วิธีการแทรกแผนภูมิ

60 %
40 %
Information about วิธีการแทรกแผนภูมิ

Published on March 16, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

วิธีการแทรกแผนภูมิ 1. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 2. คลิกเลือก แผนภูมิ (Chart) 3. เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ 5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

6. แผนภูมิก็จะแสดงขึ้นมา นาย พิทยุตม์ วรรณะ ม.5/3 เลขที่ 10

Add a comment

Related pages

การแทรก แก้ไข และปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน ...
Read more

ห้องคอมครูโย: การแทรกแผนภูมิใน Word 2010

วิธีการแทรกแผนภูมิ. 1. คลิกแท็บ ...
Read more

อนุทิน05 - teerapongtownnor - sites.google.com

- ได้รู้จักวิธีการแทรกแผนภูมิใน PowerPoint - ...
Read more

ใบงานที่ 8 การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010

วิธีการแทรกแผนภูมิ 1. คลิกแท็บ แทรก (Insert) 2. คลิกเลือก ...
Read more

เพิ่มแผนภูมิเข้ากับงานนำเสนอ - PowerPoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทรกแผนภูมิ Excel ...
Read more

ห้องคอมครูโย: กุมภาพันธ์ 2012

การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010
Read more

สร้างแผ่นพับ 3 ตอน ด้วย microsoft word

Published on March 16, 2014. Author: Songsak1. Source: slideshare.net. Content. http://suphamarn.blogspot.com/2010/09/3- microsoft-word.html
Read more

วิธีการใช้งาน 3 d effects จาก shapes

วิธีการใช้งาน 3D Effects จาก Shapes 1. คลิกเลือกเมนู แทรก (Inserts) 2. คลิก ...
Read more