Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

50 %
50 %
Information about Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Education

Published on May 30, 2014

Author: sunb3am

Source: authorstream.com

«Αντιμετώπιση των μαθητών με αυτισμό στο πλαίσιο της δομημένης διδασκαλίας»: «Αντιμετώπιση των μαθητών με αυτισμό στο πλαίσιο της δομημένης διδασκαλίας» Πολυξένη Βλάχου M.Ed. In Special Ν eeds and Development Επιμορφώτρια του Προγράμματος της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2013-2014) 1. Γενικά Χαρακτηριστικά του Αυτισμού: 1. Γενικά Χαρακτηριστικά του Αυτισμού Διάσπαση της προσοχής (αισθητηριακή ευαισθησία, επιλεκτική προσοχή) Διαταραχή της συμπεριφοράς (μίμηση ανεπιθύμητης) Συγκεκριμένη σκέψη Δυσκολία στην οργάνωση και σειροθέτηση (αλληλουχία γεγονότων, εικόνων κ.α.) Δυσκολία γενίκευσης Δυσκολία στην επικοινωνία Δυσκολία στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων 2α. Αισθητηριακή υπερχείλιση: 2α. Αισθητηριακή υπερχείλιση ευαισθησία σε πολλά ερεθίσματα ταυτόχρονα (απλοί ήχοι, θόρυβοι, δυνατή φωνή, κινήσεις, μυρωδιές) π.χ. ο δάσκαλος μιλάει κτυπώντας ρυθμικά το στυλό του και την ίδια ώρα: 2 παιδιά μιλάνε ψιθυριστά μεταξύ τους, ένα άλλο παιδί σκύβει να πιάσει τη γόμα του και κάποια τάξη κάνει γυμναστική στην αυλή Όταν συμβεί η αισθητηριακή υπερχείλιση , το παιδί με αυτισμό έχει ανάγκη απομόνωσης για να επανέλθει στις προηγούμενες συνθήκες (ή ενασχόληση με μία δραστηριότητα που τον ηρεμεί) 2β. Αισθητηριακή υπερχείλιση: 2β. Αισθητηριακή υπερχείλιση Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης: αφήνουμε το παιδί χωρίς να του μιλάμε καθόλου, αν εκείνο το χρειάζεται προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε τα ερεθίσματα (πόρτα, κουρτίνες, φως, κουκούλα) δεν αντιδρούμε σε όποια τυχόν αντίδραση του παιδιού παρά μόνο αν εκείνο μας το ζητήσει σταδιακά ανακαλύπτουμε μηχανισμούς που αποφορτίζουν και ηρεμούν το μαθητή μας και τον εξοικειώνουμε με αυτές (ισχύουν κατά περίπτωση) 3. Η δόμηση του περιβάλλοντος: 3. Η δόμηση του περιβάλλοντος Δημιουργούμε προβλέψιμο και ασφαλές περιβάλλον αίθουσα με όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα ηρεμία, πειθαρχία, σταθερότητα, ρουτίνα έλεγχος και τακτοποίηση της σάκας στην αρχή της ημέρας (αφαίρεση άσχετων αντικειμένων με το μάθημα) θρανίο μακριά από την οπτική εμβέλεια των παραθύρων της αίθουσας τα εντελώς απαραίτητα στο θρανίο όχι αντικείμενα στο χώρο κάτω από το θρανίο μία καρτέλα με κανόνες κολλημένη μόνιμα στο θρανίο ένα ρολόι, ακόμη και όταν ο μαθητής δεν γνωρίζει την ώρα 4. Γενικά Χαρακτηριστικά της Δομημένης Διδασκαλίας: 4. Γενικά Χαρακτηριστικά της Δομημένης Διδασκαλίας στερεότυπη εκπαιδευτική διαδικασία (πρόγραμμα, ρουτίνα, επανάληψη) οι μαθητές προετοιμάζονται για το καινούριο και το διαφορετικό (ανακοίνωση και προετοιμασία) δομημένες και σαφείς δραστηριότητες (προλαμβάνουμε τις απορίες) απλές δραστηριότητες (τις χωρίζουμε σε βήματα) υπολογισμός του χρόνου της κάθε δραστηριότητας (10΄) διάλειμμα στο τέλος της κάθε δραστηριότητας (3΄) κατάλληλη διαχείριση του χρόνου της διδακτικής ώρας (ο μαθητής με αυτισμό μόνιμα απασχολημένος) 5. Η θέση του Εκπαιδευτικού της Εξειδικευμένης υποστήριξης: 5. Η θέση του Εκπαιδευτικού της Εξειδικευμένης υποστήριξης Ο εκπαιδευτικός δίπλα στο μαθητή (για να καλύψει αδυναμίες στην επικοινωνία, στην κατανόηση και στο γραπτό λόγο) Ο εκπαιδευτικός σε απόσταση από το μαθητή (πλησιάζει το μαθητή ανάλογα με τις αδυναμίες του τελευταίου σε ορισμένους μαθησιακούς τομείς) Ο μαθητής της Π.