250

41 %
59 %
Information about 250
Career

Published on January 20, 2014

Author: areadeorientacionlaboralusc

Source: slideshare.net

Santiago de Compostela 20 de xaneiro de 2014  |  250 boletín de ofertas de emprego Concellaría de Economía, Emprego, Comercio e Turismo Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n  
15707 O boletín de ofertas de emprego Santiago de Compostela atópase dispoñible en formato dixital 981 543 060 a través da páxina web axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org www.axencialocaldecolocacion.org Ofertas de Santiago de Compostela e Comarca HELP DESK-CAU 17-01-2014 CONSULTORES SAP CRM 17-01-2014 JAVA J2EE. PROGRAMADORES/AS E AP´S 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Santiago De Compostela Localidade: Santiago De Compostela Localidade: Santiago De Compostela Descrición: Actualmente seleccionamos, para Descrición: Necesitamos incorporar Descrición: Na actualidade seleccionamos, proxecto estable na Coruña, HELP para ocupar postos estables en DESK-CAU para contornas Health. Polo menos máis de 3 anos importante empresa tecnolóxica Ciclo Formativo Superior - Apoio de experiencia en proxectos situada en Santiago de Compostela, á implantación de aplicacións. - preferiblemente de implantación. perfís de: - PROGRAMADOR/A Parametrización de aplicacións. Integrarase na práctica de CRM JAVA J2EE - ANALISTA - Soporte e interlocución cos formada por profesionais equipos usuarios. - Puntualmente: Análise de traballo e proxectos punteiros. de aplicacións informáticas e toma Ofrecemos estabilidade, formación, – Informática 2 Analistas de requisitos con usuarios finais, Requisitos: consultores SAP CRM 7.0 crecemento, bo ambiente laboral… Programadores Senior, con Enxeñeiro Técnico Experiencia experiencia e coñecementos PROGRAMADOR/A JAVA J2EE. Requisitos: Ciclo Formativo Superior ENXEÑEIRO/A SW JAVA-SPRING. aínda que non realizará labores de COÑECEMENTOS .NET. 17-01-2014 desenvolvemento. - Coñecemento en implantaciones de SAP demostrables en: - Java EE - Oferta publicada en: Infojobs.net tecnolóxico linguaxe SQL. CRM 7.0 - Imprescindible Ferramentas de OR Mapping Indefinido Completa residir en Galicia (absterse (Hibernate,..) - Spring Framework candidaturas que non cumpran - Java Server Faces - Desenvolvo Localidade: Santiago De Compostela Descrición: Características: Requisitos: Na actualidade seleccionamos, para ocupar postos estables HELPDESK. LINGUAXE SQL. 17-01-2014 este requisito). - Certificacións de clientes java (Swing, SWT, en importante empresa Oferta publicada en: Infojobs.net oficiais SAP - Nivel alto de inglés Java FX) - Android - Spring Web tecnolóxica situada en Santiago Localidade: Santiago De Compostela - Incorporación inmediata Flow - ESB (Mule, OpenESB, JCaps, de Compostela, un perfil de: - Descrición: - Apoio á implantación de Indefinido Completa Mirth, WSO2,..) - Bases de datos Características: ENXEÑEIRO/A SOFTWARE JAVA. (deseño de modelos de datos, Ciclo Formativo Superior – de aplicacións - Soporte e administración,..) - Performance Informática - Enxeñeiro técnico interlocución con usuarios Tuning - Ferramentas e procesos ou superior en informática. - Puntualmente: Análise de de Integración continua e xestión - Experiencia en execución de aplicacións informáticas e da configuración 1 Programador proxectos reais con tecnoloxía Java toma de requisitos con usuarios con experiencia e coñecementos (Spring, GWT). - Coñecemento en finais, aínda que non realizará demostrables en: - Java EE - tecnoloxías .NET - Coñecemento labores de desenvolvemento Ferramentas de OR Mapping Ciclo Formativo Superior – (Hibernate,..) - Spring Framework aplicacións sobre bases de datos: Informática - Coñecementos - Java Server Faces - Desenvolvo SQL, JDBC. Coñecementos de tecnolóxicos: linguaxe SQL de clientes java (Swing, SWT, Java metodoloxías de seguimento - Residencia en Santiago de FX) - Coñecementos de Integración de proxectos (SCRUM, ), así Requisitos: aplicacións - Parametrización Compostela ou arredores. continua e xestión da configuración POSTO ESTABLE!!! Completa 2 Programadores/as Java J2EE acreditado en programación de como ferramentas de soporte Requisitos: Características: para a xestión de proxectos. - con experiencia en Struts. Experiencia en metodoloxías de PROGRAMADOR/A ASP.NET SQL SERVER 17-01-2014 modelado e descrición funcional Oferta publicada en: Infojobs.net de proxectos software (UML, ) - Localidade: Santiago Coñecementos de programación Descrición: Necesitamos incorporar un de dispositivos portátiles (PDA), Características: NET, ASP3.0 e SQL SERVER, POSTO ESTABLE!!! Completa Completa PROGRAMADOR/A ASP. con S.Ou. Microsoft e Android. Características: en posesión de Titulación de Grado ou Enxeñería Superior. Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Técnico en Informática de Xestión Experiencia previa de polo menos 2 anos desempeñando labores de PROGRAMACION ASP. NET ASP 3.0 E SQL SERVER Características: Completa O boletín de ofertas de emprego atópase dispoñible en formato dixital a través da páxina web axencialocaldecolocacion.org Este servizo é meramente informativo. A Axencia Local de Colocación insire neste apartado, unha relación dalgunhas das ofertas publicadas diariamente en portais web de emprego e nos xornais de ámbito local ou provincial de Galicia. A Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago de Compostela non ten ningunha vinculación coas empresas titulares das ofertas difundidas, polo que non se fai responsable da veracidade do contido e características destas. Aviso: Se o contacto coa empresa oferente implica chamar a un número con prefixo 80X, saiba que este ten unha tarifa de custo especial moi superior á tarifa ordinaria, e que podería, polo tanto, tratarse dunha fraude.

