แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556) ด้านที่ 1

56 %
44 %
Information about แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)...
Education

Published on March 12, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556) ด้านที่ 1

Add a comment

Related presentations

Related pages

[core team ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ... 1 คลิก ... core team ปี 2556
Read more

ประเมินมาตรฐาน(core team ...

... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ... แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ...
Read more

ประเด็นการประเมินผล ...

... ของ Core Team ประจำปี ... ( ด้านที่ 1 ด้าน ... ปี 2556 -2558 ...
Read more

สำนักงานส่งเสริมการ ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ... ประจำปี 2556 (Core Team) 1. ...
Read more

แบบประเมินมาตรฐาน ...

... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ... แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ...
Read more

แบบฟอร์มใบสำคัญรับ ...

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี ...
Read more

ประเมินวิทยฐานะครู ...

... หากผ่านด้านที่ 1 ... ถ้าประเมินไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ...
Read more

ข้อสอบโอลิมปิก ม.ต้น ...

... ที่ 1 ปี ... ปี 2556 (แบบตรวจ core team ... core team ปี 2556)ด้านที่ ...
Read more