Т.Геращенко. Лего-технології в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення

42 %
58 %
Information about Т.Геращенко. Лего-технології в роботі з дітьми, які мають порушення...
Education

Published on March 11, 2014

Author: ippo-kubg

Source: slideshare.net

ЛЕГО-ТЕХНОЛОГІЇ в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення Тетяна Геращенко, вчитель-логопед СДНЗ №32.

Мовленнєвий розвиток дитини – один із основних чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві

Провідним засобом розвитку мовлення дошкільників є інноваційна технологія - конструктор Lego.

Мета застосування ЛЕГО - технологій:  створення сприятливих умов для розвитку мовлення дітей за допомогою конструктора ЛЕГО;  організація співпраці педагогів і батьків для досягнення спільних результатів.

 Завдання ЛЕГО-технологій у розвитку мовлення:  розвивати головну функцію мовлення - комунікативність;  формувати інтерес до складання розповідей та гри з конструктором Lego;  удосконалювати вміння дітей порівнювати, класифікувати предмети за основними ознаками;  розвивати діалогічне мовлення шляхом залучення дітей до рольової гри засобами конструктора Lego;  удосконалювати вміння дітей складати монологічне висловлювання (сюжетні розповіді на задану тему, з власного досвіду, за опорними словами, продовження розповіді, початої вихователем);  удосконалювати вміння дітей розігрувати діалоги за віршованими творами, фрагментами казок засобами конструктора Lego;  звернути увагу дітей на використання художніх засобів під час ігрової діяльності з конструктором Lego;  розширити й активізувати словниковий запас дітей ;  удосконалювати вміння дітей говорити виразно, в оптимальному темпі;  звертати увагу дітей на слова, близькі за значенням, протилежні за значенням, багатозначні слова та із слова, що вимовляються однаково, але мають різне значення, у процесі гри з конструктором Lego;  збагачувати й уточнювати словник дітей.

ЛЕГО В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ конструювання ігрових моделей при виконанні артикуляційної гімнастики; конструювання графічних зображень букв при їх вивченні, при автоматизації певного звука; конструювання іграшок для гри зі звуконаслідуванням [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]; диференціація звуків за твердістю – м'якістю (для викладання предметних картинок);  звуковий аналіз слів (конструювання звукових схем);  стостереження за структурою слова (конструювання односкладових слів, двоскладових і т.ін.)

РОЗВИТОК АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ РОЗВИТОК ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ, ПРАВИЛЬНОГ О ДИХАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ: ПОСТАНОВКА ЗВУКІВ

У СКЛАДАХ, У СЛОВАХ, У СЛОВОСПОЛУЧЕННЯХ, У РЕЧЕНЯХ.

ТРЕНУЮЧИ ПАЛЬЦІ, МИ ЗДІЙСНЮЄМО ПОТУЖНИЙ ВПЛИВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, А ЦЕ ВПЛИВАЄ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Add a comment

Related presentations

Related pages

В.В.Чубар. Виховання зорової пам ...

Т.Геращенко. ... які мають порушення ... педагогіки в роботі з дітьми з ...
Read more

Сайт відділу спеціальної ...

... в логопедичній роботі з ... які мають порушення ... роботі з дітьми ...
Read more

БЛОГ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: ВЗАЄМОЗВ ...

... З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ... в роботі починається з ... з дітьми, які мають ...
Read more

мистецтво орігамі в роботі з ...

Т.Геращенко. ... які мають порушення ... в роботі з дітьми, які мають ...
Read more

Група №1 "Ромашка" (логопедична ...

Робота з дітьми; Наше ... Атестація в ...
Read more

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕКЦІЙНО ...

... РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ... в роботі логопеда з ... мають вади мовлення ...
Read more

НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ...

... які мають порушення ... її в роботі з дітьми з ... мовлення з ...
Read more

Використання мовних ...

... з дітьми, які мають ... в роботі з дітьми, у яких мовні порушення поєднуються з ...
Read more