ฟังปราศรัยที่สกลนคร ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

40 %
60 %
Information about ฟังปราศรัยที่สกลนคร ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

Published on July 20, 2007

Author: konthaiuk

Source: slideshare.net

ชาวสกลนครร่วมฟังปราศรัย ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550

 

 

 

Add a comment