მოთხრობის შეჯამება

57 %
43 %
Information about მოთხრობის შეჯამება
Education

Published on March 7, 2014

Author: mziaegiashvili

Source: slideshare.net

მოთხრობის შეჯამება ერთი პერსონაჟის შესახებ ინფორმაციით. ჩვენი მოთხრობა არის …………………………………………………………………………………შესახებ. ……………… ………………..არის მნიშვნელოვანი გმირი (მოქმედი პირი) იმიტომ, რომ იგი ცდილობს მოთხრობა თავდება, როცა ………………………………………………………………………………………… პერსონაჟის დახასიათება ……………………………….არის მთავარი და მნიშვნელოვანი გმირი ამ მოთხრობაში. _____________ მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ …………………………………………………………………………………….. ერთხელ ის ……………………………………………………………………………………………………………. სხვა დროს ………………………………………………………………………………………………………. მე ვფიქრობ, რომ …………………………(გმირის სახელი) არის …………………………………….……....... (ხასიათის თვისება )რადგან………………………………………………………………………………… ისტორიული გმირის შესახებ ინფორმაციის შესაჯამება _________ (გმირის სახელი)______ ისტორიაში შევიდა, როგორც --------------ჩემი აზრით, მისი ყველაზე დიდი დამსახურება არის ის, რომ ---------- ასე იმიტომ ვფიქრობ, რომ --------------------------------- მნიშვნელოვანი პრობლემისა და მისი გადაჭრის გზა მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ --------------------ასე ვფიქრობ იმიტომ, რომ --------------------პრობლემა გადაიჭრება, როცა ---------------------------და/ან პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია, თუ ------------------- . ტექსტში მოთხრობილი ამბის დროისა და ადგილის განსაზღვრა ამბავი ხდება (როდის?) ---------------ასე ვფიქრობ, რადგან _______

სხვა მინიშნებები, რომლებიც გვიჩვენებს, როდის მოხდა ეს ამბავი, არის __ ადგილს, სადაც ხდება მოქმედება, ავტორი აღწერს ამგვარად: ____________ პერსონაჟის დახასიათება ________ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი გმირი ამ მოთხრობაში. _____________ მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ___________________ ერთხელ ის _______________ სხვა დროს __________________ მე ვფიქრობ, რომ ______(გმირის სახელი)---------- არის _________ (გმირის ხასიათის თვისება)_______, რადგან პერსონაჟების შედარება _________ და _________ამ მოთხრობის ორი გმირია. ____(გმირის სახელი) __________ არის ____________ (გმირის ხასიათი/თვისება) ----------------------------მაშინ, როცა ____________(გმირის სახელი) ------------- არის ___________ (გმირის ხასიათი/თვისება) _______________. მაგალითად, ____(ერთი)____________ ცდილობს ________________ _______(მეორე)_____________, პირიქით, ______________ ორივე არის _________ (საერთო თვისება/თვისებები) ____________

Add a comment

Related presentations

Related pages

ჩემი პორტფოლიო

ü კითხვების საშუალებით მოთხრობის შეჯამება, ... მოთხრობის ...
Read more

კოგნიტური სქემები | ეკა ცხადაიას პორტფოლიო Docendo Discimus

მოთხრობის შეჯამება ერთი პერსონაჟის შესახებ ინფორმაციით.
Read more

დალი შუკაკიძის ელექტრონული პორტფოლიო: თემატური გეგმები

გაკვეთილის შეჯამება. წიგნი,თაბახის ...
Read more

ვასწავლოთ და ვისწავლოთ: გაგებისა და ანალიზის მარტივი სქემები

გაგებისა და ანალიზის მარტივი სქემები ავტორი: მაია ...
Read more

ძაღლი და ცხვრები - slidesearch.net

ძაღლი და ცხვრები Education presentation. ... (რომაული თქმულების მიხედვით)
Read more

გაკვეთილის გეგმები | ლანას ბლოგი

გაკვეთილის გეგმა. გაკვეთილის თემა
Read more

LeMill — "ბიბლიური ისტორია'' იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით

... გაკვეთილის საშუალებით მოხდება შეჯამება,ღრმად ...
Read more

ბუნებისმეტყველება Iკლასი სილაბუსი – revazishvilimarina

სილაბუსი. მასწავლებლის სახელი და გვარი: მარინა რევაზიშვილი
Read more