"ถ่ายภาพขาวดำในยุคดิจิตอลอย่างไรให้มีคุณภาพสูงสุด"

40 %
60 %
Information about "ถ่ายภาพขาวดำในยุคดิจิตอลอย่างไรให้มีคุณภาพสูงสุด"
Education

Published on February 26, 2014

Author: phundit

Source: slideshare.net

Description

วันอังคารที่ 25 ก.พ. 2557 มีบรรยายในหัวข้อ
"ถ่ายภาพขาวดำในยุคดิจิตอลอย่างไรให้มีคุณภาพสูงสุด"
โดย คุณวีรกิจ สุทธาศวิน หรือ คุณกูน แห่ง Goon Studio ที่พูดเรื่องยากๆ อย่างระบบจัดการสี ให้เข้าใจง่ายๆ

ห้องบรรยายชั้น 3 คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่!! เริ่มเวลา 13.00 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุม
- การมองแบบขาวดำ
- Workflow : Input, process and output
- การจัดการสีสำคัญอย่างไรในโลกดิจิตอล
- การพิม์ภาพขาวดำสำหรับแสดง Exhibition
- สาธิตพิมพ์ภาพให้ดูเปรียบเทียบหน้าจอและ Output

ถ่ายภาพขาวดำในยุคดิจิตอล อย่างไรให้มีคุณภาพสูงสุด

หัวข้อการบรรยาย • • • • • การมองแบบขาวดำ การจัดการสีสำคัญอย่างไรในโลกดิจิตอล Workflow : Input, Process and Output การพิมพ์ภาพขาวดำสำหรับแสดง Exhibition สาธิตพิมพ์ภาพให้ดูเปรียบเทียบหน้าจอและ Output

แสง คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสามารถมองเห็น ได้ ทุกสิ่งที่เห็นคือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Language of Light/ภาษาของแสง

จากคุณสมบัติของเซลล์รูปกรวยในตา ทำให้เราสามารถจำแนกสีได้ดี สัมพันธ์กับการเห็นของเราโดยตรงและสัมพันธ์กับแม่สีของแสงประกอบ ด้วยแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน

แม่สีของแสง : แสงสีแดง แสงสีเขียว แสงน้ำเงิน มาจากคุณสมบัติของเซลล์รูปกรวยในดวงตาที่สามารถจำแนกสีได้ดีที่เกี่ยวข้องกับการเห็นโดยตรง

ลักษณะของ RGB • • RGB จะมีค่าตั้งแต่ 0 - 255 • ดังนั้นหากเราเอาค่า RGB เดียวกันไปให้อุปกรณ์มากกว่า 1 ตัว จึงเป็นไปได้ว่าผลที่ออกมาจะไม่เหมือนกันแน่นอน RGB เป็นเพียงค่าที่แสดงว่าอุปกรณ์นั้นๆ ทำงานมากแค่ไหน ไม่ได้บอกว่าสีที่ได้จะมองดูเป็นอย่างไร • ความเสื่อมจากการใช้งาน, คุณภาพของอุปกรณ์

การมองแบบขาวดำ

Lesson • • • • • • L : Light/แสง E : Emotion/อารมณ์ S : Scene or Sense/ภาพ, ความคิด, แนวคิด, รสนิยม S : Simple, Style/สไตล์, ความเรียบง่าย O : Opportunity/โอกาส N : Natural/ธรรมชาติ

“แสงในห้วงของเวลา ในจังหวะโอกาสที่เหมาะสม ก่อให้เกิด ภาพที่มีอารมณ์ ความงดงาม ความหมาย แนวความคิด สร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเรียบง่ายที่เป็นธรรมชาติ”

Tone Reproduction

พักสักนิด ^_^

CMYK

ลักษณะของ CMYK

ลักษณะของ CMYK • หลักการทำงานจะทำตรงกันข้ามกับ R G B การใช้แม่สีกับอุปกรณ์ที่สร้าง ภาพด้วยการเอาหมึกไป “ป้าย” ลงบนวัสดุต่างๆ • ลักษณะของ CMYK จะมีค่าตั้งแต่ 0-100 % จะบอกว่าพื้นที่คร่าวๆ ของ กระดาษที่หมึกลง เช่น C:50 M:50 Y:100 K:0 • ในทางทฤษฎี แม่สี CMY ในสัดส่วนที่เท่ากันจะได้สีดำสนิท แต่ด้วยข้อ จำกัดทางด้านการพิมพ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้สีดำได้ จะได้สีน้ำตาล แทน ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มสีดำเข้าไปช่วย K = Key Color • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จึงใช้ CMYK เป็นพื้นฐาน ตัวแปร แม่สี เครื่องพิมพ์ วัสดุ ก็ทำให้งานที่พิมพ์ออกมาสีไม่เหมือนกัน

RGB vs CMYK

“ทำไมสีบนจอภาพกับสีที่พิมพ์ออกมาถึงไม่ตรงกัน?”

