Концепція реформи публічної адміністрації

50 %
50 %
Information about Концепція реформи публічної адміністрації
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: OlaSytnyk

Source: slideshare.net

Description

Проект концепції реформи публічної адміністрації

РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ1 Основні складові реформи: Виконавча влада Забезпечити перетворення Кабінету Міністрів України в основний орган з формування державної політики, а також створити інституційно спроможну (ефективну) та стабільну систему урядування. - реформувати міністерства в органи, що спроможні генерувати та впроваджувати реформи; - провести деконцентрацію влади Прем’єр-міністра (наприклад, заступники міністрів повинні призначатися за поданнями міністрів; керівники і заступники керівників «інших центральних органів виконавчої влади» - повинні призначатися на основі законодавства про державну службу); - апарати міністерств мають очолювати професійні державні службовці (державні секретарі або заступники міністрів-керівники апаратів), які призначаються за результатами конкурсів згідно законодавства про державну службу. Цим посадовим особам має гарантуватися стабільність перебування на посаді при зміні урядів; - відновити інститут «урядових комітетів» для попереднього обговорення проектів урядових рішень та забезпечення прозорості роботи КМУ; - реформувати Секретаріат Уряду, в т.ч. забезпечити керівництво Секретаріатом КМУ професійними державними службовцями; - «інші ЦОВВ» повинні бути перетворені у виключно адміністративні органи, які не формують державної політики; - місцеві державні адміністрації повинні бути перетворені у політично-нейтральні органи, підпорядковані КМУ. На посади голів МДА повинні призначатися професійні державні службовці; - національні комісії (регулятори у сферах природних монополій) повинні бути виведені з-під прямого підпорядкування політичних органів (Президента, Уряду). Формування національних комісій має здійснюватися забезпеченням прозорих процедур добору кандидатур та дійсною колегіальністю і прозорістю у прийнятті рішень Законопроекти Стан готовності Зміни до Закону «Про Кабінет Міністрів України». Зміни до Закону «Про центральні органи виконавчої влади» Є порівняльна таблиця необхідних змін. Текст може бути підготовлено протягом 1 робочого дня Є порівняльна таблиця необхідних змін. Текст законопроекту може бути підготовлено протягом 1 робочого дня. Зміни до Закону «Про місцеві державні Є порівняльна таблиця необхідних змін. Текст адміністрації» може бути підготовлено протягом 1 робочого дня Зміни до Закону «Про природні монополії» Текст законопроекту може бути підготовлено протягом 2 робочих днів. Інше: потрібні будуть зміни до низки інших законів (щодо окремих органів, наприклад, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна і т.і.), розробка і затвердження десятків нових положень про конкретні органи виконавчої влади, реорганізації, звільнення/переведення службовців (потребує мінімально 2 місяці), перерозподіл бюджетних видатків. 1 Питання реформи територіальної організації публічної адміністрації в цьому документів не розглядаються. Документ підготовлено Центром політико-правових реформ. Редакція станом на 6 березня2014 року. 1