boletín de ofertas de emprego / 2 ANALISTA Ó JP JAVA J2EE. PERFIL TÉCNICO. 17-01-2014 DEPENDENTES 35H INTERINIDAD 20-01-2014 TÉCNICO DE APLICACIÓNS- HELP DESK 20-01-2014 LIMPIADOR/A 20-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infoempleo.com Oferta publicada en: Infoempleo.com Localidade: A Coruña Localidade: Santiago De Compostela Localidade: Santiago de Compostela Localidade: Santiago de Compostela Descrición: Na actualidade buscamos, para Descrición: Phone House, primeira cadea Descrición: Ibertech selecciona un técnico de Descrición: Necesítase limpiador/a con ocupar posto estable e participar independente de telefonía móbil aplicacións para contornas Health en importante proxecto en de Europa, selecciona, forma para traballar en proxecto situado colaboración con empresa cliente e contrata DEPENDENTES en Santiago de Compostela. situada nos arredores da Coruña, para as nosas tendas en un perfil de: - ANALISTA ó XEFE/a Funcións: experiencia en limpeza de cristais con baral e máquina fregadora Requisitos: - certificado de discapacidad (non - Apoio á implantación de se terán en conta candidaturas Santoago de Compostela. aplicacións. - Parametrización que non cumpran este requisito) - Formación Profesional Grado de aplicacións. - Soporte e experiencia en limpeza de cristais Ciclo Formativo Superior – Medio - Comercio e Marketing interlocución con usuarios. Informática - Ampla experiencia Valorable experiencia comercial. - Puntualmente: Análise de técnica en contorna Java J2EE, Buscamos persoas extrovertidas, aplicacións informáticas e (posibilidade de ampliación perfil Senior de Analista ó Xefe/a dinámicas, con capacidade de toma de requisitos con usuarios noutros centros, cobertura de de Proxecto. - Coñecementos e traballo, orentación ao cliente finais, aínda que non realizará vacacións, sustituciones, etc…) experiencia de Spring, Hibernate, e a resultados. Formación labores de desenvolvemento. - incorporación inmediata Servizos web,… - Gran capacidade relacionada con comercio e/ para o traballo en equipo e para ou marketing. - Imprescindible tecnolóxico linguaxe SQL. - ANALISTA PROGRAMADOR 20-01-2014 interlocución co cliente, con ter disponibilidad para traballar Coñecemento linguaxe galega Oferta publicada en: Infoempleo.com capacidades de liderado, xa que de Luns a Domingo. - Idade: De Características: Localidade: Santiago de Compostela co tempo terminará liderando 18-29 anos - Coñecementos de - Salario segundo experiencia Descrición: Seleccionamos un/a analista un pequeno grupo de traballo. Informática e Inglés. - Actitude do candidato. - Traballar en programador con coñecemento Indefinido Completa comercial, orientación a obxectivos proxecto situado en Santiago de de linguaxes de programación e capacidade comunicativa. Compostela Xornada completa Php, Java, Javascript, HTML, SQL PROXECTO TÉCNICO/A JAVA J2EE. Requisitos: Características: Requisitos: Requisitos: - manexo máquina fregadora Características: - contrato estable - media xornada Requírese: - Coñecemento LIFERAY: TODOS OS PERFÍS. EXPERIENCIA - Excelente orientación LABORAL. 17-01-2014 ao cliente. Características: COMERCIAL DE TELEFONÍA 20-01-2014 e Linux; Bases de datos MySQL. Oferta publicada en: Infojobs.net Parcial – Tarde 10.000 Oferta publicada en: Infoempleo.com Valorable coñecementos de Localidade: € - 12.000 € Bruto/ano Localidade: Santiago de Compostela Descrición: Precisamos comerciais de Requisitos: Experiencia mínimo 3 anos. Características: 2 meses+incorporación en A Coruña E/Ou Santiago De Compostela ; sistemas operativos Windows CRM, BPM, Maquetación web. TÉCNICO DE CALDERAS DE GAS E GASOIL telefonía, para captación de novos CON CARNET RITE 20-01-2014 clientes (pymes e autónomos). en importantes proxectos en Oferta publicada en: Infoempleo.com colaboración con empresas cliente Localidade: Santiago de Compostela comercial, especializado na INFORMÁTICO 20-01-2014 TIC, e vacantes na Coruña e/ou Requisitos: Ampla experiencia previa captación comercial de Pymes e Oferta publicada en: Infoempleo.com Santiago de Compostela, perfís de: demostrable no mantemento autónomos, nalgún dos operadores Localidade: Santiago de Compostela - PROGRAMADOR/A ó ANALISTA e a reparación de calderas de referencia de telefonía fixa Descrición: Seleccionamos un informático con PROGRAMADOR/A LIFERAY. murales e calderas de gasoil. ou móbil: Orange, Vodafone, formación en FPII Administración Contrato inicial a través de Movistar, Yoigo, Jazztel. - de Sistemas informáticos para a Informática - Experiencia laboral traballo temporal e posterior Absterse expresamente quen non zona de Santiago de Compostela. demostrable traballando en incorporación a empresa en posto cumpra este único requisito. Requírese experiencia en contorna Java e Liferay. - Perfil estable. XORNADA COMPLETA DE - Formación a cargo da empresa. servidores Windows 2003 de Programador/a e Analista Requisitos: Na actualidade buscamos, para ocupar postos estables e participar Descrición: LUNS A VENRES // SAB MAÑÁS - Asistencia administrativa e Server e 2008; servidores logística permanente - Excelente Linux Debian; sistemas de Ciclo Formativo Superior – Características: Requisitos: Características: Programador/a. - Posto na Coruña persoal, Xornada completa -Experiencia recente como e/ou Santiago de Compostela. TÉCNICO REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS ambiente de traballo -Posibilidades virtualización,;almacenamiento Indefinido Completa MULTIMARCA 20-01-2014 reais de promoción a curto prazo en en rede mediante sistemas SAN/ Oferta publicada en: Infoempleo.com empresa en expansión -Contrato NAS, copias de seguridade LTO; FISIOTERAPEUTA 20-01-2014 Localidade: Santiago de Compostela laboral ou mercantil en función da biblioteca de cintas e NAS; Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: importante empresa en zona de experiencia e da disposición de mantemento de microinformática; Características: Localidade: Santiago De Compostela Santiago de Compostela un técnico carteira. Valorable na entrevista administración de conexións de Descrición: REQUÍRESE FISIOTERAPEUTA de reparación de electrodomésticos persoal. a.Contrato laboral: rede privada virtual e servidores PARA CENTRO RESIDENCIAL, para a realización de reparaciones Ofrecemos ingresos anuais de IAS; servizo de conexión wifi XORNADA DE 40 HORAS en zona de Santiago de 12. 000 a 22. 000 euros netos con autentificación 802.1x SEMANALES. INCORPORACIÓN Compostela e alrededores. + altas comisións, vehículo de Experiencia previa empresa, teléfono, ordenador INMEDIATA. Requisitos: contra IAS de Microsoft. Requisitos: FP II Administración de Sistemas Requisitos: Diplomado - Fisioterapia demostrable na reparación de e gastos. b.Contrato mercantil: Informáticos. Titulación adquirida Características: Xornada Completa electrodomésticos multimarca Durante os primeiros dous meses, mínimo fai 5 anos. Disponibilidad Contrato inicial a través de traballo con incorporación inmediata á SECRETARIA/OU DE DIRECCION (ADXUNTA/ temporal con posibilidades reais empresa con contrato laboral OU A XERENCIA) 20-01-2014 de incorporación a empresa. tras cumprir obxectivos, + altas Oferta publicada en: Infojobs.net XORNADA COMPLETA DE LUNS comisións, vehículo de empresa, Localidade: Santiago De Compostela A VENRES E SAB. MAÑÁ teléfono, ordenador e gastos. Descrición: En dependencia do Director Características: de incorporación inmediata. Características: Contrato por obra a xornada completa MAÎTRE 19-01-2014 Oferta publicada en: Infoempleo.com Xerente responsabilizarase Localidade: Santiago de Compostela de tarefas de Secretaria/ou e Oferta publicada en: Infoempleo.com Descrición: Tarefas de Xefe de sala para de colaborar co Departamento Localidade: Santiago de Compostela restaurante gastronómico de Contabilidade . Descrición: Limpeza de oficinas. situado na zona vella de santiago -Tarefas executivas, xestión de Requisitos: Ampla experiencia no posto, como de Compostela. O candidat@ axenda , elaboración de informes Operario de limpeza, en oficinas. será responsable de recibir aos e outras tarefas inherentes ao Disponibilidad para traballar 1 clientes á chegada ao restaurante, posto. -Soporte ao Director hora ao día, de luns a sábados. organizar cuadrantes, supervisar Xerente en tarefas de secretariado, Disponibilidad para incorporación o traballo do equipo (con atención administrativas e outras. -Filtrado Funcións: OPERARI@ DE LIMPEZA 20-01-2014 a partir do 1 de febreiro. aos pequenos detalles), atención de chamadas e atención de visitas. a clientes en mesa e barra, etc. Perfil: -Estudos mínimos: CAMAREIRO/A DE PISO 20-01-2014 Diplomatura/Licenciatura Oferta publicada en: Infoempleo.com posto. Persoa con don de en ADE, Cs. Económicas ou Localidade: Santiago de Compostela xentes, trato cordial, detallista. similar -Coñecementos de Requisitos: Descrición: Precísase incorporar contabilidade -Dominio alto de persoal con experiencia en Office -Experiencia demostrable Requisitos: Experiencia en devandito Capacidade de adaptación. Características: limpeza de habitacións de Indefinido Xornada completa hoteis de alta categoría. MECANICO/A AUTOMOCIÓN 19-01-2014 - Experiencia previa no posto Oferta publicada en: Infoempleo.com do galego -Dotes organizativas - Residencia en Santiago de Localidade: Santiago de Compostela -Persoa polivalente e dinámica Compostela ou alrededores Descrición: Grupo Norte busca mecánico/a como Secretaria/ou de Dirección de polo menos 3 anos -Dominio -Residencia en Santiago de Compostela ou arredores Requisitos: Características: Alta polo réxime xeral da SS e de automoción para importante contrato estable Xornada intensiva empresa de Santiago de -Dispoñibilidade inmediata Características: Compostela. Disponiblidad para Indefinido Xornada completa Modo de contacto: incorporación inmediata.. Requisitos: Valorarase experiencia en mecánica rápida e neumáticos

