כנס חורף ים המלח - לשכת רואי בחשבון בישראל

100 %
0 %
Information about כנס חורף ים המלח - לשכת רואי בחשבון בישראל

Published on February 26, 2016

Author: doritgabay

Source: slideshare.net

1. 3 2016 ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫כנס‬ ,‫יקרים‬ ‫וחברות‬ ‫חברים‬ .‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרחב‬ ‫ע"י‬ ‫המאורגן‬ ,‫המלח‬ ‫בים‬ 2016 ‫החורף‬ ‫כנס‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫להודיע‬ ‫שמחים‬ ‫אנו‬ .2016 ‫לפברואר‬ 25 ‫עד‬ 21 ‫התאריכים‬ ‫בין‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫עד‬ ‫ראשון‬ ‫מיום‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יערך‬ ‫הכנס‬ ‫רוגע‬ ,‫הנאה‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ,‫ים-המלח‬ ‫מקסמי‬ ‫וליהנות‬ ‫השוטפת‬ ‫מהפעילות‬ ‫זמן‬ ‫פסק‬ ‫לקחת‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ .‫מקצועית‬ ‫ולמידה‬ .‫במסים‬ ‫ותכנונים‬ ‫חידושים‬ ,‫בעדכונים‬ ‫יתמקד‬ ‫הכנס‬ ‫השנה‬ :‫הנושאים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫ידונו‬ ‫בכנס‬ .‫המסים‬ ‫ברשות‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫ונושאים‬ ‫פעילות‬ ‫עיקרי‬ ,‫והצפויה‬ ‫החדשה‬ ‫המס‬ ‫חקיקת‬ • .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המסים‬ ‫חקיקת‬ • .‫עסקים‬ ‫ומכירת‬ ‫רכישה‬ ,‫מוניטין‬ ,‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫מיסוי‬ • .‫תאגידים‬ ‫במכירת‬ ‫מס‬ ‫תכנוני‬ • .‫בחו"ל‬ ‫בנדל"ן‬ ‫והשקעות‬ ‫בינלאומי‬ ‫מיסוי‬ • .‫בנדל״ן‬ ‫השקעות‬ ‫ותכנון‬ ‫מיסוי‬ • .‫הפסדים‬ ‫בקיזוז‬ ‫מס‬ ‫ותכנוני‬ ‫סוגיות‬ • .‫וערעורים‬ ‫השגות‬ ,‫דוחות‬ ‫תיקוני‬ ,‫שומה‬ ‫הליכי‬ • .‫מע״מ‬ ‫בחוק‬ ‫והדיווח‬ ‫החיוב‬ ‫מועדי‬ • .‫המבקר‬ ‫ודו"ח‬ ‫דיווח‬ ‫שיטות‬ ,‫חשבונאות-מס‬ • .‫חשבונות‬ ‫פנקסי‬ ‫ניהול‬ • .‫ופלילי‬ ‫אזרחי‬ - ‫שליטה‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫וזכות‬ ‫חובה‬ ‫יתרות‬ ‫מיסוי‬ • .‫נלוות‬ ‫פעילויות‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ,‫ורוגע‬ ‫נירוונה‬ ‫של‬ ‫לאווירה‬ ‫יחדיו‬ ‫להיכנס‬ ‫ננסה‬ ‫המקצועית‬ ‫לפעילות‬ ‫במקביל‬ ,‫חברים‬ ‫בברכת‬ ‫רו"ח‬ ,‫ישי‬ ‫אבצן‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרחב‬ ‫ועד‬ ‫יו"ר‬ ‫רו"ח‬ ,‫קנה‬ ‫יזהר‬ ‫בישראל‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫הלשכה‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ ‫המסים‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬

2. 5 2016 ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫כנס‬ ‫ודיווח‬ ‫השקעות‬ ,‫תכנונים‬ ,‫עדכונים‬ - 2016 ‫מסים‬ ‫תשע"ו‬ '‫א‬ ‫באדר‬ ‫ט"ז‬ - ‫י"ב‬ | 2016 ‫בפברואר‬ 25 - 21 ‫מקצועית‬ ‫*תוכנית‬ ‫המסים‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫רו"ח‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ .‫ס‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫מר‬ :‫מקצועי‬ ‫מרכז‬ 2016 ‫בפברואר‬ 21 | ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫נוהל‬ ‫עפ”י‬ ‫חדרים‬ ‫וקבלת‬ ‫התכנסות‬ ‫ברכה‬ ‫דברי‬ 16:00-15:45 ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ - ‫רו"ח‬ ,‫קנה‬ ‫יזהר‬ ‫מר‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרחב‬ ‫ועד‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫ישי‬ ‫אבצן‬ ‫מר‬ ;‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫עיקרי‬ ;‫והצפויה‬ ‫החדשה‬ ‫המס‬ ‫חקיקת‬ - '‫א‬ ‫מושב‬ 17:00-16:00 ‫המסים‬ ‫ברשות‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫נושאים‬ :‫מנחה‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרחב‬ ‫ועד‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫ישי‬ ‫אבצן‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫אשר‬ ‫משה‬ ‫מר‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ - ‫רו"ח‬ ,‫קנה‬ ‫יזהר‬ ‫מר‬ ‫הלשכה‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫מר‬ ‫ם‬‫המסי‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫צ‬"‫ה‬‫ח‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ .‫והצפויה‬ ‫החדשה‬ ‫המס‬ ‫חקיקת‬ • .‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫עיקרי‬ • .‫המסים‬ ‫ברשות‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫נושאים‬ •

3. 6 ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המסים‬ ‫חקיקת‬ - '‫ב‬ ‫מושב‬ 19:15-17:15 :‫ומגיבים‬ ‫מנחים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ - ‫רו"ח‬ ,‫קנה‬ ‫יזהר‬ ‫מר‬ ‫ם‬‫המסי‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫הלשכה‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫מר‬ :‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫פאנל‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫גפני‬ ‫משה‬ ‫ח"כ‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫כהן‬ ‫אלי‬ ‫ח"כ‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ - ‫לוי‬ ‫מיקי‬ ‫ח"כ‬ ‫והעצמאיים‬ ‫העצמאיות‬ ‫למען‬ ‫השדולה‬ ‫ויו"ר‬ ‫הציוני‬ ‫המחנה‬ ‫סיעת‬ ‫יו"ר‬ - ‫מיכאלי‬ ‫מרב‬ ‫ח"כ‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫ומשפט‬ ‫חוק‬ ,‫חוקה‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫סלומינסקי‬ ‫ניסן‬ ‫ח"כ‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫הכלכלה‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ - ‫רו"ח‬ ,'‫פריג‬ ‫עיסוואי‬ ‫ח"כ‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(עפ"י‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫חצות‬ ‫להקת‬ 21:00 ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫יתקיים‬ 2016 ‫בפברואר‬ 22 | ‫שני‬ ‫יום‬ ,‫מוניטין‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫רכישה‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ - '‫ג‬ ‫מושב‬ 11:00-09:00 ‫ומכירתם‬ ‫עסקים‬ ‫רכישת‬ :‫מנחה‬ ‫במרחב‬ ‫מסים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫בשארה‬ ‫ווסים‬ ‫מר‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ :‫מרצים‬ ‫וסרקרוג‬ ‫שולמית‬ )‫(בדימוס‬ ‫שופטת‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫ביהמ"ש‬ - ,‫שבע‬ ‫באר‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ - ‫אוחיון‬ ‫שלמה‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫למנהל‬ ‫יועץ‬ - )‫(משפטן‬ ‫רו"ח‬ ,‫בוטבול‬ ‫רובי‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫בכיר‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ - ‫רו"ח‬ ,‫גינת‬ ‫צור‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫ויו"ר‬ ‫מרכזי‬ ‫ועד‬ ‫חברת‬ - ‫רו"ח‬ ,‫צח-גלרט‬ ‫אורנה‬ '‫גב‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ועדת‬ ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫שפירא‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬ ‫ר‬‫ק‬‫ו‬‫ב‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫מיסוי‬ ‫היוון‬ ,‫9א‬ ‫סעיף‬ ‫הטבות‬ ‫לעניין‬ "‫"נכות‬ ‫הגדרת‬ ‫הסכום‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ,‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫קצבאות‬ ‫השנה‬ ‫קצבאות‬ ‫בגין‬ ,‫העבר‬ ‫תקופת‬ ‫בגין‬ ‫המשולם‬ ‫קצבאות‬ ‫ובגין‬ ‫המענק‬ ‫מתקבל‬ ‫בה‬ ‫השוטפת‬ ‫בדמי‬ ‫חבות‬ ,3/2015 ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫חוזר‬ ,‫עתידיות‬ ‫למי‬ ‫לגמלאות‬ ‫זכויות‬ ,‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בתקופת‬ ‫ביטוח‬ .‫רפואית‬ ‫נכות‬ ‫לבעלי‬ ‫ממס‬ ‫פטור‬ ,‫כושר‬ ‫שאיבד‬ ‫ומכירה‬ ‫פחת‬ ,‫רכישה‬ - ‫מוניטין‬ ‫מיסוי‬ ‫בין‬ "‫מוניטין‬ ‫"נכסי‬ ‫חלוקת‬ ,"‫"מוניטין‬ ‫של‬ ‫הגדרתו‬ ,"‫אישי‬ ‫ל"מוניטין‬ "‫עסקי‬ ‫"מוניטין‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ,‫זוג‬ ‫בני‬ - 5118/13 ‫ע"א‬ ‫פס"ד‬ ,‫מוניטין‬ ‫מכירת‬ ‫מיסוי‬ .‫ניסים‬ ‫בנימין‬ ‫משה‬