Σ. αποχωρεί από την τάξη μαζί με τον εκπαιδευτικό της Π.Σ. με στόχο την αποφόρτιση/χαλάρωση του μαθητή ή την κάλυψη άλλων αναγκών, όπως την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (όχι συστηματικά) Ο εκπαιδευτικός της Π.Σ. “ βοηθός ” σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης με πρόγραμμα και στόχους ( προϋπόθεση: η ύπαρξη κανόνων στην τάξη και στη συνεργασία) Δύο εκπαιδευτικοί “ ισοδύναμοι ” [Οι μαθητές της τάξης δεν αντιλαμβάνονται τον πραγματικό ρόλο του εκπαιδευτικού της Π.Σ. (για τις μικρές τάξεις)] Ο εκπαιδευτικός της Π.Σ. αποχωρεί από την τάξη [με κύριο στόχο την ανεξαρτητοποίηση του μαθητή της Π.Σ. (όταν βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο)] 6. Η δομημένη ατομική εργασία: 6. Η δομημένη ατομική εργασία - Τι δουλειά θα κάνω; ( ακριβώς και με σαφήνεια και επαναλαμβάνουμε, αν χρειάζεται) - Πού και πότε θα την κάνω; [ακριβής προσδιορισμός (δείχνοντας)] - Πόση θα κάνω; (ακριβής ποσότητα, π.χ. 3 γραμμές, 1 παράγραφος) - Πώς ξέρω ότι τελείωσα; («από εδώ μέχρι εκεί», «μόλις ο μεγάλος δείκτης πάει στο 5» Επισημαίνουμε το τέλος της διαδικασίας λεκτικά: μπράβο! τελείωσες! ) - Τι ακολουθεί και τι κάνω μετά; («μόλις τελειώσεις θα κάνουμε διάλειμμα» ή «μόλις τελειώσεις θα παίξουμε με τα αυτοκινητάκια», αποφεύγουμε λέξεις, όπως το «μετά») 7. Η αυθόρμητη γραφή: 7. Η αυθόρμητη γραφή Επωφελούμαστε απ’ όλες τις ευκαιρίες για γράψιμο: Κάνουμε μία ζωγραφιά και στο τέλος γράφουμε κάτι γι’ αυτό που μόλις ζωγραφίσαμε. Γράφουμε μία σκέψη μας στο χαρτί. Γράφουμε για κάτι που μας ενόχλησε την προηγούμενη ώρα. Το γράψιμο μπορεί να ξεκινήσει από μία λέξη/φράση και να εξελιχθεί σε πρόταση ή μία μικρή παράγραφο, ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι στη δραστηριότητα (ενίσχυση του μειωμένου κινήτρου). 8. Δυνατότητες στα Μαθηματικά: 8. Δυνατότητες στα Μαθηματικά Τα παιδιά με αυτισμό λειτουργούν μηχανιστικά κάνοντας νοερούς υπολογισμούς εκτελώντας τους αλγόριθμους των 4 πράξεων απομνημονεύοντας την προπαίδεια λύνοντας προβλήματα 2 πράξεων (με δυσκολίες στην κατανόηση π.χ. των προβλημάτων και στην αφομοίωση π.χ. της έννοιας της διαίρεσης) 9. Το Δομημένο Διάλειμμα: 9. Το Δομημένο Διάλειμμα φαγητό τουαλέτα δομημένο παιχνίδι (σχεδιάζουμε το παιχνίδι αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του παιδιού) ελεύθερο παιχνίδι προσέγγιση των άλλων παιδιών απομόνωση σ’ ένα ήσυχο χώρο για ηρεμία, ξεκούραση, αποφόρτιση τουαλέτα (επιλέγουμε τις κατάλληλες δραστηριότητες για το μαθητή ή αναπροσαρμόζουμε φτιάχνοντας μια σειρά κι επαναλαμβάνουμε ανάλογα καθημερινά) 10. Τροποποίηση της Συμπεριφοράς: 10. Τροποποίηση της Συμπεριφοράς εξασφάλιση σχέσης εμπιστοσύνης εξασφάλιση ήσυχου δωματίου για απομόνωση αντικατάσταση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με εναλλακτική (π.χ. ρίψη χαρτιών στο πάτωμα με ρίψη των σκουπιδιών στο καλάθι ως παιχνίδι) περιορισμός των στερεοτυπιών σε συγκεκριμένη ώρα (π.