3 boletín de ofertas de emprego COCINERO E AXUDANTE DE COCIÑA 19-01-2014 COMERCIAIS Oferta publicada en: Infoempleo.com Oferta publicada en: La Voz de Galicia Oferta publicada en: La Voz de Galicia Localidade: Santiago de Compostela Localidade: Lugo Localidade: Barbanza Descrición: Seleccionamos segundo de cociña e Descrición: Securitas Direct selecciona Descrición: Axencia de seguros necesita axudante de cociña para importente PERSOAL PARA AXENCIA DE SEGUROS 5 comerciais restaurante gastron’omico situado Características: na zona de Santiago de Compostela. Solicitudes: Enviar C.V. a: selección.lugo@ persoal preparado en tramitación soldo fixo máis comisións Búscanse candidat@s con ampla securitasdirect.es, o chamar, experiencia en devandito posto, de sinistros e producción Solicitudes: Enviar C.V. al Apartado de Correos de 9 a 2, ao tlf: 982.263.772 nº 43 de Boiro (A Coruña) PERRUQUEIRA capacidade de adaptacion, innovacion en cociña, detallista, etc. Características: Experiencia demostrable Oferta publicada en: La Voz de Galicia Localidade: Ferrol en devandito posto Requisitos: HIXIENISTA Localidade: A Coruña Descrición: Necesítase perruqueira con Contrato estable. Descrición: Precísase hixienista para Xornada compelta Oferta publicada en: La Voz de Galicia experiencia demostrable clínica en A Coruña Solicitudes: para Ferrol Requisitos: Experiencia demostrable : clinica-dentalruiz@gmail.com GOBERNANT@ 19-01-2014 Enviar C.V. a Solicitudes: Enviar C.V. a: Oferta publicada en: Infoempleo.com puestopeluquera@gmail.com Localidade: Santiago de Compostela CAMAREIRA/O Descrición: Precísase incorporar gobernant@ Oferta publicada en: La Voz de Galicia RESPONSABLE DE MARKETING E COMUNICACIÓN para desempeñar as tarefas Localidade: A Coruña Oferta publicada en: La Voz de Galicia propias do posto, tendo como Descrición: Necesítase camareira/o Localidade: Lugo para zona El Burgo Descrición: Empresa sector servizos actividades principais a organización e coordinación do Características: Medias xornada precia responsable de PANADEIRO/A (17-01-2014) persoal ao seu cargo, supervisión Solicitudes: Chamar ao tlf.: 654.966.627 marketing e comunicación Oferta publicada en: http://emprego.xunta.é/ Titulación específica, Localidade: Santa Comba Descrición: Necesitase panadeiro/a Requisitos: do departamento de pisos, formación de futuras camareiras, CAMAREIROS/AS E UN COCIÑEIRO/A coñecementos en: social media, realización da documentación Oferta publicada en: La Voz de Galicia marketing dixital, xestión administrativa do departamento, Localidade: A Coruña captación, fidelización de clientes e actuar de vínculo entre a Descrición: Seleccionamos camareiros/as e dirección do hotel, a empresa e Requisitos: un cociñeiro/a con experiencia os traballadores do mesmo. para nova apertura en Cambre Características: Requírese experiencia Requisitos: Solicitudes: Solicitudes: Código 12/2014/193 seleccionpersonal@mundo-r.com ADMINISTRATIVO/A (20-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo MECÁNICO/A Requisitos: Con informática e contabilidade. Oferta publicada en: La Voz de Galicia tlf: 622.142.731 preferiblemente debe posuír carnet Características: Só por horas. Solicitudes: Interesados/as enviar curriculums de conducir e vehículo propio. HIXIENISTA OU ENFERMEIRA/O Localidade: A Coruña Incorporación inmediata, Oferta publicada en: La Voz de galicia Descrición: Precísase mecánico/a para contrato laboral a xornada Localidade: Barbanza completa. De duración determinada Descrición: Solicítase hixienista Xornada Completa 12000 € ANALISTA-PROGRAMADOR PHP 19-01-2014 Localidade: CAMAREIRA (20-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo Requisitos: Con formación e experiencia MECÁNICO/A AGRÍCOLA Enviar C.V. con foto ao Apto. Localidade: Interesadas/enviarvos cv a Deza (Pontevedra) Descrición: Responsable. Solicitudes: Oferta publicada en: La Voz de Galicia de correos: 6015.940 Santiago de Compostela Descrición: Interesados chamar ao tlf: 617.494.920 Solicitudes: demostrables Solicitudes: a empresarecreativos@outlook.é. mantemento de flota de comións ou enfermeira/o Requisitos: Oferta publicada en: Infoempleo.com http://emprego.xunta.é/ Enviar C.V. a: Interesados chamar ao 2 anos, como gobernant@.E Características: zona de Santa Comba. Solicitudes: contrato laboral Ter experiencia demostrable de, polo menos Incorporación inmediata, con experiencia para a O candidato desenvolverá curriculum228@outlook.é SOLDADOR (20-01-2014) COMERCIAIS Deza mecánico/a agrícola, Oferta publicada en: Faro de Vigo contornas web baixo a linguaxe de Oferta publicada en: La Voz de Galicia oficial primeira Requisitos: programación PHP sobre Bases Localidade: A Coruña Requisitos: experiencia de Datos MongoDB/MySQL. Requisitos: Precísase para empresa do servizos cloud e software para Descrición: Securitas selecciona Solicitudes: Enviar C.V. a: asociacion@aed.com - Experiencia mínima dun ano comerciais para A Coruña Homologados pola UTE Río Ulla-Ponte de Catoira. Solicitudes: Contacto telf. 661.715.530 Interesados/as enviar currículums a sol32013@hotmail.com en desenvolvemento con PHP. Características: soldo fixo máis comisións - Experiencia mínima dun ano Solicitudes: Interesados chamar de 10:00 PERSOAL PARA ACTIVIDADES E PROXECTOS ADMINISTRATIVA/COMERCIAL (20-01-2014) a 14:00 ao tlf: 981.638.166 DE INVESTIGACIÓN (01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo Oferta publicada en: www.imaisd.usc.é Características: Con coñecemento de SAP. Entidade: Solicitudes: Interesados chamar ao 670879622 en BBDD MongoDB e MySQL. Coñecementos de CSS3 e HTML5. - Valorarase experiencia con 1 AVOGADO/A E 3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Bootstrap - Valorarase experiencia Oferta publicada en: La Voz de Galicia en proxectos web e proxectos UX. Localidade: A Coruña A USC convoca 5 prazas de para DISTRIBUIDOR DE BEBIDA (20-01-2014) Contrato dun ano con posibilidade Descrición: Empresa de servicios necesita un colaborar en actividades de Oferta publicada en: Faro de Vigo avogado/a e 3 administrativos/as investigación mediante contrato Localidade: Zona Morrazo Imprescindibles coñecementos de obra ou servizo determinado: 1 Descrición: Necesitase repartidor e de informática praza de Licenciado/a ou Grao ou Ofrécese intregración en Diplomatura en Matemáticas ou COMERCIAIS organización de gran proxección, Estatística 1 praza de Licenciado/a Oferta publicada en: La Voz de Galicia centro de traballo en A Coruña ou Grao en Bioloxía. 1 praza de Enviar C.V. con fotografía a: Licenciado/a ou Grao en Química. Seleccion7500@gmail.com 1 praza de Licenciado/a en Características: de contrato indefinido acabado o mesmo De duración determinada Requisitos: Completa Ata as 18:00 Características: Localidade: Santiago Descrición: Solicitudes: Securitas Direct selecciona Universidade de Santiago de Compostela Descrición: comercial de bebida. Requisitos: Imprescindible coche propio, vivir en Morrazo. Solicitudes: Interesados chamar 986117890. Chamar en horario de oficina. Filoloxía Galega ou Grao en Lingua ASISTENTA (20-01-2014) Requisitos: Menor de 40 anos DEPENDENTE/A e Literatura Galegas. 1 praza de Oferta publicada en: Faro de Vigo Características: soldo fixo máis comisións Oferta publicada en: La Voz de galicia Licenciado/a ou Grao en Enxeñería: Requisitos: Con vehículo propio. Solicitudes: Enviar C.V. a: selección. Localidade: Arteixo Industrial, Informática, Teleco, Solicitudes: Enviar currículums a santiago@securitasdirect.es, Descrición: Necesítase dependente/a Química, ou Física, Matemáticas. 5 comerciais o chamar ao tlf.: 981.568.431 para tenda de lencería Solicitudes: Apartado 6144 Vigo. Prazo aberto ata ou 21 de xaneiro. OPERARIOS OBRAS E SERVIZOS (20-01-2014) Requisitos: Ofertas de Galicia Boa presenza e don de xentes Características: Imprescindible experiencia 1 PRAZA DE CONTRATADO/A DE INVESTIGACIÓN Oferta publicada en: Faro de Vigo no sector NON PROXECTO REDE DE SIDA (01-2014) Características: Para organismos públicos. Enviar C.V. a: Oferta publicada en: www.fundacionramondominguez.é/ Solicitudes: Interesados chamar ao secretsv.internacional@gmail.com Entidade: Fundación Ramón Domínguez Descrición: A Fundación Ramón Domínguez Solicitudes: número 986233515. AXUDANTE DE COCIÑA convoca 1 praza de Contratado ELECTRICISTA (20-01-2014) COMERCIAIS Oferta publicada en: La Voz de Galicia de Investigación non Oferta publicada en: Faro de Vigo Oferta publicada en: La Voz de Galicia Localidade: A Coruña proxecto Rede de SIDA. Localidade: Vigo Localidade: A Coruña Descrición: Axudante de cociña para reconocido Requisitos: - Titulación en Requisitos: Menor de 30 anos con experiencia. Descrición: Mercasaúde selecciona comerciais mesón do centro da Coruña FP - Dominio de inglés falado e Solicitudes: Interesados/as chamar Concertar entrvista no escrito - Experiencia previa en tlf: 629.524.405 investigación clínica demostrable para venta de productos de saúde e confort, visitas concertadas por teleopoeradores. Requisitos: Solicitudes: Requisitos: Solicitudes: Prazo de presentación Vehículo propio e dás solicitudes: ata ou 25 facilidade de palabra de Xaneiro de 2014 Características: Soldo fixo máis comisións Solicitudes: Chamar ao teléfono: 981 65 28 55 ao 685744470

