Ставлення до устрою країни та статусу Крима

50 %
50 %
Information about Ставлення до устрою країни та статусу Крима
News & Politics

Published on March 14, 2014

Author: Ratinggroup

Source: slideshare.net

Description

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Терміни проведення дослідження: 1–7 березня 2014 р.

Соціологічнагрупа «Рейтинг» | березень2014

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші Вибіркова сукупність: 2000 респондентів Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1% Терміни проведення дослідження: 1-7 березня 2014 р. Розподіл областей: Захід Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька Центр Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська Північ м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська Південь АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь Схід Дніпропетровська, Запорізька, Харківська Донбас Донецька, Луганська Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 МЕТОДОЛОГІЯ 2

ВИСНОВКИ Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 3 Прихильники відокремлення півострова та передачі його до складу Росії зосереджені переважно на Півдні країни (19%). На пряме питання «Як Ви ставитесь до відокремлення від України Криму?» абсолютна більшість (87%) не підтримують таку ідею, підтримують – лише 9%, 4% – не визначились. Аналогічно абсолютна більшість опитаних українців не підтримала ідею відокремлення від України Донбасу (87%) чи Галичини (83%). Підтримують ці ініціативи лише 9 і 8% відповідно. За останні два роки кількість прихильників відокремлення Криму зросла з 3% до 8%, Донбасу – з 2 до 8%, Галичини – з 5 до 9%. Такі настрої посилилися виключно в Криму та на Донбасі, але при цьому вони не домінують в жодному з регіонів країни. При цьому на Донбасі майже чверть одночасно підтримують як відокремлення від України Галичини, так і Донбасу і Криму. Важливо наголосити, що не більше чверті росіян та російськомовного населення підтримують відокремлення Криму чи Донбасу, тоді як більшість (близько 70%) – виступають проти. Згідно з результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у березні 2014, більшість опитаних респондентів (61%) бачать унітарну державу найоптимальнішим типом державного устрою для України, чверть (24%) – федеративну державу. Ще 15% не визначилися з цього питання. Слід відзначити, що у порівнянні із 2011 роком кількість прихильників унітарної держави збільшилася з 50% до 61%, при цьому кількість прибічників федералізації залишилася практично без змін (2011 – 25%; 2014 – 24%). Унітарний устрій підтримується у переважній більшості регіонів, окрім Донбасу, де більшість (59%) підтримує федеративний устрій. Лише 5% опитаних українців вважають, що Крим повинен бути відокремлений та переданий Росії, тоді як абсолютна більшість виступає за збереження автономії в складі України (77%) або надання Криму статусу звичайної області (11%). Ще 1% підтримують надання Криму статусу Татарської автономії у складі України, 6% – не визначилися з даного питання. Слід зазначити, що за останні 3 роки кількість прибічників автономії Криму у складі України збільшилася з 60 до 77%, а статусу звичайної області зменшилося з 23 до 11%. При цьому кількість прибічників відокремлення Криму залишилась практично незмінною (2011 – 4%; 2014 – 5%).

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 4

Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 5 50 61 25 15 25 24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 04'2011 02'2014 Федерація Важко відповісти Унітарна держава Який з цих типів державного устрою найбільш оптимальний для України: унітарна чи федеративна держава?

Росiйська I українська, i росiйська Українська Росiяни Iнша Українцi 28 57 80 24 57 68 17 15 14 20 19 14 55 28 6 56 24 18 Унiтарна держава Важко вiдповiсти Федерацiя Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 Донбас Пiвдень Схiд Центр Пiвнiч Захiд УКРАЇНА 23 41 51 66 85 88 61 19 22 16 22 7 8 15 59 37 33 11 8 4 24 6 За регіонами: Який з цих типів державного устрою найбільш оптимальний для України: унітарна чи федеративна держава? За національністю та рідною мовою:

За другу мову Проти другої мови Проти зближення з МС За зближення з ЄС Проти вступу до НАТО За вступ до НАТО 41 80 32 84 48 87 16 12 16 9 16 7 43 8 52 6 36 6 Унітарна держава Важко відповісти Федерація Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 7 Серед тих, хто: Який з цих типів державного устрою найбільш оптимальний для України: унітарна чи федеративна держава?

