ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

38 %
63 %
Information about ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Spiritual-Inspirational

Published on July 27, 2009

Author: enasourgelo

Source: authorstream.com

?? ???? T?????? ??? ??S??? : ?? ???? T?????? ??? ??S??? ??t????e ap? µ?a ?µ?da µa??t???a ??????? µ?a ??sta µe a?t? p???at? t? ???µ? t??? ?ta? ta s?µe????«?pt? ?a?µata t?? ??sµ??». ?a?’ ?t??p???a? ??p??e? d?af???e?,?? pe??ss?te?e? ???µe? af????sa? ta pa?a??t?: : ??t????e ap? µ?a ?µ?da µa??t???a ??????? µ?a ??sta µe a?t? p???at? t? ???µ? t??? ?ta? ta s?µe????«?pt? ?a?µata t?? ??sµ??». ?a?’ ?t??p???a? ??p??e? d?af???e?,?? pe??ss?te?e? ???µe? af????sa? ta pa?a??t?: 1. ?? ???aµ?de? t?? ????pt??2. ?? Taj Mahal3. ?? Grand Canyon4. ?? ?a???? t?? ?a?aµ? 5. ?? Empire State Building 6. ? ?as????? t?? ??. ??t???7. ?? S????? ?e???? : 1. ?? ???aµ?de? t?? ????pt??2. ?? Taj Mahal3. ?? Grand Canyon4. ?? ?a???? t?? ?a?aµ? 5. ?? Empire State Building 6. ? ?as????? t?? ??. ??t???7. ?? S????? ?e???? ??? µ??e?a? ta ??apt?, ? d?s?a???p??se?e ?t? µ?a µa??t??a de? e??ete?e??se? a??µ? t? ?????µ?. : ??? µ??e?a? ta ??apt?, ? d?s?a???p??se?e ?t? µ?a µa??t??a de? e??ete?e??se? a??µ? t? ?????µ?. ?? ??t?se ???p?? a? e??e ??p???p??ß??µa µe t? ??sta t??.?? ????ts? ap??t?se «?a?, ??? ???? p??ß??µa. ?e? µp??? e????a ?a ap?fas?s?, ??at? e??a? t?sa p????…» : ?? ??t?se ???p?? a? e??e ??p???p??ß??µa µe t? ??sta t??.?? ????ts? ap??t?se «?a?, ??? ???? p??ß??µa. ?e? µp??? e????a ?a ap?fas?s?, ??at? e??a? t?sa p????…» ? d?s?a??? e?pe, «?e? µa? ???p?? t? ??e?? ????e?,??a ?a d??µe a? µp????µe?a se ß????s??µe». : ? d?s?a??? e?pe, «?e? µa? ???p?? t? ??e?? ????e?,??a ?a d??µe a? µp????µe?a se ß????s??µe». ?? ????ts? st?? a??? d?stase,µa µet? d??ßase: ??ste?? ?t? ta ?pt? Ta?µata t?? ??sµ?? e??a?… : ?? ????ts? st?? a??? d?stase,µa µet? d??ßase: ??ste?? ?t? ta ?pt? Ta?µata t?? ??sµ?? e??a?… Slide 8: 1. ?a ß??pe??... Slide 9: 2. ?a a????... Slide 10: 3. ?a a????e??... Slide 11: 4. ?a ?e?esa?... Slide 12: 5. ?a a?s???esa?... Slide 13: 6. ?a ?e???... Slide 14: 7. ?a? ?a a?ap??. ? ?s???a st?? a????sa ?ta? t?t??ap?? ?a ?????e? ?a? µ?a ?a?f?tsa a? ?pefte.?a p???µata p?? pa?aß??p??µe sa? ap???a? s?????sµ??a ?a? p?? ta pa?????µe??a ded?µ??a, e??a? p?a?µat??? t?s?e?p???t??? ?a? ???a ?a?µasµ??! : ? ?s???a st?? a????sa ?ta? t?t??ap?? ?a ?????e? ?a? µ?a ?a?f?tsa a? ?pefte.?a p???µata p?? pa?aß??p??µe sa? ap???a? s?????sµ??a ?a? p?? ta pa?????µe??a ded?µ??a, e??a? p?a?µat??? t?s?e?p???t??? ?a? ???a ?a?µasµ??! ??a µ???? ?pe???µ?s?: : ??a µ???? ?pe???µ?s?: ?a p?? p???t?µa p???µata st? ???de? µp??e?? ?a ta ?t?se?? µe t? ????,??te ?a ta a????se??. ??? e?sa? t?s? apas????µ?????ste ?a µ?? t? ste??e?? a?t? se ??p???? ???? : ?a p?? p???t?µa p???µata st? ???de? µp??e?? ?a ta ?t?se?? µe t? ????,??te ?a ta a????se??. ??? e?sa? t?s? apas????µ?????ste ?a µ?? t? ste??e?? a?t? se ??p???? ????

Add a comment

Related presentations

Related pages

Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου ...

Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου (ή τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου) είναι σημαντικά ...
Read more

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου ...

Τα 7 θαύματα του αρχαίου ... ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ - Duration: 13:34. balanthsberoia 28,397 views.
Read more

ΤΑ ΕΠΤΑ (7) ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1) ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 2) ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ
Read more

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1: Ο ...

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 4: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ. ΠΙΤΕΡ ΛΕΡΑΝΤΖΙΣ. isbn: 978-618-01-1390-7
Read more

Τα Επτά Θαύματα Των Παπιών

τΑ εΠτΑ ΘAYMAτA ! τA EπτA ΘAYMAτA 219 ..s!2@/ ιΞ:/ BΑzoNτΑΣ Tl+{ ΣΕ ΕπΑΦΗ λ/Ε ... Similar to ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ...
Read more

Τα 7 Νέα θαύματα του κόσμου

7. Οι κρεμαστοι κήποι της Βαβυλώνας. Τα 7 Νέα θαύματα του κόσμου. 1. Σίτζεν Ίτζα ...
Read more

Τα επτά θαύματα του κόσμου - YouTube

Τα επτά θαύματα του κόσμου είναι... Να βλέπεις , Να ακούς , Να αγγίζεις , Να ...
Read more

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Τα θαύματα του κόσμου είναι ανεξάντλητα και ποτέ δεν ...
Read more

Προσδοκία: ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ...

για ένα καλύτερο αύριο, όπου η ηθική θα είναι νόμος άγραφος άρα δυνατός και ανίκητος…
Read more

Τα 7 θαύματα του φυσικού κόσμου

Τα υπόλοιπα νησιά του συγκροτήματος είναι κορυφές παλιών σβησμένων ηφαιστείων.
Read more