boletín de ofertas de emprego / 4 COMERCIAIS (20-01-2014) RECEPCIONISTA (19-01-2014) OFICIAL DE PERRUQUERÍA COCIÑEIRA (17-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo Oferta publicada en: Faro de Vigo Oferta publicada en: La Región (18-01-2014) Oferta publicada en: El Progreso Descrición: Securitas Diret selecciona 5 Descrición: Recepcionista para hotel. Descrición: Perruquería precisa Descrición: Media xornada para cafetería. comerciáis. Menores de 40 anos. Requisitos: Con experiencia. oficial de perruquería Modo de contacto: Interesados/as charmar Posibilidade de promoción interna. Solicitudes: Enviar solicitudes a Apartado Requisitos: Con experiencia demostrable ao 622511540 (chamar a de correos 10 Vigo. Modo de contacto: Interesados/as chamar ao partir das 4.30 da tarde) Solicitudes: Interesados enviar currículums a selección.vigo@securitasdirect.é teléfono: 639 83 52 90 PELUQUERA (19-01-2014) |FRIGORISTAS19 -01-2014 COCIÑEIRA (20-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo CAMAREIRA Oferta publicada en: Faro de Vigo Localidade: Zona Travesias. Vigo Oferta publicada en: El Progreso (20-01-2014) Localidade: A Coruña Requisitos: Menor de 30 anos e con experiencia. Requisitos: Con experiencia. Idade Descrición: Precisase camareira para extras Descrición: Grupo Norte ETT busca Solicitudes: Interesados /as enviar cv a entre 18 e 26 anos. Modo de contacto: Interesados/as chamar ao frigoristas con experiencia teléfono: 637 33 264 demostrada en instalación de maygove@hotmail.com Solicitudes: Interesados/as chamar Oferta publicada en: Infoempleo.com ao 698191450 CAMAREIRA (20-01-2014) aires acondicionados e cámaras PERSOAL PARA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN frigorificas. Incorporación en persoal de empresa Oferta publicada en: Faro de Vigo CAMAREIRA (19-01-2014) Oferta publicada en: El Progreso (20-01-2014) Requisitos: Menor de 30 anos con experiencia. Oferta publicada en: Faro de Vigo Descrición: Solicitudes: Interesados /as enviar cv a Localidade: Tameiga. Mos Vilalba precisa persoal CAMAREIRO/A DE PISO 20-01-2014 maygove@hotmail.com Requisitos: Con experiencia. Requisitos: Carné C e experiencia en ventas Oferta publicada en: Infoempleo.com Solicitudes: Interesados chamar ao 722417971. Modo de contacto: Interesados/as enviar Localidade: A Coruña CV con foto reciente a Descrición: Tarefas propias do posto: limpeza MONTADOR DE NEUMÁTICOS (19-01-2014) Empresa de alimentación de Oferta publicada en: Faro de Vigo COMERCIAL (19-01-2014) Requisitos: Imprescindible experiencia. Oferta publicada en: Faro de Vigo Valorarase mecánica e carné B+E. Descrición: Para empresa de formación CAMAREIRAS Enviar currílums a Requisitos: Valorarase experiencia. Oferta publicada en: El Progreso (19-01-2014) info@aarracing.com. Solicitudes: Interesados/as enviar cv a Localidade: Lugo de polo menos 1 ano en postos synergyformacionybienestar@ Descrición: Cervecería de Lugo similares. - Disponibilidad precisa camareiras horaria. - Valorable esidir en Requisitos: Boa presencia provincia posto vacante. Solicitudes: CONDUTOR (19-01-2014) empleovilalba@gmail.com de cama, limpeza de aseos e hotmail.com Oferta publicada en: Faro de Vigo de habitacións, cambio de roupa espellos e limpeza de chans. Requisitos: - Experiencia previa e recente Localidade: Vigo COSMÉTICA (19-01-2014) Características: Entre 3 e 6 días a semana Descrición: Empresa líder busca en Oferta publicada en: Faro de Vigo Modo de contacto: Interesados/as enviar CV TÉCNICO INSTALADOR FIBRA ÓPTICA-20-01-2014 recuperación de residuos busca Descrición: Media xornada. con foto recente ao apartado Oferta publicada en: Infoempleo.com camión gancho, portacontenedor Solicitudes: Interesados/as chamar de correos 553 - Lugo Localidade: A Coruña Descrición: -Tirar cables polo canalizador con condutor, para colaboración. ao 681054828 MOZO DE ALMACÉN -Desde arqueta facer a saída PROTESICOS DENTAIS (19-01-2014) Oferta publicada en: El Progreso (19-01-2014) lateral e levar o cable para Oferta publicada en: Faro de Vigo Localidade: Lugo instalar nas caixas. -Resolución COMERCIAL (19-01-2014) Localidade: Villagarcía Descrición: Cervecería de Lugo Oferta publicada en: Faro de Vigo Descrición: Para laboratorio . Descrición: Solicitudes: Interesados/as enviar currículums Requisitos: Boa presencia autónoma, responsable e con ao laboratorio3477@gmail.com Características: Entre 3 e 6 días a semana experiencia de polo menos tres Modo de contacto: Interesados/as enviar CV anos de experiencia en instalación COMERCIAL(18-01-2014) con foto recente ao apartado de redes de cable. - Coñecementos ENCARGADO DE TALLER E AXUSTDOR- Oferta publicada en: Faro de Vigo de correos 553 - Lugo de tecnoloxía de equipos e redes MONTADOR(19-01-2014) Requisitos: Solicitudes: Interesados/as chamar ao 670739502 Xavier, Colaborar a comisión con empresa viguesa do sector marítimo. Solicitudes: Interesados chamar ao 986912355 precisa camareiras de incidencias en campo Requisitos: Con experiencia en venda Requisitos desexados: Persoa de cable. - Capacidade de traballo Oferta publicada en: Faro de Vigo de portas automáticas e CONDUCTOR (19-01-2014) en equipo. - Carnet de conducir. Localidade: Vigo elementos industriais, Oferta publicada en: El Progreso -Experiencia demostrable en Descrición: Empresa en expansión. Enviar currículums para Descrición: Precísase condutor para cableado/infraestructuras / Requisitos: Experiencia demostrable con foto a comercial. taller ruta nacional. cableado de Pares/HFC e seriedade. atlantico@telefonica.net Solicitudes: Requisitos: Necesaria experiencia. Modo de contacto: Chamar luns día 20 de PANADERO ARTESANO 20-01-2014 EDUCADORA 16.00 a 20.00 horas, ao Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: La Región (20-01-2014) Solicitudes: 683598611 ou enviar currílums Localidade: Ferrol Descrición: tlctransportetlc@gmail.com Descrición: precisamos panadero artesano Interesados/as enviar cv a industriavigo@gmail.com FRESADOR CNC E TORNEIRO (19-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo Precísase educadora para escola de 0-3 anos. para a zona de ferrol.que Imprescindible titulación en CAMAREIRAS (19-01-2014) teña esperiencia en pesado Empresa en expansión. Educación Infantil e alto nivel de Oferta publicada en: El Progreso , boleado e formado a man á Experiencia demostrable inglés a nivel de conversación Localidade: Lugo vez q cocion en horno de pisos Interesados/as enviar CV ao Características: Entre 3 e 6 días a semana. Interesados/as enviar cv a correo: selecionescolainfantil@ Modo de contacto: Enviar cv a con foto al apartado Requisitos: Polo menos 3 anos de experiencia industriavigo@gmail.com hotmail.com de correos 553 Lugo. Características: Indefinido Intensiva - Noite Localidade: Vigo Descrición: Requisitos: e seriedade. Solicitudes: Requisitos: Modo de contacto: con cargador automatico 1.500 € - 1.800 € Bruto/mes PEÓN (19-01-2014) CAMAREIRA COCIÑEIRA (19-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo Oferta publicada en: La Región (20-01-2014) Oferta publicada en: El Progreso PROGRAMADOR/A DE EXPOSICIÓNS (04-01-2014) Localidade: Vigo Descrición: Precísase camareira para cafetería Descrición: Media xornada para cafetería. Oferta publicada en: BOE, nº de 12, de 14 de Descrición: Empresa en expansión. Requisitos: Idade de 22 a 30 anos Modo de contacto: Interesados/as chamar Requisitos: Experiencia demostrable e Características: Media xornada, turno tarde. ao 622511540. ( A partir Entidade: Concello de Ribeira Ourense, Zona Puente das 4.30 da tarde) Descrición: Ou Concello de Ribeira convoca, seriedade. E con ceñecementos de mecánica. Modo de contacto: xaneiro de 2014 Interesados/as chamar mediante concurso –oposición, SUPERMERCADO (18-01-2014) 1 praza de Programador Oferta publicada en: El Progreso de Exposicións. As bases CAMERCIAIS Localidade: Potevilar (Cospeito) específicas figuran publicadas DISEÑADOR DE MAQUINARIA (19-01-2014) Oferta publicada en: La Región (20-01-2014) Modo de contacto: Interesados/as chamar non BOP dá Coruña, nº 232, Oferta publicada en: Faro de Vigo Descrición: Solicitudes: Interesados/as enviar cv a 659 98 93 80 industriavigo@gmail.com Securitas direct selecciona 5 ao 659933628. do 5 de decembro de 2013 Localidade: Vigo Descrición: Empresa en expansión. Requisitos: Idade menor de 40 anos FLORISTERÍA (18-01-2014) Requisitos: Experiencia demostrable e Modo de contacto: Interesados/as enviar Oferta publicada en: El Progreso seriedade. Con inventor e/ou NX. CV ao correo seleccion. Requisitos: Con experiencia. Menor de 30 anos. FISIOTERAPEUTA (17-01-2014) Interesados/as enviar cv a ourense@securitasdirect. Modo de contacto: Interesados/as chamar Oferta publicada en: http://emprego.xunta.é/ industriavigo@gmail.com es ou chamar 988 39 27 19 ao 667680285. Localidade: Outes Descrición: Necesitar fisioterapeuta Solicitudes: Solicitudes: comerciais para Ourense FINANCIEIRO (19-01-2014) ESTETICIÉN Oferta publicada en: La Región (19-01-2014) Oferta publicada en: El Progreso Localidade: Vigo Descrición: Empresa precisa esteticién Localidade: Lugo Descrición: Empresa en expansión. Necesitan especialista en uñas Requisitos: Incorparación inmediata. Interesados/as chamar ao Modo de contacto: Interesados/as chamar solicitudes: ata ou 24 de xaneiro. ATENCIÓN AL PÚBLICO (17-01-2014) Oferta publicada en: Faro de Vigo financeiro (emisión de facturas, control de pagos, Ingresos, custos) Requisitos: Experiencia demostrable e seriedade. Solicitudes: Interesados/as enviar cv a industriavigo@gmail.com Modo de contacto: teléfono: 617 32 88 34 ao 982818488 (9.3012.00 e 17.30-19.30) Prazo de presentación de para a comarca de Noia. Contrato a media xornada. Solicitudes: http://emprego.xunta.é/ Código: 12/2014/204