χ. «από τις 10.00-10.10 θα με ρωτήσεις όλες σου τις απορίες») οριοθέτηση με βήματα (εκμάθηση ενός κανόνα κάθε φορά με συνεχή επανάληψη) «στέρηση» αγαπημένης δραστηριότητας (αποφεύγουμε εκφράσεις π.χ. «αν δεν το κάνεις αυτό, μετά δεν θα παίξεις με τα αυτοκινητάκια» και χρησιμοποιούμε εκφράσεις, όπως «αφού δεν το κάνεις τώρα, θα το κάνουμε την ώρα που θα παίζαμε με τα αυτοκινητάκια») 10. Τροποποίηση της Συμπεριφοράς: 10. Τροποποίηση της Συμπεριφοράς εξασφάλιση σχέσης εμπιστοσύνης εξασφάλιση ήσυχου δωματίου για απομόνωση αντικατάσταση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με εναλλακτική (π.χ. ρίψη χαρτιών στο πάτωμα με ρίψη των σκουπιδιών στο καλάθι ως παιχνίδι) περιορισμός των στερεοτυπιών σε συγκεκριμένη ώρα (π.χ. «από τις 10.00-10.10 θα με ρωτήσεις όλες σου τις απορίες») οριοθέτηση με βήματα (εκμάθηση ενός κανόνα κάθε φορά με συνεχή επανάληψη) «στέρηση» αγαπημένης δραστηριότητας (αποφεύγουμε εκφράσεις π.χ. «αν δεν το κάνεις αυτό, μετά δεν θα παίξεις με τα αυτοκινητάκια» και χρησιμοποιούμε εκφράσεις, όπως «αφού δεν το κάνεις τώρα, θα το κάνουμε την ώρα που θα παίζαμε με τα αυτοκινητάκια») 11. Συνεργασία με τους γονείς: 11. Συνεργασία με τους γονείς εξασφάλιση σχέσης εμπιστοσύνης με τους γονείς του μαθητή μας τακτικές και οργανωμένες συναντήσεις και αποφυγή μη οργανωμένων και πρόχειρων υποδοχή του μαθητή μας το πρωί και συλλογή πληροφοριών από το γονέα τηλεφωνική επικοινωνία (ενδείκνυται στο πλαίσιο του σχολείου) τετράδιο επικοινωνίας PowerPoint Presentation: Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΙΣΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...

... Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών θα ομιλήσει ο ... ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ... ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...
Read more

«ΤΟ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...

«ΤΟ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ... Ο Γρηγόριος Νύσσης αποτελεί μία ...
Read more

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Πριν και μετά την ΜΒ12

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Όλα όσα ... σωρό γιατρούς να μου λένε ότι ο αυτισμός δεν ... ΣΑΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ...
Read more

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ...

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... πρωτοβάθμια για παράδειγμα εκπαίδευση και ποιός είναι ο ...
Read more

Όλα της Πέμπτης .... εύκολα (2) (από ...

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... (Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ... τη ζωή ...
Read more

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ ΤΩΝ ...

... Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... με τη γλώσσα μια και ο χορός ...
Read more

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ...

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... Μονωδία επί τη ... πρόδωσε κατα πολλούς ...
Read more

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... και στην κατα ... τη μουσική του χορού. Ο ...
Read more

ΛΑΜΒΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ ...

ΛΑΜΒΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ... από τη «Μεγάλη ... ο ίδιος ...
Read more