ทางออก / ทางแก้ไข • ไม่สนใจสีบนจอ สนใจแต่ให้พิมพ์ออกมาได้สีถูกใจโดยการ ปรับสีรูปใน PS จนกว่าจะมีสีตรงกับที่ต้องการ โดยไม่สนใจสี บนจอว่าจะเป็นอย่างไร สิ้นเปลืองทั้งเวลาและวัตถุดิบ • ปรับแต่งสีจอให้คล้ายงานพิมพ์ วิธีนี้ยากที่จะได้ผล เพราะ ไม่สามารถปรับแบบเจาะจงเฉพาะบางสีหรือ Contrast บางช่วงได้ จึงไม่สามารถจำลองการทำงานของเครื่องพิมพ์ ได้อย่างครอบคลุม ทำได้เฉพาะบางช่วงสี

ข้อจำกัด การปรับสีรูปหรือจอที่ทำไปมักจะใช้ได้กับรูปที่มี contrast คล้ายกับรูปต้นแบบ และจะใช้ได้ เฉพาะกับเครื่องพิมพ์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่น ก็จะใช่ไม่ได้ทันที

ระบบการจัดการสี / Color Management System

• http://www.xritephoto.com/ph_toolframe.aspx?action=coloriq

RGB/CMYK เดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้สี ที่มองดูเหมือนกันจนกว่าเราจะใส่โปรไฟล์, ICC Profile แปลงสีระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยคงไว้ซึ่งสี ที่มองดูใกล้เคียงกับของเดิม

Color Management • • • • Input Profile Monitor Profile Output Profile Working Space

Input Profile • • • Digital Camera Scanner แผ่นชาร์ตสี

Monitor Profile • Colorimeter/ Spectrophotometer

Monitor Profile • • • • Gamut / ช่วงหรือขอบเขตของสี Gamma / คอนทราสต์ White Point เราต้องเลือก Gamut ให้เหมาะสมกับงานแต่ละแบบ ไม่เล็กเกินไปจนสีหมอง ไม่ใหญ่เกินไปจนระดับสีไม่ต่อเนื่อง

Output Profile • Printer

Working Space • • • • • • Adobe RGB (1998) sRGB ColorMatch RGB Apple RGB Generic RGB ProPhoto RGB

Adobe RGB (1998) • เหมาะสำหรับงานทั่วไป, รูปถ่าย และสิ่งพิมพ์ เพราะมี Gamut กว้างพอเหมาะ ไม่เล็กเกินไปจนไม่สามารถพิมพ์ได้ ใน sRGB และไม่ใหญ่เกินไปจนต้องทำงานในโหมด 16 Bit (ProPhoto RGB)

sRGB • เกิดจากความร่วมมือระหว่าง HP กับ Microsoft มีช่วงสีที่ไม่ กว้างนัก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับใช้ ในงานพิมพ์เกี่ยวกับรูป ถ่าย และงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง โดยเฉพาะสีเขียว ฟ้า และเหลือง • เหมาะสำหรับเวปไซต์ เพราะมีขนาด Gamut ใกล้เคียงกับ จอภาพ

ProPhoto RGB • • • คิดโดย Kodak มี Gamut กว้างมาก จนบางสีอยู่ในช่วงที่สายตามนุษย์มองไม่เห็น ข้อจำกัดที่มี Gamut กว้างเกินไป ไม่เหมาะกับการทำงานใน ระบบ 8 Bit หากมีการปรับสีในProPhoto RGB 8Bit อัตราการ สูญเสียจะสูงมากทำให้เกิด Banding ความไม่ต่อเนื่องของสี ท้องฟ้า

8 Bit vs 16 Bit

การสร้าง Monitor Profile

Monitor Profile • การปรับจอให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ หากส่งค่า RGB ที่เท่ากัน สีบนจอจะเป็น สีเทากลาง ไม่อมสีใดสีหนึ่ง • • • • • ซับซ้อนกว่าการสร้างโปรไฟล์อินฟุต Gamut / ช่วงหรือขอบเขตของสี Luminance / ความสว่าง (Brightness) White Point / อุณหภูมิแสงสีขาว Gamma / คอนทราสต์