5 boletín de ofertas de emprego DEPENDENTE/A CALZADO A TOJA 20-01-2014 BECARIO TECNICO/ENXEÑEIRO CHOFER DE MÁQUINA ROZADORA (15-01-2014) XEFE/A SECTOR COMERCIO REXIÓN NORTE 18-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net INFORMATICA 20-01-2014 Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 11, do Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Coruña Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: En Panama Jack, buscamos Localidade: A Coruña colaboradores cunha clara Descrición: Búscanse persoas con claro 15 de xaneiro de 2014 Localidade: A Coruña Entidade: Concello de Toén Descrición: - A xestión do equipo: animando Descrición: Ou Concello de Toén (Ourense) e desenvolvendo ao teu equipo vocación de atención ao cliente. perfil técnico con coñecemento convoca, mediante concurso, de vendedores para conseguir os As súas funcións principais serán: en: Servidores Windows Active 1 praza de chofer de máquina mellores resultados en vendas. Venda e comercialización dos Directory Bases de datos rozadora. Bases xerais: publicadas - Xestión Comercial: levando Enxeñeiro Técnico - Técnico en non BOP núm. 133 do 12 de xuño a cabo operacións comerciais Xestión de incidencias de calidade Informática de Sistemas Técnico de 2001. Bases específicas: tanto en tenda como a través de de produto. Mantemento e de Sistemas con inquietude publicadas non BOP num.11 do ferramentas de marketing (folletos, remodelación da exposición do polas últimas tecnoloxías. 15 de xaneiro do 2014 ou na sé etc) e xestionando correctamente produto. Pechadura da tenda Coñecementos sobre programación electrónica municipal http:// o teu stock para conseguir a e cadre de caixa. Valoraremos Coñecementos sobre bases de concellodetoen.sedelectronica.é/. adecuada Dispoñibilidadee do candidatos que poidan aportar datos Proactividad e autonomía Prazo de presentación de produto. - Estratexia comercial: mínimo 1 anos de experiencia en Capacidade para analizar e solicitudes: ata ou 22 de xaneiro. participando e levando a venda de calzado. Imprescindible solucionar problemas Facilidade dispoñer de vehículo. Posibilidade de trato con usuarios finais para 2 PRAZAS DE PROFESOR/A PARA CURSO DE para alcanzar obxectivos de de incorporación inmediata. resolución de incidencias EDUCACIÓN DE ADULTOS (15-01-2014) rendibilidade, crecemento e Completa 450 € - 600 € Bruto/mes Oferta publicada en: Faro de Vigo produtos da marca na tenda. Atenderanse as candidaturas que Requisitos: Características: Solicitudes: cabo as accións necesarias productividade do teu sector. Entidade: se reciban a través desta oferta. Concello dá Garda Requisitos: Descrición: Ou Concello dá Garda convoca distribución ou superficies Diplomado Experiencia en gran Buscamos xente dinámica, que ENXEÑEIRO SUPERIOR (RESPONSABLE lle guste o traballo en equipo, PROCESOS) 20-01-2014 2 prazas de profesor/a para especializadas Experiencia en cunha clara vocación comercial e Oferta publicada en: Infojobs.net curso de educación de adultos xestión de equipos Mobilidade orientación ao cliente. Valoraremos Localidade: Mariña De Lugo (contratación laboral temporal) experiencia previa en venda de Requisitos: Descrición: SERVIGUIDE S.L. selecciona para Requisitos: Requisito, entre outros: xeográfica a nivel nacional/rexional Características: Indefinido Completa artigos de marca e de pezas de importante cliente do sector do Diplomado/a en maxisterio, pel ou calzado. Posibilidade de metal situado na zona da Mariña especialidade primaria ou QUÍMICO/ENXEÑEIRO QUÍMICO 17-01-2014 incorporación o inmediata.. Lucense, un enxeñeiro superior. equivalente; Licenciados/as ou Oferta publicada en: Infojobs.net 3 mes Comercial 20 Como tal, desempeñará as funcións grado en Ciencias/Tecnoloxía, Localidade: Tui horas semanales vinculadas ao seu posto, como son: Humanidades/Social ou equivalente Descrición: Precísase persoa para realizar -desenvolvemento e optimización (co curso de aptitude pedagóxica os labores de control de calidade COMERCIAL*CONTRATO LABORAL 20-01-2014 de métodos e procesos produtivos. CAP ou titulación equivalente en proceso cerámico (fabricación Oferta publicada en: Infojobs.net -coordinación e canalización de vixente) Bases en www.agarda.é. de gres extrusionado) tanto a Localidade: A Coruña necesidades entre os distintos Prazo de presentación nivel produción como laboratorio. Descrición: Seleccionamos persoal con ou departamentos da empresa. de solicitudes: ata ou 21 Así mesmo será responsable da sen experiencia previa no sector -xestión, documentación e apoio de xaneiro de 2014. xestión das normas ISO 9001 comercial para incorporar ao noso na ejecución de proxectos. equipo de traballo. Traballamos -anticipación e resolución de OFICIAL 1ª CONDUTOR/A-MECÁNICO/A (16-01-2014 ) representando á primeira compañía problemas produtivos… Oferta publicada en: Faro de Vigo Requisitos: Licenciado -Enxeñeiro Superior en Entidade: Concello de Mos Características: De duración determinada Completa presencialmente a usuarios Organización, Produción, Descrición: Ou Concello de Mos convoca, domésticos e de empresas. Mecánica ou similar -Indispensable mediante concurso-oposición, RECEPCIONISTA JUNIOR HOTEL 17-01-2014 - Incorporación inmediata. - experiencia previa en posto similar 1 praza de Oficial de Condutor- Oferta publicada en: Infojobs.net Posibilidade de xornada completa. e sector. -Dominio de programas Mecánico. Bases en www.mos.é. Localidade: Vigo - Residir actualmente en Coruña de deseño 3D e manexo de ERP. Prazo de presentación Descrición: A persoa seleccionada Características: eléctrica galega, visitando Requisitos: centro ou proximidades (xa Requisitos: Características: Solicitudes: e 14001. Valórase experiencia Solicitudes: Xornada completa no mundo da cerámica. de solicitudes: ata ou 21 encargarase de realizar as tarefas de xaneiro de 2014. que o noso traballo é onde se básicas derivadas do posto desenvolverá). - Idade: entre 2 PEÓNS DE XARDINERÍA(14-01-2014) 18 e 35 anos. - Capacidade de Entidade: Concello de Mesía XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO (18-01-2014) check-in/out, atención ao público, organización e de traballo por Descrición: 2 prazas de peón de xardinería, Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 14, do atención telefónica, xestión de obxectivos, - Don de xentes. - Ganas por concurso-oposición, de aprender. - Persoas optimistas a xornada completa Prazo de presentación de e ambiciosas. - Boa imaxe. Características: de recepcionista tales como o Solicitudes: 18 de xaneiro de 2014 reservas individuais, facturación, Entidade: Concello de Cualedro entre outras. Pensamos en Solicitudes: Prazo de presentación persoas Graduadas en Turismo 6 meses prorrogable solicitudes: ata ou 21 de xaneiro. de solicitudes: ata ou 3 e que aporten experiencia en Xornada completa Bases: Expostas non taboleiro de febreiro de 2014 prácticas en posto similar, de anuncios municipal. Para máis ademais dun bo nivel de inglés TECNICO DE OBRA BRASILEIRO (NATIVO) 20-01-2014 información sobre vos procesos DOUTOR/A EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, Oferta publicada en: Infojobs.net selectivos está a disposición ou ENXEÑARÍA MECÁNICA OU SIMILAR Localidade: A Coruña teléfono do concello 981 687 001, Oferta publicada en: www.udc.é finalizado. - Experiencia previa Descrición: ou posto desenvolverase dacabalo en horario de 09:00 a 15:00 horas. Entidade: Universidade dá Coruña de prácticas como Recepcionista Descrición: A UDC oferta contrato laboral de Hotel. - Imprescindible aportar bo nivel de inglés e entre Brasil e España facendo de enlace local coa empresa matriz. FISIOTERAPEUTA (17-01-2014) con cargo a proxecto na Escola Asumirá funcións de CARÁCTER Oferta publicada en: http://emprego.xunta.é/ Politécnica Superior para doutores/ TÉCNICO, a pé de obra dando Localidade: Paradas de Sil as en enxeñaría industrial, solución a aqueles problemas Solicitudes: http://emprego.xunta.é/ Código: Requisitos: 12/2014/178 Ou CONCELLO especialmente o cumprindo DE REDONDELA CONVOCA, MEDIANTE Ou SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE A COBERTURA necesario). EXPERIENCIA: ADMINISTRATIVO (traducións, DE 9 POSTOS DE TRABALLO Simulación dá dinámica de sistemas relacións con organismos, Unha praza de Traballador Social multicorpo por ordenador (máximo trámites, chamadas telefónicas…). , Unha praza de Ordenanza, Unha 6 puntos). OUTROS REQUISITOS: Responsabilizarase de coordinar praza de Ordenanza (50%), Programación en Fortran, C++, persoal e subcontratas, así mediante ou sistema de oposición, Matlab e Python (máximo 4 puntos). como dos pedidos de materiais, reservada a discapacitados. Unha ferramentas e recursos auxiliares praza de Oficial Electricista, de candidaturas finalizará que poidan ser necesarios en obra. Tres prazas de Conserxes dous ou 25 de xaneiro de 2014 Realizará as medicións a pé de obra Pavillóns Polideportivos (unha, e os borradores para facturación. a tempo completo, e dous, a TÉCNICA/OU DE LABORATORIO 18-01-2014 Enxeñeiro Técnico - Arquitecto tempo parcial), Unha praza de Oferta publicada en: Infojobs.net Técnico - Idiomas: Imprescindible Operario/a de Xardíns, Unha praza Localidade: Pontevedra portugués (brasileiro) nativo. de Limpador/a, Publicado non Descrición: Empresa do sector da automoción Valoraranse coñecementos de BOE, nº 16, do 18 de xaneiro de selecciona un Técnica/ou de inglés. - Disponibilidad absoluta 2014 Prazo de presentación de Laboratorio, para a elaboración de para viaxar asiduamente dentro solicitudes: 7 de febreiro de 2014 Completa Quendas rotativos Mecánico, ou similar (requisito calidade, como de CARÁCTER valorable un segundo idioma. Características: Industrial, Doutor Enxeñeiro dos prazos e os estándares de de Brasil e esporádicamente Solicitudes: 6m + 6m + indefinido Xornada completa Ou prazo para presentación FP/Ciclo Superior Técnico Laboratorio. Experiencia no sector dinámica, con capacidade de decisión e don de xentes. TITULACIÓN: Doutor Enxeñeiro ensaios e medición de espesores Requisitos: entre Brasil e España. - Persoa Características: - Diplomatura ou Grado en Turismo enxeñaría mecánica ou similar. que poidan xurdir, vixiando Requisitos: e valorable outros idiomas. Requisitos: da automoción Polo menos 3 anos Características: De duración determinada Completa 12.000 € - 15.000 € Bruto/ano Convocadas 8 bolsas de formación en materia de Patrimonio Moble Galego Requisitos, entre outros: a) Solicitantes de bolsas de documentación de fondos de patrimonio moble: – Licenciatura universitaria ou equivalente, segundo ou espazo europeo de educación superior, con formación académica nalgunha dás materias que se relacionan a continuación: Historia. Historia dá Arte. Arqueoloxía. b) Solicitantes de bolsas de restauración de fondos de museos e coleccións visitables de Galicia: – Diplomatura universitaria en Conservación e Restauración de Bens Culturais ou equivalente, nas especialidades de: Arqueoloxía. Pintura ou Escultura. O prazo de presentación dás solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao dá publicación dá convocatoria non Diario Oficial de Galicia (publicación non DOG, nº 8, do 14-01-2014).

