Електроліти та неелектроліти

0 %
100 %
Information about Електроліти та неелектроліти

Published on October 13, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Електролітична дисоціація Електроліти та неелектроліти

2. Визначення електропровідності речовин Речовина Н2О (дист.) Н2О (водопров.) Цукор NaOH NaCl HCl Хім. зв’язок Крист. ґратки Розчин Розплав Тверда

3. Речовини Електроліти Неелектроліти Розчини або розплави проводять електричний струм (кислоти, луги, солі) Ні розчини, ні розплави не проводять електричний струм У водному розчині: кислоти, луги, солі У розплавленому стані: солі, луги, йонні оксиди

4. Na+ Na+ + - +- Cl- +- Na+ + - + - Cl- +- Cl- + - Cl- +- Na+ + - +- Na+ + - +- +-+ - Розпад йонних сполук на йони у водному розчині

5. Розпад на йони сполук з ковалентним полярним зв’язком у водному розчині -+

6. + + - - + - + - - - + + Катод(-) Анод(+) Рух йонів в розчині або в розплаві електроліту

7. Електролітична дисоціація – це розпад електролітів на йони під час розчинення у воді або плавлення

8. Теорія електролітичної дисоціації Сванте Арреніус, 1887р. 1. Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони 2. В розчині йони рухаються хаотично. Під дією електричного струму йони набувають направленого руху: позитивно зарядженні йони рухаються до катоду, негативно заряджені – до аноду. 3. Дисоціація – оборотний процес: паралельно розпаду на йони відбувається процес сполучення йонів (асоціація).

9. Назви йонів Катіони Н+ - йон Гідрогену Са2+ - йон Кальцію Fe3+ - йон Феруму(ІІІ) NH4 + - йон амонію Аніони Cl- - хлорид-йон S2- - сульфід-йон SO4 2- - сульфат-йон PO4 3- - ортофосфат-йон

10. Домашнє завдання §7 – прочитати Тренувальні вправи С.9 № 1-4 – письм.

Add a comment