21st century skills_en_onderwijs_management

45 %
55 %
Information about 21st century skills_en_onderwijs_management

Published on November 13, 2013

Author: oetelaar

Source: slideshare.net

Description

Presentatie workshop 'Leren in de 21e eeuw en 21st century skills'. Afgestemd op management en vanuit perspectief van leiderschap.

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Frank van den Oetelaar @21stcskills 21stcenturyskillsnl http://www.21stcenturyskills.n l

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Benoem 5 producten van voor het jaartal 2000 waar kinderen zich helemaal niets meer bij voor kunnen stellen. Werk in groepen van 3-4.

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •Industriële revolutie •Digitale revolutie

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Bespreek wat anders is dan 20 jaar geleden in beroepen als: automonteur, huisarts, leerkracht, winkelier….. Werk in groepen van 3-4.

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills • Beelden over de samenleving in 2019 • Futuristisch realistisch beeld • Wat zie je t.a.v. beschikbaarheid van kennis? • Aan welke vaardigheden denk je?

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Stel in een groep een lijst van vaardigheden samen die van belang zijn in een kennissamenleving.

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e

21st Century Skills  Samenwerking  Kennisconstructie  Gebruik van ICT bij Leren  Probleemoplossend denken en creativiteit  Planmatig werken  Communicatie  Burgerschap

21st Century Skills  Perspectief is: ‘Leren in de 21e eeuw’  Actueel??? > Helemaal nieuw???:  Kennissamenleving  De rol van ict  Actueel: Conferenties, Google, PO en VO-raad, Cito, Min OCW, Bedrijfsleven, Belevingswereld  Definities en modellen…

21st Century Skills

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e

Onderwijs in industriële samenleving

Onderwijs in kennissamenleving

Leren in de 21e eeuw Wat wordt bij leren het best onthouden?: ?? % van wat we met anderen bespreken ?? % van wat we lezen ?? % van wat we horen en zien ?? % van wat we evalueren en nabespreken ?? % van wat we horen ?? % van wat we anderen uitleggen ?? % van wat we zien

Leren in de 21e eeuw Wat wordt bij leren het best onthouden?: 10% van wat we lezen 20% van wat we horen 30% van wat we zien 50% van wat we horen en zien 70% van wat we met anderen bespreken 80% van wat we evalueren en nabespreken 90% van wat we anderen uitleggen

Leren in de 21e eeuw Taxonomie Bloom: • Leren op niveaus • Oplopend in moeilijkheid

Op weg naar een nieuwe stip op de onderwijshorizon….. ….een paradigmashift

21st Century Skills Bouwstenen besturen  Implementatie <> Innovatie???  Ontwikkelen visie op onderwijs in 2020  Workshops teams, mentale modellen  Basisopleiding 21st century skills in het onderwijs  Studie- en werkdagen (dagdelen) schoolteams  Pilotscholen  Werkgroep ‘Leren in de 21e eeuw’  Ontwerpsessies bovenschools

Leren in de 21e eeuw Leerarrangement Maak per groep een videoanimatie gebaseerd op een sprookje. Verkort de tekst met behoud van de symbolische betekenis. We stellen na 4 weken gezamenlijk de beoordelingscriteria samen. Je mag 7 weken (a 4 uur) werken aan dit project.

Leren in de 21e eeuw Leerarrangement  Begrijpend lezen, samenvatten, inspreken (Taal)  Tijd (Rekenen)  Zelf opgenomen geluiden (Techniek)  Een zelf samengestelde en ingespeelde muziekcompositie (Muziek)  Zelfgemaakt illustraties (Handvaardigheid, Tekenen)  21st century skills: Samenwerken,

A look behind the scenes

Leren in de 21e eeuw Werkvorm 1 Codeer individueel het leerarrangement. Maak groepen van 5 deelnemers. Pauze Werkvorm 2 (20 minuten) Bespreek in groepen de

Leren in de 21e eeuw Werkvorm 3 (30 minuten) Wat betekent herontwerp voor leidinggevenden? Wat moet(en) jij/jullie faciliteren om een paradigmashift mogelijk te maken? Visie (van het bestuur?), Deskundigheid, Software, Infrastructuur? Stel een lijst van 5 prioriteiten samen.

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Meer info (whitepaper): http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper Meer info (nieuws en blog): http://www.21stcenturyskills.nl Meer aanvullend nieuws Twitter en Facebook: > website

Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Frank van den Oetelaar @frankoetelaar @21stcskills http://www.21stcenturyskills.n l

Add a comment

Related pages

21st century skills_en_onderwijs_management - Documents

21st century skills_en_onderwijs_dommelgroep_23_oktober_2013 Workshop 'Leren in de 21e eeuw en 21st century skills' Dommelgroep 23 oktober 2013
Read more

21st century skills_en_onderwijs_ncosm - Education

21st century skills_en_onderwijs_management Presentatie workshop 'Leren in de 21e eeuw en 21st century skills'. Afgestemd op management en vanuit ...
Read more