Шевченко-художник (автопортрети)

57 %
43 %
Information about Шевченко-художник (автопортрети)

Published on March 20, 2014

Author: ssuser2539ac

Source: slideshare.net

Description

Шевченко-художник 9 кл.

проаналізуватипроаналізувати мистецьку спадщинумистецьку спадщину Великого синаВеликого сина України.України.

З раннього дитинства Тарас Шевченко прагнув стати художником. Тарас побував у трьох церковних малярів. Про жоден з них не виявив у хлопц таланту. У 1832 році пан Енгельгард, зваживши, що він матиме з Шевченка більш як дворового художника, ніж з як слуги, віддав його до петербурзького майстра Васил Ширяєва.

Долею українського поета зацікавилися передові діячіДолею українського поета зацікавилися передові діячі російської культури – художники Олексій Венеціанов, Карл Брюллов,російської культури – художники Олексій Венеціанов, Карл Брюллов, поет Василь Жуковський, композитор Михайло Вієльгорський.поет Василь Жуковський, композитор Михайло Вієльгорський. Діячі російської культури розуміли, що в кріпацтві такийДіячі російської культури розуміли, що в кріпацтві такий талант згине, і тому розгорнули діяльність щодо викупу Шевченка зталант згине, і тому розгорнули діяльність щодо викупу Шевченка з кріпацтва.кріпацтва. 16 квітня 1838 року в будинку Вієльгорського відбувся16 квітня 1838 року в будинку Вієльгорського відбувся великий концерт для друзів композитора. Після концерту розіграливеликий концерт для друзів композитора. Після концерту розіграли портрет Василя Жуковського роботи Карла Брюллова. А через 6 днів,портрет Василя Жуковського роботи Карла Брюллова. А через 6 днів, одержавши 25000 карбованців, поміщик Енгельгард підписаводержавши 25000 карбованців, поміщик Енгельгард підписав документи про звільнення Шевченка.документи про звільнення Шевченка.

1841 року рада Академії присуджує 27- річному Шевченкові третю срібну медаль за акварель “ Циганка-ворожка ”. 1840 рік. Срібна медаль за складнішу композицію побутового характеру “ Хлопчик- жебрак, що дає хліб собаці”. (Ця картина не знайдена, близька їй за темою ”Хлопчик з собакою у лісі” )

“ Катерина ” – найвідоміше полотно. Художник зобразив Катерину босою на тлі українського пейзажу: сільська околиця з безкраїм степом, курінь, біля якого сидить селянин-ложкар, далі височіє козацька могила з вітряком. Ось що пише мистецтвознавець О.Сидоров: “ Дівчина по- справжньому гарна, рисунок її ніг, варто звернути увагу, майже точно копіює ноги “ Сікстинської мадонни” Рафаеля, яку Шевченко знав з багатьох гравюр ”.

У період 1835-1837 років Шевченко працював над сюжетними малюнками на історичні теми( “ Смерть Лукреції ”, “ Смерть Олега, князя древлянського ”, “ Александр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві Філіппу ”, “ Смерть Віргінії ”, “ Смерть Б.Хмельницького ”, “ Смерть Сократа ”). Саме в них бере витоки глобальна тема, що стане для Шевченка основною впродовж усього життя.

Найкращими живописним творами 184Найкращими живописним творами 1843 року є3 року є « Селянська родина » та «На пасіці ».« Селянська родина » та «На пасіці ».

Портретна палітра Т.Г. Шевченка досить колоритна, проте чи не найяскравіше почуття, переживання митця передають автопортрети художника. Хтось може запитати: “ Чому Шевченко так часто малював себе?” . Справді, часто. Близько 60 автопортретів у різних техніках: олійному живописі, акварелі, малюнку, офорті. Більшість автопортретів Тарас Шевченко виконав у переломні моменти свого життя.

Ось перший автопортрет ТарасаОсь перший автопортрет Тараса Григоровича Шевченка 1840 року.Григоровича Шевченка 1840 року. Шевченко тільки-но одужав післяШевченко тільки-но одужав після страшного тифу. І все ж, незважаючи настрашного тифу. І все ж, незважаючи на фізичну слабкість, молодого художникафізичну слабкість, молодого художника переповнює почуття довгожданої волі, якупереповнює почуття довгожданої волі, яку Тарас нарешті одержав. Він ще не встигТарас нарешті одержав. Він ще не встиг звикнути до неї.звикнути до неї. Ніколи раніше не малював олією Тарас. Звик доНіколи раніше не малював олією Тарас. Звик до акварелі. Виходило непогано.акварелі. Виходило непогано.