4. 7 "‫"תאגידים‬ ‫במכירת‬ ‫מס‬ ‫תכנוני‬ - '‫ד‬ ‫מושב‬ 12:45-11:15 :‫ומגיב‬ ‫מנחה‬ ‫כבוד‬ ‫ומזכיר‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ - ‫רו"ח‬ ,‫רהב‬ ‫מנחם‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ )LL.M( ‫רו"ח‬ ,‫הלפרין‬ ‫ניר‬ ‫מר‬ ‫אגף‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫נוימן‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ ‫והביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫רשטיק‬ ‫גיא‬ ‫מר‬ ‫מפקח‬ ‫בכיר‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ - ‫רו"ח‬ ,‫שלו‬ ‫עופרי‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫מקצועית‬ '‫מח‬ ,‫מקצועית‬ ‫ארצי‬ :‫נושאים‬ ‫לפני‬ ‫דיבידנד‬ ‫בחלוקת‬ ‫וכדאיות‬ ‫מס‬ ‫שיקולי‬ • .‫מכירה‬ ‫ביצוע‬ ‫רווחי‬ ‫לרבות‬ ‫לחלוקה‬ ‫ראויים‬ ‫רווחים‬ ‫מיסוי‬ ‫אופן‬ • .‫ז'ורבין‬ ‫פס"ד‬ ,‫אקוויטי‬ ‫קיזוז‬ ,‫האופטימאלי‬ ‫הקיזוז‬ - ‫הון‬ ‫הפסדי‬ • ‫מירידת‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ,‫ערך‬ ‫מניירות‬ ‫הפסדים‬ ‫תובענה‬ ,‫מוזס‬ ‫פס"ד‬ ,‫פיננסים‬ ‫כלל‬ ‫פס"ד‬ - ‫שער‬ :‫בראון-פישמן‬ ‫פס"ד‬ ;‫בראל‬ ‫מיכל‬ ‫ייצוגית‬ ‫הוצאות‬ ‫היוון‬ ,‫לדיבידנד‬ ‫מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫ייחוס‬ ‫במימון‬ ‫חברות‬ ‫רכישת‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ;‫להשקעה‬ .‫חיצוני‬ ‫אגב‬ ‫רווחים‬ ‫למשיכת‬ )‫מכירה‬ ‫(לפני‬ ‫מבנה‬ ‫שינוי‬ • .‫מכירה‬ ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫רכישה‬ ‫רו"ח‬ ‫משרדי‬ ,‫ביטוח‬ ‫סוכנויות‬ ,‫מסעדות‬ :‫כגון‬ ‫לבין‬ ‫מניות‬ ‫רכישת‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ,)‫עו"ד‬ ‫ומשרדי‬ ‫רווחים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫השפעת‬ ,‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫רכישת‬ ‫"תיקי‬ ‫מכירת‬ ,‫העסקה‬ ‫תכנון‬ ‫על‬ ‫לחלוקה‬ ‫ראויים‬ .‫תלה‬ ַ‫מ‬ ‫תנאי‬ ‫עם‬ ‫הסכמים‬ ,"‫לקוחות‬ ‫הוצאת‬ ‫ותכנון‬ ‫מניות‬ ‫של‬ ‫עצמית‬ ‫רכישה‬ ‫מיסוי‬ ‫מניות‬ ‫ובעלי‬ ‫שותפים‬ ‫מס‬ ‫חוזר‬ ,‫ניר‬ ‫ובר‬ ‫ברנובסקי‬ ‫בעניין‬ ‫פסקי-הדין‬ ‫שינוי‬ ,?‫רלבנטי‬ ‫עדיין‬ ‫האם‬ - 10/2001 ‫הכנסה‬ .‫מדללת‬ ‫והקצאה‬ ‫זכויות‬

5. 8 ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 15:30-14:45 ‫בחו"ל‬ ‫בנדל"ן‬ ‫והשקעות‬ ‫בינלאומי‬ ‫מיסוי‬ - '‫ה‬ ‫מושב‬ 17:10-15:30 :‫מנחה‬ ‫רו"ח‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ - ‫רו"ח‬ ,‫גולדשטיין‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫רו"ח‬ ,‫ארצי‬ ‫רן‬ ‫מר‬ ‫רו"ח‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫שי‬ ‫מר‬ ‫אמנות‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ - ‫רו"ח‬ ,‫דינר‬ ‫אבישי‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫בינלאומיות‬ ,‫תחום‬ ‫מנהלת‬ - ‫רו"ח‬ ,‫טוויזר‬ ‫סבן‬ ‫גלית‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫פשמ"ג‬ ‫בכירה‬ ‫רכזת‬ ‫רו"ח‬ ,‫שולמן‬ ‫שרון‬ ‫מר‬ ‫בנדל״ן‬ ‫השקעות‬ ‫ותכנון‬ ‫מיסוי‬ - '‫ו‬ ‫מושב‬ 19:00-17:20 :‫מנחה‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫יחזקאלי-גולן‬ ‫גלית‬ '‫גב‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרחב‬ ‫השתלמויות‬ :‫מרצים‬ ‫מיסוי‬ ‫מנהלת‬ - ‫אטיאס‬ ‫אביבה‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫חדרה‬ ‫מקרקעין‬ ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ '‫גב‬ ‫עו"ד‬ ,‫נמדר‬ ‫אהרון‬ '‫פרופ‬ ,‫נתניה‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫מנהל‬ - ‫עזורי‬ ‫אייל‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫נשיא‬ ‫סגנית‬ - ‫רו"ח‬ ,‫שטרק‬ ‫איריס‬ '‫גב‬ ‫ארצית‬ ‫והשתלמויות‬ ‫כנסים‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(עפ"י‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫אריאלי‬ ‫וקובי‬ ‫נבון‬ ‫רותי‬ - ‫ושרים‬ ‫צוחקים‬ :‫ולחוד‬ ‫ביחד‬ 21:30 "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יתקיים‬ )‫קהל‬ ‫כניסת‬ - 21:00( ‫צ‬"‫ה‬‫ח‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ ‫בארה״ב‬ ‫נדלן‬ ‫השקעות‬ ‫בביצוע‬ ‫מס‬ ‫תכנון‬ • ?‫נכון‬ ‫לעשות‬ ‫כיצד‬ – ,‫מה‬ – ‫לחו״ל‬ ‫כספים‬ ‫בהעברת‬ ‫במקור‬ ‫מס‬ ‫ניכוי‬ • ?‫וכמה‬ ‫למה‬ ‫בית‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫בחו"ל‬ ‫השקעה‬ • .‫ומשפחתיות‬ !?‫גסה‬ ‫מילה‬ ‫לא‬ - ‫משפחתי‬ ‫תא‬ ‫פיצול‬ • .‫וחמי"ז‬ ‫חנ"ז‬ ....‫על‬ ‫להגיד‬ ‫רצינו‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ • .LLC ‫באמצעות‬ ‫השקעה‬ • :‫נושאים‬ .‫תמ"א/תב"ע‬ ‫מיסוי‬ ,‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫מיסוי‬ • .‫חוץ‬ ‫ותושב‬ ‫ישראל‬ ‫לתושב‬ ‫מתנות‬ ‫מיסוי‬ • ‫עסקאות‬ ,‫אחים‬ ‫בין‬ ‫כולל‬ ,‫ירושות‬ ‫מיסוי‬ • ,‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫בעניין‬ ‫משפחתי‬ ‫בתא‬ ‫קומבינציה‬ .‫במקרקעין‬ ‫מתנות‬ ‫מיסוי‬ ‫נקודת‬ .76 ‫תיקון‬ ‫לאחר‬ ‫קומבינציה‬ ‫עסקאות‬ • ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫עם‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫של‬ ‫השקה‬ ‫ועלות‬ ‫שווי‬ ‫קביעת‬ ,‫בהוצאות‬ ‫הכרה‬ ‫בעניין‬ .‫המס‬ ‫רציפות‬ ‫ועיקרון‬ ,‫והחריגים‬ ‫הכלל‬ - ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫על‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬ • ‫קבוצת‬ ,‫עצמית‬ ‫בניה‬ ,‫מפוצלות‬ ‫רכישות‬ ,‫נחלה‬ .‫ההקבלה‬ ‫עיקרון‬ ,‫במושכר‬ ‫שיפורים‬ ,‫רכישה‬