boletín de ofertas de emprego / 6 OPERARIA DE MAQUINA PLANA 17-01-2014 COCINERO/A 17-01-2014. REPORTING SERVICES: DESARROLLADOR/A. 17-01-2014 RESPONSABLE DE VENDAS E MARKETING. Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net SECTOR SAÚDE. 17-01-2014 Localidade: Arteixo Localidade: A Coruña Localidade: A Coruña Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: IMPORTANTE EMPRESA DO Descrición: Empresa de hostalería selecciona Descrición: Na actualidade buscamos, Localidade: Pontevedra Descrición: - Execución, coordinación e SECTOR BUSCA OPERARIO/S para un dos seus restaurantes para ocupar posto estable CON EXPERIENCIA EN MAQUINA profesional de cociña (cociñeir@) e participar en importante seguimento do Plan Comercial e de PLANA E MEDIDA DE PEZAS con experiencia demostrable en proxecto en colaboración con Comunicación para a súa Unidade de DE ROUPA. INCORPORACIÓN restaurante á carta. Valorarase empresa cliente TIC, e vacante Negocio. - Captación de pacientes, INMEDIATA. DISPOÑIBILIDADE formación específica en cociña. na Coruña, un perfil de: - para o que deberá desenvolver Experiencia mínima demostrable ADMINISTRADOR/A MICROSOFT diferentes segmentos, tales Educación Secundaria de 3 anos en posto similar. SQL SERVER 2012/2008 como pacientes, clínicas privadas, Obrigatoria EXPERIENCIA COMO Entre 25 e 45 anos. Carnet de Na actualidade buscamos, para compañías aseguradoras… - OPERARIO DE MAQUINA PLANA manipulador de alimentos. ocupar posto estable e participar Organización, desenvolvemento e MEDIDA DE PEZAS DE ROUPA Valorarase formación en cociña en importante proxecto en DISPOÑIBILIDADE INMEDIATA (FP, cursos, escolas privadas,etc) colaboración con empresa cliente Completa 18.000 € - TIC, e vacante na Coruña, un en Ciencias da Saúde. Formación 21.000 € Bruto/ano perfil de: - ADMINISTRADOR/A especializada en ferramentas MICROSOFT SQL SERVER Comerciais e/ou Marketing. COMPRADOR FORESTAL 17-01-2014 2012/2008 - Experiencia en Experiencia de polo menos 5 TRADUTORES/INTÉRPRETES GALICIA 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net administración de contornas anos na coordinación de equipos Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Zamora Microsoft SQL Server 2012 (ou de vendas dentro do sector Localidade: A Coruña Descrición: COMPRADOR AREA FORESTAL 2008R2) (Integration Services, servizos (preferiblemente Descrición: Servizo de interpretación de Zona Provincias de León-Zamora- Analysis Services, Reporting servizos sanitarios) Experiencia declaracións orais de persoas e Salamanca Funcións principais Services). - Coñecemento de no manexo de ferramentas de tradución escrita en idiomas Xestionar os aproveitamentos deseño e desenvolvemento de non oficiais en Galicia, no marco forestais na zona de León- informes en Reporting Services. dos procedementos xurisdicionais Zamora-Salamanca Compra e fiscais que se tramiten polos de madeira, contratación de órganos xudiciais e fiscalías. equipos de destajo, transporte e PROXECTO BI: TODOS OS PERFÍS. 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Formación Profesional Grado relacións con a administración. Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: A Coruña Formación mínima de Capataz Localidade: A Coruña Descrición: EUROFIRMS selecciona algún dos seguintes idiomas: Forestal Residencia zona de Descrición: Na actualidade buscamos, para comercial para importante inglés, francés, árabe, rumano, Zamora Dispoñibilidade para viaxar ocupar postos estables e participar empresa de alimentación, as De duración determinada en importantes proxectos en súas principais funcións serán colaboración con empresa cliente a comercialización do produto EN HORARIO DE TARDE Requisitos: EN HORARIO DE TARDE Características: Requisitos: Características: Intensiva - Tarde 900 Requisitos: € - 1.200 € Bruto/mes Requisitos: Medio Coñecer, a nivel nativo, polaco, búlgaro, portugués, chinés, Requisitos: Características: Características: participación en diversos eventos. Requisitos: Licenciado Formación Universitaria de Marketing En liña. Características: Indefinido Completa Indefinido Completa COMERCIAL SECTOR ALIMENTACIÓN 17-01-2014 ruso e wolof (senegalés), alemán, eslovaco, esloveno, pakistaní, ENCARGADO/A DE TENDA 17-01-2014 MULTINACIONAL situada na polas grandes superficies dentro húngaro, hindú, albano-kosovar, Oferta publicada en: Infojobs.net Coruña, perfís de: - BUSINESS do territorio nacional. Posto checo, danés, lituano, serbocroata, Localidade: A Coruña INTELLIGENCE: Arquitecto/a, grego, holandés, finés, italiano, Descrición: Encargado/a de tenda para Xefe/a de Proxecto e Perfil ETL. xaponés, noruego, sueco, moldavo, turco, ucraniano. Valorarase o Requisitos: Bacharelato - Experiencia en posto Formación Profesional Grado similar(valorarase positivamente retail. Xestión e organización da Superior - Xefes de proxecto a experiencia comercial en coñecemento no área xurídica e tenda, atención ao público, control técnicos ou Arquitectos BI - empresas de alimentación) - Boa experiencia neste tipo de servizos e xestión do persoal ao seu cargo, Imprescindible experiencia presenza - Acode dinámica, De duración determinada creación e formación de equipos contrastable en todas as responsable, afeita ao traballo por de traballo, control de stock do fases do ciclo de vida (toma de obxectivos e con alta capacidade PROGRAMADOR/A E ANALISTA xénero existente, elaboración requirimentos, análise e deseño de de negociación - Dispoñibilidade PROGRAMADOR JUNIOR 17-01-2014 de horarios, comunicación con modelo de datos) - Coñecementos para viaxar por todo o territorio Oferta publicada en: Infojobs.net central sobre incidencias do punto de calquera ferramenta BI das máis nacional - Incorporación Descrición: de venda, análise de ratios… comúns (Microstrategy, Oracle, Formación Profesional Grado Qlikview, BO, Cognos) - Desexable experiencia no mercado nacional Medio - Comercio e Marketing experiencia con ferramentas ETL e internacional. Os nosos clientes Experiencia no sector. Formación - Capacidade de relación e análise están en sectores moi diversos: de equipos de traballo Acodes Sanidade, Administracións ordenadas e metódicas Xestión Públicas, Automoción, Servizos, e aproveitamento do espazo DIRECTOR SEGUROS 17-01-2014 Localidade: Redondela Telecomunicacións, Industria Dirección de equipos de traballo Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: - Formación en F.P. Superior Indefinido Completa Localidade: Ourense de Hixiene Buco-Dental - Descrición: Importante compañia do sector Experiencia previa en limpezas Características: importante empresa de sector estable Incorporación inmediata Requisitos: SIVSA é unha compañía do sector TI, con máis de 20 anos de e Banca. Prestamos servizos Requisitos: Características: profesionais a medida que inclúen Características: Indefinido Completa inmediata - Vehículo propio Características: Completa 1.200 € - 1.800 € Bruto/mes HIGIENISTA BUCODENTAL REDONDELA 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net o deseño e desenvolvemento asegurador solicita un director bucodentais, branqueamentos, de proxectos, mantemento, Oferta publicada en: Infojobs.net para Ourense e Vigo. Para optar curas e toma de impresións. investigación e innovación Localidade: Pontevedra á posición, requírese experiencia tecnolóxica. Buscamos Requisitos: Formación en FP/ciclo superior como director de seguros ou Programadores e Analistas técnico de laboratorio, encargásese como comercial de seguros ou desenvolvemento profesional. Programadores Junior para da elaboración de ensaios e comercial de empresas en banca. Xornada de 40 horas semanales incorporar á nosa empresa en VIGO. da medición de espesores, é As principais funcións consisten Requisitos: - Enxeñería técnica necesario experiencia en posto na identificación de novas en informática ou similar. - similar, e imprescindible cumprir oportunidades de negocio, xestión de Higiene Buco-Dental - Capacidade para traballar Requisitos: TECNIC@ LABORATORIO 17-01-2014 coa formación académica do equipo, asegurar a rendibilidade Experiencia previa en limpezas Completa 15.000 € - a longo prazo, a calidade da carteira bucodentais, branqueamentos, 18.000 € Bruto/ano de clientes, captación de novos curas e toma de impresións. en equipo. - Capacidade de aprendizaxe. - Ilusión e Ganas Características: o traballo diario. Valorable: caracterizada pola estabilidade Experiencia en ferramenta e desenvolvemento profesional de reporting Crystal Reports. Requisitos: Licenciado - Administración e - idiomas inglés ou francés. - como director de compañía de web: Java e/ou .NET Características: Dirección de Empresas Experencia Experiencia en desenvolvemento seguros ou correduría, como De 8:00 a 17:00 h cunha hora KAM seguros ou como comercial para comer. Completa de empresas en banca Características: Indefinido Completa 27.000 € - 42.000 € Bruto/ano Posto estable e con repartidas de luns a sabado Requisitos: clientes etc Ofrécese unha posición - Experiencia en Progress. - - Orientación ao paciente Ofrecemos: Formación en F.P. Superior - Orientación ao paciente Características: Completa Modo de contacto:

