Ковалентний полярний звязок

67 %
33 %
Information about Ковалентний полярний звязок

Published on December 12, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Ковалентний полярний та ковалентний неполярний зв’язок

2. Електронегативність • Електронегативність – це здатність атома зміщувати у свій бік електрони від інших атомів Електронегативність збільшується

3. • Зв’язок між атомами неметалів однакових за електронегативністю називають ковалентним неполярним зв’язком • В такому випадку спільна електронна пара належить в однаковій мірі кожному атому Утворюється у простих речовинах Н· ·Н+ → Н : Н

4. • Ковалентним полярним зв’язком називають зв’язок між атомами неметалів різних за електронегативністю • В такому випадку спільна електронна пара зміщується до більш електронегативного атома δ-δ+ δ-δ+

5. Напишіть схеми утворення молекул • Води H2O • Аміаку NH3 • Метану CH4

6. Будова речовин з ковалентним полярним зв’язком • Атомна – силіцій(ІV) оксид Фізичні властивості: тверді, тугоплавкі речовини, нерозчинні у воді, нелеткі • Молекулярна – хлороводень, вода, аміак, метан тощо Фізичні властивості: гази, рідини або тверді речовини з низькими температурами плавлення, деякі розчинні у воді, леткі

7. Кристалічні решітки Льоду Н2О Кварцу SiO2

8. Завдання • Написати схеми утворення молекул −ВH3 −SCl2 −SiF4

9. Домашнє завдання • Прочит. §16 • Тренувальні вправи − С.19-20 №1, 2, 7, 8 – письм.

10. Домашнє завдання • Прочит. §16 • Тренувальні вправи − С.19-20 №1, 2, 7, 8 – письм.

Add a comment