6. 9 2016 ‫בפברואר‬ 23 | ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ ‫לכל‬ ‫חופשי‬ ‫יום‬ ‫חצי‬ - ‫משותף‬ ‫זמן‬ ‫פסק‬ 14:30-09:00 ‫מראש‬ ‫והרשמה‬ ‫תשלום‬ ‫כנגד‬ - ‫טיולים‬ ‫מגוון‬ 17 - 15 '‫בעמ‬ ‫הטיולים‬ ‫מסלולי‬ ‫פירוט‬ ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 16:00-15:00 ‫הפסדים‬ ‫בקיזוז‬ ‫מס‬ ‫ותכנוני‬ ‫סוגיות‬ - '‫ז‬ ‫מושב‬ 17:30-16:00 :‫מנחה‬ ‫במרחב‬ ‫המסים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫אפלקר‬ ‫חגי‬ ‫מר‬ ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ :‫מרצה‬ ‫רו"ח‬ ,‫כהן‬ ‫דורון‬ ‫מר‬ ‫השתלמויות‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫כהן‬ ‫שי‬ ‫מר‬ ‫ת"א‬ ‫מרחב‬ ,‫חולון‬ ‫שומה‬ ‫פקידת‬ - ‫רו"ח‬ ,‫מירון-יצחקי‬ ‫יעל‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫רו"ח‬ ,‫רופא‬ ‫יגאל‬ ‫מר‬ ‫וערעורים‬ ‫השגות‬ ,‫שומות‬ ‫פתיחת‬ ,‫שומה‬ ‫הליכי‬ ,‫דוחות‬ ‫תיקוני‬ - '‫ח‬ ‫מושב‬ 19:15-17:40 :‫מנחה‬ ‫מרכזי‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫פטום‬ ‫עבד‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫רו"ח‬ ,‫הכהן‬ ‫נדב‬ ‫מר‬ ,‫דן‬ ‫גוש‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫סגנית‬ - ‫רו"ח‬ ,‫טולדנו‬ ‫מיכל‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫שוחט‬ ‫עוזי‬ ‫מר‬ :‫מגיב‬ ‫רו"ח‬ ,‫זיצר‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(עפ"י‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫הוריקן‬ ‫להקת‬ 21:00 ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫יתקיים‬ ‫צ‬"‫ה‬‫ח‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ ;‫ובחו"ל‬ ‫בישראל‬ ‫שנוצרו‬ ‫הפסדים‬ ‫לקיזוז‬ ‫עקרונות‬ ‫רכישת‬ ;‫ריאלי‬ ‫הפסד‬ ‫וחישוב‬ ‫הפסדים‬ ‫תיאום‬ ;‫הפסדים‬ ‫התיישנות‬ ‫מועד‬ ;‫הפסדים‬ ‫עם‬ ‫חברה‬ ‫מהשכרה‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ;‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫התרת‬ ‫אי‬ ‫מועבר‬ ‫עסקי‬ ‫הפסד‬ ‫קיזוז‬ ;‫מקרקעין‬ ‫של‬ ‫פאסיבית‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ;‫מסחרי‬ ‫אופי‬ ‫בעלת‬ ‫עסקה‬ ‫מרווחי‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫למניות‬ ‫אופציות‬ ‫ממימוש‬ ‫הון‬ ‫רווח‬ ‫כנגד‬ .‫לאחור‬ ‫הון‬ ‫הפסד‬ ‫ופריסת‬ ‫קיזוז‬ ;102 :‫נושאים‬ - ‫וערעור‬ ‫השגה‬ ,‫שומה‬ ‫והליכי‬ ‫מתקנים‬ ‫דוחות‬ • .‫וניכויים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫באמצעות‬ ,‫השומה‬ ‫פקיד‬ ‫ביוזמת‬ ‫דוחות‬ ‫תיקוני‬ • .)‫חדש‬ ‫(הליך‬ ‫לנישום‬ ‫פניה‬ ‫ועריכת‬ ‫מס‬ ‫דיוני‬ ‫ניהול‬ ,‫מס‬ ‫לדיוני‬ ‫הזמנה‬ • .‫פרוטוקולים‬ ‫חזרה‬ ‫לצורך‬ 147 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫שומה‬ ‫פתיחת‬ ‫הליך‬ • ‫שומה‬ ‫הסכם‬ ‫לביטול‬ ‫העילות‬ ,‫שומה‬ ‫מהסכם‬ .‫שומה‬ ‫הסכם‬ ‫ביטול‬ ‫למניעת‬ ‫והמנגנונים‬

7. 10 2016 ‫בפברואר‬ 24 | ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מס‬ ‫בחוק‬ ‫והדיווח‬ ‫החיוב‬ ‫מועדי‬ - '‫ט‬ ‫מושב‬ 10:30-09:00 :‫ומגיב‬ ‫מנחה‬ ‫תל-אביב‬ ‫מרחב‬ ‫יו"ר‬ - )‫(משפטן‬ ‫רו"ח‬ ,‫בארי‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ - ‫עו"ד‬ ,‫אפיק‬ ‫שגית‬ '‫גב‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ,‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫מרכזי‬ ‫ועד‬ ‫חברת‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫נויבירט‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬ ‫מע"מ‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ,‫ירושלים‬ ‫מע"מ‬ ‫מנהלת‬ - ‫סבח‬ ‫נטע‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫עו"ד‬ ,‫פרידמן‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ ‫שביניהם‬ ‫ומה‬ ‫המבקר‬ ‫דו"ח‬ ,‫מס‬ ‫חשבונאות‬ - '‫י‬ ‫מושב‬ 13:00-10:45 :‫ומגיב‬ ‫מנחה‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫לשכת‬ ‫נשיא‬ - ‫רו"ח‬ ,‫קנה‬ ‫יזהר‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫הלשכה‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫מרכזי‬ ‫ועד‬ ‫חברת‬ - ‫רו"ח‬ ,‫גלנדר‬ ‫הדס‬ ‫ד"ר‬ ,5 ‫ת"א‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫סגנית‬ - ‫רו"ח‬ ,‫כהן‬ ‫שירלי‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫מרכזי‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫עדן‬ ‫יורם‬ '‫פרופ‬ ,‫רמלה‬ ‫שומה‬ ‫פקידת‬ - ‫רו"ח‬ ,‫עורקבי-חדד‬ ‫ורד‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫רו"ח‬ ,‫שוב‬ ‫שלומי‬ ‫מר‬ :‫נושאים‬ ‫בנכס‬ ‫מכירה‬ ‫חזקת‬ ,?‫מהי‬ ‫מסירה‬ - ‫טובין‬ ‫במכר‬ • ‫במשגור‬ ‫טובין‬ ,‫בתשלומים‬ ‫מכר‬ ;‫מוחשי‬ ‫בלתי‬ ‫בהפסקת‬ ;‫עצמי‬ ‫לצורך‬ ‫בשימוש‬ ,)‫(קונסיגנציה‬ ‫למלכ"ר‬ ‫עוסק‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫שינוי‬ ;‫פעילות‬ ;‫והחרמה‬ ‫חילוט‬ ,‫הפקעה‬ ;‫כספי‬ ‫למוסד‬ ‫או‬ .)‫(ליסינג‬ ‫שכר-מכר‬ ‫עסקאות‬ ‫ולא‬ ‫מתמשכת‬ ‫שנתינתו‬ ‫שירות‬ - ‫שירותים‬ ‫מתן‬ • ‫שירות‬ ;‫חודשי‬ ‫שירות‬ ;‫חלקיו‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ - ‫מימון/אשראי‬ ‫עסקאות‬ ;‫אחריות‬ ‫במסגרת‬ .‫קשורות‬ ‫חברות‬ ,‫שליטה‬ ‫בעלי‬ ,‫לעובדים‬ ,‫חליפין‬ ,‫וסיוע‬ ‫תמיכה‬ ,‫תרומה‬ - ‫מיוחדים‬ ‫מקרים‬ • .‫אופציות‬ .‫מזומן‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫עסקאות‬ • .‫קומבינציה‬ ‫לרבות‬ ‫מקרקעין‬ ‫עסקאות‬ • ‫המסים‬ ‫לרשות‬ ‫הדיווח‬ ‫בנושאי‬ ‫חקיקה‬ ‫הליכי‬ • .‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ואישורם‬ ‫ר‬‫ק‬‫ו‬‫ב‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ :‫מצטבר‬ ‫ו/או‬ ‫מזומן‬ ‫בסיס‬ ‫לפי‬ ‫דיווח‬ • ‫בדוח‬ ‫דיווח‬ ‫שיטת‬ ‫שינויי‬ ,‫השומרים‬ ‫פס"ד‬ .‫קבלנים‬ ‫ע"י‬ ‫דיווחים‬ ,‫ההתאמה‬ :‫המס‬ ‫דוח‬ ‫לענין‬ ‫והשכלות‬ ‫המבקר‬ ‫חוו"ד‬ • ‫והשלכתן‬ ;‫ושלילית‬ ‫הסתייגות‬ ;‫הימנעות‬ ;‫חלקה‬ .‫המס‬ ‫דוח‬ ‫לעניין‬ :‫ובמס‬ ‫בחשבונאות‬ ‫עיתוי‬ ‫הפרשי‬ • ‫הסנכרון‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫המחיר‬ - ‫אחרי‬ ‫עקוב‬ .‫החשבונאות‬ ‫לבין‬ ‫המס‬ ‫בין‬ ‫הלקוי‬ LIFO PUZZLE - ‫ה‬ ‫מתופעת‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ • ‫הדיווח‬ ‫שיטת‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫בארה"ב‬ ‫של‬ ‫מס‬ ‫לצרכי‬ ,‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫החשבונאית‬ ?‫מס‬ ‫לצרכי‬ ‫הדיווח‬ ‫לשיטת‬ ‫ציבוריות‬ ‫חברות‬