Найбільш продуктивним у творчостіНайбільш продуктивним у творчості художника був період 1843-1847 років. Самехудожника був період 1843-1847 років. Саме тоді він найбільше писав портрети йтоді він найбільше писав портрети й автопортрети.автопортрети. Автопортрет 1843р., виконаний олівцем, неАвтопортрет 1843р., виконаний олівцем, не позбавлений романтизації, яка, нажаль, непозбавлений романтизації, яка, нажаль, не здобуває розвитку в наступних роботах.здобуває розвитку в наступних роботах. Т.Г.Шевченко подарувавТ.Г.Шевченко подарував автопортрет 1843 року княжні Варваріавтопортрет 1843 року княжні Варварі Миколаївні РєпнінійМиколаївні Рєпніній.

Художник збагнув, що милуванняХудожник збагнув, що милування зразками високого мистецтва в колахзразками високого мистецтва в колах дворянської інтелігенції уживається здворянської інтелігенції уживається з байдужістю до ближнього.байдужістю до ближнього. Проте вже портрет 1845 рокуПроте вже портрет 1845 року свідчить, що пік розчарування вже минув.свідчить, що пік розчарування вже минув. Очі дивляться на нас лагідно, співчутливо,Очі дивляться на нас лагідно, співчутливо, а все обличчя випромінює душевнуа все обличчя випромінює душевну м'якість. У цьому автопортретім'якість. У цьому автопортреті відчувається високий професіоналізмвідчувається високий професіоналізм художника. Його виконано олівцем,художника. Його виконано олівцем, кілька ліній, скіпа штриховка – і цьогокілька ліній, скіпа штриховка – і цього вистачило для зображення одягу. А отвистачило для зображення одягу. А от обличчя пророблено набагатообличчя пророблено набагато детальніше, дуже тонко, старанно “детальніше, дуже тонко, старанно “ виліплене ” світлом і тінню.виліплене ” світлом і тінню.

Автопортрет 1847 року. Поет уАвтопортрет 1847 року. Поет у засланні.засланні. Скільки невгамовного болю, докоруСкільки невгамовного болю, докору на обличчі людини, засланої безна обличчі людини, засланої без слідства і суду .слідства і суду . Сумна посмішка ледь торкаєтьсяСумна посмішка ледь торкається вуст Шевченка, майже закритихвуст Шевченка, майже закритих вусами. Нащадок вільних козаків, вінвусами. Нащадок вільних козаків, він уперше в життя відпустив козацькіуперше в життя відпустив козацькі вуса…вуса…

Працюючи над портретами, він також Працюючи над портретами, він такожвикористовує сепію – натуральну або використовує сепію – натуральну абосинтетичну фарбу сіро-брунатного кольору. синтетичну фарбу сіро-брунатного кольору.Саме нею написані автопортрети 1849 року, Саме нею написані автопортрети 1849 року,коли Шевченко у складі експедиції досліджував коли Шевченко у складі експедиції досліджувавй описував Аральське море. й описував Аральське море. Сумний погляд, глибинне відчуття Сумний погляд, глибинне відчуттяжиттєвого драматизму, неминучість трагедії і життєвого драматизму, неминучість трагедії іусвідомлення її невідворотності, але водночас з усвідомлення її невідворотності, але водночас зцим радість, спалахи життя в очах, бо доля на цим радість, спалахи життя в очах, бо доля наякийсь час змилосердилась над поетом- якийсь час змилосердилась над поетом-вигнанцем.вигнанцем.

