รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

50 %
50 %
Information about รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Health & Medicine

Published on March 5, 2014

Author: dmslibrary1

Source: slideshare.net

Description

การวิจัยเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในบ้านลุมพุก ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 53 คน

Add a comment

Related presentations

Related pages

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
Read more

รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...

... การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล ...
Read more

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว - GotoKnow

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว,การดูแลผู้สูงอายุ ,Long Term Care, LTC
Read more

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วน ...

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ ...
Read more

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | Resource Center ศูนย์บริการ ...

... วิจัย การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
Read more

A Pattern of health promoting among elderly people in Ban ...

การวิจัยเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใน ...
Read more

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย แบบครบวงจร

... การ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบ ...
Read more

ชื่อเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน ...

... เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
Read more

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ...

... ฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
Read more