τσιλιμιδου τσόλκας πλάκα νικολαρεα

60 %
40 %
Information about τσιλιμιδου τσόλκας πλάκα νικολαρεα
Education

Published on March 8, 2014

Author: lelman

Source: slideshare.net

 Στα πλαίσια του μαθήματος της βιολογίας για το νευρικό σύστημα ήρθαμε σε επαφή με τον εγκέφαλο ενός αρνιού για να δούμε από κοντά όσα μαθαίναμε και να τα κατανοήσουμε καλύτερα, να μεταβούμε δηλαδή από τη θεωρία στην πράξη.

  Αφού ετοιμαστήκαμε κατάλληλα αρχίσαμε να εξετάζουμε τον εγκέφαλο του αρνιού, η κάθε ομάδα ξεχωριστά στο θρανίο της. Μετά από την θεωρία που κάναμε τόσον καιρό δεν ήταν και πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποιά μέρη του εγκεφάλου από τις εικόνες που είχαμε δει σε ποια μέρη από τον εγκέφαλο του αρνιού που είχαμε μπροστά μας αντιστοιχούν.

Αριστερό ημισφαίριο Παρεγκεφαλίδα Πρόσθιο τμήμα Δεξί ημισφαίριο Οπίσθιο τμήμα Επιμηκής σχισμή

     Εργασία των μαθητών: Τσιλιμιδού Ανδριανή Τσόλκας Νίκος Πλάκα Αρίστο Νικολαρέα Δανάη

Add a comment

Related presentations

Related pages

plaabrainwiki - 4.1 Παρουσιάσεις Α2 και Α3

Make the most out of any wiki by using our free sister product, Blendspace by TES, to create interactive lessons and presentations!
Read more