Ερωτηματολόγιο για τα ατυχήματα στο σχολείο

56 %
44 %
Information about Ερωτηματολόγιο για τα ατυχήματα στο σχολείο
Education

Published on March 11, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

Description

Με αφορμή το την Ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Στ' τάξης που αναφέρεται στα Ατυχήματα και της σχετικής άσκησης, οι μαθητές του Στ'3 έκαναν μια τεράστια έρευνα για τα δεδομένα του σχολείου με το παραπάνω ερωτηματολόγιο. 320 μαθητές από τους 370 του σχολείου απάντησαν σχετικά με τα ατυχήματα που έχουν πάθει στον χώρο του σχολείου.

Ερωτηματολόγιο για τα ατυχήματα ςτο ςχολείο (Νεοελληνική Γλώςςα – Ενότητα 10 Ατυχήματα.) 1.Τάξη: Α Β Γ Δ Ε 2.Έπαθεσ ποτέ ατφχημα ςτο ςχολείο; Ναι Όχι 3.Αν ναι , πόςεσ φορέσ; 1-3 4-7 περιςςότερεσ 4.Πότε το έπαθεσ; ( μπορείσ να επιλέξεισ και τα 2) Στο διάλλειμα Την ώρα του μαθήματοσ 5.Ποφ το έπαθεσ;( μπορείσ να επιλέξεισ περιςςότερα από ένα) Στην Τάξη Στουσ διαδρόμουσ Στισ Σκάλεσ Στην Αυλή Στο Γυμναςτήριο Στο Μπάςκετ Στο Χώμα Αλλοφ Ποφ; __________________ 6.Ποια ήταν η αιτία;( μπορείσ να επιλέξεισ περιςςότερα από ένα) Σπρώξιμο Χτφπημα Τρζξιμο Άλλη Ποια; __________________

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ...

Home; Τάξεις. Α΄τάξη; Β΄τάξη; Γ΄τάξη; Δ΄τάξη; Ε΄τάξη; ΣΤ΄τάξη; Δραστηριότητες. Δράσεις ...
Read more

Ατυχήματα :: 9odimkilkis

... στο σχολείο ... ερωτηματολόγιο για να ... για τα ατυχήματα στη ...
Read more

Ατυχήματα στο σχολείο - Τα νέ ...

Ατυχήματα στο σχολείο ... σχετικά με τα ατυχήματα στο σχολείο. ... για να ...
Read more

Έρευνα για τα ατυχήματα

Έρευνα για τα ατυχήματα ... Έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο, ... Μοιραστείτε το στο Twitter ...
Read more

4ο Δημοτικό Σχολείο ΙΛΙΟΥ ...

Πιο επικίνδυνος χώρος στο σπίτι για τα ... έγιναν στο σχολείο ... μετά τα ατυχήματα ...
Read more

Έρευνα για τα ατυχήματα στο ...

... για τα ατυχήματα στο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα ...
Read more

Παιδικά ατυχήματα στο σχολείο ...

Παιδικά ατυχήματα στο σχολείο. ... παιδί στο σχολείο δεν ... κίνδυνο για τα ...
Read more