προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς

50 %
50 %
Information about προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς
Education

Published on December 10, 2019

Author: hetap11

Source: authorstream.com

Παρουσίαση του PowerPoint: Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία Παρουσίαση του PowerPoint: Πόσα κιλά δείχνει η ζυγαρια 6 ή 7 ; Χρησιμοποιούμε τους δεκαδικούς αριθμούς όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα , όπως για παράδειγμα ευρώ, κιλά, μέτρα. Παρουσίαση του PowerPoint: Θα σε βοηθήσω να θυμηθείς τους δεκαδικούς αριθμούς! Είμαι χωρισμένη σε δύο μέρη!  κεφάλι σώμα μαντηλάκι Παρουσίαση του PowerPoint: Έτσι είναι και οι δεκαδικοί αριθμοί! Χωρίζονται σε δύο μέρη! 6,395 ακέραιο μέρος δεκαδικό μέρος υποδιαστολή Παρουσίαση του PowerPoint: Τα ψηφία του δεκαδικού μέρους. δέκατα εκατοστά χιλιοστά 6,395 3 9 5 Παρουσίαση του PowerPoint: Γράφω την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου.  1,274 0,095 18,26 3,150 4,027 3,482 7 7 εκατοστά 5 5 χιλιοστά 2 2 δέκατα 3 3 μονάδες 7 7 χιλιοστά 4 4 δέκατα Παρουσίαση του PowerPoint: Αν χωρίσουμε την ακέραιη μονάδα σε δέκα ίσα μέρη, καθένα απ’ αυτά ονομάζεται ένα δέκατο και γράφεται 0,1 . 3 δέκατα 0,3 5 δέκατα 0,5 Παρουσίαση του PowerPoint: Ποιος είναι ο παρακάτω αριθμός; 2, 3 Δύο και τρία δέκατα Παρουσίαση του PowerPoint: Αν χωρίσουμε την ακέραιη μονάδα σε εκατό ίσα μέρη, καθένα απ’ αυτά ονομάζεται ένα εκατοστό και γράφεται 0,01 . 4 εκατοστά 0,04 12 εκατοστά 0,12 Παρουσίαση του PowerPoint: Αν χωρίσουμε την ακέραιη μονάδα σε χίλια ίσα μέρη, καθένα απ’ αυτά ονομάζεται ένα χιλιοστό και γράφεται 0,001 . Παρουσίαση του PowerPoint: ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Για να διαβάσω έναν δεκαδικό αριθμό, διαβάζω πρώτα το ακέραιο μέρος, λέω τη λέξη « και » και μετά διαβάζω το δεκαδικό μέρος με το όνομα του τελευταίου ψηφίου . 123,3 εκατόν είκοσι τρία και τρία δέκατα 123,34 εκατόν είκοσι τρία και τριάντα τέσσερα εκατοστά 123,342 εκατόν είκοσι τρία και τριακόσια σαράντα δύο χιλιοστά. Παρουσίαση του PowerPoint: Δεν ξεχνάμε, όταν χρειάζεται, να συμπληρώνουμε με τα ανάλογα μηδενικά μετά την υποδιαστολή . οκτώ και δύο χιλιοστά 8, 00 2 οκτώ και δύο εκατοστά 8, 0 2 Παρουσίαση του PowerPoint: Όταν στον δεκαδικό αριθμό δεν υπάρχουν ακέραιες μονάδες, τότε βάζουμε υποχρεωτικά το μηδέν . Εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά 0 ,128 Παρουσίαση του PowerPoint: Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς, θυμάμαι την πρόσθεση ή την αφαίρεση των ακεραίων όπου οι Μονάδες μπαίνουν κάτω από τις Μονάδες , οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες , οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες και οι Χιλιάδες κάτω από τις Χιλιάδες . Μ 1. 2 5 3 3 4 2 + Δ Ε Χ 5 9 5 1 Παρουσίαση του PowerPoint: Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς βάζω τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά. Το μυστικό δηλαδή είναι η υποδιαστολή να βρίσκεται στην ίδια στήλη. 2. 1 5 3 , 4 8 4 δ ε χ + 3 4 2 , 4 7 3 Παρουσίαση του PowerPoint: Η πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται κανονικά, όπως έχουμε μάθει (με κρατούμενα ή χωρίς). Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τώρα " κατεβάζουμε " την υποδιαστολή στο αποτέλεσμά μας, όταν φτάνουμε σ΄ αυτή. 2. 1 5 3 , 4 8 4 + 3 4 2 , 4 7 3 7 5 1 9 , 5 9 4 2 Παρουσίαση του PowerPoint: Στις κενές θέσεις τοποθετώ μηδενικά , κυρίως στην αφαίρεση των δεκαδικών. 1 2 , 4 - 5 , 3 8 2 0 0 1 8 1 1 1 1 0 , 1 7 1 - Παρουσίαση του PowerPoint: Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. 1 2 3 4 - 5 , 3 8 2 0 , 0 0 1234 – 5,382 = 1 8 1 1 1 1 1 6 , 1 1 8 1 2 2 1

Add a comment

Related presentations