1851 року Шевченко бере участь у 1851 року Шевченко бере участь у геологічній експедиції в гори Каратау. Довге геологічній експедиції в гори Каратау. Довге заслання, якому немає кінця-краю. Обсіли заслання, якому немає кінця-краю. Обсіли хвороби. Тара Григорович дуже постарів. Йому хвороби. Тара Григорович дуже постарів. Йому лише 37 років, а він на вигляд – мало не дід. лише 37 років, а він на вигляд – мало не дід. Автопортретові пасує такий вірш: Автопортретові пасує такий вірш: Блукав собі, молився Богу Блукав собі, молився Богу І згадував літа лихії;І згадував літа лихії; Погані давнії літа.Погані давнії літа. Тоді повісили Христа,Тоді повісили Христа, Й тепер не втік би син Марії Й тепер не втік би син Марії

1857 рік – нарешті довгоочікувана воля. 1857 рік – нарешті довгоочікувана воля. Шевченко через Каспійське море прибуває в Шевченко через Каспійське море прибуває в Астрахань, а потім у Нижній Новгород. Саме тут Астрахань, а потім у Нижній Новгород. Саме тут він пише ще один автопортрет, виконаний він пише ще один автопортрет, виконаний італійським і білим олівцем. італійським і білим олівцем. З полотна постає людина, виснажена З полотна постає людина, виснажена важким засланням, хвора, постаріла, але у важким засланням, хвора, постаріла, але у всьому вигляді відчувається кипуча енергія, всьому вигляді відчувається кипуча енергія, прагнення боротьби. Автопортрет був прагнення боротьби. Автопортрет був подарований щирому другові Тараса – актору подарований щирому другові Тараса – актору Михайлу Щепкіну.Михайлу Щепкіну.

З усіх офортних автопортретів Шевченка найкращим вважається автопортретЗ усіх офортних автопортретів Шевченка найкращим вважається автопортрет зі свічкою. Образ молодого художника і поета сприймається тут як символ “зі свічкою. Образ молодого художника і поета сприймається тут як символ “ апостола правди і науки ”, що несе світло людям.апостола правди і науки ”, що несе світло людям. 1860 рік. Передостанній рік життя.1860 рік. Передостанній рік життя. Шевченко зайнявся гравюрою. Це прагненняШевченко зайнявся гравюрою. Це прагнення мотивував двома обставинами. По-перше, що вмотивував двома обставинами. По-перше, що в роки заслання втратив вправність живописця. По-роки заслання втратив вправність живописця. По- друге, гравюра, вважав Шевченко, - найкращийдруге, гравюра, вважав Шевченко, - найкращий засіб широкого розповсюдження творів мистецтвазасіб широкого розповсюдження творів мистецтва серед народу.. У вересні 1860 року Петербурзькасеред народу.. У вересні 1860 року Петербурзька Академія мистецтв надала йому званняАкадемія мистецтв надала йому звання Академіка-гравера.Академіка-гравера.

Глибока туга в очах, життєва мудрістьГлибока туга в очах, життєва мудрість у вигляді – це олійний автопортрет 1861 року.у вигляді – це олійний автопортрет 1861 року. 10 березня 1861 року згасла остання10 березня 1861 року згасла остання іскра вогню в серці геніальної людини.іскра вогню в серці геніальної людини.

Мистецька спадщина Шевченка : 835Мистецька спадщина Шевченка : 835 творів живопису і графіки, що дійшлитворів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково удо нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Значне місце угравюрах та копіях. Значне місце у його творчості посідають портретийого творчості посідають портрети та автопортрети.та автопортрети.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Автопортрети_Тараса_Шевченка http://images.google.com.ua Усі українські письменники/Упорядники Ю.І. Хізова, В.В. Щоглева. – Харків, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.

Add a comment

Related pages

Шевченко Тарас Григорович ...

Див. також: Автопортрети Тараса ...
Read more

Фотогалерея - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ...

Автопортрети [5] Портрети ...
Read more

Реферат: Шевченко - художник ...

Оценка «отлично» Препадователь Урбанович Ж.Я. Реферат. НА ТЕМУ: Шевченко-художник
Read more

Тарас Шевченко. Автопортрет 1840 р.

Автопортрети Автопортрет 1840 р. ... [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986.
Read more

Т.Шевченко. Автопортрети.

Шевченко - художник Презентации по ... Автопортрети Т.Г.Шевченка — це своєрідна ...
Read more

Шевченко - художник ...

Презентация на тему Шевченко - художник до уроку ... портретів та два автопортрети.
Read more

Картини Шевченка - Фотогалерея ...

Автопортрети [5] Портрети ...
Read more

Реферат: Шевченко - художник ...

Название: Шевченко - художник Раздел: Рефераты по культуре и искусству Тип: реферат ...
Read more

Т. Г. Шевченко – художник

Тема: Т. Г. Шевченко – художник ... Автопортрети Шевченка – своєрідна автобіографія, ...
Read more