แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)ด้านที่ 4.1

50 %
50 %
Information about แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี...
Education

Published on March 12, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)ด้านที่ 4.1

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประเมินมาตรฐาน(core team ...

... (core team)ปี 2556 ... ด้านที่ 1 ... ราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ...
Read more

แบบประเมินมาตรฐาน ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more

แบบประเมินมาตรฐาน ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more

แบบประเมิน ...

... ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ... Core Team เฉพาะ ...
Read more

สรุปผลการประเมิน ...

ประจำปี 2556 ... (Core team) ของ ... แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ ...
Read more

เอกสารรวบรวมข้อทัก ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more

การพิมพ์หนังสือ ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more