СТАТУС КРИМУ Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 8

Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 9 Який статус, на Вашу думку, повинен мати Крим? 60 77 23 11 11 6 4 5 2 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 04'2011 02'2014 Вiдокремлений i переданий Росії Важко вiдповiсти Татарська автономiя у складі України Звичайна область України Автономiя у складi України

Росiйська Українська I українська, i росiйська Росiяни Iнша Українцi 73 74 85 71 76 78 3 18 5 2 8 13 2 1 8 1 9 4 6 10 5 5 15 1 3 17 3 3 Автономiя у складi України Звичайна область України Татарська автономiя у складі України Важко вiдповiсти Вiдокремлений i переданий Росії Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 Захiд Донбас Пiвдень Пiвнiч Центр Схiд УКРАЇНА 65 72 72 80 81 89 77 29 4 6 14 8 3 11 2 1 1 3 1 1 1 3 15 2 1 10 6 6 1 8 19 2 2 5 10 За регіонами: Який статус, на Вашу думку, повинен мати Крим? За національністю та рідною мовою:

СТАВЛЕННЯ ДО ВІДОКРЕМЛЕННЯ РЕГІОНІВ Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 11

Як Ви ставитесь до ідеї відокремлення від України таких регіонів? Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 08'2012 02'2014 08'2012 02'2014 08'2012 02'2014 2 6 1 5 1 63 3 1 3 2 3 11 7 8 5 8 4 11 8 11 8 10 8 73 75 79 79 80 79 Зовсiм не пiдтримую Скорiше не пiдтримую Важко вiдповiсти Скорiше пiдтримую Цiлком пiдтримую Галичини Донбасу Криму

Як Ви ставитесь до ідеї відокремлення від України таких регіонів? Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 13 28 17 12 2 20 10 9 3 2 1 52 73 79 95 98 99 Донбас Пiвдень Схiд Пiвнiч Центр Захiд Скорiше пiдтримую Важко вiдповiсти Скорiше не пiдтримую 31 13 3 3 3 1 13 3 7 2 1 2 56 84 90 95 96 98 Донбас Пiвдень Схiд Центр Пiвнiч Захiд 30 18 2 1 1 14 2 7 2 1 2 56 79 92 97 97 98 Донбас Пiвдень Схiд Центр Пiвнiч Захiд Галичини Донбасу Криму За регіонами:

Як Ви ставитесь до ідеї відокремлення від України таких регіонів? Ставлення українців до територіального устрою | березень 2014 14 25 10 1 22 5 7 13 11 2 15 11 5 61 79 97 62 84 87 Росiйська Обидві Українська Росiяни Iнша Українцi Скорiше пiдтримую Важко вiдповiсти Скорiше не пiдтримую 23 7 1 22 5 6 7 7 2 8 8 4 70 86 97 70 86 91 Росiйська Обидві Українська Росiяни Iнша Українцi 25 5 1 25 11 5 7 7 2 7 5 4 68 89 97 68 84 91 Росiйська Обидві Українська Росiяни Iнша Українцi Галичини Донбасу Криму За національністю та рідною мовою:

Соціологічна група «РЕЙТИНГ» 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, оф.3 Київ: (+380 44) 254-3694 Львів: (+380 32) 253-6887 http://ratinggroup.com.ua/ info@ratinggroup.com.ua Контакти https://www.facebook.com/sociological.group.rating http://vk.com/sociological.group.rating https://twitter.com/ratinggroup

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Ставлення до устрою країни та ...

Ставлення до устрою країни та статусу Крима. 15 березеня 2014. Збільшити ...
Read more

Ставлення українців до ...

Ставлення українців до територіального устрою країни та статусу ... країни та ...
Read more

Соціологічна група «Рейтинг»

... та жити. 23.09.14. Ставлення ... Ставлення до ... устрою країни та статусу Крима.
Read more

моє ставлення до звичаїв та ...

моє ставлення до звичаїв та ... Географічне положення країни та опис ... устрою країни 8 ...
Read more

Подавляющее большинство ...

Ставлення до устрою країни та статусу Крима from Ratinggroup. Не более четверти россиян и ...
Read more

Основні адміністративно ...

... і чорне» шлях від наполеонізму до ... устрою України та його ...
Read more

Лише 5% українців готові віддати ...

Ставлення до устрою країни та статусу Крима from Ratinggroup. Теги: АР ...
Read more

Опитування показало ставлення ...

Опитування показало ставлення українців до ... країни і Донбасі ... до Росії, США та ...
Read more