8. 11 ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 16:00-15:00 ‫חשבונות‬ ‫פנקסי‬ ‫בניהול‬ ‫ועדכונים‬ ‫סוגיות‬ - ‫י"א‬ ‫מושב‬ 17:15-16:00 :‫מנחה‬ ‫רו"ח‬ ,‫זאבי‬ ‫צביקה‬ ‫מר‬ :‫מרצים‬ ‫בכירה‬ ‫תחום‬ ‫מנהלת‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫ברכה‬ ‫תמר‬ '‫גב‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫פנקסים‬ ‫וקבילות‬ ‫הוראות‬ ‫רו"ח‬ ,‫דחוח-הלוי‬ ‫שמואל‬ ‫מר‬ ‫ביקורת‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫לשעבר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫דליות‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫ממוחשבת‬ ‫ופליליים‬ ‫אזרחיים‬ ‫היבטים‬ - ‫שליטה‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫יתרות‬ ‫מיסוי‬ - ‫י"ב‬ ‫מושב‬ 19:30-17:30 :‫מנחה‬ ‫השתלמוית‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ - ‫רו"ח‬ ,‫קידר‬ ‫רעיה‬ '‫גב‬ ‫ת"א‬ ‫מרחב‬ :‫מרצים‬ ‫הלשכה‬ ‫נשיא‬ .‫ס‬ - ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫בלנגה‬ ‫ג'ק‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ,‫ת"א‬ ‫חקירות‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ - ‫דניאל‬ ‫דרור‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ,‫רמלה‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫סגן‬ - ‫רו"ח‬ ,‫לוי‬ ‫צחי‬ ‫מר‬ ‫המסים‬ ‫רשות‬ ‫עו"ד‬ ,‫רו"ח‬ ,‫מיכאלוביץ‬ ‫מיקי‬ ‫מר‬ ‫פרקליטות‬ ‫ממונה‬ – ‫עו"ד‬ ,‫שמואלי‬ ‫איריס‬ '‫גב‬ )‫וכלכלה‬ ‫(מיסוי‬ ‫ת"א‬ ‫מחוז‬ :‫בר-פחת‬ ‫כנכס‬ ‫במוניטין‬ ‫הכרה‬ • ‫יהיה‬ ‫חיצוני‬ ‫למשקיע‬ ‫חברה‬ ‫ששווי‬ ‫יתכן‬ ‫האם‬ ‫נכס‬ "‫"יצירת‬ ‫בשל‬ ‫שלה‬ ‫האקוויטי‬ ‫משווי‬ ‫גבוה‬ ‫נדחים‬ ‫מסים‬ ‫הצגת‬ ‫של‬ "‫ה"אנומליה‬ ;‫מס‬ ‫אליהן‬ ‫והתחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫והצגת‬ ‫המלא‬ ‫בערכם‬ .‫הוגן‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫הנדחים‬ ‫המסים‬ ‫מתייחסים‬ :‫נושאים‬ ,‫רמון‬ ‫פס"ד‬ ‫השלכות‬ ,)‫3(ט‬ ‫לפי‬ "‫"הפירות‬ ‫מיסוי‬ • ‫הוצאות‬ ‫ניכוי‬ ,‫החובה‬ ‫יתרות‬ ‫קרן‬ ‫מיסוי‬ ,‫ומע"מ‬ ,‫הלוואה‬ ‫לבין‬ ‫חובה‬ ‫יתרת‬ ‫בין‬ ‫האבחנה‬ ,‫מימון‬ ‫ופעולות‬ ‫חובה‬ ‫יתרת‬ ‫בהצגת‬ ‫פליליים‬ ‫היבטים‬ ‫יתרות‬ ,‫ביתרות‬ ‫תנועה‬ ‫על‬ ‫בדיווח‬ ‫החייבות‬ ‫ומשפחתיות‬ ‫בית‬ ‫מחברות‬ ‫בהלוואה‬ ‫חובה‬ ‫מכירת‬ ,‫ומשפחתיות‬ ‫בית‬ ‫לחברות‬ ‫ובהלוואה‬ ‫פיקדונות‬ ,‫החוב‬ ‫יתרות‬ ‫לכיסוי‬ ‫לחברה‬ ‫נכסים‬ .'‫וכו‬ ‫משועבדים‬ :‫מהחיים‬ ‫אירועים‬ • .‫רטרואקטיבית‬ ‫נכות‬ - ‫דיבידנד‬ ‫או‬ ‫משכורת‬ ‫שהושקעו‬ ‫קשורות‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫חובה‬ ‫יתרות‬ .‫מניבים‬ ‫בנכסים‬ ,‫שכר‬ ,‫חוב‬ ,‫הלוואה‬ - ‫החובה‬ ‫יתרות‬ ‫סיווג‬ .‫עידוד‬ ‫חוק‬ ‫ולפי‬ ‫הפקודה‬ ‫לפי‬ - ‫דיבידנד‬ ‫צ‬"‫ה‬‫ח‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬‫מ‬ :‫נושאים‬ ‫במערכות‬ ‫ספרים‬ ‫ניהול‬ ‫בנושא‬ ‫עדכון‬ • ‫של‬ ‫ובחינה‬ ‫להגדרה‬ ‫הצוות‬ ‫דוח‬ ,‫ממוחשבות‬ ‫הקלות‬ ,)5 ‫(קוד‬ ‫מהותי‬ ‫ליקוי‬ ‫קוד‬ ‫למתן‬ ‫כללים‬ .‫חדשה‬ ‫מערכת‬ ‫והצגת‬ ‫סקירת‬ - ‫פנקסים‬ ‫בניהול‬ ‫תקבול‬ ‫רישום‬ ‫באי‬ ‫ספרים‬ ‫פסילת‬ ‫הליכי‬ • .‫מהותיים‬ ‫ובליקויים‬ .‫פסילות‬ ‫איחוד‬ - ‫צפויים‬ ‫חקיקה‬ ‫תיקוני‬ •

9. 12 )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(עפ"י‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ :‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫מופע‬ 21:30 ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫חי‬ - ‫הדר‬ ‫צביקה‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יתקיים‬ )‫קהל‬ ‫כניסת‬ - 21:00( 2016 ‫בפברואר‬ 25 | ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫להתראות‬ - ‫הכנס‬ ‫נעילת‬ 12:00 .‫המלון‬ ‫בית‬ ‫נוהלי‬ ‫עפ"י‬ ‫חדרים‬ ‫פינוי‬ ‫ההרצאות‬ ‫באולם‬ ‫יתקיימו‬ ‫המקצועיים‬ ‫המושבים‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ :‫כלליות‬ ‫הערות‬ .‫שינויים‬ ‫וייתכנו‬ ‫סופית‬ ‫אינה‬ ‫המקצועית‬ ‫התוכנית‬ * .)'‫ג‬ ‫ומושב‬ '‫א‬ ‫מושב‬ ‫(למעט‬ '‫ב‬ - '‫הא‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫מופיעים‬ ,‫במושבים‬ ‫המשתתפים‬ ‫שמות‬ *

10. 13 ‫לנלווים‬ ‫תוכנית‬ 2016 ‫בפברואר‬ 21 | ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫נוהל‬ ‫עפ”י‬ ‫חדרים‬ ‫וקבלת‬ ‫התכנסות‬ :‫בוקר‬ ‫חינם‬ ‫הכניסה‬ - ‫המלון‬ SPA-‫ב‬ ‫להתפנק‬ ‫מוזמן/ת‬ ‫הינך‬ )‫ההנחיות‬ ‫בדף‬ ‫(כמפורט‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(ע"פ‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫חצות‬ ‫להקת‬ 21:00 ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫יתקיים‬ 2016 ‫בפברואר‬ 22 | ‫שני‬ ‫יום‬ ‫חינם‬ ‫הכניסה‬ - ‫המלון‬ SPA-‫ב‬ ‫להתפנק‬ ‫מוזמן/ת‬ ‫הינך‬ :‫בוקר‬ )‫ההנחיות‬ ‫בדף‬ ‫(כמפורט‬ ‫במדריך‬ ‫מלווה‬ ‫בוקר‬ ‫הליכת‬ 07:45-07:00 ‫מחודשת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫התרעננות‬ ‫תרגילי‬ ,‫נכונה‬ ‫ויציבה‬ ‫הליכה‬ ,‫חימום‬ ‫תרגילי‬ ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫נפגשים‬ ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 16:00-15:00 "‫לך‬ ‫שמתאים‬ ‫כמו‬ ,‫הזה‬ ‫בעידן‬ ‫אישה‬ ‫"להיות‬ :‫הרצאה‬ 16:00 ‫וסופרת‬ ‫עיתונאית‬ - ‫לפיד‬ ‫ליהיא‬ '‫גב‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(ע"פ‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫אריאלי‬ ‫וקובי‬ ‫נבון‬ ‫רותי‬ - ‫ושרים‬ ‫צוחקים‬ :‫ולחוד‬ ‫ביחד‬ 21:30 ”‫המלח‬ ‫ים‬ ‫“ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יתקיים‬ )‫קהל‬ ‫כניסת‬ - 21:00( 2016 ‫בפברואר‬ 23 | ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫חינם‬ ‫הכניסה‬ - ‫המלון‬ SPA-‫ב‬ ‫להתפנק‬ ‫מוזמן/ת‬ ‫הינך‬ :‫בוקר‬ )‫ההנחיות‬ ‫בדף‬ ‫(כמפורט‬ ‫הלובי‬ ‫במדשאות‬ ‫נפגשים‬ - ‫טאי-צ'י‬ 07:45-07:00

11. 14 ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ ‫לכל‬ ‫חופשי‬ ‫יום‬ ‫חצי‬ - ‫משותף‬ ‫זמן‬ ‫פסק‬ 14:30-09:00 ‫מראש‬ ‫והרשמה‬ ‫תשלום‬ ‫כנגד‬ - ‫טיולים‬ ‫מגוון‬ 17 - 15 '‫בעמ‬ ‫הטיולים‬ ‫מסלולי‬ ‫פירוט‬ ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 16:00-15:00 )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(ע"פ‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ ‫הוריקן‬ ‫להקת‬ 21:00 ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫יתקיים‬ 2016 ‫בפברואר‬ 24 | ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫חינם‬ ‫הכניסה‬ - ‫המלון‬ SPA-‫ב‬ ‫להתפנק‬ ‫מוזמן/ת‬ ‫הינך‬ :‫בוקר‬ )‫ההנחיות‬ ‫בדף‬ ‫(כמפורט‬ ‫במדריך‬ ‫מלווה‬ ‫בוקר‬ ‫הליכת‬ 07:45-07:00 ‫מחודשת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫התרעננות‬ ‫תרגילי‬ ,‫נכונה‬ ‫ויציבה‬ ‫הליכה‬ ,‫חימום‬ ‫תרגילי‬ ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫נפגשים‬ ‫במלון‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ 16:00-15:00 "‫אסורות‬ ‫"מחשבות‬ - ‫מופע‬ 16:00 ‫סיפורים‬ ‫ומספרת‬ ‫סטנדאפיסטית‬ - ‫כהנא‬ ‫סיגל‬ ,‫הגיל‬ ‫על‬ - ‫רם‬ ‫בקול‬ ‫לומר‬ ‫נעים‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ובהומור‬ ‫בחן‬ ‫משחררת‬ ‫סיגל‬ ...‫החיים‬ ‫ועל‬ ‫הפנטזיות‬ ‫על‬ ,‫הזוג‬ ‫בן‬ ,‫הילדים‬ ,‫ההורים‬ )‫המלון‬ ‫בית‬ ‫זמני‬ ‫(ע"פ‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ :‫ערב‬ :‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫מופע‬ 21:30 ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫חי‬ - ‫הדר‬ ‫צביקה‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יתקיים‬ )‫קהל‬ ‫כניסת‬ - 21:00( ”‫המלח‬ ‫ים‬ ‫“ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫יתקיימו‬ ‫וההרצאות‬ ‫המופעים‬ 2016 ‫בפברואר‬ 25 | ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫באווירת‬ ‫רגוע‬ ‫בוקר‬ ‫ר‬‫בוק‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫להתראות‬ - ‫הכנס‬ ‫נעילת‬ 12:00 ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫נוהלי‬ ‫עפ"י‬ ‫חדרים‬ ‫פינוי‬ .‫בתוכנית‬ ‫שינויים‬ ‫ייתכנו‬ :‫כלליות‬ ‫הערות‬ *

