ภาพเข้าเวปไซด์

60 %
40 %
Information about ภาพเข้าเวปไซด์
News & Politics

Published on March 15, 2014

Author: benzsatjawan

Source: slideshare.net

Description

ประวัติเคียงเขารีสอร์ท จันทบุรี

เขาวงศ์รีสอร์ทก่อตั้งเมื่อ 2540 เนื่องจากมี กลุ่มเพื่อนศุลกากรตั้งใจสร้างบ้านเป็นบ้านพักที่เกิด จากจุดประสงศ์จะทำาเพื่อบ้านพักเชิงเกษตรใน จำานวน 40 หลัง และสองหลังในนั้นก็เป็นของคุณ ปริญญาผู้เป็นเจ้าของเคียงเขาสปอร์ตคลับซึ่งก่อตั้ง ในปี2546ในตอนนั้นเป็นเพียงสวนดอกไม้และบ้าน เรือนแฝดด้วยความที่มีเพื่อนมาขอจัดเลี้ยงบ่อยจึงมี ความคิดว่าจะรับการจัดเลี้ยงงานต่างๆหลังจากนั้น ด้วยความชื่นชมการตีกอล์ฟของบรรดาสมาชิกจึงมี การทำาสนามกอล์ฟเกิดขึ้นมีจำานวน 3 พาร์ท

แพคเกจA 2 วัน 1 คืน ราคา1,000 บาท/ท่าน ห้องพัก • ห้องพัก 1 คืน • สปอร์ตคลับ(สระว่าย นำ้า+ฟิตเนต) กิจกรร ม • เดินป่า+ปีนเขา • พายเรือเลอดถ้า อาหาร • อาหาร 3มื้อ • คาราโอเกะ ห้องพัก • ห้องพัก 2คืน • สปอร์ตคลับ(สระว่าย นำ้า+ฟิตเนต) กิจกรร ม • ปั่นจักรยาน+เดินป่า+ปีน เขา+เดินป่า • พายเรือลอดถำ้า+มินิ กอล์ฟ(3 par) อาหาร • อาหาร 6 มื้อ • ห้องจัดเลี้ยง+คาราโอเกะ promotionpromotionแพคเกจแพคเกจ แพคเกจB 3 วัน 2 คืน ราคา1,800 บาท/ท่าน

เปิดบริการ 09.00- 19.00 น. เคียงเขาสปอร์ตคลับเคียงเขาสปอร์ตคลับ รับสมัครสมาชิกชมาชิกรายปีรับสมัครสมาชิกชมาชิกรายปี 3,0003,000บาทบาท//ท่านท่าน ตั้งอยู่ 52/3 ม.เขาวงกต อ.แก่ง หางแมว จ.จันทบุรี

แพคเกจประชุมแพคเกจประชุม//สัมมนาสัมมนา **ราคานี้สำาหรับจำานวนผู้เข้าร่วมขั้นตำ่าราคานี้สำาหรับจำานวนผู้เข้าร่วมขั้นตำ่า 1010 ท่านขึ้นไปท่านขึ้นไป แพคเกจประชุม/สัมมนา ราคา 1,000 บาท /ท่าน ระยะเวลาใช้ห้องประชุม เวลา 08:00-17:00น. ฟรี Wi-Fi ตลอดการ ประชุม เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์และหน้าจอ ระบบไฟและแสงสี ไมโครโฟนและลำาโพง แผ่นกระดาษ Flip chart และปากกา มาร์คเกอร์ กระดานไวท์บอร์ดและปากกามาร์คเกอร์ กระดาษจดและดินสอ นำ้าดื่ม (ขวด) ลูกอม *ราคานี้ไม่รวมอาหารพักเบรก คิดค่าของว่างมื้อละ20บาท/ท่าน

บรรยากาศสปอร์ตคลับบรรยากาศสปอร์ตคลับ

เครื่องเล่นฟิตเนตเครื่องเล่นฟิตเนต

บรรยากาศสนามกอล์ฟบรรยากาศสนามกอล์ฟ

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...