מדיניות עירונית ומהגרי עבודה

60 %
40 %
Information about מדיניות עירונית ומהגרי עבודה
Business & Mgmt

Published on October 10, 2009

Author: jonathan.heyman

Source: slideshare.net

Description

המצגת הוכנה במסגרת הקורס סוציולוגיה למתכננים שהועבר על-ידי פרופ' נעמי כרמון. המצגת מציגה את מאמרם של יצחק שנל ואלכסנדר מיכאל.

: ¯ ¯ - 2002 , ¯ ¯ : ¯ ¯ ' :

: / ¯ / , , : ¯ ¯ ... ¯ ¯ , ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯- - '90 - ,'60 - '50 - –

¯ ¯ ¯ - ¯ ¯ – ¯

: ¯ - 2- . ¯

¯ ¯

- - 30 - ¯ ¯ (33%-15%) / ¯ - ¯

¯ ¯ , • • • - • ¯ • " "• ¯ • – • –

¯ .1 (Non-Policy) " " .2 (Guestworker Policy) ¯ 1/3 -¯ ¯ ¯ " " ¯ ( )

¯ .3 .4 (Assimilationist Policy) (Pluralist Policy) " " / , , ¯ ¯ - ¯ – ¯ ¯ ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯

¯ ¯ ¯ - .5 ¯ (Intercultural Policy) -

- .1 ¯ – ¯ - ¯ ¯ .2 – ¯ , / – ) ¯ - – , ¯ - – ¯ .( ¯ : – ¯ - – - ¯ - ¯ ( ¯ ) - ¯ – ¯ ¯ ¯ , – , , , ¯

.4 - .3 / ¯ , ¯ ¯ - - ¯ , ¯ – ¯ – ¯ ¯ ¯ – - , , – ¯ ¯ - – - -

- – '95-'93 <= ¯ ( ) –( ¯) ... – '95 ( , ) – - – – '98 – ¯ , ¯ ¯ –( " ) ¯ ¯ ¯ – ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ – , - . ¯ – . -

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

מהגרי עבודה: סמינריון במהגרי עבודה, מאגר עבודות במהגרי עבודה

מהגרי עבודה בישראל 3. מדיניות הממשלה ... איגוד מקצועי ומהגרי עבודה ... - מדיניות עירונית
Read more

יואב טריידל "נבחרת עירונית" - Documents

מצגת "נבחרת עירונית ... 4102נובמבר אפלבוים אסף עם עבודה על ... מדיניות עירונית ומהגרי ...
Read more

עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה בישראל | האגודה ...

הבעיות המרכזיות בהעסקת מהגרות ומהגרי עבודה בישראל הן היעדרה של מדיניות הגירה לטווח ...
Read more

ynet מי שונא זרים ומי פועל למענם? - חדשות

מדיניות עירונית אחראית חסרה גם היא. ... רוקדים בקליפים למען פליטים ומהגרי עבודה, ...
Read more

אורבניקה - התעוררות עירונית: אוקטובר 2009

View more presentations from אורבניקה - התעוררות עירונית Urbanica - Urban Awakening. ...
Read more

מדיניות תקשוב לאומית - Education

מדיניות תקשוב לאומית. by hagitmt. on Jul 05, 2015. Report Category: Education
Read more