12. 15 )‫(ט.ל.ח‬ ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ ‫לכל‬ ‫חופשי‬ ‫יום‬ ‫חצי‬ - ‫משותף‬ ‫זמן‬ ‫פסק‬ 23.2.16 ‫שלישי‬ ‫ביום‬ ‫יתקיימו‬ ‫הטיולים‬ :‫כלליים‬ ‫פרטים‬ ‫המקומות‬ ‫גמר‬ ‫עד‬ ‫או‬ 15.2.16 ‫שני‬ ‫יום‬ ‫ה‬‫להרשמ‬ ‫אחרון‬ ‫מועד‬ ‫ן‬‫המלו‬ ‫בלובי‬ 09:00 ‫התכנסות‬ ‫שעת‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ישרוטל‬ ‫למלון‬ ‫מתחת‬ ‫הראשי‬ ‫מהכביש‬ 09:10 ‫יציאה‬ ‫שעת‬ )‫(משוער‬ 14:30 ‫ה‬‫חזר‬ ‫שעת‬ ‫השומרוני‬ ‫בחאן‬ ‫פסיפסים‬ ‫ואוסף‬ ‫ג'ורג‬ ‫סנט‬ 1 ‫טיול‬ :‫קושי‬ ‫דרגת‬ ‫הליכה‬ ‫מסלול‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫(הקושי‬ ‫בינונית‬ .)'‫ג'ורג‬ ‫לסנט‬ ‫והחזרה‬ :‫חובה‬ ‫ציוד‬ ‫רצוי‬ ‫אישי‬ ‫מים‬ ‫בקבוק‬ ,‫נוחות‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬ .‫כובע‬ ‫מומלץ‬ ,‫גב‬ ‫בתיק‬ :‫לאדם‬ ‫מחיר‬ ‫ג'ורג‬ ‫סנט‬ - ‫לאתרים‬ ‫כניסה‬ ‫(כולל‬ ₪ 120 .)‫הטוב‬ ‫השומרוני‬ ‫וחאן‬ ‫ועניין‬ ‫לכת‬ ‫לאוהבי‬ ‫סיור‬ ‫נחל‬ ‫לכיוון‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫הצפוניים‬ ‫חופיו‬ ‫דרך‬ ‫נצא‬ .‫קלט‬ ‫ואדי‬ ‫הוא‬ ‫פרת‬ ‫נמשיך‬ ,‫הרומית‬ ‫והדרך‬ ‫יריחו‬ ‫מצפה‬ ‫את‬ ‫נעבור‬ ‫אורתודוכסי‬ ‫מנזר‬ - '‫ג'ורג‬ ‫סנט‬ ‫מנזר‬ ‫לכיוון‬ ‫התפרסם‬ ‫המנזר‬ .‫הלאורה‬ ‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המתנהל‬ ‫במערות‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫המתבודדים‬ ‫נזיריו‬ ‫בגלל‬ ‫גם‬ .‫ליריחו‬ ‫המים‬ ‫אמת‬ ‫את‬ ‫נעבור‬ ‫בדרך‬ .‫המנזר‬ ‫מעל‬ ‫דרכים‬ ‫חאן‬ - "‫הטוב‬ ‫"השומרוני‬ ‫לאתר‬ ‫נמשיך‬ ‫ארכיאולוגי‬ ‫כמוזיאון‬ ‫כיום‬ ‫המשמש‬ ‫עותומני‬ ‫פסיפסים‬ ‫עושר‬ ‫ובהם‬ ‫הביזנטית‬ ‫לתקופה‬ ‫בעיקר‬ ‫מהתקופה‬ ‫מרהיבים‬ ‫לעדה‬ ‫מוקדש‬ ‫במוזיאון‬ ‫האגפים‬ ‫אחד‬ .‫הביזנטית‬ .‫ומנהגיה‬ ‫קורותיה‬ ,‫השומרונית‬

13. 16 ‫מורשת‬ ‫סיפורי‬ ,‫ארץ‬ ‫דרך‬ ‫לאוהבי‬ ‫קליל‬ ‫טיול‬ .‫ונופיה‬ ‫במדריך‬ ‫מלווה‬ ‫תיירותי‬ ‫באוטובוס‬ ‫לדרך‬ ‫נצא‬ ‫לכיוון‬ ‫ונעפיל‬ ‫הערבה‬ ‫צומת‬ ‫לכיוון‬ ‫ישירות‬ ,‫איכותי‬ .‫בנגב‬ ‫הנבטיות‬ ‫הערים‬ 6-‫מ‬ ‫אחת‬ ,‫ממשית‬ ‫הצליחו‬ ‫למה‬ ,‫הנבטים‬ ‫היו‬ ‫מי‬ .‫הנבטים‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬ ‫הארכיאולוגי‬ ‫באתר‬ ‫מודרך‬ ‫סיור‬ ."‫"נעלמו‬ ‫ולאן‬ ‫ממשית‬ ‫נחל‬ ‫על‬ ‫ותצפית‬ ‫המרשים‬ ‫ימין‬ ‫מישור‬ ‫דרך‬ ‫נסיעה‬ - ‫עקרבים‬ ‫ומעלה‬ ‫נוף‬ ‫דרך‬ .‫עקרבים‬ ‫מעלה‬ ‫אל‬ ‫עקרבים‬ ‫ממעלה‬ ‫היפה‬ ‫לתצפית‬ ‫קליל‬ ‫רגלי‬ ‫טיול‬ .‫הירדן‬ ‫ועבר‬ ‫הערבה‬ ,‫ההר‬ ‫הור‬ ,‫צין‬ ‫נחל‬ ‫אל‬ ‫אל‬ ‫הרומי‬ ‫הכביש‬ ‫תווי‬ ‫על‬ ‫נמשיך‬ - ‫עקרבים‬ ‫מעלה‬ .‫המוצא‬ ‫לנקודת‬ ‫חזור‬ ‫הערבה‬ ‫כביש‬ ‫עקרבים‬ ‫ומעלה‬ ‫ממשית‬ - ‫חן‬ ‫נקודות‬ 3 ‫טיול‬ :‫קושי‬ ‫דרגת‬ .‫מאוד‬ ‫קלה‬ :‫חובה‬ ‫ציוד‬ .‫מים‬ ‫בקבוק‬ ,‫סגורות‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬ .‫מומלץ‬ ‫כובע‬ :‫לאדם‬ ‫מחיר‬ ₪ 120 ‫לממשית‬ ‫גמלים‬ ‫על‬ ‫ורכיבה‬ ‫תמר‬ ‫בנחל‬ ‫אתגר‬ 2 ‫טיול‬ :‫קושי‬ ‫דרגת‬ .‫בינונית‬ :‫חובה‬ ‫ציוד‬ ‫נעלי‬ ‫או‬ ‫(ספורט‬ ‫נוחות‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬ .‫מומלץ‬ ‫כובע‬ .‫מים‬ ‫בקבוק‬ ,)‫חובה‬ ‫הרים‬ :‫לאדם‬ ‫מחיר‬ .)‫גמלים‬ ‫טיול‬ ‫(כולל‬ ₪ 140 ‫גמלים‬ ‫על‬ ‫ורכיבה‬ ‫מאתגר‬ ‫מסלול‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫קשה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מאתגר‬ ‫מסלול‬ ‫הוא‬ ‫תמר‬ ‫בנחל‬ ‫טיול‬ .‫בינונית‬ ‫קושי‬ ‫דרגת‬ ,‫מידי‬ ‫סדום‬ ‫מרכס‬ ‫היורדים‬ ‫הנחלים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫תמר‬ ‫נחל‬ ‫קניוני‬ ‫ערוץ‬ ‫יצר‬ ‫התלול‬ ‫המורד‬ .‫המלח‬ ‫ים‬ ‫לבקעת‬ ‫ודרדרת‬ ‫יבשים‬ ‫במפלים‬ ‫המשולב‬ ‫הגיר‬ ‫בסלעי‬ ‫יפה‬ ‫משולבים‬ ‫הסיור‬ ‫במהלך‬ .)‫(בולדרים‬ ‫ענק‬ ‫סלעי‬ ‫של‬ ‫שווה‬ .‫וחבלים‬ ‫יתדות‬ ‫בעזרת‬ ‫ירידה‬ ,‫בסולמות‬ ‫ירידה‬ ‫דבשתי‬ ‫דו‬ ‫גמל‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫בטיול‬ ‫נסיים‬ .‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫(כולם‬ ‫ממשית‬ ‫נחל‬ ‫ועל‬ ‫ממשית‬ ‫על‬ ‫תצפית‬ ‫אל‬ .)‫רוכבים‬