7 boletín de ofertas de emprego ENXEÑEIRO/A COORDINADOR DE PROGRAMADOR 17-01-2014 ALBANEL 17-01-2014 MARKETING ONLINE - SEM (CARREIRA MANTEMENTO 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Oferta publicada en: Infojobs.net PROFESIONAL) 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Vigo Localidade: Vigo Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Vigo Descrición: Programación Java J2EE e Descrición: Búscase un oficial Localidade: Chantada Descrición: - Xestión e supervisión de plans Hibernate. Coñecementos de Albanel para traballos na Descrición: Buscamos persoas con talento, de mantemento preventivo - MySQL e jQuery Capacidade provincia de Pontevedra. potencial, capacidade analítica, Supervisar e dirixir ao persoal de aprendizaxe Capacidade O traballo desenvolvésese actitude proactiva e resolutiva e técnico - Estimar os recursos de traballar en equipo e de a xornada completa. que desexen adquirir experiencia necesarios para alcanzar adaptarse aos cambios. Indefinido Completa 15.000 e autonomía no área SEM. Estas os obxectivos - Identificar Experiencia de polo menos 1 ano € - 24.000 € Bruto/ano persoas pasarán a formar parte e resolver os problemas e Requisitos: Características: Formación Profesional Grado do equipo de Marketing Online incidencias relacionadas AXUDANTE DE FLORISTA 17-01-2014 SEM colaborando no deseño e - Enxeñería Técnica Industrial Java J2EE e Hibernate. Oferta publicada en: Infojobs.net implementación de campañas na especialidade de Mecánica - Coñecementos de MySQL e jQuery Localidade: Lugo de Google Adwords, a xestión e Experiencia de polo menos 3 anos Capacidade de aprendizaxe Descrición: Búscase persoa con experiencia monitorización do rendemento, a realizando tarefas de mantemento Experiencia de polo menos 1 ano no sector de floristería. análise de tendencias do mercado Entrar a formar parte dunha Ofrécese traballo a media e o control dos investimentos, equipos - Coñecementos de empresa en expansión e con gran xornada de luns a sábado. Soldadura e Hidráulica Requisitos: Medio – Informática Programación proxección futura. Formación Requisitos: Sen estudos. Experiencia de 1 ano Completa continua a cargo da empresa Características: A tempo parcial Indefinido industrial e coordinando Características: Características: entre outras cousas. Requisitos: e Dirección de Empresas Características: Retribución anual bruta de 16.500 Licenciado - Administración Completa ADMINISTRATIVA COMERCIAL PARA Contrato de 6 meses + posibilidades SUPERVISOR XEFE DE FLOTA XESTIÓN DE NEGOCIOS 17-01-2014 de indefinido segundo valía. PESQUERA 17-01-2014 GERENTE DE CONTAS Oferta publicada en: Infojobs.net TELECOMUNICACIONES. 17-01-2014 Oferta publicada en: Infojobs.net Localidade: Vigo COMERCIAL_CONTRATO LABORAL 17-01-2014 Localidade: Vigo Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: Buscamos unha persoa con Oferta publicada en: Infojobs.net Descrición: Análise e xestión das contas dunha Localidade: A Coruña moita iniciativa e facilidade para Localidade: A Coruña flota aproximada de 15 buques Descrición: Dependendo da Dirección aprender, con moitas ganas de Descrición: Seleccionamos persoal con ou pesqueiros que operan nas zonas Comercial, A súa actividade adquirir novos coñecementos sen experiencia previa no sector de Senegal, Angola, Cabo Verde, consistirá no desenvolvemento relacionados co mundo online comercial para incorporar ao noso arxentina e Uruguay. Análise de comercial do Centro de Traballo (Blogs, Redes Sociais, Comercio equipo de traballo. Traballamos todos os ingresos e custos da de Galicia, tendo como obxectivos electrónico,…). Ocuparase representando á primeira compañía flota así como dos orzamentos e principais grandes contas dentro de tarefas administrativas eléctrica galega, visitando da evolución de prezos de venda e dos sectores Hospitalario (facturación, xestión de contidos presencialmente a usuarios custos. Estudo comparativo entre , Admón. Publica, Banca, online…) así como manexo de domésticos e de empresas. exercicios, por barcos, caladeiros, - Incorporación inmediata. - e determinación de rendibilidades funcións), tarefas comerciais, Posibilidade de xornada completa. para cada un deles. Proposta de Telecomunicacións ou similar que SEO,… Valoraremos moi - Residir actualmente en Coruña axustes de custos e de medidas posúa un elevado coñecemento especialmente a capacidade centro ou proximidades (xa para mellóraa da rendibilidade do sector telemático . Valorarase para redactar textos e contido que o noso traballo é onde se e a correspondente toma de de forma fluída e correcta. desenvolverá). - Idade: entre decisións. Elaboración de informes Don de xentes, Facilidade para 18 e 35 anos. - Capacidade de de custos e rendibilidade. Xestión comunicarse Dispoñibilidade organización e de traballo por inmediata Moitas ganas de obxectivos, - Don de xentes. - Ganas aprender Familiarizado co manexo de ordenadores Valorarase moi comercio electronico (diversas Requisitos: positivamente o coñecemento Requisitos: Universidade, Industria, etc Requisitos: Perfil : Enxeñeiro Técnico liderado de proxectos e clientes Características: Completa Modo de contacto: XEFE/A DE PROMOCIÓN IMPER. E Enxeñeiro Técnico - Naval PAVIMENTOS 17-01-2014 de aprender. - Persoas optimistas Formación a nivel de Enxeñería Oferta publicada en: Infojobs.net e ambiciosas. - Boa imaxe. Características: dun equipo dunhas 5 persoas. naval técnico ou superior, mariña Localidade: A Coruña De duración determinada. Completa civil, maquinas navais, etc. Descrición: - Persoa activa e metódica. - Con Requisitos: de todo o relacionado con Experiencia no sector ou afines ansias de progreso a propósito de Blogs, Comercio electrónico e (asteleiros) de polo menos tres que require esforzo. - Disposta Redes Sociais Sentido estético Oferta publicada en: Infojobs.net anos. Capacidade para entender a viaxar frecuentemente por Capacidade organizativa e orde Localidade: A Coruña unha conta de resultados. todo o territorio nacional. - Contrato Formativo De 9 a 14 Descrición: Programador Java con Dominio alto de Excel. Bo nivel Amplo coñecemento e dominio experiencia J2EE e SWT. de inglés, valorarase portugués, das novas ferramentas de Formación Profesional e/ou francés. Dispoñibilidade comunicación. - Perfil comercial Grado Superior Características: PROGRAMADOR JAVA/J2EE/SWT 17-01-2014 absoluta para viaxar. horas 6.000 € - 6.000 € Bruto/ano Requisitos: ANALISTA .NET/C++ E MOVILIDAD (MS C

