Гурток англійської мови

58 %
42 %
Information about Гурток англійської мови
Education

Published on February 19, 2014

Author: Vadim_1987

Source: authorstream.com

Гурток англійської мови «Happy English»: Гурток англій ської мови « Happy English » Керівник гуртка: Лещенко Вікторія M иро c лавівна Телефон для довідок: 096-935-06-68 Mій девіз “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина“ Народилась 23.10.1988 року в селі Борівка Київської області Mакарівського району. Mаю дві вищі освіти: - у 2009 році закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка і отримала повну вищу освіту за спеціальнітю «Початкове навання» та здобула кваліфікацію організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель англійської мови початкової школи - у 2011 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала повну вищу освіту за спеціальнітю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник підпримства, установи та організації ( у сфері освіти та виробничого навчання).:  M ій девіз “ Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина “ Народила с ь 23 . 10 . 1988 року в селі Борівка Київс ької області M акарів ського району . M а ю дві вищі освіти: - у 2009 році закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б . Д . Грін ченка і отримала повну вищу освіту за спеціальнітю «Початкове навання» та здобула кваліфікацію організатор початкової освіти , в читель початкової школи , в читель англійської мови початкової школи - у 2011 році закінчила Київський університет імені Б ори са Грін ченка і отримала повну вищу освіту за спеціальнітю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник підпримства , у станови та організації ( у сфері освіти та виробничого навчання) . Девіз гурточка:: Девіз гурто чка: “ Don’t worry, be happy!!! ” ( Не хвил юйся , будь щасливим!!! ) PowerPoint Presentation:  Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця , у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання. Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність "застиглої" системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. PowerPoint Presentation:  Раннє навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володіння нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал. Я пропоную залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер. При складанні даної програми були враховані вікові особливості учнів , а також як збільшення зайнятості дітей у вільний час, розвиток особистості, рання професійна орієнтація. PowerPoint Presentation:  Програма складається з 5 розділів : Я і моя сім’я. Чудовий світ навколо навколо нас. Мій дім – моя фортеця. Про смаки не сперечаються. Будь щасливим та здоровим! Програма розрахована на два роки навчання, складається з початкового та основного рівнів. Об’єм програми - 6 години на тиждень, 190 години на рік. Рівень володіння англійською мовою наприкінці навчання в гуртку відповідає рівню Elementary згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Програма відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов. PowerPoint Presentation: Форми роботи гуртка: - лекції та бесіди; - ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні); - конкурси; - вікторини ; - урочні заняття, - контрольні заняття. PowerPoint Presentation: А спекти мови Фонетика Формування фонетичних навичок передбачає перебудову артикуляції на підставі подібності та відмінності у вимовлянні звуків в рідній та іноземній мові, формування фонематичного слуху, а також оволодіння технікою вимови іншомовних звуків у слові, словосполученні, реченні та в процесі мовлення і читання. Оволодіння іншомовною інтонацією дає можливість формування адитивних навичок сприймання інтонаційної схеми та їх адекватне відтворення в процесі мовлення та читання. Лексика Процес навчання лексики складається з декількох етапів: семантизація нових лексичних одиниць, опрацювання лексики шляхом виконання диференційованих, підстановчих, конструктивних та трансформаційних вправ і активізації на рівні зв'язного висловлення. Граматика Робота над граматичним аспектом мови включає репрезентацію граматичної структури, її активізацію в мовленнєвих ситуаціях за рахунок варіювання умов спілкування з метою адекватного граматичного оформлення висловлювання, а також автоматизацію навичок вживання граматичної структури в аналогічних ситуаціях, що сприяє трансформації навичок до певних умінь в іншомовному спілкуванні PowerPoint Presentation: FIND THE FOLLOWING EASTER VOCABULARY WORDS IN THE EGG ABOVE: Baskets Bonnet Bunny Chocolate Dress Easter Egg hunt Eggs Jelly beans Spring Sunday Tulips Write 5 sentences using at least 5 vocabulary words. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PowerPoint Presentation: Name: __________________ Find the Thanksgiving words below in the grid: apple sauce baked potatoes beet broccoli butter carrot cauliflower corn on the cob cornucopia cranberries dinner roll grapes gravy mashed potatoes onion pumpkin pie squash sweet potatoes turkey yam PowerPoint Presentation:  M и чекамо на Вас))) Наша адреса: смт . M акарів Київ ської обл . M акарів ського району ЦТДЮ імені Данила Туптала makariv-ctdu.ho.ua viktoria-leshenko@mail.ru

Add a comment

Related presentations

Related pages

Гурток англійської мови. Позаурочний час

Размер: 20.88 Kb.; Гурток англійської мови. Позаурочний час Мета: ознайомлення учнів з ...
Read more

Гурток англійської мови - Центр позашкільної роботи місто ...

Центр позашкільної роботи - освітньо-професійний комплекс. Звіти. Новини
Read more

Гурток по вивченню англійської мови - Новогалещинський ДНЗ ...

Гурток по вивченню ... Білоущенко І.Б. "Повний курс англійської мови в ДНЗ" за Базовою ...
Read more

Гурток з вивчення англійської мови "Лінгвіст" - Дошкільний ...

Гурток з вивчення англійської мови "Лінгвіст" welcome to our english group. Вознюк Юлія Василівна
Read more

Гурток англійської мови - Острів знань

Позаурочний час у формі міні-вистави для вивчення англійської мови на тему "English holidays".
Read more

Програма гуртка англійської мови | Методичний портал

Корчагіна О.І., учитель англійської мови, ДЗОШ№100. programma_kruzhka.docx - 41.38 KB; Предмети: ...
Read more

Гурток англійської мови «Нappy English» - Гурткова робота ...

Навчальна програма для гуртка англійської мови «Нappy English» Пояснювальна записка
Read more

Гурток англійської мови (сценарій)

Назва: Гурток англійської мови (сценарій) Автор: dimich: Розділ: Сценарії виховних ...
Read more

Гурток з вивчення англійської мови

Херсонський державний університет: ректорат, інститути, факультети, відділи та служби.
Read more