14. 17 :‫כלליות‬ ‫הנחיות‬ .‫מראש‬ ‫והרשמה‬ ‫תשלום‬ ‫כנגד‬ ‫הינה‬ ‫לטיולים‬ ‫ההרשמה‬ .‫מינימאלי‬ ‫משתתפים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫בהרשמה‬ ‫מותנים‬ ‫הטיולים‬ ‫כל‬ .‫מקצועיים‬ ‫איכותיים‬ ‫דרך‬ ‫במורי‬ ‫ומלווים‬ ‫תיירותיים‬ ‫באוטובוסים‬ ‫ייערכו‬ ‫הטיולים‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ,‫בשטח‬ ‫לתנאים‬ ‫בהתאם‬ ‫ו/או‬ ,‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫במסלולים‬ ‫שינויים‬ ‫יתכנו‬ .‫פתוחים‬ ‫לאתרים‬ ‫בכפוף‬ ,‫המארגנים‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬ .‫הטיול‬ ‫במסלולי‬ ‫כמפורט‬ - ‫לטיולים‬ ‫ציוד‬ .‫לטיול‬ ‫ההרשמה‬ ‫בעת‬ ‫בכתב‬ ‫לדווח‬ ‫יש‬ ,‫בריאות‬ ‫בעיית‬ ‫וקיימת‬ ‫במידה‬ ‫בערבה‬ ‫ונופים‬ ‫חן‬ ‫נקודות‬ ‫על‬ ‫נחלוף‬ ,‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫הדרומיים‬ ‫חופיו‬ ‫לאורך‬ ‫לדרך‬ ‫נצא‬ .‫הערבה‬ ‫צפון‬ ‫לכיוון‬ ‫אמציה‬ ‫נחל‬ ‫נופי‬ ,‫מרתק‬ ‫מסלול‬ - ‫יהב‬ ‫עין‬ ‫ועד‬ ‫מעידן‬ ‫השלום‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫נסיעה‬ .‫ירדן‬ ‫לממלכת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שבין‬ ‫הגבול‬ ‫לאורך‬ ‫העובר‬ ‫המושבים‬ ‫של‬ ‫החקלאיים‬ ‫והשדות‬ ‫הערבה‬ ‫נחל‬ ‫את‬ ‫נחצה‬ .‫יהב‬ ‫ועין‬ ‫חצבה‬ ,‫עידן‬ ‫והרי‬ ‫הערבה‬ ‫נחל‬ ‫נופי‬ ‫לעבר‬ ‫הצופים‬ ‫נוף‬ ‫ממצפורי‬ ‫נהנה‬ ‫הערבה‬ ‫שדות‬ ‫את‬ ‫המרווים‬ ‫המים‬ ‫מאגרי‬ ‫ממראה‬ ,‫אדום‬ .‫הלשון‬ ‫חוואר‬ ‫סלעי‬ ‫של‬ ‫הציוריים‬ ‫בבתרונות‬ ‫ומסיורים‬ .‫בישראל‬ ‫החקלאי‬ ‫טק‬ ‫ההיי‬ ‫בתחום‬ ‫מו"פ‬ ‫חוקר‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫הניסיונות‬ ‫בתחנות‬ ‫מתבצעת‬ ,‫והפיתוח‬ ‫המחקר‬ ‫פעילות‬ ‫התחנות/המשקים‬ ‫באחד‬ ‫נבקר‬ .‫חקלאים‬ ‫ובמשקי‬ ‫בערבה‬ !‫מרתק‬ .‫במחקר‬ ‫המשתתפים‬ ‫אך‬ ‫לאילת‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫כמעט‬ ‫האזור‬ ‫בלב‬ - ‫הנעלם‬ ‫האגם‬ ‫אגם‬ ‫ובו‬ ‫ציורי‬ ‫מדבר‬ ‫נווה‬ ‫קיים‬ ,‫בדרך‬ ‫הנוסעים‬ ‫מעיני‬ ‫ניסתר‬ ‫ירוקה‬ ‫פינה‬ ,‫וויבה‬ ‫עין‬ - ‫מינרלים‬ ‫טרמו‬ ‫מעיין‬ ‫מי‬ ‫הם‬ ‫שמימיו‬ ‫פסלים‬ ‫שביל‬ :‫הכותרת‬ ‫וגולת‬ ‫מטופח‬ ‫מים‬ ‫מקווה‬ ,‫וקסומה‬ !‫ביקור‬ ‫שווה‬ .‫מהערבה‬ ‫אומנים‬ ‫של‬ ‫יצירות‬ ‫עם‬ ‫יפיפה‬ ‫הנעלם‬ ‫והאגם‬ ‫השלום‬ ‫דרך‬ 4 ‫טיול‬ :‫קושי‬ ‫דרגת‬ .‫מאוד‬ ‫קלה‬ :‫חובה‬ ‫ציוד‬ .‫מים‬ ‫בקבוק‬ ,‫נוחות‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬ :‫לאדם‬ ‫מחיר‬ ₪ 120

15. 18 07:45-07:00 - '‫ד‬ | '‫ב‬ ‫יום‬ ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫נפגשים‬ - ‫מודרכת‬ ‫בוקר‬ ‫הליכת‬ 07:45-07:00 - '‫ג‬ ‫יום‬ ‫הלובי‬ ‫במדשאות‬ ‫נפגשים‬ - ‫טאי-צ'י‬ ‫ערב‬ ‫בלוח‬ ‫פרטים‬ - ‫המלון‬ ‫בלובי‬ ‫אורח‬ ‫אומן‬ .‫המודעות‬ ‫אוכל‬ ‫חדר‬ ‫מסעדות‬ .21:00 - 18:30 ‫השעות‬ ‫בין‬ ‫פתוח‬ ‫לארוחה‬ ‫לאדם‬ ₪ 87 ‫בסך‬ ‫תוספת‬ - ‫האוס‬ '‫ראנצ‬ .)‫פנסיון‬ ‫חצי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫(ללנים‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫דלפק‬ :‫להזמנות‬ .‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ,18:00 - 15:00 ‫השעות‬ ‫בין‬ ,‫חלבי‬ ‫תפריט‬ - ‫לובי‬ .24:00 - 10:00 ‫השעות‬ ‫בין‬ ‫פתוח‬ )12:00 ‫מהשעה‬ ‫החל‬ ‫(ארוחות‬ ‫קל‬ ‫בשרי‬ ‫תפריט‬ - ‫בבריכה‬ ‫אאוט‬ ‫צ'יל‬ .)‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫(פתוח‬ ‫הלובי‬ ‫ממחירון‬ 15% ‫של‬ ‫הנחה‬ ‫תינתן‬ ‫בצהריים‬ .‫והבריכה‬ ‫ספא‬ .‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הינה‬ ‫לספא‬ ‫הכניסה‬ ,‫מחוממת‬ ‫מקורה‬ ‫מלח‬ ‫מי‬ ‫בריכת‬ :‫כולל‬ ‫הספא‬ .‫ורטובה‬ ‫יבשה‬ ‫סאונה‬ ,‫כושר‬ ‫חדר‬ ,‫ג'קוזי‬ .‫הציבור‬ ‫לכלל‬ - 19:00 - 08:00 ‫פתיחה‬ ‫שעות‬ ‫מי‬ ‫לבריכת‬ ‫מיוחדות‬ ‫פתיחה‬ ‫שעות‬ ‫הדתי‬ ‫לציבור‬ :‫המלח‬ ;‫בלבד‬ ‫לנשים‬ 08:00 - 07:00 .‫בלבד‬ ‫לגברים‬ 20:00 - 19:00 15% ‫של‬ ‫מהנחה‬ ‫יהנו‬ ‫הכנס‬ ‫אורחי‬ - ‫טיפולים‬ .‫השהייה‬ ‫במהלך‬ ,‫מהמחירון‬ .08-6689667/8 :'‫טל‬ ,‫מראש‬ ‫להזמנות‬ ‫פעילויות‬ - ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ישרוטל‬ ‫מלון‬ ‫בריכות‬ 2 ‫בעלת‬ ,‫חיצונית‬ ‫מתוקים‬ ‫מים‬ ‫בריכת‬ ‫במלון‬ .260 -‫ל‬ ‫מחומם‬ ‫אחד‬ ‫מפלס‬ .‫מפלסים‬ .‫מחוממת‬ ‫לא‬ ‫ילדים‬ ‫בריכת‬ ‫וקיימות‬ ‫ים‬ ‫חוף‬ .‫וכסאות‬ ‫שיזוף‬ ‫מיטות‬ ‫וקיימות‬ ‫גישה‬ ‫קיימת‬ .‫בחינם‬ ‫בחוף‬ ‫קיימות‬ - ‫מגבות‬ ‫בין‬ ‫האורחים‬ ‫לשירות‬ ‫יעמדו‬ ‫וחזור‬ ‫לחוף‬ ‫הסעות‬ .15:30 - 08:00 ‫השעות‬ ‫ילדים‬ ‫מועדון‬ ‫בגיל‬ ‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫פינות‬ ‫כולל‬ ‫הילדים‬ ‫מועדון‬ .‫יצירה‬ ‫פינות‬ ,‫הרך‬ .‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫כולל‬ ‫המועדון‬ .18:00 - 10:00 ‫השעות‬ ‫בין‬ ‫פתוח‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ 1- ‫בקומה‬ ‫ממוקם‬ .‫המודעות‬ ‫לוח‬ ‫ע"ג‬ ‫יפורסמו‬ ‫התפילות‬ ‫זמני‬ ‫נוספים‬ ‫שירותים‬ ‫לרשות‬ ,‫חדר‬ ‫בכל‬ ‫קיים‬ ‫חשמלי‬ ‫קומקום‬ .‫האורחים‬ .‫במלון‬ ‫ג'יגה‬ 1 ‫במהירות‬ ‫חינם‬ ‫אלחוטי‬ ‫אינטרנט‬ 10% ‫של‬ ‫הנחה‬ ‫תינתן‬ - ‫השמש‬ ‫חוג‬ ‫חברי‬ .‫ומשקאות‬ ‫במזון‬ ‫האקסטרות‬ ‫על‬

