Семейство и род

0 %
100 %
Information about Семейство и род
Education

Published on September 20, 2018

Author: mayapan

Source: authorstream.com

Slide1: СЕМЕЙСТВО И РОД Slide2: Числата в квадратчетата показват поредния номер на буквите от азбуката. Открий коя дума е изписана! 18 6 13 6 10 18 19 3 15 С Е М Е Й С Т В О Мая Панчева Slide3: Семейството се състои от деца и от родители. Това са най-близките хора – майка, баща, синове, дъщери. Майката и бащата произлизат от различни родове. Най-близките членове на семейството и роднините образуват един род. Родът е общият корен, от който произлизат новите поколения. Мая Панчева Slide4: За кои семейни празници ти напомнят рисунките? Всички членове на рода са роднини. Те са свързани с родство по произход. Роднини стават и семействата на младоженците – сватовете. Те се събират на празници, обичат се и се подкрепят. рожден ден Великден Коледа Никулден имен ден сватба Мая Панчева Slide5: Срещат се различни типове семейства. В някои семейства няма баща, а в други – майка. Много често децата се отглеждат в разширени семейства – с баба и дядо. Независимо от различията всяко семейство дава обич и закрила на всички, които са част от него. Мая Панчева Slide6: За да бъде семейството щастливо, то трябва да е... ” ’ коза диня круша жираф нож ’ ” ” ” ” ’ ЗАДРУЖНО Реши картинния ребус и ще разбереш в какво се крие щастието на едно семейство! Мая Панчева Slide7: Коя народна мъдрост се отнася за близък роднина? Приятел в нужда се познава. Брат брата не храни, но тежко му, ако го няма. Добрият съсед е истинско богатство. Разпредели правилно членовете на семейството и на рода. моето семейство моят род мама братовчед баба сестра татко чичо брат дядо леля вуйчо Мая Панчева Slide8: Най-често членовете на семейството носят едно и също фамилно име. Съществуват различни фамилни имена. Някои от тях водят началото си от далечни времена, други произлизат от професията на основателя на рода, хобито или интересна случка от живота на предците ни. Лиляна Иванова Големанова собствено име бащино име (презиме) фамилно име Всеки българин има три имена. Мая Панчева Slide9: Открий фамилните имена на децата като знаеш, че те произлизат от професиите на техните прадядовци! Моят прадядо е боядисвал къщи. Моят прадядо е бил овчар . Моят прадядо е бил ковач. Моят прадядо е зидал къщи. Иван Ева Ния Васил Овчаров Ковачева Зидарова Бояджиев Мая Панчева Slide10: Корените на всеки род и произходът на всяко фамилно име са скрити в миналото, както са скрити в земята корените на вековните дървета. Поколенията от един род образуват родословие. Когато родословието се представи чрез рисунка на дърво, се нарича родословно дърво . корен (баба, дядо) първо поколение (майка, чичо, леля, вуйчо) второ поколение (брат, сестра, братовчеди) Мая Панчева Slide11: От родословното дърво всеки може да научи за свои роднини от миналото. То представя връзките между членовете на рода и между поколенията. Дървото се крепи с корените си, а човекът – с роднините. (арабска пословица) Мая Панчева Slide12: Роднини и роднински връзки Проучи рисунката на роднинските връзки и посочи: На кого Ани е дъщеря? На кого е внучка? На кого е племенница? Мая Панчева Slide13: 1. Дете момче 2. Дете момиче 3. Родител 4. Сестра на бащата или майката 5. Брат на майката 6. Друго момиче в семейството 7. Друго момче в семейството 8. Дете на леля/ вуйчо С И Н Щ Е Р Я Й К М А Р А Т Д Б В У Й Ч Л Е Л Я С Т С Е О В Ч Е Ъ Д А О Р А Р А Б Т И Ч Ч О 9. Брат на бащата Познаваш ли роднинските връзки? Реши кръстословицата! Мая Панчева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Slide14: Избери подходящите думи и допълни текста. Казвам се Петър. Мама и татко са моите .................................. Аз не съм единственото дете в нашето ..................................... Нели е моята ................................ Аз съм нейн .......................... Мама и татко също имат свои родители. Те са моите ................ и ......................... Нели и аз не сме единствените деца в нашия ............................ Леля и чичо също имат деца. Те са наши .................................... Баба, дядо, леля, чичо и братовчедите са мои ........................... семейство брат родители сестра баба дядо род братовчеди роднини семейство, братовчеди, роднини, родители, брат, сестра, баба, дядо, род Думи за попълване: Мая Панчева Slide15: БРАВО! Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник

Add a comment

Related presentations