презентация карбанова н.м.

54 %
46 %
Information about презентация карбанова н.м.
Education

Published on March 13, 2014

Author: ssuser5f531c

Source: slideshare.net

Адреса досвіду: Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Фіалка” Глухівської міської ради Сумської області

Автор досвіду: вихователь вищої кваліфікаційної категорії Карбанова Надія Михайлівна

Б.Паскаль

• Здійснювати поступовий перехід від сприйняття математичного змісту в грі, побуті, спостереженнях та інших видах діяльності до цілеспрямованого його осмислення й засвоєння на заняттях, у спільній з ровесниками діяльності. • Виховувати у дітей інтерес до логіко-математичних завдань; зацікавлювати їх дотепними іграми, логічними завданнями з елементами гумору; викликати радість пізнання; надавати можливість здійснювати вибір ігор, вправ, задач відповідно до власних інтересів, настрою. • Продовжувати вчити дітей виражати свій стан щодо виконання логіко-математичного змісту словами, висловлювати почуття. • Велику увагу приділяти добору методів і прийомів для організованої діяльності дітей з матеріалом логіко- математичного змісту.

• принцип психологічного комфорту – освітнє середовище повинне бути позбавлене всіх стресових факторів освітньо-виховного процесу; • принцип діяльності – нові знання подавати не в готовому вигляді, а через самостійне відкриття; • принцип цілісного уявлення про світ – ознайомлюючи з новими поняттями, розкривати взаємозв’язок із предметами та явищами навколишньої дійсності; • принцип варіативності - формувати у дітей вміння робити вибір на основі певного критерію; • принцип безперервності – забезпечити взаємозв'язок між усіма ступенями розвитку.

Реалізація інтегрованого підходу з логіко- математично го розвитку здійснюється через сфери

Первинне розпізнавання різних за величиною предметів починаю у ранньому віці. При порівнянні предметів за висотою, довжиною, шириною велике значення має руховий аналізатор – жест руки. Особливого значення у формуванні уявлень про величину набувають дидактичні, розвивальні ігри, вправи. Це насамперед ігри та вправи на засвоєння співвідношень предметів за величиною та за окремими параметрами: “Що вище”, “Порівняй за довжиною”, “Порівняй намисто”, тощо.

Ознайомлення дітей з утворенням чисел є порівняння двох множин, оволодіння прийомами накладання і прикладання. Основними методичними прийомами формування уявлень про множину є дидактичні ігри та вправи з конкретними множинами (предметами, іграшками, картинками, геометричними фігурами). Значну увагу приділяю порівнянню множин та відповідних їм суміжних чисел, зіставляти множини, утворювати рівність з нерівності.

Уточненню і закріпленню просторових орієнтувань сприяють фізкультурні та музичні заняття, де в процесі активного руху діти визначають напрям, вчаться змінювати його відповідно до ситуації. Ефективним методом у формуванні просторових відношень є використання проблемних ситуацій. Дитині пропоную поставити іграшки так, щоб їхнє розміщення нагадувало якусь життєву ситуацію: ніби ляльки йдуть, зустрілися, розмовляють, граються.

Сприйняття часу розвивається на чуттєвій основі та на основі засвоєння загальноприйнятих еталонів оцінювання часу. Вже в ранньому віці формую уявлення про реальну тривалість таких проміжок часу як ранок, день, вечір, ніч. У молодших дошкільнят поглиблюю та розширюю уявлення про послідовність частин доби, а у старшому дошкільному віці закріплюю уявлення про добу та знайомлю за допомогою календаря з тижнем, місяцем, роком, годинником.

Формування логіко-математичної компетентності здійснюється не тільки у повсякденному житті, але й під час гурткової роботи “Маленькі мислителі”. Діти непросто накопичують та поглиблюють знання, а вчаться самостійно і нестандартно міркувати, обґрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення, не боятися завдань з багатьма варіантами розв’язку. В своїй роботі використовую цікаві логічні ігри, завдання. Діти залюбки опановують гру в шахи, шашки, які сприяють розвитку логічних міркувань

Add a comment

Related presentations

Related pages

Институт Этнологии и Антропологии РАН

... д.и.н. М.Н ... на котором выступила Хаёт Карбанова. ... Прошла презентация новых книг ...
Read more

Аксиологическая лексика древневерхненемецкого периода в ...

презентация ... Письма русского путешественника" Карамзина Н.М ... А.Я. Карбанова.
Read more

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

... исследования дошкольника по любой проблеме 5 Презентация ... Н.М ... Карбанова ...
Read more

Справочник адресов и телефонов: ЕЭС, РФ, СНГ, ОАЭ, Куба ...

АДЛЕР РОЗАЛИЯ ИВАНОВИЧ: 1906 г.р., СКК обл. СТАРОДУБСКИЙ р-н - м.р., нац.: НЕМКА (Казахстан)
Read more

Россия и Европа - адресно-телефонный справочник

Адрес: Казахстан, ЖЕТБАЕВА /П.АЛАТАУ д.38 вл.Договор мены: тип: квартира, дата создания ...
Read more

Расписание работы секций ХХХIII научной конференции ...

Бюро секции: В.И. Крышка, к. э. н.; М.А. Виноградов, ст. преп.; И.Е. Каплинская, к. э. н.
Read more