичка, а другата - виси като пръстен или парченца от нея залепват върху шапката. Срещат се и гъби без було.

Малко по–различно от другите гъби изглежда пърхутката.

Това също са гъби.

Когато лятото е топло и дъждовно

по ливадите …

и край горите

растат гъби.

Горската и полската печурки са широко разпространени у нас.

Печурката има късо пънче и различна по големина гугличка.

На долната страна на шапката има бледорозови пластинки.

Печурките са много вкусни гъби. От тях могат да се приготвят най-различни ястия.

Гъби, които се използват за храна, се наричат ядливи.

булка гъба Ядлива гъба

манатарка Ядлива гъба

пачи крак Ядлива гъба

сърнела Ядлива гъба

челядинка Ядлива гъба

масловка Ядлива гъба

Гъба, която съдържа опасни отровни вещества се нарича отровна гъба.

Най-разпространените у нас отровни гъби са:червена мухоморка,

дяволска гъба,

зелена мухоморка.

Някои отровни гъби много приличат на ядливите. Затова се наричат техни двойници.

булка гъба червена мухоморка ДВОЙНИЦИ ОТРОВНА!

манатарка дяволска гъба ОТРОВНА! ДВОЙНИЦИ

сърнела тигрова гъба ДВОЙНИЦИ ОТРОВНА!

полска печурка зелена мухоморка ДВОЙНИЦИ ОТРОВНА!

Отравянето с гъби предизвиква силни стомашни болки и повръщане. Може да завърши със смърт.

А понякога хората сами създават подобни форми.

Заради своите ценни свойства, гъбите са чести гости на нашата трапеза.

Гъбите са суровина за хранителната промишленост. Някои от тях имат и уникални лечебни свойства и намират приложение при производството на лекарства.

1. Не събирай никога гъби сам! 2. Разпознаването на гъбите е трудно! Научи се да ги познаваш! 3. Събирайте за храна само гъби, които познавате добре. Ако имате дори и най-малки съмнения - не ги събирайте. 4. Не бива да изскубваш гъбата с ръка! Пънчето трябва да се отрязва с остър нож! ЗЛАТНИ ПРАВИЛАЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НАЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИГЪБИ

5. Не унищожавайте гъбите, които не познавате! Вредни гъби няма и всяка гъба има своето място в природата. 6. Не събирайте редки видове гъби! 7. Събирането на гъби е абсолютно забранено в резерватите и в други защитени територии! 8. Събирайте само млади, здрави, добре развити гъби и преди употреба ги измивайте много добре! ЗЛАТНИ ПРАВИЛАЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ

9. Никога не събирайте всички гъби в едно находище! 10. Транспортирайте гъбите в книжни пликове или отворени съдове, а не в найлонови. 11. Задължително след като се приберете, още веднъж проверете всяка гъба. 12. Ако имате съмнения, че сте консумирали отровни гъби посетете най-близката болница. ЗЛАТНИ ПРАВИЛАЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ

Add a comment

Related pages

Видео урок: Познавате ли гъбите

"Познавате ли гъбите", това е един много важен и полезен за вас видео урок. В него ще ви ...
Read more

Познавате ли гъбите?(Бъчварова)

Свържете чрез влачене името на гъбата с нейното изображение.
Read more

Упражнение: Познавате ли гъбите

С онлайн упражнението по човекът и природата за 3. клас „Познавате ли гъбите“ ще ...
Read more

Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест

Всеки, който иска да бере гъби, трябва добре да различава ядливите гъби от отровните.
Read more

Човекът и природата - znaiko

Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, ...
Read more

Гъбите в природата ІІІ клас Човекът и природата автор ...

Познавате ли гъбите Гъбите в природата
Read more

ГЪБИ - ЧП 3.клас

Гъбите като живи организми. 2. Ядливи гъби. 3. ... Не берете гъби без да ги познавате!
Read more

Познавате ли гъбите - РУМАРК

Познавате ли гъбите. 3/18/2015 0 Comments Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, ...
Read more