แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)ด้านที่ 3.1

44 %
56 %
Information about แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี...
Education

Published on March 12, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)ด้านที่ 3.1

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประเมินมาตรฐาน(core team ...

... (core team)ปี 2556 ... ด้านที่ 1 ... ราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ...
Read more

แบบประเมินมาตรฐาน ...

... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ... แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ...
Read more

การศึกษาปฐมวัย ปี2556 ...

การศึกษาปฐมวัย ปี2556; System is processing data Please download to view 1
Read more

ภาวะเศรษฐกิจโลกกับ ...

ภาวะเศรษฐกิจโลกกับท่องเที่ยวไทย ปี 2556. by nattatira
Read more

พระราชบัญญัติปรับ ...

... 10 พ.ศ. 2556 ... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ... core team ปี 2556)ด้านที่ ...
Read more

แบบประเมิน ...

... ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ... Core Team เฉพาะ ...
Read more

ประเด็นการประเมินผล ...

... ประเมินของ Core Team ประจำปี ... ( ด้านที่ 1 ด้าน ... 3.1 ...
Read more

หนังสือกระทรวง ...

... 2556 . Tweet. Information ... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ...
Read more

การเกษียนหนังสือ ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more