Також потрібно якісне законодавство про публічні консультації (або у Законі «Про нормативно-правові акти», або у новому законі «Про публічні консультації»). Готових якісних текстів немає. Розробку може бути виконано протягом 1 місяця. Державна служба Новий Закон «Про державну службу» від 2011 року (набрання чинності двічі переносилося, наразі на 1 січня 2015 року) попри окремі позитивні норми має низку системних проблем, що потребують наступного вирішення: - з переліку посад державної служби необхідно виключити посади керівників апаратів Президента України та Верховної Ради України, патронатих службовців членів Кабінету Міністрів та народних депутатів України; - усім державним службовцям необхідно заборонити членство у політичних партіях та публічну демонстрацію своїх політичних поглядів; - скасувати преференційну пенсійну систему для чиновників. Підвищити сталу частку заробітної плати, особливо, на посадах нижчого та середнього рівнів; - добір на усі посади державної служби має здійснюватися виключно на конкурсних засадах (навіть для найвищих службовців можуть бути впроваджені певні елементи обговорення/ контролю професійності, доброчесності та політичної нейтральності); - доцільно утворити новий колегіальний орган – Раду державної служби: для надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад вищих державних службовців, розгляду питань про конфлікт інтересів, несуміність, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо. Склад РДС має формуватися прозоро (без внесення змін до Конституції, найймовірніше через КМУ, але з гарантіями професійності та політичної нейтральності). До ухвалення нового Закону прототип такого органу (як комісію на громадських засадах) може бути утворено при КМУ для попереднього розгляду усіх ключових кадрових пропозицій. Законопроекти Стан готовності Нова редакція Закону «Про державну службу». Є багато напрацювань до 2011 року. Текст може бути підготовлено протягом 2-4 тижнів. Адміністративна процедура Питання не є пріоритетним, тому що проблема вирішується через ухвалення та впровадження закону про загальну адміністративну процедуру (в Україні – це проект Адміністративнопроцедурного кодексу). І якщо ухвалення може відбутися досить швидко, коли народні депутати не дуже вникатимуть у проблематику (адже питання для абсолютної більшості навіть українських юристів невідоме, а тому – «підозріле»), то для його вивчення і впровадження потрібні роки. Щонайменше необхідно кілька місяців перед введенням в дію. Змістовно це нове законодавство має на рівні загальних правил врегулювати відносини органів публічної адміністрації з приватними особами. Серед цих правил: - кожна особа (в тому числі «заінтересована особа») має право бути вислуханою перед прийняттям рішення (адміністративного акта), яке негативно впливає не неї (обмежує права, інтереси, встановлює обов’язки); - кожен орган повинен мотивувати свої рішення, зокрема, несприятливі тощо. Також це законодавство встановлює процедури адміністративного (несудового) оскарження адміністративних актів, скасування / відкликання таких актів тощо. Законопроекти Стан готовності Адміністративно-процедурний кодекс України Є базовий законопроект. Якісний текст може бути підготовлено (доопрацьовано) протягом 2-3 днів. Зміни до законів, у зв’язку з ухвалення АПрК Були законопроекти станом на 2010 рік. Для актуалізації потрібно 1-2 місяці. 2

Адміністративні послуги Проблематика лежить у площині організації надання таких послуг (тобто суб’єктів / органів) і оплати адміністративних послуг. - не допустити ревізії Закону «Про адміністративні послуги»; - сприяти створенню центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього першочергово слід ухвалити Постанову КМУ, яка визначає перелік послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП. Забезпечити надання через ЦНАП базових адміністративних послуг, в т.ч. реєстрації місця проживання та видачі паспортів, реєстрації суб’єктів господарювання та нерухомості, призначення субсидій та надання інших соціальних адміністративних послуг тощо; - в перспективі більшість адміністративних послуг взагалі мають бути децентралізовані, тобто передані або делеговані до компетенції органів місцевого самоврядування; - впорядкувати відносини щодо оплати адміністративних послуг через встановлення справедливих розмірів адміністративного збору. У Законі «Про адміністративний збір» необхідно визначити критерії та порядок визначення адміністративного збору, а також встановити конкретні розміри зборів за найпопулярніші адміністративні послуги. Законопроекти Стан готовності Закон «Про адміністративний збір» Є базовий законопроект 2011 року, актуалізований у березні 2014 року. Інші зміни потребуватимуть значного часу на підготовку, адже пов’язані з обрахунком вартості усіх видів платних адміністративних послуг. Законопроекти готуються. Зміни до законів, які стосуються - державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія; - усунення колізій із Законом «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (можливо навіть зі скасуванням цього Закону) Закон «Про документи, що посвідчують Є базовий законопроект. Потребує особу» (на заміну Закону «Про єдиний обговорення. державний демографічний реєстр….») 3

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Проект ЦППР КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ Визначення ...
Read more

Концепція реформування публічної адміністрації в Україні ...

Концепція реформування публічної адміністрації в Україні проект (С) Центр політико ...
Read more

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Концепція реформування публічної адміністрації. в Україні. проект. Київ - 2005. Проект
Read more

Концепція реформування публічної адміністрації в Україні ...

Size: 0.7 Mb.; Сучасний стан публічної адміністрації та об’єктивні передумови ...
Read more

Концепція - content.net.ua

Концепція реформування публічної адміністрації в ... принципи реформи публічної ...
Read more

Концепція реформування публічної адміністрації в Україні

Урядові органи Найбільшу за кількістю та за чисельністю працівників групу органів у ...
Read more

Проект концепції реформування місцевого самоврядування ...

Апарат районної державної адміністрації. Структурні ... ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ...
Read more

Концепція реформи адміністративно-територіального устрою ...

Title: Концепція реформи адміністративно-територіального устрою України Author: Botezat-o-p
Read more