16. 19 ‫חדרים‬ ‫סוגי‬ ‫פירוט‬ ‫סוגי‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫והסבר‬ ‫פירוט‬ ‫מצ"ב‬ ,‫לנוחותכם‬ ‫יעמדו‬ ‫אשר‬ ,"‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫החדרים‬ .‫הכנס‬ ‫אורחי‬ ‫לרשות‬ ‫קלאסיים‬ ,‫מרווחים‬ ,‫מפוארים‬ ‫הינם‬ ‫החדרים‬ ‫כל‬ .‫וצבעיהם‬ ‫עיצוביהם‬ ‫מבחינת‬ .‫בלבד‬ ‫באחריותו‬ ‫והינו‬ ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫ע"י‬ ‫נמסר‬ ‫הפירוט‬ ‫סטנדרט‬ ‫חדר‬ ‫הנפתחת‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינת‬ ‫זוגית‬ ‫מיטה‬ ‫הכולל‬ ‫חדר‬ .‫לספה‬ .‫ואמבטיה‬ ‫קפה‬ ‫ערכת‬ ,‫כספת‬ ,‫מרפסת‬ ‫כולל‬ ‫החדר‬ .)‫מבוגרים‬ 3 ‫עד‬ ‫של‬ ‫לאירוח‬ ‫(מתאים‬ ‫מואב‬ ‫חדר‬ ‫זוגית‬ ‫מיטה‬ ,‫יוקרתי‬ ‫ריהוט‬ ‫הכולל‬ ,‫לים‬ ‫נוף‬ ‫עם‬ ‫חדר‬ ‫מיני‬ ,‫כספת‬ ,‫מרפסת‬ ‫כולל‬ ‫החדר‬ .‫ישיבה‬ ‫ופינת‬ ‫קומות‬ ‫אורחי‬ .‫שיער‬ ‫ומייבש‬ ‫קפה‬ ‫ערכת‬ ,)‫(ריק‬ ‫בר‬ ‫הממוקם‬ ,‫מואב‬ ‫לטרקלין‬ ‫לכניסה‬ ‫זכאים‬ ‫מואב‬ ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫פנוראמי‬ ‫נוף‬ ‫נשקף‬ ‫וממנו‬ 8-‫ה‬ ‫בקומה‬ ‫קריאה‬ ‫פינות‬ ‫לאורחיו‬ ‫מציע‬ ‫הטרקלין‬ .‫מואב‬ ‫והרי‬ ‫גלישה‬ ‫וכן‬ ‫וקרה‬ ‫חמה‬ ‫ושתייה‬ ‫קל‬ ‫כיבוד‬ ,‫אינטימיות‬ ‫ספרים‬ ‫ספריית‬ ,‫יומי‬ ‫עיתון‬ ,‫באינטרנט‬ ‫חופשית‬ .)‫בלבד‬ ‫למבוגרים‬ ‫לטרקלין‬ ‫(הכניסה‬ DVD ‫וסרטי‬ .)‫זוג‬ ‫של‬ ‫לאירוח‬ ‫(מתאים‬ ‫סטודיו‬ ‫חדר‬ ‫כולל‬ ‫החדר‬ .‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫ללא‬ ‫חדר‬ ,‫נוספת‬ ‫למיטה‬ ‫נפתחת‬ ‫זוגית‬ ‫וספה‬ ‫זוגית‬ ‫מיטה‬ .‫לשניים‬ ‫קפה‬ ‫וערכת‬ ‫כספת‬ ,‫מרפסת‬ .)‫תינוק‬ / ‫ילד‬ + ‫מבוגרים‬ 3 ‫של‬ ‫לאירוח‬ ‫(מתאים‬ ‫משפחה‬ ‫חדר‬ ‫דלת‬ ,‫וטלוויזיה‬ ‫זוגית‬ ‫מיטה‬ ‫הכולל‬ ‫הורים‬ ‫חדר‬ .‫משותפים‬ ‫ושירותים‬ ‫אמבטיה‬ ‫חדר‬ ,‫הפרדה‬ ,‫לשתיים‬ ‫הנפתחת‬ ‫גדולה‬ ‫ספה‬ ‫עם‬ ‫סלון‬ ,‫בנוסף‬ .‫ישיבה‬ ‫ופינת‬ ‫טלוויזיה‬ 3 ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ 2 + ‫זוג‬ ‫של‬ ‫לאירוח‬ ‫(מתאים‬ .)‫מבוגרים‬ ‫סוויטה‬ ‫הריהוט‬ .‫לסלון‬ ‫השינה‬ ‫חדר‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫עם‬ ‫חדר‬ ‫זוגית‬ ‫מיטה‬ ‫כולל‬ ‫החדר‬ .‫גבוהה‬ ‫וברמה‬ ‫יוקרתי‬ .‫ישיבה‬ ‫פינת‬ + ‫סלון‬ ,‫הורים‬ ‫בחדר‬ .‫לול‬ / ‫מיטה‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ ‫מרפסת‬ ,‫ואמבטיה‬ ‫מקלחת‬ ,LCD ‫מסכי‬ 2 ‫בחדר‬ ,‫שיזוף‬ ‫מיטות‬ ‫עם‬ ‫גדולה‬ ‫שיזוף‬ ‫ומרפסת‬ ‫קטנה‬ ,‫בר‬ ‫מיני‬ ,‫כספת‬ ‫בחדר‬ .‫וג'אקוזי‬ ‫חדיש‬ ‫גן‬ ‫ריהוט‬ .‫שיער‬ ‫ומייבש‬ ‫קפה‬ ‫ערכת‬ ‫מואב‬ ‫לטרקלין‬ ‫לכניסה‬ ‫זכאים‬ ‫הסוויטות‬ ‫אורחי‬ .)‫מואב‬ ‫בחדר‬ ‫פירוט‬ ‫(ראה‬ ‫מבוגרים‬ 3 ‫או‬ ,‫ותינוק‬ ‫ילד‬ + ‫זוג‬ ‫של‬ ‫לאירוח‬ ‫(מתאים‬ .)‫תינוק‬ +

17. 20 "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫"ישרוטל‬ ‫במלון‬ ‫אירוח‬ ‫מחירי‬ )‫ימים‬ 5( ‫לילות‬ ‫לארבעה‬ ,‫תוספות‬ / ‫פנסיון‬ ‫חצי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לינה‬ ‫ט.ל.ח‬ - )‫מע"מ‬ ‫(כולל‬ 25.2.16 ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫ועד‬ 21.2.16 ‫ראשון‬ ‫מיום‬ ‫חדר‬ ‫סטנדרט‬ ‫החדר‬ ‫הרכב‬ ‫לזוג‬ ‫חדר‬3,711₪‫מבוגרים‬ 3 ‫עד‬ ‫ליחיד‬ ‫חדר‬3,230₪ ‫בחדר‬ ‫שלישי‬ ‫מבוגר‬1,468₪ )12-2( ‫הורים‬ ‫בחדר‬ ‫ילד‬828₪ )12-2( ‫נפרד‬ ‫בחדר‬ ‫ילדים‬ 22,590₪ )2-0( ‫תינוק‬140₪ ‫מואב‬ ‫לחדר‬ ‫תוספת‬908₪‫יחיד‬ / ‫זוג‬ ‫סטודיו‬ ‫לחדר‬ ‫תוספת‬772₪‫ילד/תינוק‬ + ‫מבוגרים‬ 3 ‫ג'וניור‬ - ‫משפחה‬ ‫לחדר‬ ‫תוספת‬1,278₪‫מבוגרים‬ 3 ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ 2 + ‫זוג‬ ‫לסוויטה‬ ‫תוספת‬2,527₪‫מבוגרים‬ 3 ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫ותינוק‬ ‫ילד‬ + ‫זוג‬ ‫כשר‬ ‫גלאט‬ - ‫ערב‬ ‫ארוחת‬0₪ .‫ההזמנות‬ ‫מרכז‬ ‫מול‬ ‫ישירות‬ ,‫מראש‬ ‫הזמנות‬ .‫עיקרית‬ ‫מנה‬ ‫כולל‬ ‫האוכל‬ ‫חדר‬ ‫של‬ ‫מהמזנון‬ ‫וקינוחים‬ ‫ראשונות‬ ‫מנות‬

18. 21 )‫(ט.ל.ח‬ ‫הרשמה‬ ‫דמי‬ .‫להלן‬ ‫בטבלה‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ‫לכנס‬ ‫ההרשמה‬ ‫בדמי‬ ‫חייבים‬ ‫נלווים‬ ‫זוג‬ ‫בני/בנות‬ .‫ונלווה‬ ‫משתתף‬ ‫דמי‬ ‫ישלמו‬ )‫נפרדים‬ ‫(בחדרים‬ ‫ראשונה‬ ‫מדרגה‬ ‫בקרבה‬ ‫נוספים‬ ‫מבוגרים‬ ‫נלווים‬ )‫(ט.ל.ח‬ ‫הסעים‬ ‫לכיוון‬ ‫ש"ח‬ 65 ‫ובחזרה‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ - ‫ת"א‬ )‫(ט.ל.ח‬ 23.2.16 - ‫טיולים‬ - 1 ‫טיול‬ ‫ש"ח‬ 120 - ‫ג‬‫ג'ור‬ ‫סנט‬ - 2 ‫טיול‬ ‫ש"ח‬ 140 - ‫ר‬‫תמ‬ ‫נחל‬ - 3 ‫טיול‬ ‫ש"ח‬ 120 - ‫ם‬‫עקרבי‬ ‫ומעלה‬ ‫ממשית‬ - ‫חן‬ ‫נקודת‬ - 4 ‫טיול‬ ‫ש"ח‬ 120 - ‫ם‬‫הנעל‬ ‫והאגם‬ ‫השלום‬ ‫דרך‬ :‫כוללים‬ ‫לכנס‬ ‫הרשמה‬ ‫דמי‬ ‫בהרצאות‬ ‫השתתפות‬ ‫משתתף‬ ‫תיק‬ ‫קבלת‬ ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ ‫אירועי‬ ‫האמנותיים‬ ‫במופעים‬ ‫השתתפות‬ ‫הכנס‬ ‫במסגרת‬ ‫המוצעות‬ ‫והפעילויות‬ ‫ש"ח‬ 650 ‫ה‬‫לשכ‬ ‫חבר‬ ‫משתתף‬ ‫ש"ח‬ 520 *‫צעיר‬ ‫משתתף‬ ‫ש"ח‬ 325 **‫פנסיונר‬ ‫משתתף‬ ‫לינה‬ ‫סידור‬ ‫הזמין‬ ‫שלא‬ ‫משתתף‬ ‫ש"ח‬ 900 ‫ה‬‫הלשכ‬ ‫באמצעות‬ ‫ש"ח‬ 1,250 ‫ה‬‫לשכ‬ ‫חבר‬ ‫שאינו‬ ‫רו"ח‬ ‫משתתף‬ ‫ש"ח‬ 300 ‫ה‬‫לשכ‬ ‫לחבר‬ ‫נלווה‬ ‫ש"ח‬ 240 ‫ר‬‫צעי‬ ‫למשתתף‬ ‫נלווה‬ ‫ש"ח‬ 150 ‫לפנסיונר‬ ‫נלווה‬ ‫לינה‬ ‫סידור‬ ‫הזמין‬ ‫שלא‬ ‫נלווה‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫ה‬‫הלשכ‬ ‫באמצעות‬ ‫רו"ח‬ ‫למשתתף‬ ‫נלווה‬ ‫ש"ח‬ 550 ‫ה‬‫לשכ‬ ‫חבר‬ ‫שאינו‬ ‫בראשית‬ ‫לשכה‬ ‫חבר‬ ‫הינו‬ ‫צעיר‬ ‫משתתף‬ * .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בחמש‬ ‫רשיונו‬ ‫שקיבל‬ ,‫דרכו‬ .‫כפנסיונר‬ ‫בלשכה‬ ‫המסווג‬ ‫חבר‬ ‫הינו‬ ‫פנסיונר‬ **

