Учебни видео-игри �с адаптация �по емоции и стил на игра

50 %
50 %
Information about Учебни видео-игри �с адаптация �по емоции и стил на игра

Published on June 6, 2016

Author: BoyanBontchev

Source: slideshare.net

1. Учебни видео-игри с адаптация по емоции и стил на игра Боян Бончев кат. Софтуерни технологии, ФМИ-СУ Brainstorm Multimedia, Spain

2. Проект ADAPTIMES  ADAPTIve player-centric serious video gaMES  ADAPTIMES изследва как познавателните способности (cognitive abilities), психо-емоционалния статус (affective status) and стила на играене (conative abilities)  на играча могат да се използват за ефективна адаптация в учебни видео игри. 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 2

3. Изследователски експеримент Изследователският експеримент включва гейм сесия с 4 учебни видео игри: Rush for Gold - за неявно определяне на стил на играене, с използване на адаптация по емоции STRAMAG (STRAtegic MAnagement Game) 3D quiz game (игра за оценяване) 3D zoom puzzle (игра за подреждане на контекстно- зависими изображения) След гейм сесията (30-40 мин.) се попълва анкета с въпроси относно адаптивните учебни игри. 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 3

4. Rush for Gold – планиране на задачите 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 4 Цел: да се съберат 12 златни кюлчета, които са летящи, скрити или вътре в логически пъзели - всички разположени в 3D Египетски храм.

5. Определяне на стил на играене Неявно по време на играта Използват се метрики на играча: Резултатност Ефективност (резултат/усилие) Трудност на задача Време на игра 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 5 Rush For Gold, part 2 - https://www.youtube.com/ watch?v=aJe61bUDE40

6. Динамична адаптация в Rush for Gold Управлението на адаптацията е по време на изпълнение и е имплицитно за играча Адаптацията променя динамично параметри на видео играта в съответствие с конкретни модели за реагиране на играча с цел положителен ефект върху игровата сесия и резултатите от ученето Управлението на адаптацията може да се управлява от играча като сила и посока Динамичната адаптация използва: напредъка и ефективността на играча емоциите на играч – на база на анализ на лицеви изражения възбудата на играча – на база на анализ на кожна проводимост 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 6

7. Динамично управление на адаптацията в играта 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 7 Implicit Emotional Indicators (via sensors & other devices) Facial expr. GSR Heart Rhythm ECG EEG Pressure … Change Procedures Time Velocity Acceleration Route Size Defeat range Luminosity Contrast … Real-Time Explicit Player Feedback through Adaptation Control Panel Analysis Change Visuali- zation Triggering Events on Behavior Templates

8. Адаптация по емоции, получени от анализ на лицеви изражения  Софтуерно приложение с Affectiva SDK  Разпознава: тъга, отвращение, гняв, изненада, страх, радост; ангажимент, внимание (фиксиране), мигвания 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 8

9. Адаптация по възбуда, получена чрез анализ на кожна проводимост 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 9  EDA (Electro-Dermal Activity)  Custom EDA meter – hardware device and software (H2020 RAGE asset developed by SU)

10. Обща софтуерна архитектура 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 10 Brainstorm eStudio Rush for Gold STRAMAG maze 3D quiz assessment 3D zoom ordering Rooms RoomsRooms Rooms RoomsTunnels Affectiva SDK Emotion recognizer RAGE arousal asset RAGE arousal asset.NET USB TCP sockets

11. Какво се адаптира в Rush for Gold 1. Адаптивна сложност на логическите задачи 2. Адаптивна трудност на задачите за уцелване на летящи обекти 3. Адаптивна трудност на задачите за намиране на скрити обекти 4. Адаптивна промяна на аудио-визуални ефекти Цел: по-точно установяване на стила на играча 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 11

12. 12 Rush For Gold (намиране на стил на играене) 6-17 юни, 2016 STRAMAG лабиринт Адаптация в учебни видео игри Експеримент Ред на игра

13. STRAMAG (STRAtegic MAnagement Game) – карта на лабиринта 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 13

14. 3D quiz game (игра за оценяване на наученото) 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 14

15. 3D zoom puzzle (игра за подреждане на контекстно-зависими изображения) 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 15

16. След играта – онлайн анкета16 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент

17. Ползи от участие в експеримента Запознаване с основите на стратегическото управление Развлекателни преживявания с 3Д видео игри Опит с адаптивни видео игри за обучение Печелите като подарък фирмена флаш памет на фирма Brainstorm Multimedia 17 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент

18. Време и място на провеждане Време: 06.06 – 17.06, 2016г., от 9 до 19ч., всеки работен ден и събота Място: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 2 в района на БАН, каб. 214А 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент 18

19. Заповядайте! Предварително записване в Дудъл на адрес http://doodle.com/poll/7qeq8c38bn8xkns6 За контакти: Боян Бончев bbontchev@fmi.uni-sofia.bg http://adaptimes.eu/ 19 6-17 юни, 2016Адаптация в учебни видео игри Експеримент

Add a comment

Related presentations

Related pages

Адаптация, | LinkedIn

... Н.С.Говорова "Адаптация и ... на сайт и адаптация ... по емоции и стил на игра .
Read more

Това, което знам... с Анита Симеонова

... ни емоции по най ... по 4 учебни часа на ... формата на игра, песни и ...
Read more

Учебни помагала за ... - BgLOG.net

... програмна система и учебни ... по тази тема с ... стил на изложение и ...
Read more

store.bg - Филми - cekc igri video

В типичния високооктанов стил на ... Не можещи да се справят и с ... на видео-игри в ...
Read more

Училище за родители - Vitanova'class

Колко сълзи и емоции ... и формирането на учебни ... с учителя и по ...
Read more

25% отстъпка за Погледът на Медуза | Торкил Дамхауг | E ...

... а качествена литература с превъзходен стил и ... на Север. С жената и ... емоции и ...
Read more

Биографичният метод като компонент в професионалната ...

... образец за жизнен избор и индивидуален стил на ... с работа по ... и др.; като учебни ...
Read more

Проекти - ОУ Св. св. Кирил и Методий Димитровград

Модул "Осигуряване на учебници и учебни ... с желание и по ... емоции на участници и ...
Read more