Luminance • • • • ความสว่าง/Brightness • • ถ้าจอสว่างมากไป ปวดตา ปวดหัวเมื่อทำงานไปนานๆ Contrast : การเร่งความต่างระหว่างสี ค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 85-120 cd/m2 ถ้าจอสว่างน้อยไป ทำให้เรามองเห็นเป็นสีเทาอ่อน ทำให้เรา มองเห็นกระดาษสีขาวที่วางอยู่สว่างกว่าในจอภาพ จอที่มีค่าต่ำกว่า 80 cd/m2 ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน

White Point • • อุณหภูมิแสงสีขาวที่สว่างที่สุดในแต่ละโปรไฟล์ • • White Point มาตราฐานอยู่ที่ 6500K, 5000K D65, D50 หน่วยวัดเป็นเคลวิน 2000-3000Kอมเหลือง/ส้ม 7500Kอมฟ้า/ น้ำเงินดังนั้นถ้า white point ของจอไม่ตรงกับ white point ของแสง รอบข้าง เราก็จะรับรู้สีบนจอผิดเพี้ยนไป White Point สำหรับ Printer Profile หมายถึงสีขาวของกระดาษซึ่งมี ความแตกต่างกันไป บางตัวสีขาว ขาวอมเหลือง ขาวอมฟ้า

Gamma • • Gamma / คอนทราสต์ การชดเชยการทำงานที่ไม่คงที่ของจอภาพ 1.8, 2.2

การสร้าง Profile Printer

Printer Profile เป็นโปรไฟล์ที่ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับงานพิมพ์ ค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องอาศัยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์สร้างซึ่งมีราคาสูง มากกว่าการสร้างโปรไฟล์ชนิดอื่นมาก จึงมีคนไม่มากนักที่ลงทุนซื้อ อุปกรณ์การสร้าง Printer Profile มาใช้เอง

Workflow

Input / Expose

Input • กล้อง, ISO, ระบบวัดแสง/Metering : Expose to the Right, WB, Dynamic Range, Depth of field, Lens, Filter, Tripod • • File Format : RAW or JPEG Histogram : Luminance information because is a natural way to view an image the human visual system work. Cones see color and rods see brightness. Without light we cannot see color.

Dynamic Range

• • • • Data management : Importing images ==> Backup File & Folder names : Flags, Ratings, Labels Processing : LR, CC Exporting Images : Web, Print

The Simple Workflow • Doesn’t wish to add any captions or other metadata. Just wants to make selections for processing. • • • • Delete the rejects. • Rate the remaining images. Process the best images. Export the processed files. This workflow you won’t be able to search for photos by the location or caption information but you may not ever need to.

The Pro Workflow • • Delete the rejects. • • • Add metadata (captions, location, etc.) Rate the remaining images according to where they are destined to be delivered. Process the best images. Export the processed files.

File & Folder names • • • • YYMMDD-Location-HHMMSS YYMMDD-ClientName-01(event) filenames less than 30 characters Folder Structure • Year • • YYMMDD-IDENT-Location YYMMDD-IDENT-Location

Flags, Ratings, Labels

Image Processing

• Conversion from color to black and white : Channel Mixer, Grayscale, Desaturate, Black and White Adjustment, Plug-in • Tuning Tonality : Global Tonality and Local Tonality : Brightness, Contrast (Midtones, Shadows, Highlights), Smoothness • Soft-Proofing for Black and White Prints warning out of gamut

• Soft-Proofing for Black and White Prints warning out of gamut • Rendering intent : Relative Colorimetric, Perceptual, Absolute colrimetric, Saturation • Papers for Black and White Prints : Glossy, semi-gloss, luster, canvas. The Right Paper for the Right Image • Preparations for Printing: resizing, sharpening

Exporting Image/Output Printing

“A Fine Print is a photograph that meets the highest standard of technical excellence and succeeds in portraying the image visualized by the photographer.” Ansel Adams

Presentation Is Everything

Mounting and Matting Prints

• Mounting and matting process : http:// www.reframingphotography.com/content/mounting-matting-andframing

Framing and Displaying Prints

ถาม - ตอบ

ขอบคุณครับ

Add a comment

Related presentations