19. 22 ‫לרישום‬ ‫כלליות‬ ‫הנחיות‬ .2016 ‫בפברואר‬ 25-21 ,‫ראשון-חמישי‬ ‫בימים‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ • .‫הכנס‬ ‫מימי‬ ‫לחלק‬ ‫להירשם‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ - ‫לילות‬ 4 - ‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫הוא‬ ‫הרישום‬ • .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫להירשם‬ ‫מומלץ‬ ‫לפיכך‬ ,‫המלון‬ ‫בבית‬ ‫החדרים‬ '‫מס‬ ‫וכן‬ ‫מראש‬ ‫הוגבל‬ ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ '‫מס‬ • .‫המלון‬ ‫בית‬ ‫ע"י‬ ‫תעשה‬ ‫החדרים‬ ‫ושיבוץ‬ ‫ההרשמה‬ • ‫התשלום‬ ‫ובצירוף‬ ‫לחוברת‬ ‫המצורף‬ ‫הרישום‬ ‫טופס‬ ‫מילוי‬ ‫באמצעות‬ ‫בלבד‬ ‫בכתב‬ ‫תתבצע‬ ‫לכנס‬ ‫ההרשמה‬ • .03-5116665 ‫בפקס‬ ‫או‬ 61292 ‫מיקוד‬ ,‫ת"א‬ 29281 .‫ת.ד‬ ,"‫בישראל‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫"לשכת‬ ‫אל‬ ‫והעברתו‬ .‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬ ‫המחאות‬ ‫באמצעות‬ ‫לשלם‬ ‫ניתן‬ .‫חדד‬ ‫ציפי‬ '‫לגב‬ 03-5116634 :'‫טל‬ - ‫הלשכה‬ ‫למזכירות‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫לפרטים‬ ,‫ישרוטל‬ ‫של‬ ‫ההזמנות‬ ‫מחלקת‬ ‫מול‬ ‫ישירות‬ ‫תעשה‬ ‫המלון‬ ‫לבית‬ ‫ההרשמה‬ • .‫תשלום‬ ‫אמצעי‬ ‫ובצירוף‬ ‫לחוברת‬ ‫המצ"ב‬ ‫ההרשמה‬ ‫טופס‬ ‫באמצעות‬ ,17:00-08:30 ‫השעות‬ ‫בין‬ ,'‫א'-ה‬ ‫בימים‬ .08-6362056 :‫פקס‬ ,‫דיין‬ ‫ליאור‬ ‫לגברת‬ 08-6387810 :'‫בטל‬ ‫להזמנות‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫לפרטים‬ .‫לכנס‬ )‫השתתפות‬ ‫(דמי‬ ‫רישום‬ ‫דמי‬ ‫ללא‬ ‫המלון‬ ‫לבית‬ ‫להירשם‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫ההזמנות‬ ‫במחלקת‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫פרטים‬ .20.2.16 ‫הכנס‬ ‫שלפני‬ ‫לשבת‬ ‫מיוחדים‬ ‫מחירים‬ ‫יינתנו‬ ‫הכנס‬ ‫לאורחי‬ .‫במלון‬ ‫לרישום‬ ‫ובהתאם‬ ‫ההרשמה‬ ‫בטופס‬ ‫כמפורט‬ ,‫לכנס‬ ‫הרשמה‬ ‫בדמי‬ ‫חייבים‬ ‫נלווים‬ ‫זוג‬ ‫בני/בנות‬ • .‫ונלווה‬ ‫משתתף‬ ‫דמי‬ ‫ישלמו‬ - )‫נפרדים‬ ‫(בחדרים‬ ‫ראשונה‬ ‫מדרגה‬ ‫בקרבה‬ ,‫נוספים‬ ‫מבוגרים‬ ‫נלווים‬ .‫בלבד‬ ‫כרטיסים‬ ‫כנגד‬ ‫תתאפשר‬ ‫הכנס‬ ‫לאירועי‬ ‫הכניסה‬ • .‫הערב‬ ‫ולמופעי‬ ‫הנלווים‬ ‫למופעי‬ ‫ותינוקות‬ ‫ילדים‬ ‫כניסת‬ ‫תתאפשר‬ ‫לא‬ )‫(ט.ל.ח‬ ‫באוטובוס‬ ‫נסיעה‬ ‫הסדרי‬ ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫הלוך‬ ."‫"אל-על‬ ‫מסוף‬ ‫ליד‬ - "‫צפון‬ ‫"רכבת‬ ‫מתחנת‬ ,‫בבוקר‬ 09:30 ‫בשעה‬ 21.2.16 ‫ראשון‬ ‫ביום‬ - ‫מתל-אביב‬ ‫המלח‬ ‫מים‬ ‫חזור‬ .‫המלון‬ ‫בית‬ ‫מפתח‬ 12:00 ‫בשעה‬ 25.2.16 ‫חמישי‬ ‫ביום‬ ‫לתל-אביב‬ ‫המלח‬ ‫מים‬ .‫ההסעה‬ ‫תבוטל‬ ,‫איש‬ 30-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫וירשמו‬ ‫במידה‬ ,‫איש‬ 30 ‫במינימום‬ ‫מותנית‬ ‫ההסעה‬ * ‫וביטולים‬ ‫שינויים‬ :‫כדלקמן‬ ‫בלבד‬ ‫בכתב‬ ‫בהודעה‬ ‫יתקבלו‬ ‫שינוי‬ ‫ו/או‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫הודעות‬ .03-5116665 :‫בפקס‬ ,"‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫ל"לשכת‬ ‫טיולים‬ / ‫הסעים‬ / ‫הרשמה‬ ‫דמי‬ ‫ביטול‬ .08-6362056 :‫בפקס‬ ‫הזמנות‬ ‫למחלקת‬ ‫לינות‬ ‫ביטול‬ .‫הרישום‬ ‫במוקד‬ ‫השינוי‬ ‫ו/או‬ ‫הביטול‬ ‫קבלת‬ ‫לוודא‬ ‫הנרשם‬ ‫באחריות‬ ‫הצרכן‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ביטולים‬ :‫הצרכן‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫יחול‬ ,‫רישום/הסעים/טיולים‬ ‫לינות/דמי‬ ‫של‬ ‫ביטולים‬ ‫בגין‬ ‫ממחיר‬ 5% ‫בשיעור‬ ‫מופחתים‬ ‫ביטול‬ ‫דמי‬ ‫יחולו‬ ,‫ההזמנה‬ ‫מיום‬ ‫שבועיים‬ ‫העסקה‬ ‫בביטול‬ • .‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫ש"ח‬ 100 ‫או‬ ‫העסקה‬ .‫בלבד‬ ,‫הכנס‬ ‫תחילת‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ,‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫שבוע‬ ‫עד‬ ‫תקפים‬ ‫הביטול‬ ‫דמי‬ •

Add a comment

Related pages

כנס החורף של לשכת רואי החשבון

לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת ... ממוקמים במלון ישרוטל ים המלח. כנס החורף ...
Read more

לשכת רואי חשבון - כנסים

2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ...
Read more

לשכת רואי חשבון בישראל

אתר לשכת רואי החשבון בישראל כולל מידע רב ... ידיד הבא בחשבון עמיחי ... כנס ים המלח ...
Read more

לשכת רו"ח- חשבי שכר‎

‎לשכת רואי חשבון ... לשכת רואי החשבון בישראל. ... הכנס יערך במלון "ישרוטל ים המלח ...
Read more

כנסים בים המלח | מלונות בים המלח

* כנס ים המלח של לשכת רואי חשבון בישראל * כנס ים המלח ... קחו בחשבון, שארגון של כנס בים ...
Read more

לשכת רואי חשבון בישראל

... ים המלח ואילת ... על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ... בחשבון סיכונים ...
Read more

לשכת רואי חשבון בישראל כנס ים ...

3/25/04: לשכת רואי חשבון בישראל כנס ים המלח 2004. ... לשכת רואי חשבון בישראל כנס ים המלח 2004.
Read more

רעיה קידר, משרד רואי חשבון‎

... לשכת רואי חשבון בישראל ... כנס החורף- ים המלח ... ים המלח של לשכת רואי ...
Read more