Магията на Българското средновековие.Креативна класна стая

50 %
50 %
Information about Магията на Българското средновековие.Креативна класна стая
Education

Published on March 16, 2014

Author: radanova06

Source: authorstream.com

МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ОБОБЩЕНИЕ: МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ОБОБЩЕНИЕ Международна конференция „Образователни политики в 21.век“ 12-14.03.2014 г. Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, гр.София За обобщение на знанията върху раздел Българско средновековие се изготвят:: За обобщение на знанията върху раздел Българско средновековие се изготвят: Зала „Траки“ във виртуален музей в www.artsteps.com / ; Работен лист с афоризми на Сократ , Плутарх, Аристотел ; Тривия за владетелите в www.blubbr.tv/ ; Аркадна игра за датите от Българското средновековие; Презентация с Mouse Mischief за събития от Средновековието ; Работа с историческа карта; Кръстословица с новите понятия от раздела ; Линия на времето с QR Codes ; Класната стая е обезпечена с:: Класната стая е обезпечена с: Интернет; Мишка за всеки ученик; Мултимедия; Таблет или смартфон за всеки ученик; Зала „Траки“ - галерия, създадена във виртуално 3D пространство, с възможност за вграждане в сайт. : Зала „Траки“ - галерия, създадена във виртуално 3 D пространство , с възможност за вграждане в сайт. Траки: гробници; могили; съкровища; вярвания; Орфей; Перперикон; Тривия - с възможност за вграждане в сайт; : Тривия - с възможност за вграждане в сайт; Върху откъс от исторически филм се задава въпрос. Избира се отговор от 4 възможни. Време за един отговор – 1 минута. При затруднение, ученикът се възползва от опцията 50 /50. PowerPoint Presentation: Аркадна игра в http://www.classtools.net / с възможност за вграждане в сайт или блог. Удачни са въпроси за датите, които се изучават в 4.клас. Времетраене на 1 игра – 60 секунди. Следващото ниво на играта е със същото съдържание, но е по-динамично. Необходим е отличен подбор на въпросите поради ограничението от 1 минута на ниво . PowerPoint Presentation: Презентация с Mouse Mischief -един компютър, много мишки. Всеки ученик разполага с мишка и е активен участник в часа. Основната тежест в презентацията е върху значимите събития от Средновековието. PowerPoint Presentation: Линия на времето. QR Codes. Изработват се и се принтират кодове за всеки ученик и за класа, като закодираните текстове са събития от Българското средновековие и могат да се подреждат върху линия на времето. PowerPoint Presentation: Кръстословица - изработва се в http:// www.theteacherscorner.net / . Съдържание на кръстословицата-новите понятия в раздела. Изработване на макети на български забележителности. Посещение на изложба на макети „Културното наследство на България“ в НДК. PowerPoint Presentation: Целият образователен ресурс е в http://mariageorgieva.weebly.com / Благодаря за вниманието!

Add a comment

Related presentations