Add a comment

Related presentations

Tyrone  aurelio

Tyrone aurelio

November 10, 2014

CONOCE LO QUE LLEVO DENTRO

E portfolio-1

E portfolio-1

November 10, 2014

E-Portfolio

John's presentation to EMBA students on knowledge work, the innovation ethics and ...

Looking for an icebreaker that helps team members learn more about each other, imp...

Quantas vezes você pensou sobre diferentes formas de conseguir ter mais foco. São ...

Os segredos do sucesso - Dale Carnegie O livro de Dale Carnegie "Como Ganhar Ami...

Related pages

§ 250 StGB Schwerer Raub - dejure.org

(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn 1. der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub a) eine Waffe oder ein...
Read more

FRIV.COM - The Best Free Online Games! [Jogos | Juegos]

A safe place to play the very best free games! Free online games, puzzle games, girls games, car games, dress up games and more. Share them with your ...
Read more

DR-Baureihe 250 – Wikipedia

Die Baureihe 250 ist eine schwere Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn und seit 1992 als Baureihe 155 der Deutschen Bahn AG. Ihr Einsatzgebiet ist ...
Read more

250 – Wikipedia

250; Herennius Etruscus und Hostilian werden in Rom von ihrem Vater Decius zu Caesares ernannt. 250 in anderen Kalendern; Äthiopischer Kalender: 242/243
Read more

§ 250 StPO Grundsatz der persönlichen Vernehmung ...

Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen. Die Vernehmung darf nicht durch...
Read more

Honda 250 Motor | eBay

Finden Sie tolle Angebote auf eBay für Honda 250 Motor in Komplettmotoren. Verkäufer mit Top-Bewertung.
Read more

Quad 250CCM | eBay

Quad ATV 250 ccm Straßenzulassung. EUR 600,00. 0 Gebote + EUR 0,00 Versand. 11 Beobachter; Quad/ATV SPY Racing 350ccm 120Km/h 6 Gang Alu-felgen Neues ...
Read more

Mercedes-Benz V 250 Gebrauchtwagen – mobile.de

Sie suchen einen Mercedes-Benz V 250 in Ihrer Nähe? Finden Sie Mercedes-Benz V 250 Angebote in allen Preiskategorien bei mobile.de – Deutschlands ...
Read more

KTM 250-Exc – Enduro KTM 250-Exc gebraucht kaufen bei ...

Sie suchen das Motorrad KTM 250-Exc in Ihrer Nähe? KTM 250-Exc Angebote in alle Preiskategorien bei mobile.de – Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt
Read more

IMDb Top 250 - IMDb

Top 250 on IMDb: Highest-rated movies based on votes by IMDb users.
Read more